Välkommen till - ?· Örebromodellen –unik markanvisning MARKANVISNING Översiktsplan, Planprogram,…

Embed Size (px)

Text of Välkommen till - ?· Örebromodellen –unik markanvisning MARKANVISNING Översiktsplan,...

orebro.seorebro.se

Vlkommen till

Erik Skagerlundtf Exploateringschef

orebro.seorebro.se

Prissttningrebro vxer!

18 000

studenter

kning+ 2431 inv.

2016

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

flerbostadshus smhus Prognos

150 000

inv.

orebro.se/byggorebro

orebro.seorebro.seorebro.se

rebro - rets arkitekturkommun 2017

Trdgrdarna, Skanska/Marge/LandKasper Salin-nominerad

Kumminen 2, Friendly building, Street Monkeyrebromodellen, rebros byggnadspris 2016

orebro.seorebro.se

EN organisation i samspel med politiken

Effektiv planering

Unik markanvisningsmodell

Aktiv markpolitik

rebromodellen ett samlat arbetsstt

orebro.seorebro.se

Frvaltningschef

Stab

Stadsbyggnads organisation

Kontorets kompletta sammansttning skapar mjligheter och

frebygger motsttningar i stadsbyggandet.

BygglovKulturmilj

- Tre team

PlaneringGestaltning

- Detaljplan

- STP

- Trafik

MEXProjektledning

& Etablering

- Exploatering

- Naturvrd

- Mark &

Fastighet

- Lokalfrs.

Lantmteri/

geodata

- KLM

- Geodata

orebro.seorebro.se

Samspel med politiken

Chefen trffar ansvarig politiker 1 h/mnad

Vanlig beredning avstmning mellan politiken och tjnstemn

Chefer och medarbetare trffar ansvarig politiker 3,5 h/vecka

rebromodellens beredning avstmning mellan politiken och tjnstemn

Delegation

orebro.seorebro.se

versiktsplanenDigital P, hg tillgnglighet

Handlingsplanen fr stadens byggande Lnken mellan P och DP

Planprogram och utvecklingsfrslagGer inriktningen fr t.ex. en stadsdel

DetaljplanernaGenerella och flexibla DP

Effektiv planering

Redskap och styrning

orebro.seorebro.se

rebromodellen unik markanvisning

MARKANVISNINGversiktsplan, Planprogram,

Utvecklingsfrslag, Detaljplan

Dialog om

utformning FAST

PRIS

MARK-

KP4-12 MNADERFrstudie 4-12 Mn

3-10 V

Reservation

BygglovBYGG START

Planlggning

1 2 R

Fretagets tid till byggstart 8 mn 2 R

Aktren ger tidplanen!

Strategiska

frvrv

PLANFRUTSTTNINGAR

orebro.seorebro.seorebro.se

Strategiska markfrvrv

sterplan

Omvandlingsomrde

93 mkr i Kpeskilling

Fri budgivning

Del i omvandlingsomrde

Alltid positiva exploateringskalkyler

Statsstdsreglerna sger:

1. Budgivning

2. Vrdering

3. Rationalitet utifrn branschvedertagna metoder

orebro.seorebro.seorebro.se

Urvalsprocess rebromodellenEn marknad i balans Ansvarsfullt byggande

Kommunen dominerar helt utbudssidan

Mjlig strategi fr hantering av trgare marknad

o Begrnsa mngden nya markanvisningar

o Acceptera lngre projekttid, dock med stupstock

o Publicera all marknadsdata (byggande, slj, etc)

o Riktade markanvisningar (mlgrupp, geografi, etc)

Lgre risk

Skapa trygghet

Ta ansvar

orebro.seorebro.seorebro.se

Hllbarhet

orebro.seorebro.seorebro.se

Urvalsprocess rebromodellenHllbart byggande i kommunen

Kommunala srkrav 2013-2014

Kommunal klimatstrategi

o Ambitisa krav

Miljanpassat byggande

Frorenad mark

Miljbyggnad Silver (bolagen)

kat trbyggande

orebro.seorebro.seorebro.se

rnsro Tvling driver innovationNY

STADSDEL!

orebro.seorebro.se

TAMARINDVGEN En hllbar stadsdel

orebro.se/byggorebro

Skifte mot social hllbarhet

o Prissttning

o Utemilj

o En ny funktionalism

Frbudet mot srkrav

o Konkurrens om marken

o Uppmuntra/stimulera

orebro.seorebro.seorebro.se

Medverkande frn rebro kommun:Erik Skagerlund, erik.skagerlund@orebro.seemma.gren@orebro.se

Tack!

mailto:emma.gren@orebro.se