VELEUČILIŠTE U RIJECI POSLOVNI ODJEL

  • View
    119

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of VELEUČILIŠTE U RIJECI POSLOVNI ODJEL

VELEUILITE U RIJECI POSLOVNI ODJEL ASPEKTI ODLUIVANJA O INFORMACIJSKOJ TEHNOLOGIJI Seminarski rad Rijeka,2004.

VELEUILITE U RIJECI POSLOVNI ODJEL ASPEKTI ODLUIVANJA O INFORMACIJSKOJ TEHNOLOGIJI Seminarski rad Predmet: Mentor: Studenti: Ekonomika informacijskih sustava Mr.sc. I. Pogari Nikica Jankovi David Krnjak Marin Martini Ronald Ruin Smjer : Poslovna informatika Rijeka, prosinac 2004.

SADRAJ 1. UVOD................................................................. ..................................................................... ....................................... 4 2. VANOST PROCJENE IT ULAGANJA l OSNOVNE IDEJE U PRISTUPU ZA PROCJENU TIH ULAGANJA ..... 5 2.1. Zato (pr)ocjenjivati IT ulaganja?............................................................ ................................................................ 5 2.2. Procjene prije (ex-anie) i procjene nakon (ex-post) implementacije IT sustava...................................................... 5 2.3. Osnovne ideje u pristupu za procjenu IT ulaganja............................................................. ...................................... 7 3. SVRHA IT ULAGANJA ............................................................ ..................................................................... ............... 9 3.1. Karakteristike osnovnih podruja namjene IT ulaganja ............................................................ ............................ 10 3.2. Koliko inicijative i ciljevi tvrtke za informatizacijom utjeu na poslovnu vrijednost IT ulaganja? ...................... 11 4. ASPEKTI ODLUIVANJA O IT ULAGANJU l KARAKTERISTIKE IT ODLUKE................................................ 13 4.1. Odluivanje o ulaganju u temeljno poslovanje (CORE)............................................................... ......................... 13 4.2. Odluivanje o ulaganju u strateke poslovne projekte (PRESTIGE)........................................................... .......... 15 4.3. Odluivanje o ulaganju u istraivanje i razvoj (CORNSEED) .......................................................... .................... 15 4.4. Odluivanje o neophodnom poslovnom ulaganju (MUST DO) ................................................................. ........... 16 4.5. Karakteristike IT odluka .............................................................. ..................................................................... ..... 16 5. RELEVANTNA METODOLOGIJA ZA PROCJENU IT ULAGANJA............................................................. .......... 21 5.1. Kako izabrati adekvatnu metodologiju za procjenu IT ulaganja?............................................................ .............. 21 5.2. Analiza trokova i dobiti (Cost/Benefit Analvsis) ........................................................... ...................................... 22 5.3. Dobiti od menadmenta (Return On Management).......................................................... ..................................... 22 5.4. Analiza dodane vrijednosti (Value Added Analvsis )........................................................... .................................. 22 5.5. Vie-ciljno, viekriterijalno (Multi-Objective,MuItiCriteria)............................................................ .................. 23 5.6. Strateka analiza i procjena (Strategic Analvsis) ........................................................... ........................................ 23 5.7. Empirijski model za procjenu fleksibilnosti IT infrastrukture....................................................... ........................ 25 6. ZAKLJUAK............................................................ .....................................................................

.............................. 30 7. LITERATURA........................................................... ..................................................................... .............................. 31

1. UVOD Procjena uinkovitosti IT ulaganja je znaajan proces budui da su IT ulaganja dostigla velike iznose i kontinuirano se poveavaju. IT potencijali se iskoritavaju na razliite naine. Menadment tvrtke razliito pristupa ovoj problematici. Svi ovi razlozi upuuju na potrebu istraivanja pristupa, metodologije i razina menadmenta u procesu odluivanja o IT ulaganjima. U radu su opisane osnovne ideje u pristupu za procjenu i odluivanje o tehnologiji koja se brzo razvija, vrlo je skupa i rizina, ali ostvaruje visoke uinke, posebno kvalitativan aspekt uinaka, to je u dananjoj strategiji poslovanja od velike i rastue vanosti. Zato procjenjivati IT ulaganja i na kojim se konceptima temelji osnovni pristup, opisano je u poglavlju 2. Svrha IT ulaganja odreuje tip ulaganja i pripadnost relevantnom aspektu odluivanja (temeljno, strateko, razvojno, neophodno). Svaki aspekt odluivanja ima svoje karakteristike i trai relevantnu metodologiju za procjenu i odluku o IT ulaganju. Nadalje, svaka od metoda/modela za procjenu takvih ulaganja na razliite naine ukljuuje pojedine faktore (kriterije) koji su bitni za odluku: (kvantitativni/kvalitativni) uinci IT ulaganja, rizici, trokovi. Adekvatna metodologija za procjenu tih ulaganja trebala bi integrirati sve bitne faktore, a ne se fokusirati na kvantitativne (financijske) uinke to je najei sluaj u praksi. Poglavlje 3 opisuje globalna podruja osnovne namjene IT ulaganja, poglavlje 4 aspekte odluivanja i karakteristike IT odluka, a poglavlje 5 relevantnu metodologiju za procjenu tih ulaganja 4

2. VANOST PROCJENE IT ULAGANJA l OSNOVNE IDEJE U PRISTUPU ZA PROCJENU TIH ULAGANJA 2.1. Zato (pr)ocjenjivati IT ulaganja? I korisnici i menaderi postavljaju pitanje: zato (pr)ocjenjivati informacijsku tehnologiju? Procjena IT ulaganja je vrlo zahtjevan i teak proces, u nekim sluajevima i jako skup, ali sve vie vaan i potreban. Uspjena implementacija dobrog IT sustava zahtjeva sve vee koliine novca. IT ulaganja su velika i kontinuirano se poveavaju (vie od 50% cjelokupnog investicijskog iznosa troi se na IT, bilo posredno ili neposredno). Stoga je za menadment potrebno znati da su ta ulaganja opravdana i da dovode do povrata novca - i profita. Nadalje, procjenom IT ulaganja i nainom kako se koriste IT potencijali, organizacija moe odluiti o daljnjim poslovnim poboljanjima i moguim doprinosima novih IT aplikacija, ili moe promijeniti strukturu dosadanjih poslovnih ulaganja u cilju to boljeg iskoritenja IT potencijala. U procesu odluivanja o IT ulaganjima jedan od vanih aspekata ine procjene IT ulaganja u razvoj i odravanje IT infrastrukture. Mada je vrlo vjerojatno da se neki oblik procjene IT u tvrtkama dogaa stalno, esto se to odnosi samo na neformalnu razinu, na kojoj menaderi donose odluke po svom miljenju. Potrebno je, meutim, utemeljiti formalni proces (pr)ocjene putem kojeg menaderi mogu donijeti odluke koje su najbolje za pojedinu organizaciju. 2.2. Procjene prije (ex-anie) i procjene nakon (ex-post) implementacije IT sustava Menaderske aktivnosti igraju kljunu ulogu u stvaranju poslovne vrijednosti IT. Odluivanje o IT ulaganjima prije uvoenja sustava (predviajue procjene), veina e tvrtki provesti u cilju odreivanja moguih posljedica za poslovanje tvrtke. Predviajue procjene se uglavnom koriste za financijske procjene i opravdanost buduih IT ulaganja primjenjujui standardnu analizu trokova/dobiti (Cost/Benefit analizu), formalne ROI metode (povrat na uloena sredstva), itd. Procjene nakon implementacije, koje procjenjuju postojeu situaciju zovu se i posljedine procjene. Njihov je cilj procijeniti, podrati ili negodovati vrijednost IT ulaganja. Procjene nakon implementacije sustava provjeravaju i analiziraju ve postojeu investiciju u IT da bi ustanovile stvarno stanje stvari prema prije postavljenoj situaciji. U ovim se postupcima procjenjuje opravdanost investicije u IT i iniciraju potrebna poboljanja. Ove se procjene temelje na financijskim pokazateljima kakve smo naveli i za predviajue procjene, ali i na ne-financijskim pokazateljima. Tablica 1 prikazuje najea pitanja koja se pojavljuju u procesu odluivanja o IT ulaganju prije i nakon uvoenja sustava. 5

Pitanja u procesu odluivanja o IT ulaganju prije uvoenja sustava 1.Koja je potencijalna vrijednost IT projekta i kako se to usporeuje s potencijalom drugih projekata? 2.Da li u tvrtki postoji imovina koja bi umanjila potencijalnu vrijednost IT projekta? 3.U kakvu komplementarnu imovinu bi se moglo ulagati da bi se naglasila potencijalna vrijednost IT? 4.Koje bi se okolnosti mogle pojaviti ili promijeniti da ogranie ostvarenje potencijala IT projekta? 5.U koju bi se komplementarnu imovinu trebalo ulagati, da bi se minimizirali ograniavajui efekti promjena okolnosti? 6.Koje promjene okolnosti jo postoje, a da mogu ograniiti ostvarenje potencijala IT projekta? Pitanja u procesu odluivanja o IT ulaganju nakon uvoenja sustava 1.Da li je uinjena pogreka u izboru projekta? Da li je pogreka nastala u procjeni potencijalne vrijednosti IT projekta ili u promjeni okolnosti prije uvoenja sustava? 2.Da li su nastale pogreke u izvrenju projekta? Da li je zanemarena kontrolirana vrijednost promjene okolnosti? Da li se pogrijeilo u ulaganju u bitne komplementarne stavke? 3.Da li se sve moglo uiniti bolje? Ima li neostvarenih potencijala? Mogu li se stvari poboljati u budunosti? 4.Postoji li neostvarena vrijednost s obzirom na vrijednost promjene okolnosti? 5.Da li su postojale neke druge okolnosti koje su se mogle kontrolirati i da li bi se mogle dogoditi u budunosti? 6. Da li se mogu otkriti druge bitne komplementarne stavke koje bi se trebale razmotriti u budunosti? Tablica 1:Pitanja u procesu odluivanja o IT ulaganju U tvrtkama se razliito pristupa procjenama prije i procjenama nakon uvoenja sustava. Vrlo je vano da li menadment tvrtke ima viziju kako iskoristiti IT potencijale i kakav je njihov stav glede takvih procjena. Rezultati pojedinih istraivanja pokazuju da tvrtke koje nemaju jasnih ciljeva k

Recommended

View more >