Velg sjøveien drammen velgsjøveien2012_drammenssl

Embed Size (px)

Text of Velg sjøveien drammen velgsjøveien2012_drammenssl

  • 1. Drammen som logistikk-knutepunktwww.scandinavianshipping.no

2. Hvorfor velge Drammen havn Hvilke styrker og muligheter har Drammen som havn Hvilke svakheter og trusler har Drammen som havn Hvordan bruke havnen som et redskap for skape nringsutviklingwww.scandinavianshipping.no 3. Scandinavian Shipping & LogisticsASNkkeltallOmsetning800 Mill NOKAntall ansatte 160Skipsanlp 1.500 per rContainere hndtert150.000 teus per rTerminaler p 570.000 km2lokasjoner 4. Scandinavian Shipping &Logistics AS Norges nest strsteprivate containerterminaloperatr iNorge Operasjon i 5 viktigenorske havner Jobber aktivt for ktgods fra vei til sj Satser sterkt petablering i viktigeknutepunkthavner 5. Scandinavian Shipping & Logistics Bergen Sentral men trangcontainer terminalmidt i Bergensentrum Operatr for NCL ogMaersk Hndterer ca 20000teus Fra og med i r blir viden strste container- terminaloperatren 6. Scandinavian Shipping & Logistics Kristiansand Terminal ligger midt iKristiansand sentrumog er trang Hndterer de strsterederiene ikristiansand, MSC,Maersk og Teamline Storeplassutfordingerer 7. Scandinavian Shipping & Logistics Moss Stor containeroperatr i Moss havn Hndterer ca 28000teus Hndterer de strsterederiene som MSC,Maersk, Teamlines ogTschudi Havn i stor vekst 8. Scandinavian Shipping &LogisticsLarvik 9. RLIG VEKST I CONTAINERMARKEDET Containermarkedet er en industri vekst www.scandinavianshipping.no 10. Utvalgte containerhavner2010 2011Oslo201900 208808Larvik 58157 68821Moss 52423 61768Borg 35742 38334Grenland 21288 24361Drammen14548 18368Kristiansand 42190 39767 www.scandinavianshipping.no 11. DRAMMEN HAVN -CONTAINEREANTALL TEUS TIL/FRA DRAMMEN MED LAST 2011IMPORT 9827EKSPORT8541TOTALT 18368ANDELEN TOMME EKSPORT ER 80%STORT POTENSIAL P EKSPORT AV CONTAINERE - eksport av treprodukter - eksport av waste produkter - eksport av fiske-produkte - hvordan bruke Drammens fortrinn for tiltrekke seg eksport - Regionalt logistikknettverkwww.scandinavianshipping.no 12. Import med biltil Norge 2011(000 tonn)400 129 268264 512133193 2 055 tonn 100 000 vogntog/r2 000 vogntog/uke156 600 TEU/dag 13. Prissammenligning11 dr/dr-relasjonertil Oslofjorden 15%22% 28%24% 33%21% Besparelsefra alle 28%35%31%Sj 14. Drammen som logstikk-knutepunkt 2012 Hva kan Drammen tilby i dag Tschudi Line North Sea England, kontinentet, Baltikum/Russland Oversj Asia/Australia via Hanjin Bilbter Bulkbter (jern, skrapjern, korn, frukt, tank) 700.000 tonn over Drammen havn Jernbanelsning Intermodalt knutepunkt Arealer og beliggenhetwww.scandinavianshipping.no 15. Tschudi Lines North Sea Immingham torsdag Rotterdam lrdag Drammen sndag Mossmandag Larviktirsdag Esbjerg onsdagItalia tirsdagOslofjord mandagSpania onsdag Oslofjord ESBJERGmandagFrankrike torsdag Oslofjord mandagTyskland/Benelux fredag Oslofjord mandagMiljvennlig transport innen Europa mulig vedhjelp av bane og lekter (elvetransport) 16. ImportEuropa (via RTM) One-stop-shopping dr til dr Innhenting fredag(BE/NL) Levert Oslofjordenmandag senest tirsdag Kunnskapsbasert Personlig service 17. Logistikk knutepunkt Drammen havn Hva er viktig for Drammen somhavn/transportknutepunkt Politisk vilje til langsiktige lsninger, lokalt, fylke og region Utvikling av areal for havnedrift, logistikk og handel import og speditr-bedrifter for hele regionen Drammen som et logistikk-knutepunkt for bt, bane og bil i Nasjonal transportplan Jernbane til/fra Europa Jernbanesatsning mot Vestlandet,Trondheim,Nord-Norge www.scandinavianshipping.no 18. Drammen Logistikk knutepunkt 2012 Trusler for Drammen Oslo; en havn som satser og er Norges strste importhavn Nasjonale logistikksenter befinner seg st for Oslo E6-aksen (Gardemoen Rygge Gteborg) Rederiene nsker frre havner/terminaler Ingen megastore containerdrivere p eksportsiden i Drammen Lang innseiling for rederiene www.scandinavianshipping.no 19. HVA KAN CONTAINERMARKEDET GI AV NY NRINGSAKTIVITET Containermarkedet skaperforsendelse av nye produkter st-Europa/Russland import og eksport Waste-produkter for eksport Papir, papp, plast, jern etc Mat-varer (fisk, kjtt) Forbruksvarer shortsea Finne nisjer og satse aktivt Byutvikling og nringsarealer www.scandinavianshipping.no 20. LOGISTIKK SOMNRINGSUTVIKLINGLagerhotell og 3partslogistikk Scandinavian Shipping & Logistics Speditrenes terminaler i regionenEffektive distribusjonslsninger Drammen som omlastning for Vestlandetog Nord-Norge Jernbane-lsning Vurdering av Kopstad som termainl-omrdep Oslofjordens vestsidewww.scandinavianshipping.no 21. Drammen havn - konklusjoner Stort potensial M ta vare p de rederiene som anlper i dag. Hvordanutvikle tilbud og frekvens Tilrettelegge for kt eksport og import Balanse i nringsstrukturen (for containertransport erviktig Markedsfre havnen og synliggjre konkurransefortrinnene Vre aktiv medspiller for utvikling av Drammen som etlogistikkknutepunkt, by og nring Lage gode intermodale lsninger i havnen (bt/terminal,bt-bil, bt/bane)www.scandinavianshipping.no