Uplatni računi (za određena javna davanja) 7/16 Propisi Uplatni računi (za određena javna davanja) Uplatni računi: Porez na dohodak Porez na dobit Članarina turističkim zajednicama

 • View
  231

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Uplatni računi (za određena javna davanja) 7/16 Propisi Uplatni računi (za određena javna...

 • 133

  7/16

  Pro

  pis

  i

  Uplatni rauni(za odreena javna davanja)

  Uplatni rauni: Porez na dohodak Porez na dobit lanarina turistikim zajednicama Doprinos Hrvatskoj obrtnikoj komori (HOK) u paualnom iznosu Spomenika renta na ostvarene prihode Porez na potronju

  POREZ NA DOHODAK

  GRAD/OPINA IBAN

  ANDRIJAEVCI HR1910010051700112008

  ANTUNOVAC HR8410010051700212009

  BABINAGREDA HR3110010051700312000

  BAKAR HR4210010051700412003

  BALEVALLE HR6410010051700512002

  BARBAN HR4810010051700612006

  BARILOVI HR9710010051700712004

  BAKA HR6510010051700812005

  BAKAVODA HR7110010051700912001

  BEBRINA HR4410010051701012009

  BEDEKOVINA HR8810010051701112000

  BEDENICA HR8710010051755012008

  BEDNJA HR0210010051701212003

  BELIMANASTIR HR2410010051701312002

  BELICA HR5710010051701512004

  BELIE HR2510010051701612005

  BENKOVAC HR3110010051701712001

  BEREK HR5810010051701812007

  BERETINEC HR2610010051701912008

  BIBINJE HR5910010051702012003

  BILICE HR5010010051762112007

  BILJE HR8110010051702112002

  BIOGRADNAMORU HR6510010051702212006

  BISKUPIJA HR4810010051731012000

  BISTRA HR5910010051754712006

  BIZOVAC HR1710010051702312004

  POREZ NA DOHODAK

  GRAD/OPINA IBAN

  BJELOVAR HR8210010051702412005

  BLATO HR8810010051702512001

  BOGDANOVCI HR1810010051702612007

  BOL HR8310010051702712008

  BOROVO HR9510010051702912000

  BOSILJEVO HR3610010051703012002

  BONJACI HR6910010051703212004

  BRCKOVLJANI HR3710010051703312005

  BRDOVEC HR4310010051703412001

  BRELA HR5410010051707712007

  BRESTOVAC HR7010010051703512007

  BREZNICA HR3810010051703612008

  BREZNIKIHUM HR8310010051715112003

  BRINJE HR0610010051703712009

  BRODMORAVICE HR5010010051703812000

  BRODSKISTUPNIK HR6110010051703912003

  BRTONIGLAVERTENEGLIO HR2910010051704012004

  BUDININA HR9410010051704112005

  BUJEBUIE HR0310010051704212001

  BUKOVLJE HR2910010051756712007

  BUZET HR3010010051704312007

  CERNA HR9510010051704412008

  CERNIK HR1010010051704612000

  CEROVLJE HR2110010051704712003

  CESTICA HR4310010051704812002

  CETINGRAD HR2710010051704912006

 • 134

  7/16

  Uplatni rauni (za odreena javna davanja)

  Pro

  pis

  i

  POREZ NA DOHODAK

  GRAD/OPINA IBAN

  CISTAPROVO HR6010010051705012001

  CIVLJANE HR8710010051705112007

  CRES HR5510010051705212008

  CRIKVENICA HR2310010051705312009

  CRNAC HR6710010051705412000

  ABAR HR7810010051705512003

  AINCI HR0310010051705612002

  AAVICA HR8410010051705712006

  AGLIN HR3610010051705812004

  AKOVEC HR1510010051706012008

  AVLE HR8010010051706112009

  AZMA HR3810010051706312003

  EMINAC HR6010010051706412002

  EPIN HR4410010051706512006

  DARDA HR9310010051706612004

  DARUVAR HR6110010051706712005

  DAVOR HR6710010051706812001

  DEKANOVEC HR9710010051760312005

  DELNICE HR9410010051706912007

  DESINI HR8410010051707012000

  DEANOVAC HR9510010051707112003

  DICMO HR2010010051707212002

  DOBRINJ HR5310010051707412004

  DOMAINEC HR2110010051707512005

  DONJADUBRAVA HR2210010051707812008

  DONJAMOTIINA HR2710010051757612009

  DONJASTUBICA HR8710010051707912009

  DONJAVOA HR6610010051708012006

  DONJIANDRIJEVCI HR1810010051708112004

  DONJIKRALJEVEC HR8310010051708212005

  DONJIKUKURUZARI HR8910010051708312001

  DONJILAPAC HR1910010051708412007

  DONJIMIHOLJAC HR5210010051708612009

  DONJIVIDOVEC HR3210010051708912002

  DRAGALI HR9410010051756812008

  DRAGANI HR4310010051709012005

  DRA HR4910010051709112001

  DRENOVCI HR7610010051709212007

  DRENJE HR1210010051709412009

  DRNI HR5610010051709512000

  DRNJE HR6710010051709612003

  DUBRAVA HR8910010051709712002

  DUBRAVICA HR7610010051754912005

  DUBROVAKOPRIMORJE HR2510010051759812005

  DUBROVNIK HR7310010051709812006

  POREZ NA DOHODAK

  GRAD/OPINA IBAN

  DUGARESA HR2510010051709912004

  DUGIRAT HR4710010051710012003

  DUGOSELO HR6910010051710112002

  DUGOPOLJE HR3110010051758512000

  DVOR HR5310010051710212006

  AKOVO HR0510010051710312004

  ELEKOVEC HR7010010051710412005

  ULOVAC HR7610010051710512001

  URENOVAC HR0610010051710612007

  UREVAC HR7110010051710712008

  URMANEC HR3910010051710812009

  ERDUT HR2410010051711012002

  ERNESTINOVO HR0810010051711112006

  ERVENIK HR2510010051711312005

  FARKAEVAC HR3110010051711412001

  FAANAFASANA HR8710010051761912006

  FERDINANDOVAC HR5810010051711512007

  FERIANCI HR2610010051711612008

  FUNTANAFONTANE HR6410010051762912005

  FUINE HR9110010051711712009

  GALOVAC HR9010010051757112004

  GARIN HR3810010051711812000

  GARENICA HR4910010051711912003

  GENERALSKISTOL HR1710010051712012004

  GLINA HR8210010051712112005

  GOLA HR8810010051712212001

  GORIAN HR1810010051712312007

  GORJANI HR8310010051712412008

  GORNJARIJEKA HR0610010051761812002

  GORNJASTUBICA HR5110010051712512009

  GORNJAVRBA HR6210010051756912009

  GORNJIBOGIEVCI HR0910010051712712003

  GORNJIKNEGINEC HR1510010051712912006

  GORNJIMIHALJEVEC HR0610010051760412001

  GOSPI HR4810010051713012001

  GRAAC HR7510010051713112007

  GRAIE HR4310010051713212008

  GRADAC HR5510010051713412000

  GRADEC HR6610010051713512003

  GRADINA HR8810010051713612002

  GRADITE HR7210010051713712006

  GRONJANGRISIGNANA HR2410010051713812004

  GRUBINOPOLJE HR8910010051713912005

  GUNDINCI HR0310010051714012008

  GUNJA HR6810010051714112009

 • 135

  7/16

  Uplatni rauni (za odreena javna davanja)

  Pro

  pis

  i

  POREZ NA DOHODAK

  GRAD/OPINA IBAN

  GVOZD HR3410010051751012003

  HERCEGOVAC HR4810010051714412002

  HLEBINE HR3210010051714512006

  HRAINA HR8110010051714612004

  HRVACE HR5510010051714812001

  HRVATSKADUBICA HR8210010051714912007

  HRVATSKAKOSTAJNICA HR7210010051715012000

  HUMNASUTLI HR0810010051715212002

  HVAR HR8910010051715312006

  ILOK HR4110010051715412004

  IMOTSKI HR0910010051715512005

  IVANEC HR1510010051715612001

  IVANIGRAD HR1010010051715812008

  IVANKOVO HR7510010051715912009

  IVANSKA HR0610010051716112004

  JAGODNJAK HR2410010051760912003

  JAKOVLJE HR7710010051716312001

  JAKI HR0710010051716412007

  JALABET HR7210010051716512008

  JANJINA HR3110010051759912001

  JARMINA HR4010010051716612009

  JASENICE HR8410010051716712000

  JASENOVAC HR9510010051716812003

  JASTREBARSKO HR2010010051716912002

  JELENJE HR3110010051717012005

  JELSA HR3710010051717112001

  JESENJE HR0210010051755212000

  JOSIPDOL HR6410010051717212007

  KALI HR3210010051717312008

  KALINOVAC HR6910010051755912007

  KALNIK HR5910010051756012000

  KAMANJE HR8310010051762312009

  KANFANAR HR4410010051717512000

  KAPELA HR5510010051717612003

  KAPTOL HR7710010051717712002

  KARLOBAG HR6110010051717812006

  KARLOVAC HR1310010051717912004

  KAROJBA HR0810010051759612006

  KASTAV HR2410010051718012007

  KATELA HR8910010051718112008

  KATELIRLABINCICASTELLIERES.DOMENICA HR5710010051759712004

  KIJEVO HR0410010051718312000

  KISTANJE HR1510010051718412003

  KLAKAR HR3710010051718512002

  POREZ NA DOHODAK

  GRAD/OPINA IBAN

  KLANA HR2110010051718612006

  KLANJEC HR7010010051718712004

  KLENOVNIK HR4410010051718912001

  KLINASELO HR1710010051719012009

  KLIS HR7210010051719212003

  KLOTARIVANI HR9410010051719312002

  KLOTARPODRAVSKI HR7810010051719412006

  KNEEVIVINOGRADI HR3010010051719512004

  KNIN HR9510010051719612005

  KOLAN HR1810010051762212008

  KOMIA HR0410010051719712001

  KONAVLE HR3110010051719812007

  KONANICA HR9610010051719912008

  KONJINA HR0510010051720012004

  KOPRIVNICA HR7010010051720112005

  KOPRIVNIKIBREGI HR7610010051720212001

  KOPRIVNIKIIVANEC HR0610010051720312007

  KORULA HR7110010051720412008

  KOSTRENA HR1810010051753812002

  KOKA HR3910010051720512009

  KOTORIBA HR8310010051720612000

  KRALJEVECNASUTLI HR1910010051720812002

  KRALJEVICA HR0310010051720912006

  KRAPINA HR6310010051721112007

  KRAPINSKETOPLICE HR3110010051721212008

  KRAI HR0510010051753312007

  KRAVARSKO HR5310010051754512003

  KRI HR9610010051721312009

  KRIEVCI HR4310010051721412000

  KRK HR5410010051721512003

  KRNJAK HR7610010051721612002

  KRAN HR6010010051721712006

  KUKLJICA HR5810010051757212005

  KULANORINSKA HR7710010051721912005

  KUMROVEC HR1310010051755312003

  KUTINA HR8810010051722012008

  KUTJEVO HR5610010051722112009

  LABIN HR0310010051722212000

  LANIE HR1410010051722312003

  LASINJA HR2010010051722512006

  LASTOVO HR6910010051722612004

  LEEVICA HR4210010051758612003

  LEGRAD HR3710010051722712005

  LEKENIK HR4310010051722812001

  LEPOGLAVA HR7010010051722912007

 • 136

  7/16

  Uplatni rauni (za odreena javna davanja)

  Pro

  pis

  i

  POREZ NA DOHODAK

  GRAD/OPINA IBAN

  LEVANJSKAVARO HR6010010051723012000

  LIPIK HR7110010051723112003

  LIPOVLJANI HR9310010051723212002

  LIANEOSTROVIKE HR2910010051723412004

  LINJANLISIGNANO HR9410010051723512005

  LOBOR HR0310010051723612001

  LOKVE HR3010010051723712007

  LOKVIII HR6410010051758712002

  LOPAR HR3010010051762412000

  LOVAS HR6310010051723912009

  LOVINAC HR4210010051724012006

  LOVRAN HR5910010051724212005

  LOVRE HR6510010051724312001

  LUDBREG HR921001005