Upotreba WD

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WD

Transcript

 • UPOTREBA WEB DIZAJNA

 • Web dizajnNeiskusni dizajneri i klijenti pokuavaju da urade sve to je mogue da bi privukli panju na svoj Web sajtKorisnik koji je izloen napadnoj grafici ili Flash animaciji, veoma brzo gubi panju i ne primeuje osnovnu poruku samog sajta. Ve posle 10-15 sekundi korisnik ne primeuje nove detaljeVeina korisnika je zasiena od bleteih animiranih slika i dugog uitavanja, i trudi se da izbegne takve sajtove. Uspean sajt zahteva realan i stalan napredak

 • Vrste sajtovaTrening Obuavanje Kontinuirano obrazovanje Reference Opti i magazinski sajtovi Sajtovi sa vestima Elektronsko poslovanje

 • Vrste sajtova

 • TreningWeb-bazirane aplikacije za trening bi trebale da budu linearne i uobiajeno nude nekoliko opcija odstupanja od centralnog toka prezentacije. Ne treba zbunjivati korisnika ponudom previe linkova i odstupanjem od centralne poruke. Ogranienje linkova na "Sledeca tema" i "Prosla tema" - svi korisnici e videti istu osnovu prezentacije

 • TreningMnoge prezentacije ove vrste pretpostavljaju vreme korienja od 1h ili manje - ukidanje sesijeTreba navesti korisniku koliko traje sesija, koliko je preostalo vremena do njenog kraja i upozoriti ga da ne bude preopiran u radu sa ponuenim materijalimaStrana za logovanje i da nude pitalice u formatu tano-netani ili izbora izmeu ponuenih odgovora. Registracija korisnika i rezultati na pitalicama se zapisuju u baze podataka koje su povezane sa datim sajtom

 • Trening info.med.yale.edu/caim/hhmi

 • ObuavanjeStroga centralna kontrolu - ali i vie mogunosti za digresije Informacije koje se prikazuju su zahtevnije i trae vie predznanja nego to je sluaj kod aplikacija za trening. Ako postoje linkovi na Web-bazirane resurse izvan datog sajta, trebalo bi takve linkove grupisati na odvojene stranice, izvan samog materijala koji se prezentuje. Ponuda "printing" verzije - vie stranica sa jednom temom u jednu dugaku stranicu.

 • Obuavanjewww.dartmouth.edu/~chemlab

 • Kontinuirano obrazovanjeKorisnici sa velikim prdeznanjem - "just in time" trening - odreena specifina temaFleksibilni, interaktivni, nelinerni dizajn Dizajn mora omoguiti brz pristup velikom opsegu tema i obino mora obilovati linkovima na povezane materijale, kako na lokalnom sajtu, tako i na celom Web-u. Tekst bazirana lista linkova - uitava brzo i prikazuje dosta informacija

 • Kontinuirano obrazovanjePotrebne i dobro dizajnirane slike i ilustracije da bi se zainteresovali sami korisniciVreme pristupa korisnika se ne moe predvideti, ali je krae od vremena za prethodne dve grupe aplikacijaI u ovom sluaju je opcija za jednostavnu tampu skoro obavezujua.

 • Kontinuirano obrazovanjeinfo.med.yale.edu/intmed/cardio/imaging

 • ReferenceKorisnici posete sajt, pronau ta ele i jednostavo odtampaju ili uitaju to to su pronali. U ovakvim sluajevima nema glavne obraene teme i njenih pojedniosti, pa je korienje nelinearno. Nevane slike i ilustracije bi trebale da budu minimalne i odvojene od samog konteksta.

 • ReferenceKontekst stranice i meni struktura bi trebalo da bude paljivo strukturirana Brza pretraga, jednostavan download dokumenata i opcija za tampuDobro osmiljena opcija za pretragu je obavezna za sajtova sa vie od trideset stranica ili za dugake tekstove Realizacija efikasnije vie parametarske prestrage Vreme zadravanja korisnika je po principu the shorter the better.

 • Referencewww.bartleby.com

 • Opti i magazinski sajtoviKorisnici - manje fokusiranom motivacijaOdmah privueni kompletnom grafikom i tekstualnom prezentacijom, ili e otii na neki drugi slian sajt. ta e privui korisnika zavisi od njegovih oekivanja. Na primer uticaj politikih komentara i kritike socijalnog stanja umnogome zavise od izdvojenih naslova i glavnih teza tekstova.

 • Opti i magazinski sajtovi www.slate.msn.com

 • Sajtovi sa vestimaNovinski sajtovi su u velikoj meri prilagodili svoj dizajn sa papira na manje formate na Internetu. Na sajtu New York Times iskoriene sve osobine papirnog izdanja, ali uz korienje vie boja i manje konzervativnih shvatanja i principa.

 • Sajtovi sa vestima www.nytimes.com

 • Sajtovi sa vestima www.politika.co.yu

 • Elektronsko poslovanjeNajvaniji parametri dizajna su efikasna navigacija i pretraga, i brzina kojom korisnik stie do dugmeta za naruivanjePotroene ogromne koliine para za razvoj Macromedia Flash ili digitalnih video prezentacija mnogi su doiveli i bankrot pre nego to su sajtovi i proradili Tehniki osnovne i jednostavne stvariAmazon, eBay, Yahoo!, - upadljive jednostavne eme za dizajn stranice i jednostavne tekst ili tab bazirane navigacione sisteme.

 • Elektronsko poslovanjeNeuspeni - realizacija alata za pretragu koji su dovoljno inteligentni da ponude odgovarajue odgovore kada za neki upit nema odgovarajuih rezultata. Ako korisnik otkuca "PDA" neodgovarajui pristup je da se prikau svi proizvodi koji imaju ovu re u svom imenu ili opisuEfikasno je da se prikae lista sortirana po odgovarajuim kriterijumima.

 • Elektronsko poslovanje www.amazon.com

 • Elektronsko poslovanjeAmazon je eksperimentisao sa razliitim tab sistemima kako je sajt rastaoTabovi funkcioniu ako postoji oko 8 ili manje opcija. Vei broj dovodi do konfuzije.Amazon stranice za naruivanje ima specijalan navigacioni dizajnVeina dobro dizajniranih ekrana za naruivanje su kratki i obrauju jednu temu

 • Elektronsko poslovanjeOpcije "shopping card - adresa korisnika, informacije o kreditnoj kartici, itdNa prozorima koji ne zahtevaju scroll bar da bi se pregledao sadraj. Sam proces naruivanja - vie ekranaSvaki proces elektronskog poslovanja je jednolian za samog kupca. Zato informacija o trenutnoj poziciji korisnika je korisna, jer serija ekrana postaje manji problem za korisnika koji zna ta ga dalje oekuje

 • Elektronsko poslovanje

 • Elementi sajtaHome page Meniji Lista resursa,"other related sites" stranice Uputstvo"What's new?" stranice Opcije pretrage Informacije o kontaktu i korisniki utisci Bibliografija i dodaci Strane sa najee postavljenim pitanjimaObrada korisnikih greaka

 • Home pageSvi Web sajtovi su organizovani oko poetne stranice, koja predstavlja i logiki ulaz u sistem stranica. U hijerarhijskoj organizaciji, home page se nalazi na vrhu hijerarhije i sve stranice u okviru sajta sadre direktan link povratka na ovu stranicu. Smatra se da je povrina pravougaonika irine oko 30-ak ina na vrhu poetne stranice najvie primeena povrina od strane korisnika. Efikasna navigacija - linkovi na vrhi stranice

 • Home page

 • Home pagePoetna stranica moe imati vie funkcijaNeki dizajneri koriste prednost ove stranice kao najposeenije stranice sajta, pa je smatraju idealnom za postavljanje novosti i novih informacija. Velika poseenost ove stranice - idealno mesto za linkove ili smetanje opisa sadraja sajta. Ostale opcije su da se ova stranica iskoristi kao prva mogunost da se privue panja korisnika na neku odreenu podtemu ili specijalnu oblast

 • U formi menija Lista linkova u formi menija je dominirala u dizajnu poetnih stranica prvih nekoliko godina razvoja Web-a, i trenutnoje najee korieni tip poetnih stranica. Ovakva organizacija stranica zahteva korienje ne samo obine liste tekst baziranih HTML linkova, ve korienje i grafikih slika, koje su i efikasnije, jer se dati prostor moe maksimalno iskoristiti. Efektan dizajn kmbinuje slike i blokove tekst baziranih linkova. Tekst linkovi su manje vizuelno uoljivi, ali je jednostanije odravanje samog koda.

 • U formi menija argus-acia.com

 • Bazirane na vestimaSajtovi New York Times i CNN - mnoge organizacije koriste prednosti njihove velike poseenosti radi obavetavanja kako samih svojih zaposlenih, tako i ireg kruga korisnika. Informacije uivo poveavaju atraktivnost sajta i ponovnu posetu korisnika. Mnogi dizajneri rezerviu jednu ili vie povrina za poslednje vesti, naredne dogaaje ili upozoravajue poruke. Standardizovati lokaciju i prirodu povrine za vesti sa generalnim okvirom dizajna stranice

 • Bazirane na vestimawww.salon.com

 • Bazirane na korisnicimaVeliki Web sajtovi pruaju mnogo informacija irokom opsegu korisnika, pa je nemogue opisati irinu i dubinu takvog sajta na jednoj poetnoj stranici. I sami korisnici esto poseuju Web sajt sa specifinim interesom ili ciljom. Dobro je iskoristiti poetnu stranicu da bi se odmah izvrila podela korisnika u interesne grupe i onda svakoj grupi ponuditi specifine informacije u okviru sledeih stranica.

 • Bazirane na korisnicimawww.iastate.edu

 • Splash straniceSplash stranice su jedan od najosporavanijih elmenata sajta. Za mnoge korisnike one predstavljaju dodatak i nepoteban klik mia do sadraja koji ih zanima.Radije bi eleli da im se odmah prikae struktura sajta i da krenu od te take Zato je kljuna stvar upoznavanje sa krajnjim korisnicima i tek onda najprikladniji izbor ulaska na sajt.

 • Splash straniceDa li e tipini korisnici jednom posetiti sajt ili vie puta? Alati kao to su kalendar ili alat za pretragu nemaju samo estetsku ulogu, jer neki korisnici mogu posetiti sajt nekoliko puta dnevno. Elegantni, ali nefunkcionalni elementi tako mogu vrlo brzo postati zamorni. Korisnici koji ne ele da pristupaju sajtu preko splash stranice - zapamtiti u okviru itaa narednu stranicu sa sadrajem i pristupati sajtu preko te stranice

 • Splash straniceUspeh splash stranice umnogome zavisi od oekivanja korisnika sajta. Postoje i korisnici koje zanimaju misteriozni, enigmatski ili estetski ugoaji, koji e uivati u efektno dizajniranim splash stranicama.

 • Splash stranicewww.eng.yale.edu

 • KombinacijaPri realizaciji poetne stranice mogu se komb