of 60/60
DIGITALNI HD KABELSKI PRIJAMNIK TT-Select C861 KORISNIČKI PRIRUČNIK

Uputstva TT C861 Crni Daljinski 2011

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uputstva TT C861 Crni Daljinski 2011

Text of Uputstva TT C861 Crni Daljinski 2011

 • 1DIGITALNI HD KABELSKI PRIJAMNIKTT-Select C861

  KORISNIKI PRIRUNIK

 • 2SADRAJ

  1. UPRAvlJAKI elemeNtI I fUNKcIONAlNe KOmPONeNte..... 4 Prijamnik: prednja strana ............................................................................................................ 4

  Prijamnik: stranja strana ............................................................................................................ 4

  Daljinski upravlja ......................................................................................................................... 5

  2. DIGITALNI HD KABELSKI PRIJAMNIK .......................................................... 8

  Karakteristike prijamnika ............................................................................................................ 8

  to znai HDTV? ............................................................................................................................. 9

  3. PROvJeRA ISPORUENOG PRIBORA ............................................................114. vANe SIGURNOSNe NAPOmeNe I ZAtItA OKOlIA ..............11 Opasnost za djecu .......................................................................................................................11

  Opasnost od strujnog udara ....................................................................................................12

  Opasnost od ozljede zbog drugih razloga .........................................................................13

  Napomene o mjestu postavljanja .........................................................................................13

  Baterije.............................................................................................................................................13

  Zatita okolia i odlaganje ........................................................................................................15

  5. SPAJANJE PRIJAMNIKA .............................................................................................16

  Umetanje baterija u daljinski upravlja ...............................................................................16

  Pravilno koritenje daljinskog upravljaa ...........................................................................16

  Spajanje prijamnika ....................................................................................................................17

  Prikljuna shema ..........................................................................................................................19

  6. RUKOvANJe ...........................................................................................................................20Ukljuivanje / iskljuivanje prijamnika ................................................................................20

  Prva instalacija ..............................................................................................................................21

  Automatsko pretraivanje ........................................................................................................22

  Detaljno traenje programa ....................................................................................................24

  Runo pretraivanje ....................................................................................................................25

 • 37. RUKOvANJe tv PRIJAmNIKOm ..........................................................................26 Mijenjanje programa ..................................................................................................................26

  Jaina zvuka ..................................................................................................................................27

  Biranje opcija .................................................................................................................................28

  Pozivanje trake s informacijama.............................................................................................29

  Elektronski programski vodi (EPG) ......................................................................................30

  Vremensko ukljuivanje i iskljuivanje (programator) ...................................................31

  Dodavanje programa na popis programatora ..................................................................32

  Ureivanje popisa programatora programa ......................................................................32

  Iskljuivanje trenutanih funkcija programatora .............................................................33

  Rukovanje radijem ......................................................................................................................34

  Prikaz tehnikih informacija ....................................................................................................35

  8. RAZvRStAvANJe PROGRAmA ..............................................................................35Promjena redoslijeda programa ............................................................................................37

  Brisanje programa .......................................................................................................................37

  Filtriranje programa ....................................................................................................................37

  9. POStAvKe ................................................................................................................................38Video postavke .............................................................................................................................39

  Postavke slike HDTV/SDTV .......................................................................................................40

  Postavke jezika .............................................................................................................................43

  Postavke izbornika ......................................................................................................................45

  Razno ...............................................................................................................................................46

  Postavke zvuka .............................................................................................................................47

  Igre ....................................................................................................................................................48

  Vraanje na tvornike postavke .............................................................................................50

  Conax CA ........................................................................................................................................51

  10. SIGURNOSt.........................................................................................................................5111. DIJAGNOSTIKA ...............................................................................................................53

  11. tehNIKI PODAcI .......................................................................................................57

 • 41. UPRAvlJAKI elemeNtI I fUNKcIONAlNe KOmPONeNte

  Prijamnik: prednja strana

  A ita karticeB IC senzor sa svjetleom diodom (LED)

  Zelena: ureaj je ukljuenCrvena: ureaj je u stanju pripravnostiBez svjetla: ureaj nije spojen na struju

  Prijamnik: stranja strana

  1 koaksijalna utinica za prikljuenje kabelske mree 2 koaksijalna utinica za prikljuenje antenskog ulaza TV prijamnika 3 USB prikljuak 4 HDMI prikljuak 5 RJ45 prikljuak (ethernet) 6 SCART prikljuak za TV prijamnik 7 SCART prikljuak za DVD/VCR 8 RCA stareo audio izlaz 9 koaksijalni digitalni audio izlaz 10 komponentni video izlaz (RGB) 11 strujni prekida

  2 3 4 5 6 7 8 91 10 11

  AB

 • 5Daljinski upravlja

  (Detaljan opis daljinskog upravljaa u nastavku. )

  1

  3

  6

  7

  10

  12

  15

  17

  19

  2220

  25

  27

  2

  5891113

  14

  16

  18212324262829

  4

 • 6tipke daljinskog upravljaa

  1 Ukljueno/iskljueno (on/off)

  2 Bez zvuka Pritiskom na tipku ukljuujete/iskljuujete zvuk

  3 Tipka za brisanje *

  4 Brojane tipke Direktno biranje programa pomou pojedinih tipki

  5 TV/radio

  6 Tipka izbornika Prikaz izbornika na zaslonu (OSD)

  7 Tipka izbornika za postavke*

  8 Tipka za prebacivanje Prebacivanje izmeu dva zadnja podeena programa

  9 Tipka za odabir jezika i podnaslova

  10 Tipke za programe +/-

  11 Tipka za informacije (i) - prikazuje informacijski okvir - prikazuje opciju za pomo na izborniku

  12 Tipka za teletekst Brzo prikazivanje informacija teletekstom

  13 Tipke za jainu zvuka +/- Pojaavanje/stiavanje zvuka

  14 Tipke u boji

 • 715 Tipke sa strelicama Za navigaciju

  16 OK tipka Potvrivanje odabira

  17 Tipka za elektronski programski vodi (EPG) Prikaz elektronskog programskog vodia

  18 EXIT - prekid postupka - izlaz iz izbornika

  19 Tipka za snimanje *

  20 Tipke za premotavanje *

  21 Pokreni/Pauziraj *

  22 Tipka za prikaz sadraja (PVR) * - prikaz snimljenog sadraja

  23 Tipka za zaustavljanje *

  24 Tipke za kretanje kroz poglavlja *

  25 Tipke za programe +/- **

  26 Tipke za podeavanje glasnoe TV prijamnika **

  27 Ukljueno/iskljueno (on/off) **

  28 Tipke za postavljanje AV ulaza TV prijamnika **

  29 Signalna lampica (odnosi se samo za tipke koje slue za upravljanje TV prijamikom)

  * Tipke imaju funkciju iskljuivo uz VOD uslugu** Tipke za navigaciju kroz TV prijamnik nemaju funkciju na prijamnicima svih proizvoaa.

 • 82. DIGITALNI HD KABELSKI PRIJAMNIK

  Karakteristike prijamnika

  prijam digitalnih kabelskih programa zasebni popis televizijskih i radijskih programa do 8 favorit popisa (4 za TV i 4 za radijske programe) integrirani ita smart kartice automatsko i runo pretraivanje programa brzo pretraivanje programa opcija direktnog unosa frekvencije programska nadogradnja putem kabelske veze praktian elektronski programski vodi (EPG) prikaz izbornika na zaslonu (OSD) jednostavno rukovanje ureajem putem grafikog

  korisnikog suelja

  viejezini izbornici kontrola jaine zvuka za analogni audio izlaz kratki intervali mijenjanja programa teletekst podrka putem TV-a podrka za 4:3, 4:3 letterbox te 16:9 video formate kompatibilan s MPEG-2 i MPEG-4 digitalnim video

  formatima

  podrka za prosljeivanje ulaznog RF signala

 • 9 to znai hDtv?

  HDTV je kratica od High Definition Television, digitalna televizija visoke rezolucije. U usporedbi s uobiajenim PAL sustavom, najrairenijim standardom u Europi, HDTV moe po kanalu prenijeti od etiri do pet puta vie slikovnih i zvunih informacija.

  Za usporedbu:

  NTSC 850 x 480 vidljivih toaka

  PAL 1024 x 576 vidljivih toaka

  HDTV do 1920 x 1080 vidljivih toaka

  Rezultat toga je da se slike prikazuju otro, jakim bojama i ogromnom dubinskom otrinom - nastaje dojam kao da ste osobno prisutni u programu.

  Kako biste mogli koristiti HDTV, Vai ureaji trebaju biti spremni za njega. To ete prepoznati po logotipu HD ready.

  Logotipi slinog sadraja i izgleda ne odgovaraju prihvaenom HDTV standardu.

  Gore prikazani logotip jami slijedee karakteristike zaslona, televizora i projektora:

  najmanje 720 linija fizike rezolucije iroki format slike podrku za oba HDTV standarda: 1280 x 720 / 50 ili 60 Hz, progresivno 1920 x 1080 / 50 ili 60 Hz, prepleteno analogno suelje (Y Pr Pb)

 • 10

  digitalno HDMI suelje HDCP zatitu od kopiranja (High Bandwidth Digital Content

  Protection) na digitalnom suelju

  Ukratko

  HDTV omoguuje gledanje televizije s izvrsnom kvalitetom slike i zvuka.

  Kako bi mogli koristiti HDTV, trebate imati HDTV prijamnik. To ete prepoznati po HD ready logotipu.

  Reprodukcija normalnih programa na HD ready ureajima mogua je i dalje pomou SCART veze. U tom e sluaju zvuk i slika biti reproducirani sukladno do sada uobiajenom standardu.

  Digitalno suelje HDMI je opremljeno zatitom od kopiranja koja se oznaava kao High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) kodiranje.

 • 11

  3. PROvJeRA ISPORUeNOG PRIbORA

  Provjerite je li Vam s digitalnim HD prijamnikom isporuen sljedei ispravan i neoteen pribor:

  digitalni HD prijamnik za kabelsku TV daljinski upravlja korisniki prirunik HDMI kabel

  4. vANe SIGURNOSNe NAPOmeNe I ZAtItA OKOlIA

  Prije nego spojite prijamnik i ponete ga koristiti, obratite pozornost na sljedee napomene:

  Ureaj je namijenjen osobnoj upotrebi. Ureaj se smije koristiti samo za one funkcije koje su

  navedene u ovim uputama za uporabu.

  Drite ovaj prirunik na dohvat ruke. U sluaju prosljeivanja ureaja drugim osobama, obavezno

  priloite i ovaj prirunik.

  Opasnost za djecu

  Nikada ne ostavljajte djecu s ureajem bez nadzora. Djeca podcjenjuju opasnost rukovanja s elektrinim ureajima.

  Baterije mogu ugroziti ivot ako se progutaju. Baterije drite nedostupnim maloj djeci. Ukoliko se proguta baterija, odmah treba potraiti lijeniku pomo.

  Drite djecu podalje od materijala za pakiranje. Ukoliko se proguta, postoji opasnost od guenja.

 • 12

  Opasnost od strujnog udara

  Ureaj je pod naponom koji moe biti opasan. Nemojte nikada otvarati kuite ureaja ili gurati predmete kroz otvore za ventilaciju.

  Ovaj se ureaj ne smije koristiti na vlanim mjestima (npr. u kupaonici) ili prostorijama u kojima se nakuplja puno praine.

  Na ureaj se ne smiju stavljati predmeti napunjeni vodom (npr. vaze, alice s kavom i dr.).

  Prikljuite ureaj samo u pravilno instaliranu utinicu od 230 V koja je uzemljena na ispravan nain.

  Utinica mora biti lako dostupna kako bi se u sluaju potrebe odmah mogao izvui strujni utika.

  Obratite pozornost da prikljuni vodovi nisu stisnuti ili prignjeeni.

  Nemojte ukljuivati ureaj ako na ureaju ili prikljunim kabelima postoje vidljiva oteenja ili ako vam je ureaj pao.

  Ukoliko doe do oiglednih problema u radu (npr. iz ureaja izlazi dim i slino), odmah ga iskljuite iz napajanja za struju, uvijek hvatajui utika, nikada kabel!

  Strujne utinice i produni kabeli ne smiju se preopteretiti, inae postoji opasnost od poara!

  Kako biste ureaj posve iskljuili iz elektrine mree, strujni adapter mora biti iskljuen iz strujne utinice.

  Popravke i podeavanja Vaeg prijamnika povjerite samo strunim osobama. U sluaju neovlatenog otvaranja i pokuaja popravka gubite jamstvena prava. Proizvoa ne odgovara za nesreu koju pretrpi korisnik ako otvara ureaj.

  Nemojte pokuavati modificirati ili prilagoavati ovaj ureaj. Koristite samo isporuene kabele. Pri grmljavini se ureaji prikljueni na elektrinu mreu mogu

  otetiti. Stoga za vrijeme grmljavine uvijek izvucite strujni utika iz utinice.

 • 13

  U sluaju da ste due vrijeme odsutni: iskljuite ureaj iz utinice. Odspojite i antenski kabel s prijamnika. To se odnosi na sve ureaje spojene na prijamnik.

  Opasnost od ozljede zbog drugih razloga

  Izbjegnite mogunost da se netko spotakne o kabele. Baterije se ne smiju bacati u vatru, otvarati ili kratko spajati.

  Napomene o mjestu postavljanja

  Ureaj instalirati samo na vodoravnim povrinama. Ureaj se ne smije izlagati ekstremnim temperaturama, stoga: izbjegavajte direktno sunevo svjetlo i radijatore; nemojte na otvore za ventilaciju postavljati predmete

  poput asopisa, stolnjaka, zavjesa i sl.,

  ostavite najmanje 40 cm slobodnog prostora iznad ureaja te sa svake strane. U ureaju se ne smije akumulirati toplina, jer e u protivnom visoka temperatura otetiti ureaj, a postoji i opasnost od poara!

  Nemojte instalirati ureaj u blizini zapaljivih materijala (npr. zavjesa, zapaljivih tekuina, itd.).

  Baterije

  Baterije drati van dohvata djece. Baterije nemojte bacati u kuno smee! U sluaju gutanja baterije odmah se obratiti lijeniku. Nemojte pokuavati reaktivirati potroene baterije pomou

  zagrijavanja, punjenja ili na drugi nain.

 • 14

  Uvijek zamijenite obje baterije. Koristite samo baterije iste vrste (npr. alkalne elije ili cink/

  ugljik)

  Ne smijete bacati baterije u vatru. Nemojte rastavljati baterije. Nemojte izazivati kratki spoj s baterijama. Zamijenite baterije najmanje jednom godinje kako ne bi

  dolo do curenja.

  Ukoliko ste due vrijeme odsutni, izvadite baterije iz daljinskog upravljaa.

  Razne napomene

  Nemojte stavljati izvore otvorenog plamena, kao npr. svijee, na ureaj.

  Na donjoj strani ureaja nalaze se noice. Obzirom da su povrine namjetaja odnosno poda nainjene od razliitih materijala te se iste i njeguju razliitim proizvodima, ne moe se u potpunosti iskljuiti mogunost da ti materijali sadre komponente koje e uzrokovati stvaranje vlage na noicama ureaja. Ukoliko je potrebno stavite neku hrapavu podlogu pod noice ureaja.

  Kada premjetate ureaj s hladnog na toplo mjesto, u njemu moe doi do kondenzacije, te stoga treba priekati nekoliko sati prije no to prijamnik ponovo ukljuite.

  U sluaju otvaranja ureaja, gubite jamstvo.

 • 15

  Zatita okolia i odlaganje

  Ukoliko je mogue, spremite originalno pakovanje u kojem je ureaj isporuen. Tako e u sluaju kasnijeg transporta ureaj biti najbolje zatien. Ukoliko odluite baciti pakiranje, pazite da to uinite u skladu s ekolokim propisima.

  Svaki je korisnik zakonski obvezan zbrinuti sve baterije ili baterije koje se mogu puniti, neovisno o tome to sadre opasne tvari, na prikladnom mjestu u blizini, u reciklanom centru ili u trgovinama, kako bi se osiguralo zbrinjavanje koje nee tetno utjecati na okoli.

  Ukoliko vie ne moete koristiti ureaj, informirajte se o potrebnim mjerama za zbrinjavanje kod nadlene udruge za zbrinjavanje otpada. Ureaj se ne smije baciti u kuno smee.

 • 16

  5. SPAJANJE PRIJAMNIKA

  Umetanje baterija u daljinski upravlja

  Daljinski upravlja radi s dvije baterije tipa LR03 / 1,5 V.

  1. Otvorite pretinac za baterije na stranjoj strani.

  2. Stavite baterije kako je prikazano na crteu na dnu spremnika. Pazite na polaritet baterije!

  3. Zatvorite spremnik za baterije.

  Napomena:Baterije se moraju zamijeniti im ureaj kojim se upravlja vie ne reagira na daljinski upravlja.

  Pravilno koritenje daljinskog upravljaa Svrha koritenja

  Daljinskim upravljaem se moe upravljati svim digitalnim prijemnicima tvrtke TechnoTrend. Upravljanje drugim ureajima iz podruja kune elektronike kao to su DVD reproduktor nije mogue.

  Ope napomene

  Kako bi pomou daljinskog upravljaa upravljali ureajem, usmjerite ga prema IC prijamniku i pritisnite eljenu tipku. Uvijek mora postojati optika vidljivost izmeu daljinskog upravljaa i prijamnika.

  Sunevo svjetlo i ostala snana svjetla smanjuju osjetljivost i mogu utjecati na funkcioniranje daljinskog upravljaa.

  Nemojte pritiskati vie tipki istovremeno.

 • 17

  Spajanje prijamnikaPANJA: Pazite da su svi ureaji iskljueni prije nego ih spojite. Prikljuite strujni utika u utinicu tek na kraju, kad su svi drugi prikljuci ve spojeni.

  Napomena:Obratite pozornost na upute za uporabu drugih ureaja, kao i na grafiku shemu prikljuivanja, pogledajte na stranici 19.

  Spajanje kabela

  Spojite RF IN prijamnika s kabelskim prikljukom u svom domu pomou koaksijalnog kabela.

  Spajanje na tv

  Prijamnik moete prikljuiti na svoj televizor na vie naina pri emu mogunosti prikljuivanja ovise o televizoru. Odaberite samo jednu od slijedeih ponuenih mogunosti prikljuivanja.

  Najbolja mogunost (HDTV prijam) Poveite HDMI prikljuak digitalnog HD prijamnika s HDMI

  prikljukom svog televizora.

  Druga najbolja mogunost (HDTV prijam) Poveite COMPONENT OUT (Y Pb Pr) prikljuak prijamnika

  s Y Pb Pr prikljukom vaeg televizora. Meusobno spojite prikljuke iste boje.

  Napomena:Kod ovog naina prikljuivanja se ne prenosi zvuk. Prijamnik treba dodatno povezati s nekim audio sustavom, pogledajte na stranici 19. ili moete koristiti audio ulaze svog televizora.

 • 18

  Trea najbolja mogunost Poveite TV SCART prikljuak sa SCART prikljukom svog

  televizora. Pripazite na ispravne oznake ukoliko va TV ureaj posjeduje vie SCART prikljuaka.

  Prijam analognog signala

  Ukoliko pored digitalnih programa elite primati i analogne, onda se analogni signal treba proslijediti. U tu svrhu, pomou koaksijalnog kabela, poveite prikljuak RF OUT prijamnika s antenskim ulazom svog TV prijamnika.

  Takoer pripazite, kako bi mogli primati analogne programe, morate napustiti AV nain rada Vaeg TV prijamnika i prebaciti se u normalno prikazivanje programa. Informacije o ovome ete pronai u uputama svog TV prijamnika.

  Prikljuivanje videorekordera / DvD playera

  Poveite VCR SCART prikljuak sa SCART prikljukom Vaeg video snimaa, odnosno DVD reproduktora.

  Prikljuivanje na audio sustav

  Svoju glazbenu liniju, odnosno svoj surround dekoder moete povezati s prijamnikom na dva razliita naina.

  1. Meusobno poveite ureaje pomou cinch kabela (prikljuci AUDIO OUT L i R), ili

  2. poveite ureaje pomou koaksijalnog kabela (SPDIF prikljuak).

  Napomena:Kod ovog naina prikljuivanja trebate iskljuiti reprodukciju zvuka preko TV prijamnika.

 • 19

  Prikljuna shema

  Za prikljuivanje TV ureaja

  Obratite pozornost na nain spajanja, pogledajte na stranicama 17-19.

  Najbolja kvaliteta slike dobiva se spajanjem HDMI prikljuka. Nemojte povezivati TV ureaj s prijamnikom dvostruko ili

  trostruko.

  Kod povezivanja preko Y Pb Pr (COMPONENT OUT) potreban je dodatni prikljuak na audio sustav, pogledajte na stranicama 17-19.

  Prikljuivanje na elektrinu mreu treba napraviti na kraju.

  Prikljuivanje strujnog kabela

  Prikljuite ureaj samo na pravilno instaliranu utinicu 230 V ~ 50 Hz koja je uzemljena na ispravan nain.

  TV ureajKoaksijalna utinicaza prikljuenje nakabelsku mreu

  VCR/DVD

  Sustav kunogsterea/kunog kina

 • 20

  Umetanje smart karticeZa prijam kodiranih digitalnih kabelskih kanala potrebna je smart kartica koju ete dobiti uz HD digitalni prijamnik.U tu svrhu umetnite smart karticu u ita kartica A na prednjoj strani prijamnika.

  6. RUKOvANJe

  Napomena:Brojevi u zagradama iza oznake tipke uvijek se odnose na opis na daljinskom upravljau, vidi str. 5-7.

  Ukljuivanje / iskljuivanje prijamnika

  1. Provjerite je li Smart kartica umetnuta u ita kartica prijamnika. ip zlatne boje treba biti okrenut prema dolje i prema ureaju.

  2. Ukljuite s prijamnikom povezani TV ureaj i prebacite TV ureaj u AV nain rada.

  Napomena:Mnogi ureaji se automatski prebacuju u AV nain rada kada prime odgovarajui signal od prikljuenog prijamnika. Obratite pozornost na upute vaeg TV ureaja.

  3. Ukljuite prijamnik pritiskom na tipku za ukljuivanje/iskljuivanje (1) na daljinskom upravljau. Ako po prvi puta ukljuujete svoj digitalni HD prijamnik, tada e Vas kroz sve potrebne korake provesti prijamnik. Izbor se potvruje tipkama sa strelicama (15) i tipkom OK (16).

 • 21

  Prva instalacija

  Nakon prvog ukljuivanja pojaviti e se prozor prve instalacije.

  1. Pritisnite tipku OK (16) kako bi se prikazala sljedea stranica.

  Izbornik za prvu instalaciju je na zaslonu.

  2. Koristite tipke sa strelicama (15) za odreivanje jezika na kojem elite izbornik. Potvrdite svoj izbor pritiskom na tipku OK (16).

  Pritiskom na tipku OK (16) moete dalje birati postavke ili primijeniti standardne postavke. Zapoinje automatsko pretraivanje programa.

  3. Pridravajte se uputa koje se prikazuju na zaslonu dok ne zavrite prvu instalaciju. Zavretkom instalacije ureaj se prebacuje na TV.

 • 22

  Automatsko pretraivanje

  Za poetak preporuujemo napraviti automatsko pretraivanje jer to pretraivanje u pravilu pronalazi sve dostupne programe.

  1. Pritisnite tipku Izbornik (6) za prikaz na zaslonu.2. Oznaite na pregledu izbornika Traenje programa

  koritenjem tipki sa strelicama (15).

  Napomena:Ako je mogue, ostavite postavke pretraivanja nepromijenjene, obzirom da postojee postavke u pravilu jame pronalaenje svih programa.

  3. Pritisnite tipku OK (16) za potvrdu izbora. Pojavit e se izbornik za traenje programa.

  Sada imate sljedee opcije:

  Automatsko pretraivanje,

  Detaljno traenje programa i

  Runo pretraivanje.

  4. Koristite tipke sa strelicama (15) za biranje Automatskog pretraivanja na izborniku i zatim pritisnite OK (16).

  5. Birajte programe za pretraivanje pomou tipki sa strelicama (15). (Preporuujemo da izaberete: Svi).

  6. Zatim izaberite Zaponi s pretraivanjem te pritisnite OK tipku.

 • 23

  Tijekom pretraivanja ve pronaeni programi se dodaju na popis, a dva pokazivaa vas obavjetavaju o razini signala i kvaliteti.

  Napomena:Moete prekinuti pretraivanje u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku EXIT (18).Nakon postupka pretraivanja, pojavi se obavijest da je pretraivanje zavreno.

 • 24

  7. Naznaite dodaju li se pronaeni programi na postojei popis, zamjenjuje li se prijanja lista novom ili odbacujete novopronaene programe.

  8. Pritisnite OK (16) za potvrdu. Jednim pritiskom na EXIT izlazite iz izbornika pretraivanja te

  se vraate na pregled.

  Ponovno aktiviranje tipke EXIT (18) skriva prikaz na zaslonu (OSD).

  Napomena:Ako niste pronali niti jedan program, provjerite je li antenski kabel dobro spojen.

  Detaljno traenje programa

  Detaljno traenje programa slino je automatskom pretraivanju, samo efikasnije, jer pronalazi i one programe koje je automatsko pretraivanje preskoilo. Zbog toga je za ovaj tip pretraivanja potrebno vie vremena.

 • 25

  Runo pretraivanje

  Runo pretraivanje programa omoguava posebno pretraivanje pojedinih programa. To je posebno korisno kada elite odreeni program dodati na svoj popis omiljenih programa, a poznata vam je frekvencija, brzina prijenosa simbola i modulacija.

  Postupak je sljedei:

  1. Pritisnite tipku Izbornik (6) za prikaz na zaslonu.2. Oznaite na izborniku pregled Traenje programa pomou

  tipki sa strelicama (15).3. Pritisnite OK (16) za potvrdu. Na zaslonu se pojavi izbornik za pretraivanje programa.

  4. Koristite tipke sa strelicama (15) za biranje Runog pretraivanja te pritisnite OK.

  5. Primijenite sve potrebne postavke koristei se tipkama sa strelicama (15). Brojane tipke (4) omoguavaju unos brzine prijenosa simbola i frekvencije.

  6. Zatim odaberite Zaponi s pretraivanjem i pritisnite OK (16).

  Kao i kod automatskog pretraivanja programa, rezultat pretrage prikazuje se kao popis programa, dva stupca s podacima o razini signala i kvaliteti.

  Pritiskom na EXIT (18) moete u svakom trenutku prekinuti postupak pretraivanja.

  Nakon zavrenog postupka pojavit e se obavijest da je pretraivanje zavreno.

  7. Naznaite dodaju li se pronaeni programi na postojei popis, zamjenjuje li se prijanji popis novim ili odbacujete novopronaene programe.

 • 26

  7. RUKOvANJe tv PRIJAmNIKOm

  Mijenjanje programa Openito

  Pritiskom na + tipku programa (10) prelazite na sljedei pohranjeni program, dok pritiskom na tipku programa (4) prebacujete na prethodni program.

  Traka s informacijama pojavit e se na donjem rubu zaslona svaki puta kada mijenjate program.

  Brojane tipke (4) omoguavaju Vam direktno prebacivanje na odreeni program putem broja na kojem je pohranjen.

  Pritisnite OK (16) za zavretak upisa broja programa sa manje od 4. znamenke. Sustav tada nee ekati da unesete i 4. znamenku. Ako pritisnete, na primjer 4 + 5, ureaj e se prebaciti na program pohranjen na broju 45.

  Sastavljanjem popisa omiljenih programa olakat ete si pamenje brojeva na kojem su pohranjeni odreeni programi, jer po svojoj volji moete definirati pohranjivanje programa.

  Koritenje popisa i tipki za mijenjanje programa

  Alternativna mogunost za aktiviranje programa je popis programa ili popis omiljenih programa. Pritisnite OK (16) kad ste odabrali odreeni program. Ispisuje se popis programa, a trenutano odabrani program je oznaen bojom. Pritiskom na tipku Prebacivanje (8) moete prebacivati s popisa svih programa na popis omiljenih programa itd.

  Kada ste u popisu programa, moete prebaciti s aktivnog na prethodni program i obrnuto pritiskom na Prebacivanje (8).

 • 27

  Jaina zvuka

  Uz kontrolu jaine zvuka TV ureaja, sterea ili surround dekodera, moete takoer kontrolirati jainu zvuka putem prijamnika.

  Pritiskom na VOL+ (13) pojaavate zvuk, dok VOL- (13) smanjuje jainu zvuka. Na grafikom prikazu vidite trenutnu jainu zvuka.

  Pritiskom na tipku Bez zvuka (2) potpuno ste iskljuili zvuk. Ponovnim pritiskom na tu tipku jaina zvuka vraa se na prethodnu razinu.

 • 28

  biranje opcija

  Neki programi ponekad imaju vie perspektiva snimanja, snimljene zvune podloge ili podnaslova. Ukoliko moete birati jednu ili nekoliko od tih opcija za neki program, kada ste izabrali taj program, na traci s informacijama pojavit e se u desnom kutu simbol za opcije.

  Tako ete znati da moete birati izmeu razliitih perspektiva, zvunih podloga, teletekstova ili neku kombinaciju ovih opcija.

  1. Pozovite program koji elite.

  2. Pritiskom na tipku OPT (15) pozivate izbornik za odabiranje.3. Koristite tipke sa strelicama (15) za biranje eljene opcije

  (perspektive, zvunih zapisa ili podnaslova) te pritisnite tipku OK (16).

  Ukljuuje se odabrana opcija.

  Napomena:Moda moete birati i perspektivu i zvunu podlogu. U tom sluaju treba opetovano pritiskati tipku OPT (9) kako biste doli do izbornika za odabir zvune podloge.

 • 29

  Pozivanje trake s informacijama

  Kada elite da vam se prikae traka s informacijama, koja se nakratko prikae na zaslonu svaki puta kada prebacujete s jednog na drugi program, jednostavno pritisnite tipku i (11).

  Traka s informacijama prikazuje broj odabranog pohranjenog programa kao i naziv programa. Povrh toga se na lijevom rubu zaslona prikazuje tono vrijeme.

  Stupac desno od oznake vremena daje grafiki prikaz koliko je vremena proteklo vezano na taj program. Donja linija izbornika prikazuje trenutni i sljedei program, ukljuujui i vrijeme emitiranja. Nakon nekoliko sekundi, traka s informacijama automatski nestaje sa zaslona. Moete sami odrediti koliko dugo e traka biti vidljiva na zaslonu.

  Dok je traka prikazana na donjem rubu zaslona, moete pozvati i traku s opirnijim informacijama tako da ponovo pritisnete tipku i (11). Traka s opirnijim informacijama daje dodatne detalje o trenutno odabranom programu.

  Opetovano pritiskanje tipke i (11) aktivira prebacivanje informacija o sadanjem programu na informacije o sljedeem programu.

  Pritisnite EXIT (18) kako biste zatvorili traku.

 • 30

  elektronski programski vodi (ePG)

  Najava emitiranja programa (EPG = elektronski programski vodi) daje vam pregled svih sadraja koji se emitiraju na ovom programu za sljedei tjedan.

  Panja!

  Detaljni elektronski programski vodi se ne nudi na svim programima.

  Neke radio i TV postaje emitiraju program za odreeni dan, ali bez detaljnih opisa.

  Neke TV postaje uope ne daju elektronski programski vodi.

  1. Pritiskom na tipku EPG (10) otvarate najavu programa. Dok vam je otvorena najava programa, moete promijeniti sadanji program pritiskom na tipku za program +/- (10).

  2. Koristite tipke sa strelicama udesno ili ulijevo (15) za biranje nekog dana u tjednu. Pomou tipki sa strelicama (15) za gore i dolje prebacujete na prethodni ili sljedei program.

  3. Tipke u boji (14) definirane su odreenim vremenom u danu. Crvena tipka: ujutro (poetak u 6.00 sati)

  uta tipka: poslijepodne (poetak u 12 .00 sati)

  Zelena tipka: veer (poetak u 18.00 sati)

 • 31

  4. Koristite tipke sa strelicama (15) kako biste s liste programa odabrali program koji Vas zanima te pritisnite tipku i (11).

  Pojavljuje se novi zaslon sa saetkom sadraja programa.

  Ovaj saetak moete aktivirati pritiskom na tipku OK (16). U sluaju da se radi o duem tekstu, moete ga pomicati gore/dolje pomou tipki sa strelicama (15). Tipke sa strelicama desno/lijevo omoguavaju Vam prebacivanje iz prethodnog u sljedei program.

  5. Pritiskom na tipku Exit (18) izai ete iz najave programa.

  vremensko ukljuivanje i iskljuivanje (programator)

  Podeavanjem vremenskog ukljuivanja i iskljuivanja (programatora) moete svoj prijamnik ukljuiti odnosno iskljuiti u odreeno vrijeme kako biste, na primjer, pogledali emisiju koja vas zanima. Ureaj automatski prebacuje u stanje pripravnosti (stand-by).

  Ukoliko je ureaj ve ukljuen, automatski se prebacuje na odabrani program.

 • 32

  Dodavanje programa na popis programatora

  Funkcija ukljuivanje/iskljuivanje dodaje se na popis programatoru pomou elektronskog programskog vodia (EPG).

  1. Otvorite EPG i oznaite program koji elite.

  2. Pritisnite plavu tipku (14).

  3. Pritisnite OK (16). Prozor se zatvori i odabrani program se pohranjuje na popis

  programatora.

  Napomena:Programi za koje je namjeten programator oznaeni su malim simbolom sata koji se nalazi uz naslov danog programa.

  Ureivanje popisa programatora programa

  1. Pritisnite tipku Izbornik (6).2. Odaberite izbornik ukljuivanje/iskljuivanje (Programator)

  pomou tipki sa strelicama (15), tako se pomiete prema gore odnosno dolje te zatim pritisnite OK kako biste otvorili popis programa za ukljuivanje/iskljuivanje.

 • 33

  brisanje jednog ili vie programa

  1. Odaberite eljeni program.

  2. Pritisnite potrebnu tipku u boji (14): Crvena: brie odabrani program.

  uta: brie sve programe.

  3. Prebacite na Da i pritisnite tipku OK (16) za potvrdu.

  Promjene u namjetanju programatora:

  1. Odaberite eljeni program i pritisnite OK.2. Promijenite postavke prikazane na zaslonu pomou tipki sa

  strelicama (15) i s brojkama (4). Moete mijenjati sljedee postavke:

  datum, vrijeme (vrijeme poetka i vrijeme zavretka), ponavljanje (ovo je interesantno za serije i programe koji se

  redovito ponavljaju).

  3. Zatim oznaite OK pokraj Primijeni te pritisnite tipku OK (16).

  Iskljuivanje trenutanih funkcija programatora

  Kada gledate program pomou programatora moete aktivirati samo nekoliko tipki, npr. OPT (9) kao i tipku za jainu zvuka Vol+ i Vol- (13) i tipku Bez zvuka (2) za gledanje bez zvuka. Za to vrijeme ne moete imati prikaz podataka na zaslonu.

  1. Pritisnite tipku ukljui/iskljui (1) na svom daljinskom upravljau.

  2. Ponovo pritisnite tipku.

 • 34

  Rukovanje radijem

  Kabelski prikljuak Vaeg prijamnika takoer omoguava prijam radijskih programa. Oni su pohranjeni na posebnom popisu kada pretraujete programe.

  Kada sluate radio, sve tipke na daljinskom upravljau imaju iste funkcije kao i kod gledanja televizije.

  Za prebacivanje na opciju sluanja radija treba uiniti sljedee:

  1. Pritisnite tipku za TV/radio (5). Prijamnik aktivira radio.

  2. Ponovnim pritiskom na tipku TV/radio vraate se na prijam TV programa.

 • 35

  Prikaz tehnikih informacija

  Tehnike informacije sadre detalje o programima. Iako ete moda rijetko trebati te podatke, ponekad mogu biti korisni:

  Kada Vam je potrebna informacija o odreenom programu te kada elite provjeriti jainu i kvalitetu prijama.

  Kada zbog podrke treba, na primjer, naznaiti programsku verziju (softver) koji je instaliran na Vaem prijamniku.

  1. Pritisnite tipku Izbornik (6) za ulazak u glavni izbornik.2. Koristite tipke sa strelicama (15) za odabir izbornika

  Tehnike informacije te pritisnite OK (16).3. Odaberite funkciju koju elite: Sistemske informacije ili

  Informacije o programima.

  Napomena:Unoenje izmjena u ovom izborniku nije mogue.

  8. RAZvRStAvANJe PROGRAmA

  Nakon pretraivanja programa, pronaeni se programi pohranjuju na opi popis programa. Pomou funkcije Omiljeno moete izdvojiti omiljene programe prema svojim eljama te ih aktivirati pomou daljinskog upravljaa. Moete kreirati do 4 razliite liste za TV odnosno isto toliko za radijske programe.

  1. Pritisnite tipku Izbornik (6) za prikaz na zaslonu (OSD).2. Oznaite na izborniku pregleda Sortiranje programa

  koristei se tipkama sa strelicama (15).

 • 36

  3. Pritisnite OK (16) za potvrivanje svog odabira. Prikae se izbornik Sortiranje TV programa.

  Napomena:Ako je popis programa dugaak, koristite funkciju filtera kako biste dobili bolji pregled trenutano prikazanog. Pritisnite utu tipku.

  4. Koristite tipke sa strelicama (16) za izbor programa s popisa koji je prikazan na lijevoj strani i pritisnite OK.

  Program je oznaen zvjezdicom i dodaje se na popis omiljenih TV programa.

  5. Ponovite postupak za sve one programe koje elite uvrstiti na popis omiljenih programa.

  6. Ukoliko elite na popis omiljenih programa dodati i radio stanice, pritisnite tipku TV/radio (5) te nastavite prema opisu.

  7. Pritisnite tipku Exit (18) za zavretak.8. Pojavit e se upit elite li pohraniti izmjene koje ste nainili.

  Potvrdite pritiskom na tipku OK.

 • 37

  Promjena redoslijeda programa

  Moete promijeniti redoslijed programa na svojom popisu omiljenih.

  1. Pritisnite tipku za prebacivanje (8) za prebacivanje s lijeve na desnu listu okvira za razvrstavanje.

  2. Oznaite program koji elite pomaknuti na popisu pomou tipki sa strelicama (15).

  3. Pritisnite OK. Ubacuje se naziv programa.4. Pomaknite izabrani program na novu poziciju prema elji

  pomou tipki sa strelicama (15)

  5. Pritisnite OK kako biste pohranili program na eljeno mjesto.

  Brisanje programa

  1. Pritisnite tipku tipku za prebacivanje (8) kako biste s lijevog popisa doli u desni popis.

  2. Koristite se tipkama sa strelicama (15) za odabir programa koji elite obrisati.

  3. Pritisnite crvenu tipku.

  Napomena:Pritiskom na utu tipku, briete sve programe na popisu omiljenih.

  filtriranje programa

  Funkcija filtriranja pomae Vam da postavite svoj popis omiljenih programa, tako to ete primijeniti odreene kriterije za filtriranje i razvrstavanje cjelokupne liste TV i radio programa.

  Tako sainjen popis je pregledan.

  1. Pritisnite utu tipku na zaslonu Sortiranje programa.

 • 38

  2. Zatim odaberite postojee opcije filtera i na kraju naznaite eljeni filter pomou tipki sa strelicama (15).

  3. Oznaite OK te pritisnite tipku OK (16).

  Napomena:Filter je uvijek samo privremen, ne pohranjuje se. U trenutku kada zatvorite izbornik razvrstavanje programa, trenutane postavke filtera se briu.

  9. POStAvKe

  1. Pritisnite tipku Izbornik (6) kako biste otvorili glavni izbornik.

  2. Oznaite s tipkama sa strelicama (15) stavku Postavke i pritisnite tipku OK.

  3. Oznaite s tipkama sa strelicama (15) eljenu opciju i pritisnite tipku OK kako bi je odabrali.

  Napomena:Svakako obratite pozornost na informacijske tekstove prikazane na zaslonu. Oni Vam pomau u odabiru pravilne postavke.

 • 39

  Odabir i promjena postavki provodi se tipkama sa strelicama (15), otvoreni prozor se zatvara tipkom EXIT (18)

  video postavke

  Napomena:Pripazite da ureaji koji su povezani s prijemnikom (TV ureaj, projektor, audio sustav itd.) takoer podravaju dotinu funkciju.

  Primarni izlaz

  Kada ste povezali svoj TV ureaj s prijamnikom pomou HDMI kabela ili pomou tri obojena YCbCr kabela, odaberite HDTV (HDMI/YCbCr). Oba naina povezivanja su podrana samo od novijih ureaja. Prikljuak pomou YCbCr prikljuka je najee mogu samo kod televizora velike dijagonale i kod projektora. Oba naina prikljuivanja nude vrlo dobru kvalitetu slike.

  SDTV (SCART) je ispravna postavka ako ste svoj TV ureaj povezali s prijamnikom pomou SCART kabela. Taj nain spajanja je iroko rasprostranjen i daje dobru kvalitetu slike.

 • 40

  Postavke slike (SDtv/hDtv)

  Pored postavki slike prikazuju se i aktualno odabrane postavke. Kako biste ih promijenili, oznaite ih i pritisnite tipku OK.

  Otvorit e Vam se novi prozor u kojem moete mijenjati postavke slike.

  Postavke slike hDtv/SDtv

  Kako bi Vam se prikazao ovaj prozor, morate kod Postavki slike i zvuka, oznaiti Postavke slike i pritisnuti tipku OK.

  Mogunosti podeavanja ovisne su o nainu prikljuivanja primarnog izlaza: HDTV ili SDTV. Za HDTV imate sljedee mogunosti postavki:

 • 41

  format slike

  Na format slike odaberite 16:9 ako posjedujete televizor sa irokim zaslonom. Kod standardnog televizora odaberite 4:3. Mogunosti podeavanja postavki pri podeavanju formata slike ovisne su o odabranom formatu slike.

  Format 16:9

  Razvueni

  Pillar box

  Zoom

  Format 4:3

  Pan Scan / CCO

  Letterbox 14:9

  Letterbox 16:9

 • 42

  hD video rezolucija

  Kod HD formata slike namjestite broj linija: 576p, 720p ili 1080i.

  Ukoliko se iza broja nalazi p, slijedi "progresivni" prikaz, tj. sve linije e se prikazati istovremeno.

  Kod i slijedi prepleteni prikaz, linije se prikazuju u redoslijedu 1,3,5,7 itd., a potom 2,4,6,8 itd. Prenose se poluslike, to pak kod te koliine informacija gotovo vie nije ni vidljivo.

  Napomena:Kod ovog obratite pozornost na korisniki prirunik svog TV ureaja. Provjerite koja je postavka podrana i mogua.

  HDMI audio

  Ovdje podeavate prijenos zvuka putem HDMI-a kao ukljuen ili iskljuen.

  hDcP kriptiranje

  Izborom Automatski, Stalno i Nikada odreujete nain kodiranja. Ukoliko doe do problema na kodiranim programima, trebali bi isprobati koje su postavke najpogodnije.

  format slike i prilagodba slike

  Ovdje ete pronai iste mogunosti kao i kod HDTV-a.

 • 43

  format izlaza za tv/vcR

  Kod Video izlaz TV na raspolaganju stoje formati RGB, Video (FBAS) i S-Video (Y/C). Ovdje je RGB u najveem broju sluajeva pravi izbor, osim toga RGB nudi najbolju kvalitetu slike.

  Av kontrola

  Kod AV kontrola odaberite opciju Ukljui ako elite da se Va TV ureaj automatski postavi na AV kanal kada ukljuite prijemnik. Va TV ureaj mora podraavati tu funkciju.

  Postavke jezika

  Jezik izbornika

  Ovdje namjetate jezik za prikaz na zaslonu. Imate veliki izbor jezika, npr. engleski, francuski, panjolski itd.

 • 44

  Jezik (audio)

  Izaberite jezik na kojem e se prikazivati programi.

  Jezik (audio) #2

  Odaberite alternativni jezik za prikazivanje programa.

  Napomena:Ukoliko se Va omiljeni program ne prikazuje na odabranom jeziku koji ste postavili kao audio jezik, automatski se prelazi na drugi jezik.

  Jezik za podnaslove

  Odaberite jezik za podnaslove.

  Napomena:Postupak odabira audio jezika i dodatnog audio jezika primjenjuje se i kod odabira prvog i dodatnog jezika za podnaslove.

  Automatski podnaslovi

  Postavite ovu opciju tj. ukljuite ON, ako elite da se automatski prikazuju podnaslovi na odabranom jeziku za podnaslove (inicijalno iskljueno).

 • 45

  Postavke izbornika

  Prikai trajanje prikaza trake s informacijama

  Ovdje definirate koliko dugo e se prikazivati traka s informacijama o programu vezano na promjenu programa. Ako elite potpuno ukinuti prikazivanje trake s informacijama pri promjeni programa, pritisnite 0.

  Automatski prikaz trake s informacijama

  Pri poetku novog programa, traka s informacijama se automatski pojavljuje prema namjetenim postavkama. Ako to ne elite, izaberite Iskljueno.

  Napomena:Ova je opcija mogua samo ako je namjetena vrijednost za prikai trajanje prikaza trake s informacijama najmanje 4 sekunde.

  Jezik izbornika

  Odaberite jezik prikaza na zaslonu (OSD).

 • 46

  transparentnost izbornika

  Ovdje namjetate transparentnost izbornika na zaslonu (OSD). Ako imate tekoa u itanju izbornika na zaslonu (OSD) s ukljuenom postavkom transparentnosti, odaberite (0).

  Izmjene izbornika

  Ovdje moete podesiti intervale za prikazivanje tj. skrivanje odreenih izbornika.

  Pozadinski efekti

  Kada se kreete po izborniku, u pozadini se prikazuju razliiti efekti. Ako elite deaktivirati tu funkciju, samo pritisnite Nita (0).

  Razno

 • 47

  Postavke vremenske zone

  Odaberite hoete li automatski postaviti lokalno vrijeme u odnosu na srednje vrijeme po Greenwichu, ili ete ga sami odrediti.

  vremenska zona (Gmt)

  Odaberite unos GMT +1:00 Pariz, Berlin za Hrvatsku i Srednju Europu (vremenska razlika u odnosu na srednje vrijeme po Greenwichu).

  ljetno raunanje vremena

  Postavite ljetno raunanje vremena na iskljueno (off), kada proe razdoblje ljetnog vremena. Isto tako moete odabrati automatski. Ta postavka omoguava prijamniku dobivanje informacija vezano za ljetno raunanje vremena preko trenutano odabranog programa.

  Sortiranje

  Ovdje moete tipkama sa strelicama (15) sortirati programe (A do Z, Ponua ili Standardno).

  Postavke zvuka

  Audio format

  Ovdje moete odabrati izmeu stereo i mono zvuka.

 • 48

  Automatski Dolby Digital zvuk

  Ako ovdje odaberete Ukljui, programi koji se emitiraju u digitalnoj kvaliteti zvuka e biti automatski reproducirani u Dolby Digital tehnologiji.

  Napomena:Odaberite Ukljui samo onda kada ste na prijemnik spojili Dolby Surround audio sustav.

  Kanjenje zvuka

  Kada primijetite da se kod prikljuenog audio sustava slika i zvuk ne emitiraju istovremeno, moete podesiti kanjenje zvuka. Ponite s najmanjoj vrijednou (10 ms) i poveavajte je po potrebi, dok zvuk i slika ponovno nisu usklaeni.

  Igre

  Pomou izbornika Igre moete pozvati i igrati Sudoku, klasinu logiku igru s brojevima.

  1. Pritisnite tipku Izbornika (6) kako biste otvorili glavni izbornik.

  2. Oznaite tipkama sa strelicama (15) stavku Igre i pritisnite tipku OK.

  3. Oznaite Sudoku i ponovno pritisnite OK.

 • 49

  Prikazat e Vam se sljedei zaslon.

  4. Odaberite stupanj teine, oznaite Pokreni igru i pritisnite OK.

  Napomena:Ako ste ve igrali Sudoku i prekinuli igru, moete pomou Nastavi igru ponovno pozvati prekinutu igru i nastaviti s njom.Upute za igru moete dobiti ako pritisnete info tipku (11).

 • 50

  cilj igre

  Mrea polja se sastoji od 81 polja. U pojedinim poljima se ve nalazi po jedna brojka.

  Cilj igre je popuniti prazna polja tako da na kraju

  svaki redak, svaki stupac i svaki mali kvadrat s 3 x 3 polja sadri po jedanput sve

  znamenke od 1 do 9.

  elimo Vam puno zabave!

  vraanje na tvornike postavke

  Ureaj moete vratiti na prethodno namjetene postavke. U tom se sluaju brie popis omiljenijih programa koji ste sastavili.

  1. Pritisnite tipku Izbornik (6) za prikaz na zaslonu .2. Pomou tipki sa strelicama (15) oznaite na izborniku

  element Postavke. 3. Pritisnite OK za potvrdu odabira. 4. Oznaite Povratak na tvornike postavke pomou tipki sa

  strelicama i pritisnite tipku OK.

 • 51

  Pomou Tipki sa strelicama (15) odaberite opciju Da, te potvrdite izbor pritiskom na OK (16).

  Ureaj ponovo uitava operacijski sustav, iskljui se i nakon par trenutaka ponovo ukljui.

  conax cA Ova opcija na glavnom izborniku omoguava promjenu PIN-a

  smart kartice (razlikuje se od PIN-a ureaja). Moete pronai detaljne informacije o statusu smart kartice ili izmijeniti postavke vezano uz dozvoljene programe (zatita za djecu).

  Funkcija za dozvoljeni pristup programima (FSK dobrovoljna kontrola) slui da se djeca i mlade sprijee u gledanju programa koji nisu prikladni za njihovu dob.

  10. SIGURNOSt

  1. Pritisnite tipku Izbornik (6) za pristup glavnom izborniku.2. Pomou tipki sa strelicama (15) odaberite element

  Sigurnost i pritisnite OK (16).3. Unesite PIN kd i potvrdite sa OK. Tvorniki podeen PIN

  kabelskog prijamnika je 0000.

  Napomena:Nemojte zaboraviti itati tekst na zaslonu, jer e Vam to pomoi pri izboru pravilnih postavki.

  Obratite panju na sljedee:

  Odabir i izmjena postavki radi se kao i obino Tipkama sa strelicama (15).

  Prikazani okvir moe se zatvoriti pritiskom na tipku Exit (18).

 • 52

  Zakljuavanje PIN-om

  Ukljuite ovu opciju Ukljueno ako elite zatiti cijeli ureaj od neovlatenog pristupa.

  Kada sljedei puta ukljuite prijamnik, bit e potrebno unijeti PIN kd (tvornika postavka za PIN kd je 0000).

  Zakljuavanje izbornika

  Namjestite ovu opciju na Ukljueno ako elite zatiti izbornik od neovlatenog pristupa.

  Kada sljedei puta pozovete izbornik, bit e potrebno unijeti PIN (tvornika postavka za PIN kd je 0000).

  Promjena PIN KODA ureaja

  Ovdje moete unijeti svoj vlastiti PIN kd.

  1. Pritisnite tipku OK (16).2. U tu svrhu unesite sadanji PIN kd i potvrdite ga pritiskom na

  OK (16).3. Zatim unesite svoj novi PIN kd i potvrdite sa OK (16).4. Kako bi Va novi PIN kd bio prihvaen, unesite ga ponovo i

  pritisnite OK (16).

 • 53

  Greka Mogui uzrok Otklanjanja

  Ureaj se ne ukljuuje Nema napona u strujnoj utinici

  Provjeriti prikljuni kabel i strujni adapter

  Nema slike niti zvuka Nema napona u strujnoj utinici

  Provjerite spojni kabel i sekundarni izvor napajanja

  Nema popisa programa ili popis programa nije toan

  Napravite automatsko pretraivanje programa

  Gubitak signala Provjerite spoj s kabelskom mreom

  Nema slike ili je loa SCART utika nije potpuno prikljuen

  Provjeriti SCART prikljuak

  Namjeten je krivi format slike

  Odaberite neki drugi format slike

  Signal je preslab (moe se dogoditi ako su na kabelski prikljuak prikljueni dodatni ureaji)

  Kabelski prikljuak spojiti izravno na prijamnik. Potraiti pomo strunjaka.

  Program se prenosi s drugim parametrima

  Napravite automatsko pretraivanje programa

  Postavke slike ne odgovaraju odabranom nainu prikljuivanja

  Odabrati druge postavke slike

  11. DIJAGNOSTIKA

  Svi elektronski ureaji mogu pokazati nepravilnosti u radu.

  To ne mora uvijek biti znak da ne rade dobro. Uzrok su vrlo esto neispravni kabeli napajanja, utinice ili neispravni prikljuci.

  Prije nego potraite pomo, molimo Vas da provjerite sljedee:

 • 54

  Greka Mogui uzrok Pomo

  Ima zvuka, nema slike Program se emitira s drugim parametrima

  Napravite automatsko pretraivanje programa

  SCART utika nije do kraja prikljuen

  Provjeriti SCART prikljuak

  Slika postoji, nema zvuka Aktivirano je iskljuivanje zvuka na prijemniku ili TV ureaju

  Pritisnite tipku za iskljuivanje zvuka

  Program se prenosi u Dolby Digitalu, Automatski Dolby Digital je postavljen na Ukljueno, ali nije prikljuen audio sustav

  Postavite Automatski Dolby Digital na Iskljueno ili prikljuite digitalni audio sustav

  Televizor i prijemnik su meusobno povezani preko Y Pb Pr prikljunica

  Zvuk se prenosi dodatnim kabelom. Prikljuite audio sustav.

  Daljinski upravlja ne funkcionira

  Prepreka izmeu daljinskog upravljaa i prijamnika

  Uklonite prepreku

  Krivi tok podataka -> ureaj se zakljuao

  Iskljuite strujni adapter i ponovno ukljuite nakon 10 sekundi

  Ureaj nije ukljuen Ukljuiti ureaj

  Baterije su prazne Zamijenite stare baterije u daljinskom upravljau novima

  Neki se programi povremeno ne mogu gledati

  Programi se ne prikazuju 24 sata dnevno i ponekad nisu dostupni.

  Kod nekih programa se ne prikazuje slika

  Neki HDTV programi pretpostavljaju HDMI prikljuak budui da inae zatite od kopiranja ne funkcionira

  Poveite prijamnik i televizor HDMI kabelom.

  Ureaji su meusobno spojeni putem HDMI kabela, svejedno se ne prikazuje slika.

  Neki televizori posjeduju HDMI prikljuke koje neki programi ne prihvaaju zbog nedostatne zatite od kopiranja.

 • 55

  Greka Mogui uzrok Pomo

  Ureajem se ne moe upravljati

  Prepreka izmeu daljinskog upravljaa i prijamnika

  Uklonite prepreku

  Baterije su prazne Zamijenite stare baterije u daljinskom upravljau novima

  Zaboravili ste svoj PIN kod Nazovite podrku za korisnike (062 100 101)

 • 56

  mogue poruke ureaja

  Br. poruke Uzrok / Prikaz / Pomo

  101 Ovaj program se ne moe primati. Provjerite svoj prikljuak.

  102 Na ovom programu se trenutno ne emitira.

  103 Trenutno ovaj program ne emitira.

  104 Ovaj program se ne moe dekodirati.

  105 Molimo stavite Smart karticu u kabelski prijamnik kako slijedi: ip zlatne boje treba ii naprijed okrenut prema dolje.

  106 Molimo provjerite jeste li ispravno umetnuli Smart karticu.

  107 Smart kartica se ne moe proitati.

  108 Smart kartica nije pogodna za digitalni kabelski prijamnik.

  201 Postojea Smart kartica se jo ne moe dodijeliti Vaem HD digitalnom prijamniku. Molimo obratite se podrci za korisnike (062 100 101).

  202 Smart kartica je dodijeljena drugom HD digitalnom prijamniku. Molimo obratite se podrci za korisnike (062 100 101).

  203 Smart kartica jo nije dobila signal poetka valjanosti ili je valjanost kartice ve istekla.

  204 Smart kartica nije autorizirana za ovaj program.

  205 Smart kartica vie nije autorizirana. Molimo obratite se podrci za korisnike (062 100 101).

  206 Smart kartica vie nije autorizirana. Molimo obratite se podrci za korisnike (062 100 101).

  207 Smart kartica nije kompatibilna s Vaim HD digitalnim kabelskim prijamnikom.

 • 57

  11. tehNIKI PODAcI

  Openito HD digitalni kabelski prijamnik kompatibilan s EN 300 429 HDMI digitalni video izlaz s HDCP zatitom od kopiranja Komponentni video izlaz YPbPr Video i audio SCART izlaz Formati visoke definicije: 1080i/50, 720p/50, 576i/25

  Osnovne specifikacije QAM 16/32/64/128/256 demodulacija kompatibilna s DVB-C

  standardom (EN 300 429)

  VHF i UHF podrka (74...862 MHz) irina frekvencijskog pojasa kanala 8 MHz Brzina prijenosa simbola 1.7-7 Msimbola/s

  Ulaz / izlaz 2 x SCART izlaza (VCR & TV) TV SCART video izlaz: Video (FBAS), S-Video, RGB VCR SCART video izlaz: Video (FBAS), S-Video 1x HDMI digitalni video izlaz s HDCP zatitom od kopiranja 1x komponentni video izlaz YPbPr RCA audio izlaz (lijevi/desni) Digitalni audio izlaz (S/PDIF) RF izlaz: Koaksijalna utinica za prikljuenje antenskog ulaza

  TV prijamnika

  RF ulaz: Koaksijalna utinica za prikljuenje na kabelsku mreu Slot za Smart karticu

 • 58

  elektrini prikljuak 230 V AC / 50 Hz na 12 V DC potronja elektrine energije manje od 20 W

  Dozvoljeni raspon temperature Temperaturno podruje +5 C...+40 C

  Ovaj proizvod odgovara zahtjevima smjernice 95/47/EWG i 2002/21/EWG.

  Ovaj proizvod odgovara slijedeim smjernicama:

  73/23/EWG 93/69/EWG 89/336/EWG

  Ovaj proizvod radi s tehnologijom zatite od kopiranja koja je zatiena kroz US patente i druga trgovaka autorska prava. Upotreba ove tehnologije zatite od kopiranja mora biti autorizirana od Macrovision Corporation i odreena je za privatnu upotrebu, ukoliko nije drukije autorizirano od strane Macrovisiona. Zabranjena je dogradnja ili demontaa.

 • 59

 • 60

  Zadravamo pravo izmjene korisnikog prirunika.Za sve eventualne pogreke nastale prilikom tiska, ne odgovaramo.