Update 1.6

Embed Size (px)

Text of Update 1.6

  • 1. De volgende morgen na het ontbijt, maakt Nada allesschoon. Ze kan er niet tegen als er overal en nergensrommel door het hele huis ligt. Pim ligt nog lekker teslapen, dus kan ze haar gang gaan.

2. Dan komt Bram thuis van zijn werk. Hij is doodop en gaathet liefste meteen naar bed. Ook heeft hij promotiegemaakt. 3. Bram zegt zijn vrouw gedag en geeft haar een liefdevollezien om vervolgens zijn bed in te kruipen. Op datmoment hoort Nada Pim krijsen. Ze haalt hem uit bed engeeft hem een flesje. Ook merkt ze dat hij nodig eenschone luier aan moet. 4. Dus verschoont ze die! Liefdevol legt ze het kleine ventjeop de commode neer. Pim geniet duidelijk van alleaandacht die hij krijgt van zijn moeder. 5. Zo, kom maar ventje. Dan gaan we lekker weer naarbeneden, want je zult nog lang niet moe zijn, denk ik. 6. Dus legt ze de kleine man in zijn schommelendebedje, waar Pim ligt te kraaien van plezier. Nada kijkteven vertederd toe. 7. Dan gaat ze op de bank zitten om tv te kijken. Aan Bramzal ze nu niet veel hebben, aangezien hij ligt te slapen. Zehoopt maar dat ze hem straks nog even ziet. 8. Er is een romantische film op en Nada kijkt die tot heteinde af. Dan zet ze de tv uit. Plotseling bedenkt ze zichdat de douche nog gemaakt moet worden! 9. Dus belt ze een loodgieter op en die belooft haarmeteen langs te komen. 10. Terwijl Nada op de man wacht, pakt ze er een boek bij.Pim ligt nog steeds heerlijk in zijn wiegelend bedje. 11. Dan gaat de bel en laat Nada de loodgieter binnen. Hij isbinnen no time weer klaar.Zo, dat is weer gefixt, meissie. Nada bedankt hem enlaat hem weer uit. 12. Dan pakt ze haar boek er weer bij, maar kan haargedachten er niet bij houden. Ze moet telkens aan haarbaby wens denken. Zou Bram er hetzelfde over denken? 13. Bram denkt op dit moment helemaal niet aan kinderen.Alleen aan zijn zoontje Pim dan. Verder is hij hard aanhet trainen voor een promotie. Hoe eerder hij aan detop komt in de criminaliteit, hoe beter. 14. Nada krijgt niet veel tijd om over een broertje of zusjevoor Pim na te denken, want ze hoort hem door debabyfoon pruttelen. Tijd voor een flesje. 15. Na het flesje zet ze hem in zijn kinderstoeltje, zodat zehet avondeten klaar kan maken. 16. Ze maakt karbonaadjes klaar en roept Bram voor heteten. Deze komt er meteen aangelopen, nadat hij onderde douche is gesprongen. 17. Dan is het voor Pim weer bedtijd en brengt Nada hemnaar zijn kamertje. Daar legt ze hem in zijn bedje envrijwel meteen vallen zijn oogjes dicht. 18. Zelf is ze ook behoorlijk moe geworden van de dag, duskruipt ze zelf ook in bed. 19. Bram is echter nog helemaal niet moe en ruimt de tafelaf. Vervolgens loopt hij naar buiten om zijn vaardighedenbij te werken. 20. Wanneer zijn schilderij af is, loopt Bram naar binnen omiets te drinken. Hij heeft het er dorst van gekregen. 21. Als hij ook nog wat opgeruimd heeft, is het eindelijkbedtijd voor hem. Hij gaat tegen Nada aanliggen enluistert naar haar regelmatige ademhaling. Niet veellater valt hij ook in slaap. 22. De volgende morgen is Nada weer vroeg wakker enmaakt ontbijt voor zichzelf. Ze barst van de honger. 23. Ze heeft daarna nog net tijd om de afwas te doen enPims luier te verschonen. 24. Dan komt haar carpool en legt Nada Pim weer in zijnbedje. Vervolgens kleed ze zich razendsnel om en rentnaar de auto. Gelukkig is ze niet te laat. 25. Als ook Bram wakker wordt geeft hij Pim een flesje. Hijgeniet van de uren die hij met zijn zoon doorbrengt. Hetliefste zou er zo nog wel een paar van willen rondlopen.Stel je voor; een huis vol lachende kinderen 26. Als Pim zijn flesje op heeft, zet Bram hem in dekinderstoel, zodat hij nog wat op kan ruimen. 27. Als hij klaar is, pakt hij Pim weer op om met hem tespelen. Pim kraait van plezier en dat doet Bram goed. Hijkan zich nu al geen leven meer zonder zijn zoontjevoorstellen.