ve açıklamaları ölçme ve - pegem.net ?lçme ve Değerlendirme K_A.pdf · 1. BÖLÜM Ölçme ve

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ve açıklamaları ölçme ve - pegem.net ?lçme ve Değerlendirme K_A.pdf · 1. BÖLÜM Ölçme ve

lme vedeerlendirme

konu anlatmlayrntl zml

rnekleruyarlar

pratik bilgilerkm sorular ve

aklamalar

tarzna en yaknzgn sorular

ve aklamalar

SYM

2014 kpssde68 soruyakaladk

2015kpss

Komisyon

KPSS LME VE DEERLENDRME

ISBN 978-605-364-845-1

Kitapta yer alan blmlerin tm sorumluluu yazarna aittir.

Pegem AkademiBu kitabn basm, yayn ve sat haklar

Pegem Akademi Yay. Et. Dan. Hizm. Tic. Ltd. ti. ne aittir.Anlan kuruluun izni alnmadan kitabn tm ya da blmleri,kapak tasarm; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kaytya da baka yntemlerle oaltlamaz, baslamaz, datlamaz.

Bu kitap T.C. Kltr Bakanl bandrol ile satlmaktadr.Okuyucularmzn bandrol olmayan kitaplar hakknda

yaynevimize bilgi vermesini ve bandrolsz yaynlarsatn almamasn diliyoruz.

Bu kitapta yer alan gemi yllarda SYM'nin yapm olduu snavlardaki IKMI SORULAR'n her hakk SYM'ye aittir. Hangi amala olursa olsun, tamamnn veya bir ksmnn kopya edilmesi, fotoraflarnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas ya da kullanlmas, yaymlanmas SYM'nin yazl izni olmadan yaplamaz. Pegem Akademi Yaynclk telif creti deyerek bu izni almtr.

5. Bask: Eyll 2014, Ankara

Yayn-Proje Ynetmeni: Demet TamerDizgi-Grafik Tasarm: ermin Demirhan

Kapak Tasarm: Grsel AvcBask: Tuna Matbaaclk Sanayi ve Ticaret A..

Bahekap Mahallesi 2460. Sokak No: 7amaz/ANKARA(0312-278 34 84)

Yaync Sertifika No: 14749Matbaa Sertifika No: 16102

letiim

Karanfil 2 Sokak No: 45 Kzlay / ANKARAYaynevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51

Yaynevi Belge: 0312 435 44 60Datm: 0312 434 54 24 - 434 54 08

Datm Belge: 0312 431 37 38Hazrlk Kurslar: 0312 419 05 60

nternet: www.pegem.netE-ileti: pegem@pegem.net

SUNU

Deerli retmen Adaylar,

Bu kitap Kamu Personeli Seme Snav (KPSS) Eitim Bilimleri Testinde nemli bir yer tutan lme ve Deerlendirme kapsamndaki yaklak 12 soruyu etkili bir ekilde zebilmeniz amacyla hazrlanmtr.

Kitap, sorulmu ve sorulmas olas sorularn titizlikle incelenmesiyle meydana getirilmi olup;

lme ve Deerlendirmede Temel Kavramlar,

lme Aralarnda Bulunmas Gereken Nitelikler,

Eitimde Kullanlan lme Aralar,

Test ve Madde statistikleri blmlerinden olumaktadr.

Kitapta; blmlerin snav formatna uygun ve soru zmn kolaylatracak bir ekilde ele aln-masna ve bilgilerin ak ve anlalr bir dille ifade edilmesine, bilginin resim ve ekillerle somut-latrlmasna ve tablolarda aklda kalc biimde sunulmasna zen gsterilmitir.

Her nitenin sonunda;

zet, bulmaca, doru - yanl testi, boluk doldurma, zml test, cevapl test ve km sorulara;

yer verilmitir.

Bu kitabn hazrlanmasnda yardm, destek ve katklarn esirgemeyen meslektalarmza, PEGEM AKADEM yaynevi ve dershanesi alanlar ile rencilerine teekkr bir bor biliriz.

Bu kitap, uzun bir birikimin ve youn bir emein rndr. Kitapla ilgili gr ve nerile-riniz bu rnn niteliini daha da arttracaktr. Deerli gr ve nerilerinizi ltfen bizimle pegem@pegem.net araclyla paylanz.

Kitabn almalarnzda yararl olmas dileiyle, KPSSde ve meslek hayatnzda baarlar.

Komisyon

1. BLMlme ve Deerlendirmede

Temel Kavramlar

LME VE DEERLENDRMENN ETM SSTEMNDEK YER VE NEM ..............4

ETM PROGRAMI VE LME VE DEERLENDRME .................................................5

ETMDE LME VE DEERLENDRMEDEN HANG AMALAR N YARARLANILABLR? ......5

LME ...................................................................6

lme Tanmndan karlabilecek Sonular .......6

lme lemi geleri ............................................6

Deiken .............................................................7

zelliklerine Gre Deikenler.............................7

Yaplarna Gre Deikenler ................................8

Aratrmaya Konu Olularna Gre Deikenler ...8

lme Kural .......................................................9

Birim ....................................................................9

Doal Birim.........................................................10

Yapma / Standart birim .......................................10

Tanmlanm/Tretilmi Birim .............................10

Birimin Tamas Gereken Nitelikler .................. 11

lme Trleri ..................................................... 11

Dorudan lme ................................................ 11

Dolayl lme .....................................................12

Tretilmi lme ................................................12

lmede lek...................................................14

Snflama lei .................................................14

Sralama lei..................................................15

Eit Aralkl lekler ...........................................16

Eit Oranl lek ...............................................18

DEERLENDRME ...............................................19

Deerlendirme Trleri ........................................20

ltne Gre Deerlendirme Trleri ................20

Mutlak Deerlendirme ........................................20

Bal Deerlendirme ..........................................21

Amacna Gre Deerlendirme Trleri ...............23

Tanma Yerletirme (Diagnastik) Deerlendirme ...23

Biimlendirme Yetitirme Deerlendirmesi (zleme, Formative Deerlendirme)....................23

Dzey Belirleme Deerlendirmesi (Deer Bime Sonu ya da Summative Deerlendirme) .........24

BLMSEL ARATIRMA VE LME .....................27

Bilimsel Aratrmalarda Evren ve rneklem ......28

Evren ..................................................................28

rneklem............................................................28

Korelasyon .........................................................29

Korelasyon Grafikleri ..........................................29

ZET .....................................................................31

BULMACA .............................................................33

DORU - YANLI TEST ......................................34

BOLUK DOLDURMA ..........................................35

ZML TEST ...................................................36

ZMLER ..........................................................38

CEVAPLI TEST .....................................................39

IKMI SORULAR ................................................43

IKMI SORULARIN ZMLER ......................48

2. BLMlme Aralarnda Bulunmas

Gereken Nitelikler

LME ARALARINDA BULUNMASI GEREKEN NTELKLER .......................................54

GEERLLK .........................................................54

GEERLK TRLER ............................................55

Kapsam Geerlii ..............................................55

Kapsam Geerliini Belirleme Yollar .................56

Grn Geerlii ..............................................58

lt Geerlikleri ................................................59

Yordama Geerlii .............................................59

Uygunluk Geerlii (Mevcut durum, e zaman, zamanda geerlik) ..........................61

NDEKLER

vi

Yap Geerlii .....................................................61

Sonusal Geerlik ..............................................63

Geerlii Etkileyen Faktrler ..............................63

GVENRLK .........................................................65

lmede Hata ve Gvenirlik ..............................66

lmede Hata Kaynaklar ..................................67

Hata Trleri ........................................................68

Gvenirlik Belirleme Yollar ................................70

Test - Tekrar Test Yntemi (Kararllk Katsays) ...........................................70

E Deer Formlar Yntemi (Paralel Testler Yntemi - E Deerlik Katsays ya da Tutarllk Katsays) ...................72

E Deer Yarlama (Testin iki yarya blnmesi) ( Tutarllk Katsays) Yntemi .........................73

Tutarllk Katsaylar Yoluyla Gvenirliin Belirlenmesi....................................73

Standart Hata .....................................................75

GVENRL ARTTIRMAK N YAPILMASI GEREKENLER ..................................77

GEERLLK VE GVENLRLK ARASINDAK LK ..............................................79

KULLANILILIK .....................................................81

ZET ...................................................................... 82

BULMACA .............................................................. 84

DORU - YANLI TEST ....................................... 85

BOLUK DOLDURMA ........................................... 86

ZML TEST .................................................... 87

ZMLER ........................................................... 90

CEVAPLI TEST ...................................................... 92

IKMI SORULAR ................................................. 95

IKMI SORULARIN ZMLER ....................... 97

3. BLMEitimde Kullanlan

lme Aralar

TESTLERN SINIFLANMASI ...............................102

**ltkleri zelliklere Gre Testlerin Snflanmas ...................................102

Tipik Davran Testleri .................................102

Maksimum Performans Testleri ...................103

**Cevaplama Tepkisine Gre T