Uputstvo Citroen c3 Cr Ed01 2008

  • View
    1.368

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Uputstvo Citroen c3 Cr Ed01 2008

VA N J T I N AIKrovni otvorKrovni otvor pridonosi boljem prozraivanju i veoj osvijetljenosti kabine.

UPOZNAVANJE VOZILA

97

Pomo pri parkiranju na stranjoj straniU vonji natrag, taj ureaj upozorava vas na prepreke koje se nalaze iza vozila. 74

Polica ModuboardSmjetena iza naslona stranje klupe, ta polica omoguuje modularno pregraivanje prostora prtljanika. 95

4

O T VA R A N J EKlju s daljinskim upravljaemC A

Tipka centralnog zakljuavanja

Spremnik goriva

I

A B A. B. C. Zakljuavanje vozila. Otkljuavanje vozila. Vaenje i spremanje kljua. A. A Zakljuavanje i otkljuavanje vozila iznutra. A. B.

B

Otvaranje poklopca spremnika goriva. Otvaranje epa spremnika.

Zapremina spremnika : oko 47 l.

19

75

118

UPOZNAVANJE VOZILA5

O T VA R A N J EIPoklopac prtljanika Rezervni kota i alat

UPOZNAVANJE VOZILA

A

B

Otvaranje

Nakon otkljuavanja vozila daljinskim upravljaem ili kljuem, podignite prema gore ruicu A koja se nalazi izmeu svjetala registarske ploice.

Zatvaranje

Spustite poklopac prtljanika drei ga za ruicu B, smjetenu na unutranjoj oblozi poklopca. Pritisnite ga na kraju hoda.

Pristup rezervnom kotau

Za pristup kotau, podignite tepih i izvadite kutiju s alatom.

Pristup alatuAlat je smjeten u kutiji s alatom u rezervnom kotau. Za pristup alatu skinite remen.

6

77

77

126

UNUTRANJOSTSustav Stop & StartUz mjenja SensoDrive, taj sustav omoguuje gaenje motora u fazama zaustavljanja, ime se omoguuje manja potronja goriva.

Automatski klima ureajAutomatski klima ureaj osigurava komfor i optimalno strujanje zraka u kabini.

I

62

82

Tempomat/limitator brzineTa dva ureaja omoguuju nadzor nad brzinom vozila na temelju vrijednosti koju ste programirali. 70, 72

Mjenja SensoDriveRuni robotizirani mjenja s pet stupnjeva prijenosa nudi izbor komfora u automatskom nainu rada ili uitka u runom mijenjanju stupnjeva prijenosa. 57

UPOZNAVANJE VOZILA7

VOZAKO MJESTOI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UPOZNAVANJE VOZILA

34 33 32 31 30 29

28

27

20

19

18

17

16

26

21

25

22

24 8

23

VOZAKO MJESTO1. 2. Otvor za odmagljivanje bonog stakla. Sklopke : Rasvjeta. Pokazivai smjera. Prednja svjetla za maglu. Stranja svjetla za maglu. Sklopke mjenjaa ispod obrua upravljaa (mjenja SensoDrive). Zvuna signalizacija. Zrani jastuk vozaa. Ploa s instrumentima Sklopke : Brisa vjetrobrana. Pera stakla. Brisa stranjeg stakla. Putno raunalo. Sklopke : Stop & Start. Pomo pri parkiranju. Protuprovalni alarm. Sigurnosna brava za djecu/ Iskljuivanje stranjih podizaa prozora. Upozorenje za prekoraenje brzine. ESP. 9. Tipka centralnog zakljuavanja vrata i prtljanika. 22. Ruica mjenjaa. 23. Stranji podizai prozora. 24. Prijenosna pepeljara. 25. Runa konica. 26. Upalja za cigarete/Utinica 12 V (radi uz ukljuen kontakt) (Najvea snaga 120 W). 27. Tipke radija ispod obrua upravljaa. 28. Kontakt brava. 29. Ruica za podeavanje obrua upravljaa. 30. Sklopke : Tempomat. Limitator brzine. 31. Otvaranje poklopca motora. 32. Poklopac kuita osiguraa. 33. Podeavanje farova. 34. Podeavanje elektrinih retrovizora. 9

I

10. Ekran. 11. etiri migavca. 12. Sredinji otvori za prozraivanje. 13. Zvunik (Tweeter). 14. Boni otvor za prozraivanje. 15. Prekida : Ukljuivanje/iskljuivanje zranog jastuka suvozaa. 16. Zrani jastuk suvozaa. 17. Donji pretinac za rukavice : Pretinac za palubnu dokumentaciju. 18. Autoradio. 19. Pretinac/CD izmjenjiva. 20. Klima ureaj ili grijanje/prozraivanje. 21. Prekidai elektrinih podizaa prednjih prozora.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

UPOZNAVANJE VOZILA

P O D E AVA N J E P O L O A J A Z A V O N J UIPrednje sjedalo1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podeavanje naslona za glavu. Podeavanje nagiba naslona. Visina i nagib sjedita. Uzduno podeavanje. Naslon za ruku. Grijai sjedala.

UPOZNAVANJE VOZILA

5

2

3 4

6

10

86

P O D E AVA N J E P O L O A J A Z A V O N J URuno podeavanje obrua upravljaa po visini Podeavanje vanjskih retrovizora Prednji pojas

I

2

1

3

1. 2.

Oslobaanje povlaenjem ruice. Uglavljivanje guranjem ruice.

1. 2. 3.

Izbor retrovizora na strani vozaa. Izbor retrovizora na strani suvozaa. Preklapanje/otklapanje.

1.

Podeavanje visine.

50

Podeavanje unutranjeg retrovizora

1

1. 49

Jeziac za namjetanje ogledala u dnevni/noni poloaj. 50 49 11

UPOZNAVANJE VOZILA

1

2

1

P O D E AVA N J E P O L O A J A Z A V O N J UIKontakt brava Prekidai podizaa prozora Sklopka krovnog otvora

1

UPOZNAVANJE VOZILA

2

S. M. D.

Poloaj prekinutog kontakta. Poloaj kontakta. Poloaj za pokretanje.

1. 2.

Prekida elektrinog podizaa prozora vozaa. Prekida elektrinog podizaa prozora suvozaa.

Okretanjem sklopke ulijevo krovni otvor pomie se klizanjem. Postoje 9 poloaja otvorenosti.

3

3. 25

Prekidai stranjih podizaa prozora. 51 97

12

VIDLJIVOSTRasvjeta Brisai

I

A

B

Prsten AUgaena svjetla.

Brisa vjetrobrana2 : Brzo brisanje. 1 : Normalno brisanje. I : Isprekidano brisanje 0 : Iskljuivanje. Pritiskom prema dolje : - AUTO : Automatsko brisanje. - Pojedinano brisanje.

Brisa stranjeg staklaIskljuen. Isprekidano brisanje stranjeg stakla. Pranje i privremeno brisanje stranjeg stakla

Automatsko paljenje svjetala.

Pozicijsko svjetlo. Kratko ili dugo svjetlo.

Prsten BPrednja i stranja svjetla za maglu. 45

Za iskljuivanje automatskog brisanja, postavite sklopku u poloaj I, zatim u poloaj 0.

47

48

UPOZNAVANJE VOZILA13

KLIMA UREAJIRuni klima ureajSklopka... Sklopka za usmjeravanje zraka Funkcija... Sklopka za podeavanje temperature Sklopka za podeavanje brzine ventilatora Sklopka klima ureaja Sklopka dovoda vanjskog zraka/ strujanja unutranjeg zraka

UPOZNAVANJE VOZILA

Hlaenje

Najjae hlaenje u Max na poetku zatim poetku zatim po elji po elji

ON

Strujanje unutranjeg zraka na poetku

Grijanje

Najjae grijanje u Max na poetku zatim poetku zatim po elji po elji

-

Strujanje unutranjeg zraka na poetku

Odleivanje Odmagljivanje

Najjae grijanje

Max

ON

Dovod vanjskog zraka

Automatski klima ureaj : preporuuje se koritenje automatskog naina rada, pritiskom na tipku AUTO. 14

79

O B AV J E TAVA N J E V O Z A APloa s instrumentima aruljice Sklop tipki

ID E F

A

D

C

B

A. B. C. D.

Broja okretaja Ekran na ploi s instrumentima. Mjera goriva. Reostat za podeavanje osvijetljenosti ploe s instrumentima.

Nakon ukljuivanja kontakta pale se naranasta i crvena aruljica upozorenja. Nakon pokretanja motora, te aruljice moraju se ugasiti. Ako aruljice ostanu upaljene, pogledajte odgovarajuu stranicu.

Paljenje aruljice pokazuje stanje odgovarajue funkcije. A. B. Iskljuivanje sustava Stop & Start. Iskljuivanje pomoi pri parkiranju. Ukljuivanje alarma. Ukljuivanje sigurnosne brave za djecu/Iskljuivanje stranjih podizaa prozora. Ukljuivanje upozorenja za prekoraenje brzine. Iskljuivanje ESP. 62

74 23

C. D.

76

E. F. 27 30

69 67

UPOZNAVANJE VOZILA15

A B C

SIGURNOST PUTNIKAIUpozorenje za nezakopan pojas vozaaaruljica se pali ako sigurnosni pojas vozaa nije zakopan nakon ukljuivanja kontakta i izmeu 0 i 20 km/h. Iznad 20 km/h, aruljica bljeska i emitira se zvuni signal oko 120 sekunda. Nakon toga aruljica ostaje upaljena. A

Iskljuivanje zranog jastuka suvozaa

Prikljuak Isox

B

UPOZNAVANJE VOZILA

Djeja sjedalica privruje se na dva prstena B smjetena izmeu naslona i sjedita.

1. 2. 3.

Prekinite kontakt i umetnite klju u prekida A. Okrenite klju u poloaj "OFF", zrani jastuk suvozaa je iskljuen. aruljica iskljuenog zranog jastuka suvozaa pali se na ploi s instrumentima nakon ukljuivanja kontakta.

16

30

89

90

VONJAMjenja SensoDrive Sustav Stop & Start

I

Runi robotizirani mjenja s pet stupnjeva prijenosa nudi izbor komfora u automatskom nainu rada ili uitka u runom mijenjanju stupnjeva prijenosa. A. Ruica mjenjaa.

B. C.

Sklopka ispod obrua upravljaa "-". Sklopka ispod obrua upravljaa "+".

Vae vozilo moe biti opremljeno sustavom "Stop & Start", povezanim s mjenjaem SensoDrive, koji privremeno gasi motor u fazama zaustavljanja (crveno svjetlo na semaforu, znak stop, zastoji). U tim fazama vae vozilo ne troi gorivo, ne isputa tetne plinova i potpuno je tiho. Motor se trenutano ponovo pokree im pritisnete papuicu gasa.

57

62

UPOZNAVANJE VOZILA17

A

B

C

VONJAITempomat Limitator brzine Prikaz na ploi s instrumentima

UPOZNAVANJE VOZILA

1. 2. 3. 4.

Izbor/iskljuivanje tempomata. Smanjivanje programirane brzine. Poveavanje programirane brzine. Ukljuivanje/iskljuivanje tempomata.

1. 2. 3. 4.

Izbor/iskljuivanje limitatora. Smanjivanje programirane brzine. Poveavanje programirane brzine. Ukljuivanje/iskljuivanje limitatora.

Ukljuivanjem tempomata ili limitatora brzine, izabrana funkcija prikazana je na ploi s instrumentima.

Prilikom programiranja brzine ili ukljuivanja tempomata, brzi