Utjecaj teških metala na okoliš 93-2007

  • View
    173

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Utjecaj teških metala na okoliš 93-2007

Utjecaj tekih metala na okoli

Teki metali U teke metale ili toksine, se ubrajaju metali ija je gustoa atoma vea od 5 g/cm. Teki metali su: kadmij, olovo, iva, arsen, talij i uranij.

Korisnost tekih metala Predstavljaju znaajnu sirovinu za brojne industrijske grane Neki su neophodni za ive organizme Mogu djelovati povoljno na produktivnost poljoprivrede

Zagaenje Toksini metali se ubrajaju u veoma opasne zagaivae i predstavljaju veliku opasnost za sve ive organizme.

iva (lat. Hydrargyrum) iva je vrlo otrovan metal ije se pare mogu ponaati kao sistemski otrov (dini organi, koa, bubrezi, i ivani sustav) Znakovi trovanja ivom se ne pokazuju odmah, a neki od simptoma su:razdraljivost, delirij i halucinacije (iva moe prolaziti kroz kou)

Olovo (lat. Plumbum) Najvea upotreba olova je u akumulatorima, utezima na kotaima, utezima na udicama a prije se koristilo u proizvodnji cijevi. Trovanje olovom izaziva poremeaje kod ivanog sustava (naroito kod djece), krvi i mozga

Arsen (lat. Arsenicum) Najvea uporaba arsena je kod izrade pesticida i pigmenta za boje. Izgaranjem na zraku arsen razvija miris enjaka.

Uranij Uranij se najee koristi kao (lat. Uranium) elektranama. gorivo u nuklearnim Uranij moe biti koriten za izradu atomskih bombi. U suprotnosti s rairenim miljenjem, puno veu opasnost koritenja uranija predstavlja kemijsko otrovanje zbog uranijevog oksida, nego njegova radioaktivnost (slabo emitira alfa zraenje).

Zatita od tekih metala

Gas maska

Dekontaminacijsko odijelo

Dekontaminacijska komora

KRAJ!Izradili: Domagoj vek Robert Petanjek Mario Habijanec Josip Koli