of 140 /140
1 Vállalati Vállalati Információs Információs Rendszerek Rendszerek Holyinka Péter Holyinka Péter [email protected] [email protected] 2009/2010 I. félév 2009/2010 I. félév

Vállalati Információs Rendszerek

  • Upload
    gaston

  • View
    42

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vállalati Információs Rendszerek. Holyinka Péter [email protected] 2009/2010 I. félév. Követelmény. 1.-10. hétig: kiskereskedelmi Vállalat üzleti folyamatainak megismerése - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vállalati Információs Rendszerek

Page 1: Vállalati Információs Rendszerek

1

Vállalati Információs Vállalati Információs Rendszerek Rendszerek

Holyinka PéterHolyinka Péter

[email protected]@nik.bmf.hu

2009/2010 I. félév2009/2010 I. félév

Page 2: Vállalati Információs Rendszerek

22

KövetelményKövetelmény

1.-10. hétig: kiskereskedelmi Vállalat 1.-10. hétig: kiskereskedelmi Vállalat üzleti folyamatainak megismeréseüzleti folyamatainak megismerése

11. héten az órán zh, az aláírás 11. héten az órán zh, az aláírás megszerzéséért (min 50%) (tervezet) megszerzéséért (min 50%) (tervezet) pótlása: a 15. héten pótlása: a 15. héten (vizsgaidőszak)(vizsgaidőszak)

12.-14. hétig: VIR működtetése, üzleti12.-14. hétig: VIR működtetése, üzleti kapcsolatokkapcsolatok,, folyamatmodellezés, BPR folyamatmodellezés, BPR

Vizsga: Szóbeli kollokviumVizsga: Szóbeli kollokvium

Page 3: Vállalati Információs Rendszerek

33

A vállalat mint rendszer A vállalat mint rendszer

ValóságosValóságos MűködőMűködő GazdaságiGazdasági NyíltNyílt

CégGazdálkodó szervezet

Vállalat

erőforrások erőforrások

Page 4: Vállalati Információs Rendszerek

44

Üzleti kapcsolatokÜzleti kapcsolatok

Cég

Bankok

Szállítók

Állam

Vevők

Page 5: Vállalati Információs Rendszerek

55

A működés, vállalati A működés, vállalati funkciókfunkciók

BeszerzésÉrtékesít

és

Készlet-gazdálkodás Gyártás

Pénzügy Humán erőforrás

Page 6: Vállalati Információs Rendszerek

66

Külső információs Külső információs kapcsolatokkapcsolatok

Cég

Bankok

Szállítók

Állam

Vevők

Page 7: Vállalati Információs Rendszerek

77

Vevői információs Vevői információs kapcsolatokkapcsolatok

Adatfolyam Irány

Reklámok, ismertetők

Vevői ajánlatkérés

Vevői ajánlat

Vevői megrendelés

Vevői megrendelés visszaigazolás

Szállítási értesítés

Szállítólevél

Kimenő számla

Page 8: Vállalati Információs Rendszerek

88

Szállítói információs Szállítói információs kapcsolatokkapcsolatokAdatfolyam Irány

Reklámok, ismertetők

Szállítói ajánlatkérés

Szállítói ajánlat

Szállítói megrendelés

Szállítói megrendelés visszaigazolás

Szállítási értesítés

Szállítólevél

Bejövő számla

Page 9: Vállalati Információs Rendszerek

99

Banki információs Banki információs kapcsolatokkapcsolatok

Adatfolyam Irány

Átutalási megbízás

Értesítés átutalásról

Egyenlegközlés

Lekötési megbízás

Stb.

Page 10: Vállalati Információs Rendszerek

1010

Állami információs Állami információs kapcsolatokkapcsolatok

Adatfolyam Irány

Adatközlés

Bevallások

Fizetési felszólítás

Stb.

Page 11: Vállalati Információs Rendszerek

1111

Cél – folyamat - Cél – folyamat - szervezetszervezet

Üzleti célok

Üzleti folyamatok(szabályozott tevékenységek sorozata)

Szervezet

Page 12: Vállalati Információs Rendszerek

1212

Üzleti folyamatok a Üzleti folyamatok a szervezetbenszervezetben

Egység 1

Egység 11

Egység 12

Folyamat 1

Tevékenység 11

Tevékenység 12

Tevékenység 13

Page 13: Vállalati Információs Rendszerek

1313

Információs rendszer és Információs rendszer és követelményekkövetelmények

Az Az információs rendszerinformációs rendszer az az információk, adatok, eljárások információk, adatok, eljárások (manuális és automatizált) (manuális és automatizált) szervezett rendszere, szervezett rendszere, célja azcélja az üzleti üzleti célok elérésének hatékony, célok elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása.elvárt szintű támogatása.

Page 14: Vállalati Információs Rendszerek

1414

Információs rendszer és Információs rendszer és követelményekkövetelmények

„„Az üzleti folyamatok információval Az üzleti folyamatok információval szemben támasztott szemben támasztott követelményei:követelményei:

effectivenesseffectiveness: : az üzleti folyamat szempontjából releváns, az üzleti folyamat szempontjából releváns,

korrekt, konzisztens, melyet megfelelő korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és minőségben nyújt a rendszer,időben és minőségben nyújt a rendszer,

efficiencyefficiency: : az információ ellátás az erőforrások az információ ellátás az erőforrások

optimális felhasználásával történik,optimális felhasználásával történik,

Page 15: Vállalati Információs Rendszerek

1515

Információs rendszer és Információs rendszer és követelményekkövetelmények

confidentalityconfidentality: : az információ védelme az illetéktelen az információ védelme az illetéktelen

hozzáféréstől,hozzáféréstől, integrityintegrity: :

az információ az üzleti elvárásoknak az információ az üzleti elvárásoknak megfelelően teljes, pontos, megfelelően teljes, pontos,

availabilityavailability: : mind az információk, mind az IT erőforrások az mind az információk, mind az IT erőforrások az

üzleti folyamatok igényének megfelelő üzleti folyamatok igényének megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása,időpontban történő rendelkezésre állása,

Page 16: Vállalati Információs Rendszerek

1616

Információs rendszer és Információs rendszer és követelményekkövetelmények

compliancecompliance: : az üzleti folyamatokat érintő, kívülről az üzleti folyamatokat érintő, kívülről

előírt üzleti kritériumoknak (törvények, előírt üzleti kritériumoknak (törvények, szabályozások, szerződések, stb.) való szabályozások, szerződések, stb.) való megfelelés,megfelelés,

reliabilityreliability: : a menedzsment információ ellátása olyan a menedzsment információ ellátása olyan

hogy eleget tudjon tenni működtetési és hogy eleget tudjon tenni működtetési és beszámolási kötelezettségeinek.” [3]beszámolási kötelezettségeinek.” [3]

Page 17: Vállalati Információs Rendszerek

1717

Információ technológia Információ technológia (IT)(IT)

IInformáció nformáció TTechnológia: „az echnológia: „az IT IT azaz alkalmazott eszközök, technikai alkalmazott eszközök, technikai eljárások és ismeretek összessége:eljárások és ismeretek összessége: az adatgyűjtés, adattárolás, az adatgyűjtés, adattárolás,

adatfeldolgozás, információ továbbítás adatfeldolgozás, információ továbbítás módja,módja,

az alkalmazott technikai eszközök az alkalmazott technikai eszközök összessége, (hardver, szoftver, összessége, (hardver, szoftver, hálózatok, alkalmazói rendszerek).” [2]hálózatok, alkalmazói rendszerek).” [2]

Page 18: Vállalati Információs Rendszerek

1818

Az IT erőforrások Az IT erőforrások osztályozása osztályozása

(Information Audit and Control Foundation és az (Information Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint)IT Governance Institute szerint)

„„DataData: : a vállalatnál előforduló adatok a legszélesebben a vállalatnál előforduló adatok a legszélesebben

értelmezve (papíralapú, elektronikus, hang, kép, értelmezve (papíralapú, elektronikus, hang, kép, stb.),stb.),

Application SystemsApplication Systems: : a manuális és automatizált eljárások összessége,a manuális és automatizált eljárások összessége,

TechnologyTechnology: : a hardver, az operációs rendszerek, az adatbázis-a hardver, az operációs rendszerek, az adatbázis-

kezelő rendszerek, a hálózati eszközök, kezelő rendszerek, a hálózati eszközök, multimédiás eszközök, stb.,multimédiás eszközök, stb.,

Page 19: Vállalati Információs Rendszerek

1919

Az IT erőforrások Az IT erőforrások osztályozása osztályozása

(Information Audit and Control Foundation és az (Information Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint)IT Governance Institute szerint)

FacilitiesFacilities: : az információs rendszert támogató összes az információs rendszert támogató összes

rendelkezésre álló berendezés, rendelkezésre álló berendezés, szolgáltatás,szolgáltatás,

PeoplePeople: : a személyzet és mindazon képessége, a személyzet és mindazon képessége,

mellyel az információs rendszert tervezi, mellyel az információs rendszert tervezi, működését szervezi, beszerzi/fejleszti, működését szervezi, beszerzi/fejleszti, bevezeti, működteti, és működését bevezeti, működteti, és működését felügyeli.” [3] felügyeli.” [3]

Page 20: Vállalati Információs Rendszerek

2020

Vállalati vagyon, Vállalati vagyon, pénzügyekpénzügyek

Vagyon és vagyon Vagyon és vagyon komponensekkomponensek

ÁrbevételÁrbevétel KöltségekKöltségek EredményszámításEredményszámítás Kiadások és költségekKiadások és költségek Adók és járulékokAdók és járulékok

Page 21: Vállalati Információs Rendszerek

2121

Vevői adattáblák egy lehetséges Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósításamegvalósítása

Vevői alapadatok

Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség,

szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi.,

csoportkód, árkedv.

Vevői címek

Kapcsolattartók nevei

Vevői bankokVevői vásárlások

Page 22: Vállalati Információs Rendszerek

2222

Vevői adattáblák egy lehetséges Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósításamegvalósítása

Vevői alapadatok

Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség,

szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi.,

csoportkód, árkedv.

Vevői címek

Kapcsolattartók nevei

Vevői bankokVevői vásárlások

Vevőkód, Irányítószám,

(ország),Város,

Utca, házszám,Telephely kód

Page 23: Vállalati Információs Rendszerek

2323

Vevői adattáblák egy lehetséges Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósításamegvalósítása

Vevői alapadatok

Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség,

szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi.,

csoportkód, árkedv.

Vevői címek

Kapcsolattartók nevei

Vevői bankokVevői vásárlások

Vevőkód, Név, Telszám,

beosztás, Telephely kód,

e-mail

Page 24: Vállalati Információs Rendszerek

2424

Vevői adattáblák egy lehetséges Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósításamegvalósítása

Vevői alapadatok

Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség,

szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi.,

csoportkód, árkedv.

Vevői címek

Kapcsolattartók nevei

Vevői bankokVevői vásárlások

Vevőkód, Bank nevevevő Banki

számlaszáma

Page 25: Vállalati Információs Rendszerek

2525

Vevői adattáblák egy lehetséges Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósításamegvalósítása

Vevői alapadatok

Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség,

szokásos fiz. mód,szokásos fiz. hi.,

csoportkód, árkedv.

Vevői címek

Kapcsolattartók nevei

Vevői bankokVevői vásárlások

Vevőkód,Év,

Összes vásárlás

Page 26: Vállalati Információs Rendszerek

2626

Vevővel kapcsolatos Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatokinformatikai folyamatok

Új vevő felviteleÚj vevő felvitele Mikor veszünk fel vevőtMikor veszünk fel vevőt Minimális adatkörMinimális adatkör Duplikáció és elkerülési Duplikáció és elkerülési

módszereimódszerei Hibák kiszűréseHibák kiszűrése

Page 27: Vállalati Információs Rendszerek

2727

Vevővel kapcsolatos Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatokinformatikai folyamatok

Vevői adat módosításaVevői adat módosítása Jogosultsági kérdésekJogosultsági kérdések Nem módosítható adatokNem módosítható adatok Csak a rendszer által Csak a rendszer által

módosítható adatokmódosítható adatok Duplikáció és elkerülési Duplikáció és elkerülési

módszereimódszerei

Page 28: Vállalati Információs Rendszerek

2828

Vevővel kapcsolatos Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatokinformatikai folyamatok

Vevő törléseVevő törlése Mikor törlünk vevőtMikor törlünk vevőt Hogyan törlünk vevőtHogyan törlünk vevőt

InformálásInformálás Lekérdezési célok és Lekérdezési célok és

szempontokszempontok

Page 29: Vállalati Információs Rendszerek

2929

Cikkek és készletekCikkek és készletek

Cikknek nevezzük a vállalatnál Cikknek nevezzük a vállalatnál előforduló készterméket, félkész előforduló készterméket, félkész terméket, alkatrészt, anyagot és terméket, alkatrészt, anyagot és segédanyagot.segédanyagot.

Készleteknek nevezzük a cikkek Készleteknek nevezzük a cikkek raktárban fellelhető mennyiségeit.raktárban fellelhető mennyiségeit.

A cikk azonosító kódja a cikkszám.A cikk azonosító kódja a cikkszám.

Page 30: Vállalati Információs Rendszerek

3030

Cikkek és készletekCikkek és készletek

Saját tulajdonú, saját raktárban tároltSaját tulajdonú, saját raktárban tárolt Saját tulajdonú, idegen raktárban Saját tulajdonú, idegen raktárban

tárolt (konszignációs raktár, áru)tárolt (konszignációs raktár, áru) Idegen tulajdonú, saját raktárban Idegen tulajdonú, saját raktárban

tárolt (bizományba átvett készlet)tárolt (bizományba átvett készlet)

Page 31: Vállalati Információs Rendszerek

3131

Cikkek üzleti folyamataiCikkek üzleti folyamatai

BevételezésBevételezés KivételezésKivételezés ÉrtékesítésÉrtékesítés Vevői Vevői

visszáruvisszáru

Szállítói Szállítói visszáruvisszáru

Raktárközi Raktárközi átmozgatásátmozgatás

SelejtezésSelejtezés LeltárhiányLeltárhiány Leltár Leltár

többlettöbblet

Page 32: Vállalati Információs Rendszerek

3232

Cikkek informatikai Cikkek informatikai folyamataifolyamatai

Cikkek adatainak felviteleCikkek adatainak felvitele Cikkek adatainak módosításaCikkek adatainak módosítása Cikkek adatainak törléseCikkek adatainak törlése Cikkek adatainak megjelenítéseCikkek adatainak megjelenítése Szállítói cikkszámok karbantartásaSzállítói cikkszámok karbantartása Vevői szerződéses árak Vevői szerződéses árak

karbantartásakarbantartása

Page 33: Vállalati Információs Rendszerek

3333

Cikkcsoportok informatikai Cikkcsoportok informatikai folyamataifolyamatai

Cikkcsoportok adatainak felviteleCikkcsoportok adatainak felvitele Cikkcsoportok adatainak módosításaCikkcsoportok adatainak módosítása Cikkcsoport – vevői kedvezmény Cikkcsoport – vevői kedvezmény

csoport kedvezményének megadásacsoport kedvezményének megadása Cikkcsoport törlése, váltásaCikkcsoport törlése, váltása

Page 34: Vállalati Információs Rendszerek

3434

Készlet adatokKészlet adatok

Bevételezés, saját raktár Bevételezés, saját raktár Bevételezés saját készletre Bevételezés saját készletre

klaviatúráról, vagy fájlbólklaviatúráról, vagy fájlból Bevételezés stornózásaBevételezés stornózása Szállítói visszáru Szállítói visszáru

Page 35: Vállalati Információs Rendszerek

3535

Cikk adataiCikk adatai

Egyedi beszerzési áras modell:Egyedi beszerzési áras modell:

minden beszerzett mennyiség, külön-minden beszerzett mennyiség, külön-külön, az aktuális beszerzési árával külön, az aktuális beszerzési árával van nyilvántartvavan nyilvántartva

Mérlegelt átlagáras modell:Mérlegelt átlagáras modell:

a nyilvántartási egységárat a nyilvántartási egységárat átlagolással számítjuk kiátlagolással számítjuk ki

Page 36: Vállalati Információs Rendszerek

3636

Egyedi beszerzési áras Egyedi beszerzési áras modellmodell

Cikktörzs állományCikktörzs állomány CikkszámCikkszám MegnevezésMegnevezés KSH szerinti azonosító KSH szerinti azonosító

kódkód mennyiség egységmennyiség egység eladási egységáreladási egységár eladási egységár dátumaeladási egységár dátuma cikkcsoport kódcikkcsoport kód

Page 37: Vállalati Információs Rendszerek

3737

Egyedi beszerzési áras Egyedi beszerzési áras modellmodell

Cikktörzs állomány Cikktörzs állomány (folytatás)(folytatás) tárgyévi összestárgyévi összes felhasználásfelhasználás tavalyi összes tavalyi összes

felhasználásfelhasználás tavalyelőtti összes tavalyelőtti összes

felhasználásfelhasználás minimális készletminimális készlet Készletgazdálkodási Készletgazdálkodási

paraméterparaméter ÁFA kulcsÁFA kulcs

Page 38: Vállalati Információs Rendszerek

3838

Készlettörzs állományKészlettörzs állomány CikkszámCikkszám szabad készletszabad készlet foglalt készletfoglalt készlet beszerzési egységárbeszerzési egységár RaktárkódRaktárkód utolsó bevét dátumautolsó bevét dátuma utolsó kivét dátumautolsó kivét dátuma

Egyedi beszerzési áras Egyedi beszerzési áras modellmodell

Page 39: Vállalati Információs Rendszerek

3939

Mérlegelt átlagáras Mérlegelt átlagáras modellmodell

A mérlegelt nyilvántartási egységár A mérlegelt nyilvántartási egységár számítása:számítása:

Raktári készlet*nyilvántartási egységár+Beszerzett mennyiség*beszerzési árRaktári készlet+beszerzett mennyiség

Page 40: Vállalati Információs Rendszerek

4040

Mérlegelt átlagáras Mérlegelt átlagáras modellmodell

Cikktörzs állományCikktörzs állomány Cikkszám Cikkszám MegnevezésMegnevezés KSH szerinti azonosító kódKSH szerinti azonosító kód mennyiség egységmennyiség egység nyilvántartási egységárnyilvántartási egységár nyilvántartási egységár nyilvántartási egységár

dátumadátuma eladási egységáreladási egységár eladási egységár dátumaeladási egységár dátuma

Page 41: Vállalati Információs Rendszerek

4141

Cikktörzs állomány Cikktörzs állomány (folytatás)(folytatás) cikkcsoport kódcikkcsoport kód tárgyévi összes felhasználástárgyévi összes felhasználás tavalyi összes felhasználástavalyi összes felhasználás tavalyelőtti összes tavalyelőtti összes

felhasználásfelhasználás minimális készletminimális készlet készletgazdálkodási paraméterkészletgazdálkodási paraméter ÁFA kulcsÁFA kulcs

Mérlegelt átlagáras Mérlegelt átlagáras modellmodell

Page 42: Vállalati Információs Rendszerek

4242

Készlettörzs Készlettörzs állományállomány CikkszámCikkszám Szabad készletSzabad készlet Foglalt készletFoglalt készlet RaktárkódRaktárkód Utolsó kivét dátumaUtolsó kivét dátuma Utolsó bevét dátumaUtolsó bevét dátuma

Mérlegelt átlagáras Mérlegelt átlagáras modellmodell

Page 43: Vállalati Információs Rendszerek

4343

Cikkcsoport kódok szótár Cikkcsoport kódok szótár állományaállománya

Cikkcsoportok szótár állományaCikkcsoportok szótár állománya Cikkcsoport kódCikkcsoport kód MegnevezésMegnevezés Felelős személy kódjaFelelős személy kódja Szokásos árrésSzokásos árrés

Page 44: Vállalati Információs Rendszerek

4444

Bevét napló Bevét napló adattartalma adattartalma

BevételezésBevételezés CikkszámCikkszám MennyiségMennyiség Beszerzési egységárBeszerzési egységár Fogadó raktár kódjaFogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódjaA tevékenységért felelős kódja A bevételezési bizonylat számaA bevételezési bizonylat száma Az alap bizonylat számaAz alap bizonylat száma A mozgás dátumaA mozgás dátuma

Page 45: Vállalati Információs Rendszerek

4545

KivételezésKivételezés CikkszámCikkszám MennyiségMennyiség Nyilvántartási egységárNyilvántartási egységár Kiadó raktár kódjaKiadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódjaA tevékenységért felelős kódja A kiadási bizonylat sorszámaA kiadási bizonylat sorszáma A felhasználó bizonylat sorszámaA felhasználó bizonylat sorszáma A mozgás dátumaA mozgás dátuma

Kivét napló adattartalma Kivét napló adattartalma

Page 46: Vállalati Információs Rendszerek

4646

Átmozgatás napló Átmozgatás napló adattartalmaadattartalma

Raktárközi átmozgatásRaktárközi átmozgatás CikkszámCikkszám MennyiségMennyiség Nyilvántartási egységárNyilvántartási egységár Fogadó raktár kódjaFogadó raktár kódja Kiadó raktár kódjaKiadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódjaA tevékenységért felelős kódja Az átmozgatási bizonylatszámAz átmozgatási bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Az alap bizonylatszáma Mozgás dátumaMozgás dátuma

Page 47: Vállalati Információs Rendszerek

4747

Módosítás napló Módosítás napló adattartalmaadattartalma

MódosításMódosítás CikkszámCikkszám MennyiségMennyiség Nyilvántartási egységárNyilvántartási egységár Az érintett raktár kódjaAz érintett raktár kódja A módosítás okaA módosítás oka A tevékenységért felelős kódjaA tevékenységért felelős kódja A módosítási bizonylatszámA módosítási bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Az alap bizonylatszáma Mozgás dátumaMozgás dátuma

Page 48: Vállalati Információs Rendszerek

4848

BevételezBevételezés és

informatiinformatikai kai

folyamatafolyamata

Page 49: Vállalati Információs Rendszerek

4949

Redundancia ?!Redundancia ?!

Redundáns tárolásRedundáns tárolás Redundancia mentes tárolásRedundancia mentes tárolás Kontrollált redundanciaKontrollált redundancia

Page 50: Vállalati Információs Rendszerek

5050

Ajánlatkérés – ajánlat adás Ajánlatkérés – ajánlat adás üzleti folyamataüzleti folyamata

Ajánlatkérés érkezik

Érkeztetés

Vevő azonosítása

Igény azonosítása

Rögzítés

Válasz kidolgozása

Jóváhagyás

Elküldés

Kimenő ajánlat

Vevő alrendszer

Készlet alrendszer

Beszerzésalrendszer

Page 51: Vállalati Információs Rendszerek

5151

Fej – Tétel állományok Fej – Tétel állományok használatahasználata

Név Egyedi kód

Kati

Rita

Laci

Andi ek0001

ek0003

ek0002

ek0155

BarátokEgyedi kód

Tomi

Mátéek0155

ek0001

ek0003

ek0001

ek0155

Ági

Bogi

Miki

Fej állományCsak egyszer tárolandó adatok

Tétel állományCsak a tételre jellemző adatok

Andi barátja Ági és Bogi

Page 52: Vállalati Információs Rendszerek

5252

Vevői ajánlatkérések Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai I.tárolandó adatai I.

Vevői ajánlatkérések Vevői ajánlatkérések (fejállomány)(fejállomány) Ajánlat azonosító kódAjánlat azonosító kód VevőkódVevőkód Ajánlatkérés dátumaAjánlatkérés dátuma Vevői hivatkozási számVevői hivatkozási szám Felelős kódjaFelelős kódja

Page 53: Vállalati Információs Rendszerek

5353

Vevői ajánlatkérések Vevői ajánlatkérések (tételállomány)(tételállomány) Ajánlat azonosító kódAjánlat azonosító kód CikkszámCikkszám MennyiségMennyiség Kért árKért ár Kért határidőKért határidő Ajánlott árAjánlott ár Ajánlott határidőAjánlott határidő ÁllapotjelzőÁllapotjelző Megválaszolás dátumaMegválaszolás dátuma

Vevői ajánlatkérések Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai II.tárolandó adatai II.

Page 54: Vállalati Információs Rendszerek

5454

Vevői rendelés üzleti Vevői rendelés üzleti folyamatafolyamata

Vevői rendelés érkezik

Érkeztetés

Vevő azonosítása

Igény azonosítása (ajánlat ?)

Rögzítés

Elbírálás (- forrás meghatározás - Ár meghatározás - Határidő meghatározás)

Visszaigazolás

Vevői rendelés visszaigazolás

Szállítási értesítés

Page 55: Vállalati Információs Rendszerek

5555

Vevői megrendelés tárolandó Vevői megrendelés tárolandó adatai I.adatai I.

Vevői megrendelések Vevői megrendelések (fejállomány)(fejállomány) Vevői megrendelés azonosító kódVevői megrendelés azonosító kód VevőkódVevőkód Vevői hivatkozási számVevői hivatkozási szám Megrendelés dátumaMegrendelés dátuma Felelős kódjaFelelős kódja

Page 56: Vállalati Információs Rendszerek

5656

Vevői megrendelések Vevői megrendelések (tételállomány)(tételállomány) Vevői megrendelés azonosító kódVevői megrendelés azonosító kód CikkszámCikkszám Rendelt mennyiség (szabad)Rendelt mennyiség (szabad) Rendelt mennyiség (foglalt)Rendelt mennyiség (foglalt) Kért / visszaigazolt határidőKért / visszaigazolt határidő Visszaigazolás dátumaVisszaigazolás dátuma ÁllapotjelzőÁllapotjelző ……

Vevői megrendelés tárolandó Vevői megrendelés tárolandó adatai II.adatai II.

Page 57: Vállalati Információs Rendszerek

5757

Vevői megrendelések Vevői megrendelések (tételállomány) (tételállomány) (folyt.)(folyt.) Kért / visszaigazolt árKért / visszaigazolt ár Foglaltság jelzőFoglaltság jelző Teljesített mennyiség (szabad)Teljesített mennyiség (szabad) Teljesített mennyiség (foglalt)Teljesített mennyiség (foglalt) Teljesítés dátumaTeljesítés dátuma Raktáron rendelkezésre álló mennyiségRaktáron rendelkezésre álló mennyiség

Vevői megrendelés tárolandó Vevői megrendelés tárolandó adatai III.adatai III.

Page 58: Vállalati Információs Rendszerek

5858

Vevői megrendelés Vevői megrendelés informatikai folyamata I.informatikai folyamata I.

Vevőtörzs Rögzítés

Vevői ajánlatkérések

Vevői megrendelés Vevői

megrendelések

Page 59: Vállalati Információs Rendszerek

5959

Vevői megrendelés Vevői megrendelés informatikai folyamata II.informatikai folyamata II.

Elbírálás

Vevőtörzs

Készlettörzs

Szállítóimegrendelések

Vevői RendelésKészletfoglalás

Vevői RendelésSzállítói Rendelés

Foglalás

Szállítótól megrendelendő

Szállítói ajánlatkérések

Cikktörzs

Vevői megrendelések

Page 60: Vállalati Információs Rendszerek

6060

Vevői megrendelés Vevői megrendelés informatikai folyamata III.informatikai folyamata III.

Vevői megrendelések

Vevői megrendelés

visszaigazolása

Vevői megrendelésvisszaigazolás

Page 61: Vállalati Információs Rendszerek

6161

A vevői és szállítói A vevői és szállítói megrendelés tételek megrendelés tételek

kapcsolata kapcsolata Vevői megrendelés tétel Vevői megrendelés tétel

kapcsolata a kapcsolata a

szállítói megrendelés tétellelszállítói megrendelés tétellel vevői megrendelés azonosító kódvevői megrendelés azonosító kód CikkszámCikkszám szállítói megrendelés azonosító kódszállítói megrendelés azonosító kód kapcsolt mennyiségkapcsolt mennyiség kapcsolat létrehozásának dátumakapcsolat létrehozásának dátuma felelős kódjafelelős kódja

Page 62: Vállalati Információs Rendszerek

6262

A vevői megrendelés A vevői megrendelés tételek és foglalt készletek tételek és foglalt készletek

kapcsolata kapcsolata Vevői megrendelések kapcsolata Vevői megrendelések kapcsolata

a foglalt a foglalt

készletekkelkészletekkel Vevői megrendelés azonosító kódVevői megrendelés azonosító kód CikkszámCikkszám MennyiségMennyiség RaktárkódRaktárkód Foglalás dátumaFoglalás dátuma Felelős kódjaFelelős kódja

Page 63: Vállalati Információs Rendszerek

6363

A szállítótól A szállítótól megrendelendő tételek megrendelendő tételek

Szállítótól megrendelendő Szállítótól megrendelendő tételektételek vevői megrendelés azonosító kódvevői megrendelés azonosító kód CikkszámCikkszám rendelt mennyiségrendelt mennyiség kért határidőkért határidő vevői felelős kódjavevői felelős kódja szállítói felelős kódjaszállítói felelős kódja igény dátumaigény dátuma szállítótól történő megrendelés dátumaszállítótól történő megrendelés dátuma állapotjelzőállapotjelző

Page 64: Vállalati Információs Rendszerek

6464

Szállítói megrendelések Szállítói megrendelések tárolandó adatai I. tárolandó adatai I.

Szállítói megrendelések Szállítói megrendelések (fejállomány)(fejállomány) Szállítói megrendelés azonosító kódSzállítói megrendelés azonosító kód Megrendelés dátumaMegrendelés dátuma SzállítókódSzállítókód Szállítói hivatkozási számSzállítói hivatkozási szám Felelős kódjaFelelős kódja

Page 65: Vállalati Információs Rendszerek

6565

Szállítói megrendelések Szállítói megrendelések (tételállomány)(tételállomány) Szállítói megrendelés azonosító kódSzállítói megrendelés azonosító kód CikkszámCikkszám Rendelt mennyiség (szabad)Rendelt mennyiség (szabad) Rendelt mennyiség (foglalt)Rendelt mennyiség (foglalt) Visszaigazolás dátumaVisszaigazolás dátuma ……

Szállítói megrendelések Szállítói megrendelések tárolandó adatai II.tárolandó adatai II.

Page 66: Vállalati Információs Rendszerek

6666

Szállítói megrendelések Szállítói megrendelések (tételállomány) (tételállomány) (folyt.)(folyt.) Kért / visszaigazolt határidőKért / visszaigazolt határidő ÁllapotjelzőÁllapotjelző Kért / visszaigazolt árKért / visszaigazolt ár Teljesített mennyiség (szabad)Teljesített mennyiség (szabad) Teljesített mennyiség (foglalt)Teljesített mennyiség (foglalt) Teljesítés dátumaTeljesítés dátuma

Szállítói megrendelések Szállítói megrendelések tárolandó adatai III.tárolandó adatai III.

Page 67: Vállalati Információs Rendszerek

6767

Szállítói megrendelés Szállítói megrendelés informatikai folyamatainformatikai folyamata

SzállítóiMegrendelés

felvitel

Cikktörzs

KészlettörzsSzállítói

megrendelések

Vevői RendelésSzáll. rend. fogl.

Szállítótól megrendelendő

Szállítói ajánlatkérések

Szállítói megrendelés

Page 68: Vállalati Információs Rendszerek

6868

Szállítói visszaigazolás Szállítói visszaigazolás feldolgozásának inform. feldolgozásának inform.

folyamatafolyamataSzállítói

visszaigazolásfeldolgozása

Szállítóimegrendelések

Vevői megrendelések

Vevői megrendelés

visszaigazolása

Vevői megrendelésvisszaigazolás

Szállítóimegrendelésvisszaigazolás

Page 69: Vállalati Információs Rendszerek

6969

Számlázás üzleti Számlázás üzleti folyamatafolyamata

Vevői igény érkezik

Vevő azonosítása

Igény azonosítása (Rendelés?)

Ár meghatározása

Számla tétel készítése

Számla összeállítása

Bizonylat nyomtatása

Áru átadásaVevői számla, vagy szállítólevél

Page 70: Vállalati Információs Rendszerek

7070

A szállítólevél tárolt A szállítólevél tárolt adatai I.adatai I.

A szállítólevél tárolt adatai A szállítólevél tárolt adatai (fejállomány)(fejállomány) Szállítólevél sorszámSzállítólevél sorszám VevőkódVevőkód Teljesítés (szállítólevél) dátumaTeljesítés (szállítólevél) dátuma ÁllapotjelzőÁllapotjelző

Page 71: Vállalati Információs Rendszerek

7171

A szállítólevél tárolt A szállítólevél tárolt adatai II.adatai II.

A szállítólevél tárolt adatai A szállítólevél tárolt adatai (tételállomány)(tételállomány) Szállítólevél sorszámSzállítólevél sorszám CikkszámCikkszám MennyiségMennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül)Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül)Eladási egységár (ÁFA nélkül) Kiadó raktár kódjaKiadó raktár kódja Felelős kódjaFelelős kódja

Page 72: Vállalati Információs Rendszerek

7272

A számla tárolt adatai I.A számla tárolt adatai I.

A számla tárolt adatai (fejállomány)A számla tárolt adatai (fejállomány) Számla sorszámSzámla sorszám VevőkódVevőkód Teljesítés dátumaTeljesítés dátuma Számla dátumaSzámla dátuma Fizetési módFizetési mód Fizetési határidőFizetési határidő

Page 73: Vállalati Információs Rendszerek

7373

A számla tárolt adatai II.A számla tárolt adatai II.

A számla tárolt adatai (tételállomány)A számla tárolt adatai (tételállomány) Számla sorszámSzámla sorszám CikkszámCikkszám MennyiségMennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül)Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül)Eladási egységár (ÁFA nélkül) Kiadó raktár kódjaKiadó raktár kódja Felelős kódjaFelelős kódja Szállítólevél szám (ha volt)Szállítólevél szám (ha volt) Vevői megrendelés azonosító kód (ha Vevői megrendelés azonosító kód (ha

volt)volt)

Page 74: Vállalati Információs Rendszerek

7474

SzámlázSzámlázásás

informatinformatikaiikai

folyamatfolyamataa

Page 75: Vállalati Információs Rendszerek

7575

Számlázás kiegészítő Számlázás kiegészítő folyamataifolyamatai

Számlázás szállítólevél alapjánSzámlázás szállítólevél alapján SzállítólevelenkéntSzállítólevelenként Időszakonként és vevőnkéntIdőszakonként és vevőnként

VisszáruzásVisszáruzás Szállítólevéllel kiadott áru visszavételeSzállítólevéllel kiadott áru visszavétele Számla stornózásSzámla stornózás Helyesbítő számlaHelyesbítő számla

Napi zárásNapi zárás Ellenőrző – összesítő lista készítéseEllenőrző – összesítő lista készítése Kapcsolódó táblák feltöltéseKapcsolódó táblák feltöltése Forgalom összesítésForgalom összesítés KontrollKontroll

Page 76: Vállalati Információs Rendszerek

7676

A napi zárás vázlatos A napi zárás vázlatos folyamatafolyamata

Napi Zárás

Tárgynapi számlák

Szállítólevelek

Kimenő számlákÁFA

nyilvántartása

Vevői folyószámla

Tételes számlák

archívumaVevőtörzs

Napi forgalmak

Ellenőrző lista

Page 77: Vállalati Információs Rendszerek

7777

KimenőKimenő számlák ÁFA számlák ÁFA nyilvántartása I.nyilvántartása I.

Kimenő számlák ÁFA Kimenő számlák ÁFA nyilvántartásanyilvántartása SzámlaszámSzámlaszám Vevői adatVevői adat TTeljesítés dátumaeljesítés dátuma Számla dátumaSzámla dátuma Fizetési határidőFizetési határidő Kiegyenlítés dátumaKiegyenlítés dátuma Jóváírás alapjaJóváírás alapja Jóváírás okaJóváírás oka ……

Page 78: Vállalati Információs Rendszerek

7878

KimenőKimenő számlák ÁFA számlák ÁFA nyilvántartása II.nyilvántartása II.

Kimenő számlák ÁFA Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása nyilvántartása (folyt.)(folyt.) 5 %-os ÁFA alapja5 %-os ÁFA alapja 5 %-os ÁFA összege5 %-os ÁFA összege 15%-os ÁFA alapja15%-os ÁFA alapja 15%-os ÁFA összege15%-os ÁFA összege 20 %-os ÁFA alapja20 %-os ÁFA alapja 20 %-os ÁFA összege20 %-os ÁFA összege Számla végösszegSzámla végösszeg

Page 79: Vállalati Információs Rendszerek

7979

A vevői folyószámlaA vevői folyószámla

Átutalásos vevői számlák és a Átutalásos vevői számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartásatörténések nyilvántartása

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti vevői számlát, és a az eredeti vevői számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmatkapcsolódó pénzforgalmat

Page 80: Vállalati Információs Rendszerek

8080

A vevői folyószámlával A vevői folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatokkapcsolatos üzleti folyamatok

Számla nyilvántartásba vételeSzámla nyilvántartásba vétele Banki átutalások felviteleBanki átutalások felvitele

Banki bizonylat adatainak rögzítéseBanki bizonylat adatainak rögzítése Vevői számla párosításaVevői számla párosítása

Visszautalások Visszautalások KezdeményezéseKezdeményezése Megtörténtének rögzítéseMegtörténtének rögzítése

Page 81: Vállalati Információs Rendszerek

8181

Vevői folyószámla Vevői folyószámla informatikai folyamata I.informatikai folyamata I.

Napi zárás Vevőifolyószámla

Page 82: Vállalati Információs Rendszerek

8282

Vevői folyószámla Vevői folyószámla informatikai folyamata II.informatikai folyamata II.

Egyeztetés vevővel

Számlapárosítás

AdatrögzítésBanki rendszer

Vevőifolyószámla

Feldolgozott átutalások

Page 83: Vállalati Információs Rendszerek

8383

Kinnlevőségek határidejének Kinnlevőségek határidejének folyamatos ellenőrzésefolyamatos ellenőrzése

Kinnlevőségek behajtásaKinnlevőségek behajtása EgyeztetésEgyeztetés Fizetési felszólításFizetési felszólítás Jogi útJogi út

Késedelmi kamat számítása és Késedelmi kamat számítása és közléseközlése

Page 84: Vállalati Információs Rendszerek

8484

Vevői folyószámla adatai Vevői folyószámla adatai I. I.

Vevői folyószámla adatai Vevői folyószámla adatai (fejállomány)(fejállomány) SzámlaszámSzámlaszám VevőkódVevőkód ÁllapotjelzőÁllapotjelző Behajtási tevékenység kódjaBehajtási tevékenység kódja Behajtási tevékenység dátumaBehajtási tevékenység dátuma Volt-e késedelmi kamat vizsgálatVolt-e késedelmi kamat vizsgálat

Page 85: Vállalati Információs Rendszerek

8585

Vevői folyószámla adatai Vevői folyószámla adatai II. II.

Vevői folyószámla adatai Vevői folyószámla adatai (tételállomány)(tételállomány) SzámlaszámSzámlaszám MozgásjelMozgásjel ÖsszegÖsszeg Mozgás dátumaMozgás dátuma

Page 86: Vállalati Információs Rendszerek

8686

Vevői számla állapotai a Vevői számla állapotai a folyószámlánfolyószámlán

NincsNincs kiegyenlítvekiegyenlítve RészbenRészben kiegyenlítvekiegyenlítve KiegyenlítveKiegyenlítve TúlfizetveTúlfizetve

Page 87: Vállalati Információs Rendszerek

8787

Szállítói folyószámlaSzállítói folyószámla

Átutalásos szállítói számlák és a Átutalásos szállítói számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartásatörténések nyilvántartása

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti szállítói számlát, és a az eredeti szállítói számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmatkapcsolódó pénzforgalmat

Page 88: Vállalati Információs Rendszerek

8888

Szállítói folyószámlával Szállítói folyószámlával kapcsolatos üzleti kapcsolatos üzleti

folyamatokfolyamatok Szállítói számla ellenőrzéseSzállítói számla ellenőrzése Szállítói számla rögzítéseSzállítói számla rögzítése Lejáró határidők figyeléseLejáró határidők figyelése Számlák kijelölése átutalásraSzámlák kijelölése átutalásra Átutalás kezdeményezéseÁtutalás kezdeményezése Átutalás megtörténtének rögzítéseÁtutalás megtörténtének rögzítése Szállítói jóváírások feldolgozásaSzállítói jóváírások feldolgozása Szállítói visszautalások feldolgozásaSzállítói visszautalások feldolgozása

Page 89: Vállalati Információs Rendszerek

8989

Szállítói folyószámla Szállítói folyószámla adatai I.adatai I.

Szállítói folyószámla adatai Szállítói folyószámla adatai (fejállomány)(fejállomány) Saját számlasorszámSaját számlasorszám SzámlaszámSzámlaszám ÁllapotjelzőÁllapotjelző Fizetési határidőFizetési határidő SzállítókódSzállítókód

Page 90: Vállalati Információs Rendszerek

9090

Szállítói folyószámla Szállítói folyószámla adatai II.adatai II.

Szállítói folyószámla adatai Szállítói folyószámla adatai (tételállomány)(tételállomány) Saját számlasorszámSaját számlasorszám MozgásjelMozgásjel ÖsszegÖsszeg Mozgás dátumaMozgás dátuma

Page 91: Vállalati Információs Rendszerek

9191

Szállítói számla állapotai a Szállítói számla állapotai a folyószámlánfolyószámlán

Nincs kiegyenlítveNincs kiegyenlítve Átutalásra kijelölveÁtutalásra kijelölve Átutalás kezdeményezveÁtutalás kezdeményezve Részben kiegyenlítveRészben kiegyenlítve KiegyenlítveKiegyenlítve TúlfizetveTúlfizetve

Page 92: Vállalati Információs Rendszerek

9292

Kódok a rendszerbenKódok a rendszerben

KövetelményekKövetelmények Kölcsönös és egyértelmű megfeleltetésKölcsönös és egyértelmű megfeleltetés Bővíthető: új elemek kóddal történő Bővíthető: új elemek kóddal történő

ellátásaellátása Az egész rendszerben egységes legyenAz egész rendszerben egységes legyen Hossza minimális legyenHossza minimális legyen Beszélő legyenBeszélő legyen Biztosítson csoportosítási lehetőségetBiztosítson csoportosítási lehetőséget

Page 93: Vállalati Információs Rendszerek

9393

Kódok osztályozásaKódok osztályozása

Jelkészlet alapjánJelkészlet alapján Numerikus (100321)Numerikus (100321) Alfabetikus (Tóth Béla)Alfabetikus (Tóth Béla) Alfanumerikus (Kovács22 János)Alfanumerikus (Kovács22 János) Mnemonikus (nop)Mnemonikus (nop) Grafikus (ikonikus) Grafikus (ikonikus)

Page 94: Vállalati Információs Rendszerek

9494

Kódok osztályozásaKódok osztályozása

Szerkezet alapjánSzerkezet alapján Sorszámos (0001, 0002, …)Sorszámos (0001, 0002, …) Helyiértékes (HSSSLLLMMM)Helyiértékes (HSSSLLLMMM)

VegyesVegyes

SSSLLL

MMM

Page 95: Vállalati Információs Rendszerek

9595

A kódolás meneteA kódolás menete

A kódolandó rendszerelemek körének A kódolandó rendszerelemek körének meghatározásameghatározása

A kódba bevonandó tulajdonságok A kódba bevonandó tulajdonságok kiválasztásakiválasztása

A kód megszerkesztéseA kód megszerkesztése A kódolás végrehajtásaA kódolás végrehajtása DokumentálásDokumentálás

Page 96: Vállalati Információs Rendszerek

9696

A kódok maximális számaA kódok maximális száma

J a jelek számaJ a jelek száma

H a kód hosszaH a kód hossza

K a kódok maximális számaK a kódok maximális száma

K <= JK <= JH

Page 97: Vállalati Információs Rendszerek

9797

A kihasználtság fokaA kihasználtság foka

Felhasznált kódok száma

A kódok maximális száma

Page 98: Vállalati Információs Rendszerek

9898

Kódok a rendszerbenKódok a rendszerben

Mit kódolunk ?Mit kódolunk ? Vevők, szállítókVevők, szállítók Megrendelések, ajánlatkérésekMegrendelések, ajánlatkérések BizonylatokBizonylatok Stb.Stb.

Page 99: Vállalati Információs Rendszerek

9999

Kódok a rendszerbenKódok a rendszerben

Karakterkészlet: alfanumerikusKarakterkészlet: alfanumerikus

Szerkezet: vegyes, vagy sorszámosSzerkezet: vegyes, vagy sorszámos

Beszélő ?Beszélő ?

Page 100: Vállalati Információs Rendszerek

100100

Kódok a rendszerbenKódok a rendszerben

Sorszámos bizonylatszám:Sorszámos bizonylatszám:

001234001234

Vegyes bizonylatszám:Vegyes bizonylatszám:

01050012340105001234

01 telephelykód, 01 telephelykód,

05 évszám utolsó két számjegye05 évszám utolsó két számjegye

Page 101: Vállalati Információs Rendszerek

101101

Kódok a rendszerbenKódok a rendszerben

01050012340105001234

Beszélő ?Beszélő ?

Igen.Igen.

SZ0105001234SZ0105001234

Page 102: Vállalati Információs Rendszerek

102102

A kódok egyediségének A kódok egyediségének biztosításabiztosítása

A kódA kód Utolsó felhasznált Utolsó felhasznált értékérték

VevőkódVevőkód V010099V010099

Számla sorszámSzámla sorszám SZ010502769SZ010502769

Vevői ajánlatkérésVevői ajánlatkérés VA010019VA010019

SzállítókódSzállítókód S020123S020123

Page 103: Vállalati Információs Rendszerek

103103

Rendszer szerviz funkciókRendszer szerviz funkciók

A szerviz funkciók A szerviz funkciók

A rendszer biztonságos működését A rendszer biztonságos működését támogató eszközöktámogató eszközök

A számítógépes rendszerben A számítógépes rendszerben előforduló problémák megoldását előforduló problémák megoldását támogató eszközöktámogató eszközök

Page 104: Vállalati Információs Rendszerek

104104

Rendszer szerviz funkciókRendszer szerviz funkciók

Osztályozás:Osztályozás:

„„Idő vezérelt” funkciók, periodikusan Idő vezérelt” funkciók, periodikusan ellátandó feladatokellátandó feladatok

„„Esemény vezérelt” funkciók, adott Esemény vezérelt” funkciók, adott esemény bekövetkezésekor esemény bekövetkezésekor ellátandó feladatok (ad hoc)ellátandó feladatok (ad hoc)

Page 105: Vállalati Információs Rendszerek

105105

Rendszer szerviz funkciókRendszer szerviz funkciók

Példák:Példák:

Mentések (?)Mentések (?) TeljesTeljes InkrementálisInkrementális IdőközökIdőközök HordozóHordozó

Page 106: Vállalati Információs Rendszerek

106106

Rendszer szerviz funkciókRendszer szerviz funkciók

Helyreállítás (?)Helyreállítás (?) Availability, integrity, reliabilityAvailability, integrity, reliability Üzletmenet folytonosság tervezés (BCP)Üzletmenet folytonosság tervezés (BCP) Katasztrófa elhárítási terv (DRP)Katasztrófa elhárítási terv (DRP) Lista másolatok (?)Lista másolatok (?) Évfordulós tevékenységek (?)Évfordulós tevékenységek (?) Indexelés (?)Indexelés (?) Kontrollok (?)Kontrollok (?) Stb.Stb.

Page 107: Vállalati Információs Rendszerek

107107

KontrollokKontrollok

Kockázatok

Elemzés

Döntés

Kontrollok

Ellenőrzés

Page 108: Vállalati Információs Rendszerek

108108

A kontroll fogalmaA kontroll fogalma

Az üzleti célkitűzések megvalósítása és Az üzleti célkitűzések megvalósítása és a nem-kívánatos események a nem-kívánatos események megelőzése, felderítése és megelőzése, felderítése és korrigálása céljából kialakított korrigálása céljából kialakított szabályok, eljárások, normák és szabályok, eljárások, normák és szervezeti struktúrák.szervezeti struktúrák.

Page 109: Vállalati Információs Rendszerek

109109

Informatikai kontroll Informatikai kontroll irányelvirányelv

Azon kívánt eredmények, illetve célok Azon kívánt eredmények, illetve célok meghatározása, amelyek valamely meghatározása, amelyek valamely konkrét informatikai területen a konkrét informatikai területen a kontroll eljárások segítségével kontroll eljárások segítségével megvalósíthatók.megvalósíthatók.

Page 110: Vállalati Információs Rendszerek

110110

KontrollokKontrollok

Kritikus siker tényezők (CSF)Kritikus siker tényezők (CSF)

Kulcsfontosságú cél mutatók (KGI)Kulcsfontosságú cél mutatók (KGI)

Kulcsfontosságú teljesítmény Kulcsfontosságú teljesítmény mutatók (KPI)mutatók (KPI)

Page 111: Vállalati Információs Rendszerek

111111

Informatikai irányításInformatikai irányítás

A vállalat-irányítási és ellenőrzési A vállalat-irányítási és ellenőrzési kapcsolatok és eljárások olyan kapcsolatok és eljárások olyan struktúrája, amely új érték struktúrája, amely új érték hozzáadásával, ugyanakkor a hozzáadásával, ugyanakkor a kockázatok és az informatika által kockázatok és az informatika által kínált előnyök együttes kínált előnyök együttes mérlegelésével kívánja megvalósítani mérlegelésével kívánja megvalósítani a vállalkozás célkitűzéseit.a vállalkozás célkitűzéseit.

Page 112: Vállalati Információs Rendszerek

112112

Confidentality, felhasználói Confidentality, felhasználói jogosultságokjogosultságok

Alapelv: minden felhasználó olyan és Alapelv: minden felhasználó olyan és annyi információhoz fér hozzá, ami a annyi információhoz fér hozzá, ami a feladatai ellátásához szükségesfeladatai ellátásához szükséges

Ellátandó feladatok

Felhasználói csoportok Jogosultsá

g profilok

Page 113: Vállalati Információs Rendszerek

113113

Kommunikáció a Kommunikáció a partnerekkelpartnerekkel

Klasszikus papíralapúKlasszikus papíralapú Telefon vonalon keresztül (Fax)Telefon vonalon keresztül (Fax) ElektronikusElektronikus Elektronic Data InterchangeElektronic Data Interchange Elektronikus üzletvitelElektronikus üzletvitel

(B2C, B2B, B2G, B2E, Marketplace, (B2C, B2B, B2G, B2E, Marketplace, stb.)stb.)

Page 114: Vállalati Információs Rendszerek

114114

Kommunikáció a Kommunikáció a partnerekkel, EDIpartnerekkel, EDI

VállalatEDI

Inter-fész

EDISzolgál-

tató

EDIInter-fész

Partner

Page 115: Vállalati Információs Rendszerek

115

E-Business

B2C Business to Customer B2B Business to Business B2B Business to Governance (Administration)

Page 116: Vállalati Információs Rendszerek

116

ÉrtékesítésAjánlatrögzítés

VálaszKidolg.

Megrendeléselbírálás

Megrendelésvisszaigazolás

Válaszküldése

Szállítási értesítés

Megrendelésrögzítés

Vevőazonosítás

Igény azonosítás

Szla tételkészítés

Új vevőfelvitel

Vevői Adat

módosítása

Vevőtörlése

Bizonylatkészítés

MegrendelésekMegrendelésekAjánlatokAjánlatok SzámlázásSzámlázás Vevő nyilvántartásVevő nyilvántartás115

Page 117: Vállalati Információs Rendszerek

117

Vevőiajánlat

Vevői megrendelés

Számlázás

Beszerzés

Vevőnyilvántartás

Pénzügy

Cikkekkészletek

VEVŐI

IGÉNY

Page 118: Vállalati Információs Rendszerek

118

BeszerzésAjánlatkérésösszeállítása

Ajánlatkéréselküldése

Válasz feldolgozása

Rendelés összeállítása

Rendelés elküldése

Visszaigazolásfeldolgozása

Új szállítófelvitele

Szállítóadatainakmódosítása

Szállítótörlése

Bevételezés

Ajánlatkérés Szállító nyilvántartás

Megrendelés

Page 119: Vállalati Információs Rendszerek

119

BESZERZÉSI

IGÉNY

Szállítóiajánlatkérés

Szállítóimegrendelés

Bevételezés

Értékesítés

Szállítónyilvántartás

Cikkekkészletek

Pénzügy

Page 120: Vállalati Információs Rendszerek

120

Cikkek és készletek

Új cikkfelvitele

Cikk adat

módosítása

Cikktörlése

Cikkcsoportfelvitele

Cikkcsoportadatának

módosítása

Cikkcsoporttörlése

Új raktárfelvitele

Raktáradatának

módosítása

Raktártörlése

Raktárköziátmozgatás

Selejtezés

Szállítói visszáru

Leltáritevékenységek

Cikkek Cikkcsoportok Raktárak Készletek

Page 121: Vállalati Információs Rendszerek

121

Cikk-csoportok

Készletek

Cikkek Értékesítés

Beszerzés

Pénzügy

Page 122: Vállalati Információs Rendszerek

122

Pénzügy

Bérszám-fejtés

Bank

Házipénztár

Vevőifolyószámla

Tárgyieszközök

Főkönyvikönyvelés

Szállítóifolyószámla

Page 123: Vállalati Információs Rendszerek

123

Értékesítés

Vevőifolyószámla

Házipénztár

Főkönyvikönyvelés

Beszerzés

Szállítóifolyószámla

Cikkekkészletek

Page 124: Vállalati Információs Rendszerek

124

Fogalmak

Integrált rendszer

Valamennyi lényeges vállalati funkciót lefed

Minden adat csak egy helyen, a keletkezése helyén kerül be a rendszerbe

Az adatok felhasználása adathordozó váltás nélkül történik, a központi adatbázisból

Page 125: Vállalati Információs Rendszerek

125

Fogalmak

Standard rendszer Egy elképzelt vállalatra és üzleti

folyamataira készített integrált rendszer

Az üzleti modellnek és az adatbázisnak léteznek alternatívái

Testre-szabható Skálázható

Page 126: Vállalati Információs Rendszerek

126

Történeti áttekintés

Meghatározó tényezők: Hardver fejlettség Szoftver fejlettség Árak

Page 127: Vállalati Információs Rendszerek

127

Történeti áttekintés (hardver)

Korai szakasz: fejletlen számítógépek, minimális periféria ellátás

Fejlődő szakasz: „nagy számítógépek”, „középgépek”, „mini gépek”, javuló periféria ellátás

Rohamos fejlődő szakasz: „mainframe-k”, PC-k, hálózatok

Az egyes fejlettségi fokok következményei

Page 128: Vállalati Információs Rendszerek

128

Történeti áttekintés (szoftver)

Szoftver krízis előtti és alatti korszak Operációs rendszerek Fejlett programnyelvek Adatbázis-kezelő rendszerek 4th GL, tervező eszközök Az egyes fejlettségi fokok következményei

Page 129: Vállalati Információs Rendszerek

129

Történeti áttekintés (VIR)

Elszigetelt részrendszerek kora

1.alrendszer

2.alrendszer

3.alrendszer

Page 130: Vállalati Információs Rendszerek

130

Történeti áttekintés (VIR)

Egyedi fejlesztésű integrált, vagy „részben integrált” rendszerek

Típus rendszerek Standard rendszerek

Page 131: Vállalati Információs Rendszerek

131

MRPI 1960-as évek vége

MRP II 1970-es évek

ERP 1990-es évek

ERP II a jövő

Történeti áttekintés (VIR)

Page 132: Vállalati Információs Rendszerek

132

MRPI Material Requirements Planning

MRPII Manufacturing Resource Planning

ERP Enterprise Resource Planning

TEI Total Enterprise Integration (ERP II)

Történeti áttekintés (VIR)

Page 133: Vállalati Információs Rendszerek

133

Hogyan juthatunk rendszerhez ?

Egyedi fejlesztés

Standard rendszer vásárlása

Szolgáltatásként történő igénybevétel

Jövőkép!!!

Page 134: Vállalati Információs Rendszerek

134

A rendszer fejlesztés

1. Saját, vagy külső fejlesztés ? Személyi feltételek Pénzügyi feltételek A partner megfelelősége

2. SDLC

Page 135: Vállalati Információs Rendszerek

135

A rendszer fejlesztés

3. Partner követelmények Stabilitás Referenciák Együttműködési készség Támogatás Bevezetési támogatás Oktatás

Page 136: Vállalati Információs Rendszerek

136

Outsourcing

Outsourcing („kiszervezés”)Előnyök: Előre jelezhető „fix” költségek Egyszerűbb működés Nincs kezdő tőkebefektetés Nem szükséges IT személyzet, nincs

továbbképzés A rendszer karbantartása automatikusan,

szakértők által történik

Page 137: Vállalati Információs Rendszerek

137

Outsourcing

Hátrányok: Fiatal üzletág, a korai felhasználók

viselik a vele járó kockázatot Potenciális biztonsági kockázat Hosszú távon költségesebb lehet Kevés a szolgáltató hajlandósága a

változtatásokra Nincs befolyásunk a kiszolgáló IT

személyzet kiválasztására

Page 138: Vállalati Információs Rendszerek

138

Standard rendszer vásárlása

Szoftver választás szempontjai Jövőkép és követelmények Vállalati sajátosságok Anyagi lehetőségek

Partner választás szempontjai Referenciák Bevezetési támogatás Oktatás Személyes benyomások

Page 139: Vállalati Információs Rendszerek

139

Standard rendszer vásárlása

Szabályozott folyamat Tájékozódás Döntési pontok Konszenzus

Előnyök Támogatás biztosított

Page 140: Vállalati Információs Rendszerek

140

Standard rendszer vásárlása

Hátrányok Folyamatosan drága