“USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U ŠKOLAMA U UŽICU I TUZLI”

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

“SCHOOLS WASTE LESS”. Završna konferencija projekta. Prezentacija “Projektna dostignuća” Miloš Radojević Menadžer projekta Hotel “Tuzla”, 21. mart 2014. “USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U ŠKOLAMA U UŽICU I TUZLI”. “SCHOOLS WASTE LESS”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of “USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U ŠKOLAMA U UŽICU I TUZLI”

 • USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U KOLAMA U UICU I TUZLIZavrna konferencija projekta

  Prezentacija Projektna dostignua

  Milo RadojeviMenader projekta

  Hotel Tuzla, 21. mart 2014.

 • USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U KOLAMA U UICU I TUZLI Projekat zajedniki realizuju... 2 komunalna preduzea (JKP Duboko/JKP Komunalac) 2 organizacije civilnog drutva (CEE/Opstanak) 1 razvojna agencija (RRA Zlatibor)

 • USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U KOLAMA U UICU I TUZLI Projekat se finansira... Sredstvima Evropske unije kroz Program prekogranine saradnje Srbija Bosna i Hercegovina /IPA 2007-2013/ u iznosu od 80,5% Sredstvima aplikanata u iznosu od 19,5% U ukupnom iznosu od 317.748 (SRB-190.168, BiH-127.580)

 • USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U KOLAMA U UICU I TUZLI Projektom je obuhvaeno 28 kola u 2 grada (14 osnovnih/14 srednjih) 20.000 uenika 1.000 zaposlenih u kolama (pomono osoblje i menadment) 400 lanova ekolokih sekcija 40 zaposlenih u komunalnim preduzeima (transport-selekcija)

 • USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U KOLAMA U UICU I TUZLI Projekat rezultira...

  Edukacijom uenika i zaposlenih u kolama o znaaju primarne selekcije otpada:

  28 informativnih kampanja 28 ekolokih sekcija (oko 400 uesnika) 28 ekolokih kvizova (oko 200 uesnika) 2 ekoloka kampa (56 uenika) vrnjaka edukacija

  Podizanjem kapaciteta 2 JKP (kadrovski/tehniki):

  2 kamiona za odvoz prikupljenih sirovina 460 kanti (plava/zelena/uta/braon od 120/240 l) 14 kontejnera (5/7 m) 1.860 kg kesa (120/240 l) 4 treninga za zaposlene u centrima za selekciju

 • USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U KOLAMA U UICU I TUZLI Projekat rezultira...

  Uspostavljenim kvalitetnim meuljudskim odnosima:

  Nova prijateljstva, ljubavi...Nove inicijative...Nova iskustva, informacije i znanja o susednim narodima, dravama, kulturama...Novi pogledi na okruenje, region, ivotnu sredinu, sam ivot...

  Posle svega jedno je sigurno iz projekta izlazimo kao bolji ljudi!

 • USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U KOLAMA U UICU I TUZLI

  Dugoroni doprinosi projekta...

  Produenje veka trajanja deponijskih prostora.Podizanje nivoa komunalne usluge korisnicima.Generacije sugraana naviknute na primarnu selekciju otpada kao sastavni deo ivotne svakodnevice.Lokalne samouprave spremnije za reavanje ostalih izazova u oblasti upravljanja otpadom.Smanjenje pritiska na ivotnu sredinu.Prevencija rizika od ekolokih akcidenata (zagaenje voda, zemljita i vazduha, poari na deponijama, epidemije...).Poveanje atraktivnosti teritorije (turizam, poljoprivreda...).Predispozicija za rast i razvoj sektora zelene ekonomije u dva regiona.

 • USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U KOLAMA U UICU I TUZLI

  Zahvalnost dugujemo... Evropskoj uniji, na donacijiZajednikom tehnikom sekretarijatu, na svakodnevnoj pomoikolama ukljuenim u projekat, na partnerstvuPomonim radnicima u kolama, na asistencijiNastavnicima, na strunostiacima svih razreda, na saradnjiMinistarstvima prosvete dve zemlje, na razumevanjuOptini Tuzla i Gradu Uicu, na podrciMedijima, na afirmaciji temeIsporuiocima roba i usluga, na aurnosti ...Bez svih vas ovaj projekat ne bi bio ovako realizovan, HVALA!

 • USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRIMARNE SELEKCIJE OTPADA U KOLAMA U UICU I TUZLI

  Pozdrav do sledeeg projekta!