Veliki Bački Kanal

Embed Size (px)

Text of Veliki Bački Kanal

 • 1. REVITALIZACIJA VELIKOG BAKOG KANALA NA POTEZU VRBAS-KULA Tomislav ivuljskij,gra.in.hidro. JP Direkcija za izgradnju, Vrbas Vodovodni i kanalizacioni sistemi Jahorina,2008.g.

2. VELIKI BAKI KANAL 3.

 • 118
 • :

4. SLAVNI REKORDI

 • GRAEN OD 1793 1802 g
 • NAJSKUPLJI PRIVREDNI OBJEKAT AUSTRO-UGARSKE CAREVINE
 • UTROENO 3,062.690 Forinti
 • PROKOPAVAN JE RUNO UZ ANGAOVANJE 3.000 RADNIKA
 • ISKOPANA JE KOLIINA ZEMLJE RAVNA ISKOPU SUECKOG KANALA
 • KANAL JE NA DNU IROK 17 m, A NA POVRINI 23 25 m
 • IZGRAEN JE PUTEM KONCESIJE GRADITELJI SU DOBILI EKSKLUZIVNO PRAVO PREVOZA SOLI IZ RUMUNIJE NA BEKI DVOR
 • KANAL JE VIENAMENSKI SLUI ZA ODVODNJAVANJE, PLOVIDBU I NAVODNJAVANJE
 • VELIKI BAKI KANAL JE OKOSNICA 1972.g DOVRENOG HIDROSISTEMA DUNAV TISA DUNAV, NAJVEEG U EVROPI

5. - -

 • E .

6. NESLAVNI REKORDI VELIKI BAKI KANAL NAJZAGAENIJI VODOTOK U EVROPI 7. I-64I-65 8.

 • 400.000m
 • 30cm
 • 0,5m/s

9. AKTIVNOSTI NA SPROVOENJU REVITALIZACIJE VELIKOG BAKOG KANALA 10. REALIZOVANI PROJEKTI

 • Izgradnja magistralnog kolektora I i II faza1994 1997
 • NIVA Projekat (Vlada Kraljevine Norveke)2004 2006
 • DEKONTA Projekat (Vlada eke Republike)2004 2006
 • LEAP Optine Vrbas (EAR ECPB 2003)2004 2005
 • Izgradnja magistralnog kolektora III faza (Vlada Kraljevine Norveke i Optina Vrbas)2005 2006
 • Dovretak kanalizacione mree u Vrbasu (NIP, Optina Vrbas i Mesni samodoprinos I MZ)2006 2007
 • Studija izvodljivosti izgradnje CPPOV Vrbasa i Kule (EAR MIA SP)2007
 • Studija o proceni uticaja CPPOV Vrbasa i Kule na ivotnu okolinu (Optina Vrbas)2007

11. 12. CPPOV Vrbas - Kula

 • Kapacitet125.000 ES
 • Organsko optere enje 7.500 kg BPK5/dan
 • Hidrauliko optereenje23.730 m3/dan
 • Propisan kvalitet vode nakon tretmana:
 • BPK5max 20 mg/l
 • SMmax 30 mg/l
 • Ntotmax10 mg/l
 • Ptotmax 1 mg/l

Revitalizacija Velikog Ba kog Kanala 13. Pilot test tretmana mulja

 • Oceivanje
 • Stabilizacija / Solidifikacija
 • Kompostiranje
 • Bioremedijacija

Revitalizacija Velikog Ba kog Kanala 14. Revitalizacija Velikog Ba kog Kanala 15. LEAP Optine Vrbas

 • Program 2003 Jaanje kapaciteta u zatiti ivotne sredine EAR
 • Odluka SO Vrbas o donoenju LEAP optine Vrbas 22.februar2005.
 • Strategija revitalizacije i unapreenja Velikog Bakog Kanala u duini od 6 km

Revitalizacija Velikog Ba kog Kanala 16. Izgradnja III faze kolektora

 • fi 1.200 mm od 3+695 do 5+760
 • fi 1.000 mm od 5+760 do 5+999
 • CS Vrbas
 • Podbuenje pruge Beograd-Subotica u duini 55 m ( 8 kolos.)

Revitalizacija Velikog Ba kog Kanala 17. Revitalizacija Velikog Ba kog Kanala 18. DOVRETAK KANALIZACIONE MREE U VRBASU 19. STUDIJA IZVODLJIVOSTI IZGRADNJE CPPOV 20. STUDIJA O PROCENI UTICAJA CPPOV VRBASA I KULENA IVOTNU OKOLINU 21. PROJEKTI U FAZI REALIZACIJE

 • Sistem za evakuaciju i preiavanje otpadnih voda naselja u Optini Vrbas2007 2009(Budet optine Vrbas)

22. KANALIZACIONA MREZA U NASELJIMA OPTINE VRBAS 23. PROJEKTI KOJE JE NEOPHODNO REALIZOVATI

 • Izgradnja magistralnog kolektora IV i V faza (Okvirnasredstvazarealizaciju 2,5 mil Eura) 2007-2008 g
 • Izgradnja CPPOV Vrbasa i Kule2008 2010 (Okvirna sredstva za realizaciju13,5 mil Eura)
 • ienje mulja i revitalizacija Velikog bakog kanala kroz Vrbas u duini od 6 km

24. CPPOV Vrbas - Kula

 • Kapacitet125.000 ES
 • Organsko optere enje 7.500 kg BPK5/dan
 • Hidrauliko optereenje23.730 m3/dan
 • Propisan kvalitet vode nakon tretmana:
 • BPK5max 20 mg/l
 • SMmax 30 mg/l
 • Ntotmax10 mg/l
 • Ptotmax 1 mg/l

Revitalizacija Velikog Ba kog Kanala 25. UNDP Regional Environmental Programme 26. IZGRADNJA IV FAZE MAGISTRALNOG KOLEKTORA 27. IENJE MULJA I REVITALIZACIJAVELIKOG BAKOG KANALA 2010 g 28. ProjectSite - Grand Canal,Vrbas 29. Sludge sediment excavation and pre-treatment

 • 1) Excavation ( floating dredger/ suck-pump dredger))
 • 2) Dewatering (passive approach)
 • 3) S ampling and selection of an appropriate technology
  • collect at least 3 samples from each 10000 tones
 • -define contamination character
 • The samplesshould beanalysed for priority pollutants:
 • -Petroleum hydrocarbons (C10-C40)
 • -PCBs
 • -Heavy metals
 • -Content of coliform bacteria (ecotoxicity)

30. 1) Treatment of sediments contaminated only microbially

 • chemical hygienisation is a method which is economically more advantageous, and therefore commendable for sludge sediment treatment(compare to composting / thermal hygienisation)
 • mixing with 3 wt% of quicklime is proposed

31. 2) Treatment of sediments contaminated by petroleum hydocarbons

 • treatment of the most contaminatedparts(TPHs between 2,000 ppm 5,000 ppm) can becompletedin two years (seasons)
 • treatment of less contaminated parts (TPHs concentration below 2,000 ppm) cancompletedin one year season

Contaminated material Decontaminated material bacterial mixturelyofilizate reinoculation on slant agar cultivation on specific media inoculum for bioreactor cultivation inbioreactor addition of minerals,aeration, heating final bioculture Material in remediation process minerals +additives cultivation, moistening +inert material Periodic operation during biotechnology process 32. 3) Treatment of sediments contaminated by heavy metals

 • we propose to to install a mobile S/S unit in the vicinity of dewatering basins(minimization theinfluence on environment )
 • The stabilisation productwillbe disposed onto the interdepony (approximately 2 weeks) and afterwards transported at non-hazardous wastelandfill
 • 2mixing unitswill run s imultaneously, with a total treatment capacity of approx. 200 tons of sediment per day(treatment completed intwo years )

33. CILJ :VELIKI BAKI KANAL 2010 g 34.

35. 7. NAUENE LEKCIJE

 • ZDRAVA IVOTNA SREDINA JE IMPERATIV NAPRETKA !

36. 37. 8. OBEZBEENJE ODRIVOSTI

 • ANGAOVANJE SVIH NIVOA VLASTI
 • ANGAOVANJE ZAGAIVAA
 • OBEZBEENJE FINANSIRANJA NEOPHODNIH INVESTICIJA

38. 39. HVALA NA PANJI !