Velg sjoveien tromso_risvika_havn

Embed Size (px)

Text of Velg sjoveien tromso_risvika_havn

  • 1. Base til Base Initiativet, realisering avVei til Sjambisjonen, i ett bredtpartnerskap som inkluderer myndighetene Velg Sjveien! Konferanse Troms, 14. mai 2012David Ottesen Risavika Havn AS

2. Trden i presentasjonen Litt om Risavika Havn Forslag til NTP 2014-2023 Base til Base initiativet Elementer til ettertanke 3. Vr visjon; ett logistikk knutepunkt for vest, nord og nordst, til og fra Europa og verdenForutsetter: Effektiv infrastruktur Arealer Stimulerende rammevilkr Best for Brukerne 4. 2011 5. 20112004 Offentlig Privat Samarbeid Investering p 1,4 milliarder Eiere2500 nye arbeidsplasser 45 % Stavanger Regionale Risavika havn nr ferdig utbygd vilHavn IKS disponere ca. 900 ml havn og en 34 % NorSeakai lengde p ca. 1800 meter og 21 % Risavika Eiendomdybde fra 6.0 til14.3 meter. Et av Norges strste masseflyttingsprosjekt: 4 millioner kubikkmeter masse flyttes, dette tilsvarer ca. 9 millioner tonn. Vgen rommer i underkant av 700 millioner liter vann 6. Nasjonal Transportplan Godstransport p sj Farleder for strre skip og bedresikkerhet Bedre Veier tilStamnetthavnene Reduserte avgifter forsjtransporten konomiske virkemidler forhavner Arealbruk og utvikling av gods-og terminalklynger Bred samfunnsutredning Hva skjedde med UtpekteHavner 7. Risavika/Tananger Status per februar 2012 Sola Kommunes strste arbeidsplassdistrikt er utvikletover mange r, hvor starten som oljebase p 60 tallethar vrt en betydelig utlsende faktor. Arbeidsplasser i Sola Kommune18.300 Arbeidsplasser i 4056 omrdet13.600 (74.7%)! Innbyggertallet i Sola Kommune har kt med 24% p ti r Siden Shell raffineriet ble nedlagt har vi skapt 2500arbeidsplasser bare i Risavika Sr I hele Risavika/Tananger er der 214 bedrifter med 13600arbeidsplasser og en omsetning p Kr. 29.000.000.000 ~29 Milliarder kroner En kning p 21,6% fire r! Johan Sverdrup (Aldous/Avaldsnes) Nye felt gir ktaktivitet 8. Mulighetsrommet Veinettet er sprengt Det gr daglig nrmere 100 basetransporter mellom Stavangerregionen oghhv gotnes, Mongstad, Flor ogKristiansund. Aktiviteten flytter seg nordover, menindustrien flytter ikke etter = kttransportbehov. Farlig last p fergene hindrer annen trafikk Risikoen generelt strre p vei enn p sj Hva med miljet? En av de viktigste vekstregioner i landet.Vi m etablere brekraftigelogistikklsninger. P SJ! 9. LsningenBase til Base p kjl 10. LsningenBase Base p kjl Ambisjonen To skip i rotasjon med daglige avgangerfra Risavika Avgang sen ettermiddag, tidlig kveld for fange opp mest mulig gods Neste dag lossing gotnes, Mongstad ogFlor Initielt med eksisterende skip I forhold til konvensjonelle skip Etter hvert med 2. generasjon LNG skip Total CO2 besparelse: 38% Total NOx besparelse: 90% 40 - 50 % reduksjon av tungtrafikk pTotal SOx besparelse: 100%vei i det aktuelle omrdet Ingen partikkel utslipp. Total energi reduksjon: 18% Betydelig samfunnsgevinst i form avKilde: Rolls-RoyceRolls-Royce EnvironShip Concept Bedre fremkommelighet p vei Betydelig miljgevinst 11. Dette kan vi f til hvis.. .Den maritime nringen .Myndighetene Gjennom effektivitet i alle ledd Ikke lenger tillater utenlandske minimaliserer effekten avtransportaktrer frikort p norske intermodale elementerveier (omlastning) Tar ansvar for bevirke at gods Leverer p flyttes fra vei til sj gjennom forutsigbarhet, regularitet og Avgifts tilpasninger (les kvalitet reduksjoner og fjerning) Vareeiere, speditrer og Eco-tilskudd til vareeier for flytte gods fra vei til sjtransportrer Setter krav til operatrselskapene Tar ansvar og viser vilje til tenkep Norsk sokkel i forhold til annerledes fraktmetode Arbeider konstruktivt med den maritime nring med finne de beste og mest praktiske lsningene 12. Hva s med Nord omrdene? Ta initiativ til etablere en logistikk Arbeid aktivt med f fremklynge innen petroleumssektorenmulighetsrommet Vi trenger effektive ruter fra sr til Forst brukernes behov og utvikle nord og ett effektivt nettverk ilsninger i forhold til disse nord! Verdiene som hndteres str ikke i Utfordre myndigheteneforhold til logistikk-kostandene Sjtransport vinner p alle Uansett logistikkvalgomrder i forhold til landtransport Milj Kvalitet, forutsigbarhet og Samfunnskostnadregularitet er de viktigste Fremkommelighetkriterier Men NTP forslaget er Allianse med speditrer oguten kraft; bidra til at detrederierfr det gjennomslaget vitrenger. 13. THE SMART HARBOURs LOOK TO TROMSAND..RISAVIKATakk for oppmerksomheten