14
Úvod do zobrazovacích Úvod do zobrazovacích metod metod v anatomii v anatomii RTG RTG CT CT MRI MRI

Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI. RTG snímek je NEGATIV: Projasnění – na snímku tmavé (menší absorpce) Zastínění – na snímku světlé (větší absorpce). RTG projekce. předozadní (AP) bočná (LAT) šikmá speciální projekce. AP projekce. Zásady RTG snímkování. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

Úvod do zobrazovacích Úvod do zobrazovacích metodmetod

v anatomii v anatomii

RTGRTGCTCT

MRI MRI

Page 2: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

RTG snímek je RTG snímek je NEGATIV: NEGATIV:

Projasnění – na snímku Projasnění – na snímku tmavé tmavé (menší absorpce)(menší absorpce)

Zastínění – na snímku Zastínění – na snímku světlésvětlé(větší absorpce)(větší absorpce)

Page 3: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

RTG projekceRTG projekce

1. předozadní (AP)2. bočná (LAT)3. šikmá4. speciální projekce

Page 4: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

AP projekceAP projekce

Page 5: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

Zásady RTG snímkováníZásady RTG snímkování

RTG je dvourozměrným zobrazením trojrozměrných anatomických strukturRTG je dvourozměrným zobrazením trojrozměrných anatomických struktur vždy nejméně 2 projekce na sebe kolmé (AP + LAT)vždy nejméně 2 projekce na sebe kolmé (AP + LAT) držené snímky, srovnávací snímkydržené snímky, srovnávací snímky

Page 6: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

Růstové zóny na RTGRůstové zóny na RTG

Page 7: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

RTG snímkováníRTG snímkování

RTG (klasický – plain x-ray, plain RTG (klasický – plain x-ray, plain radiograph)radiograph) nativ (native)nativ (native) s kontrastní látkou (contrast)s kontrastní látkou (contrast)

dle polohy pacientadle polohy pacienta vstoje (upright, erect)vstoje (upright, erect) vleže (decubitus, lateral decubitus, vleže (decubitus, lateral decubitus,

supine, prone)supine, prone)

Page 8: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

RTG nativ RTG kontrast RTG nativ RTG kontrast

Page 9: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

CXR (chest X-ray)CXR (chest X-ray)

vleže (supine CXR)

vstoje (erect CXR)

Page 10: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

AXR (abdomen X-ray)AXR (abdomen X-ray)

pneumoperitoneum (erect AXR) ileus (erect AXR)

Page 11: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

Princip CTPrincip CT

Page 12: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

Roviny CT řezůRoviny CT řezů

Page 13: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

Princip MRIPrincip MRI

Page 14: Úvod do zobrazovacích metod v anatomii RTG CT MRI

Porovnání RTG, CT, MRIPorovnání RTG, CT, MRI

RTG – zlatý standard u zlomenin RTG – zlatý standard u zlomenin CT – zpřesnění (víceúlomkové a intraartikulární zlomeniny), nejistá CT – zpřesnění (víceúlomkové a intraartikulární zlomeniny), nejistá

diagnosa (zlomenina skafoidea), více rovin řezů, možnost 3D rekonstrukcediagnosa (zlomenina skafoidea), více rovin řezů, možnost 3D rekonstrukce MRI – zobrazení měkkých tkání (vazy, šlachy, menisky – rameno, koleno, MRI – zobrazení měkkých tkání (vazy, šlachy, menisky – rameno, koleno,

hlezno)hlezno)