of 17 /17
ПРИРУЧНИК ЗА ПРАВИЛНО ПОПУЊАВАЊЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА Савез независних социјалдемократа ОО Билећа www.snsd-bileca.org

Upustvo Za Glasanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

arweterzrtuz

Text of Upustvo Za Glasanje

Page 1: Upustvo Za Glasanje

ПРИРУЧНИК ЗА ПРАВИЛНОПОПУЊАВАЊЕ ГЛАСАЧКОГ

ЛИСТИЋА

Савез независних социјалдемократаОО Билећа

www.snsd-bileca.org

Page 2: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

2

КАКО ПРАВИЛНО ПОПУНИТИ ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ?

1. Гласачки листић за начелника општине

1.1. Гласачки листић за начелника општине биће важећи ако:

је у оном облику који је потврдила и службено издала Централна изборнакомисија БиХ;

је означен тако да је намјера бирача јасна; није потписан и на њему није исписано име, назив, изјава или неки други текст,

илустрација или симбол; оштећење гласачког листића није такво да се не може установити намјера

бирача; је означен само један кандидат са листе кандидата.

Примјер:

Page 3: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

3

1.2. Гласачки листић за начелника општине биће неважећи ако:

ако је на њему означено два или више кандидата;

Примјер:

Page 4: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

4

ако је гласачки листић непопуњен или на њему није могуће са сигурношћуутврдити којем кандидату је бирач дао свој глас;

Примјер:

Page 5: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

5

ако је гласачки листић толико оштећен да се са сигурношћу не може утврдитикојем кандидату је бирач дао глас;

Примјер:

Page 6: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

6

ако се на основу ознака које је бирач дописао на гласачки листић, као што јепотпис, може утврдити његов идентитет;

Примјер:

Page 7: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

7

ако су дописана имена кандидата;

Примјер:

Page 8: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

8

ако је скениран, копиран или листић који не припада том бирачком мјесту,односно опцији гласања (гласачки листић за гласање поштом);

Примјер:

Page 9: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

9

2. Гласачки листић за скупштину општине

2.1.Гласачки листић за скупштину општине биће важећи ако је:

означен квадратић испред назива политичке странке, коалиције или листенезависних кандидата;

означен квадратић испред назива политичке странке, коалиције или листенезависних кандидата и испред једног или више кандидата унутар листе теполитичке странке, коалиције или листе независних кандидата;

означен квадратић испред једног или више кандидата унутар листе једнеполитицке странке, коалиције или листе независних кандидата.

Примјер:

Page 10: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

10

Примјер:

Page 11: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

11

Примјер:

Page 12: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

12

2.2.Гласачки листић за скупштину општине биће неважећи:

ако није испуњен или је испуњен тако да није могуће са сигурношћу утврдитикојој је политичкој странци, коалицији, независном кандидату или листинезависних кандидата бирач дао свој глас;

Примјер:

Page 13: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

13

ако су дописана имена кандидата;

Примјер:

Page 14: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

14

ако је означено више од једне политичке странке, коалиције, независногкандидата, или листе независних кандидата;

Примјер:

Page 15: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

15

ако је гласачки листић толико оштећен да се са сигурношћу не може утврдитикојем је политичком субјекту бирач дао глас;

Примјер:

Page 16: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

16

ако се на основу ознака које је бирач дописао на гласачки листић, као што јепотпис, може утврдити његов идентитет;

Примјер:

Page 17: Upustvo Za Glasanje

www.snsd-bileca.org Савез независних социјалдемократа ОО Билећа

17

ако је скенирани, копирани и листић који не припада том бирачком мјесту,односно опцији гласања (гласачки листић за гласање поштом).

Примјер: