Veliki šejtan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pravo lice ija/rafidija

Text of Veliki šejtan

 • 1

  HALID TULI

  KNJIGA O IIJAMA I IIZMU

  VELIKI EJTAN Huzejfe je drug Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojemu je povjerio neke vijesti

  koje su mu objavljene o dogaajima koji e se zbili. Veli Huzejfe: "Prva fitna (smutnja) koja e se zbiti je ubistvo kalije Osmana, a posljednja fitna je

  pojava Deddala (koji e se pozivati daje boanstvo i traiti od ljudi da ga vjeruju. Njega i njegovu vojsku od onih koji ga budu slijedili, pobjeuje muslimanska vojska na rijeci Jordan na elu sa Mehdijom, a Deddala ubija Isa, alejhisselam. Pojava Deddala je od predznaka Kijametskog dana). Tako mi Onoga u ijoj joj je ruci dua moja, nee umrijeti iko ko u srcu ima makar ko zrno goruice zadovoljstva zbog ubistva Osmanovog, a da nee biti od Dedalovih sljedbenika, ako bude iv, a ako ne bude, povjerovat e u nj u grobu svome. 1

  U ime Allaha, Svemilosnog, Premilosnog Hvala je Allahu. Gospodaru svjetova; nek je blagoslov i spas na Poslanika Njegova2 i one to ga

  slijedie u uputi.

  KO SU IJE? O ijama se malo zna u muslimanskim masama, osim kod onih koji ive sa njima u susjedstvu, poput

  muslimana Iraka, Libana. Pakistana, Afganistana. Kuvajta. Ovi nam pak priaju gorke prie o mrnji svojih ijskih komija. koji razbiju au iz koje je pio sunija. ili je operu uz spominjanje Alije (etvrtog halife), o tetoviranju imena prvih trojice halifa i Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, supruge Aie, radijallahu anha. na petama kako bi uvijek bili gaeni, a jedan iraki ija koji je primio Islam, priao mi je kako mu je djed priao da sunije imaju repove!

  Jedan dobar prijatelj iz grada Bakube u Iraku u kojem su pomijeani Sunije i Sije priao mi je svoja iskustva sa ijskim komijama. Priao mi je o glavnom itskom alimu u tom gradu po imenu Sejjid AbdulKerim, a iji je Homeini bio uenik. (Grad zbog toga nikada nije bio bombardovan tokom rata s Iranom). Jedan od bliskih prijatelja spomenutog Sejjida bio je upitan od strane Sunije za ruku keri, pa mu odgovori da bi je radije dao Jevreju nego Suniji!

  Priao mi je dalje moj prijatelj, (bio je student u Sarajevu), kako ije ne izgovaraju Bismillu, nego kau: "Ja Ali!" (O. Ali!) ili "Ja Kerbela mukaddese!" (O, sveta Kerbelo!3), ak i kad hoe da priu suprugama. Pria takoer kako mu je priao kolega doktor ija. kako vjeruju da njihovi Imami4 stoje izmeu Dehennema i Denneta i da uvode ije u Dennet. U skoro svakoj itskoj kui visi Alijeva slika.

  Do uspostavljanja njihove drave u Iranu, samo su strunjaci imali nekog znanja o njima. Po uspostavljanju drave poela je nagla propaganda svuda po svijetu gdje ive muslimani, s ciljem da prikae njihovu dravu u Iranu kao primjer islamske drave. itav muslimanski svijet, koji je izgubio objedinjenu vrhovnu vlast halifu jo 1924. Ataturkovim dekretom, poelio je uspjeha iranskim masama koje su izale na ulice traei zbacivanje sekularnog aha Reze Pahlavija i uspostavljanje drave kojom e vladati Boiji

  1 Tarihul-hulefa"' Es-Sujuti. (str. 152) 2 Prilikom svakog spominjanja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. treba rei: Blagoslov Allahov na njeg i spas - sallallahu alejhi ve sellem. Boiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. kae: "krtac je ko ne donese salavat na me kad se spomenem." 3 ijsko sveto mjesto u Iraku gdje je poginuo Alijev sin Husejn. 4 Alijev i potomci.

 • 2

  Zakoni. No, prvo razoarenje stiglo je ubrzo. Ustav nove drave, koja je proglaena "islamskom republikom", uslovljavao je da ef drave bude ija, od oca i majke Iranaca!5

  Otrjenjenje je dolo 1982. godine, kad je Iran podrao itskog sirijskog predsjednika Hafeza El-Asada protiv pobunjenog naroda. U Siriji muslimani, naime, ine 90% stanovnitva, 5% je krana, a 5% je Alevita ili Nusajrija. jedne od bezbrojnih itskih sekti, koji su. meutim, uspjeli doi na vlast vojnim udarom pod vodstvom Hafeza Asada 1970. godine. Od tada muslimanski narod u Siriji stenje pod jarmom ove sekte koja je kroz cijelu povjest Islama bila na strani neprijatelja, ak i u doba krstakih ratova.

  Ova je sekta nastala u desetom stoljeu pod zatitom Hamdanidske drave u Siriji, ija je dravna vjera. bio dvanaestoimamski iizam. Oni smatraju da se Allahov Sveti Duh objavljuje na zemlji u vidu Alija i njegovih potomaka. Vjeruju u sveto trojstvo: Allah-Muhammed-Selman El-Farisi (ashab Boijeg poslanika, porijeklom Perzijanac).

  U Turskoj su takoer brojni u graninom dijelu prema Siriji, a u Istanbulu su izazvali krvave okraje 1995. godine, nakon to su izdali svoj izvitopereni prijevod i tumaenje Kur'ana. Njihova tajna stranka poziva na uspostavljanje samostalne drave u Turskoj, dok javno trae uee u upravljanju vjerskim poslovima, podizanje alevijskih hramova, i zabranu podizanja muslimanskih damija po alevijskim selima, te ukidanje vjerskog islamskog obrazovanja u svim kolama!!

  S podrkom Homeinija ovoj sekti protiv muslimanskih naroda bilo je jasno da su parole o jedinstvu muslimana koje su dolazile iz Teherana samo arena laa, i da je njihova prava namjera u stvari preobraivanje muslimana svijeta u svoju vjeru, koju smatraju jedino ispravnom.

  Naa su tri mlada hafiza prije par godina otila na studije u centar itske nauke grad Kom u Iranu. Tamo su zatekli hiljade mladih ljudi iz itavog muslimanskog svijeta koji su preli na sijsku vjeru, budui misionari Siizma u svojim zemljama.

  Lino sam se uvjerio u istinitost njihovih namjera jo 1982. kad sam posjetio iransku ambasadu u Beogradu, traei od njih da nam omogue emitiranje radio emisija na naem jeziku, nudei im spreman tim strunih ljudi. Sve to sam dobio bila je hrpa Homeinijevih knjiga! Danas Teheran emituje program na naem jeziku. Glavne vjerske teme na njemu su hvalospjevi Iranu i psovanje Saudijske Arabije, koja im je trn u oku zbog zabrane dizanja turbeta i upuivanja molitve umrlim.

  Zaista, ko posjeti neko itsko svetilite. pomislie da se nalazi u crkvi. Naii e na skupine ljudi oko groba unutar svetilita. kojem se upuuju molitve uz pla i lupanje po prsima, te tavafljenje oko dotinog kabura poput tavafa (kruenja) oko Ka'be. Da bi se uvjerili u ovo, dovoljno vam je otii do Sirije, gdje su Sije izgradili dva velika svetilita u Damasku: hram Sit Zejneb i hram Sit Rukajja6.

  5 lan 115 IRANSKOG USTAVA: "Predsjednik drave mora biti perzijskog porijekla i vjere koja je zvanina u dravi". LAN 12: "Zvanina je vjera Irana Islam "dvanaestoimamskog da'ferijskog mezheba". Ovaj se lan ne moe mijenjati". (ije ele da prikau svoju vjeru kao samo jednu od "mezheba" fikhskih (pravnih) kola unutar Islama). LAN 13: " Ostali mezhebi kao i druge vjere Zoroastrovci. Jevreji. Krani imaju slobodu vjeroispovjesti i porodinih pitanja." (ovdje se izdjenauju islamski mezhebi sa vjerom jevreja. krana i zoroastrovaca) 6 Alijeve unuke.

 • 3

  Oni su poprite svakodnevnih hodoaa ija iz cijelog svijeta. I tijelo Homeinija je izloeno u

  mauzoleju, a prilikom njegova polaganja tamo tijelo se kotrljalo po zemlji u neopisivoj guvi koja je ostavila desetine mrtvih, sve u pokuaju da se "svetac" dotakne!

  Homeinijev mauzolej je mjesto hodoaa

  Posebna je opasnost itske vjere u principu pretvaranja Tekjjje^ kojeg smatraju osnovnim polazitem svoje vjere. U usta Alijevog praunuka Muhammeda Ibnu Alija ibnu Husejna. ni kriva ni duna, stavljaju slijedee rijei: "Devet je desetina vjere pretvaranje, a ko se ne dri pretvaranja, nema nita od vjere."7

  Homeini u svojoj knjizi "Keful-esrar" (otkrivanje tajni) na perzijskom jeziku (izdanje Teheran 1941.) ovako brani princip pretvaranja kod ija: "Nae je imame obavezao Boiji Poslanik da uvaju ast i imetke ija (tj. od napada pripadnika Ehli-Sunneta), zato su oni ponekad izdavali nareenja koja se kose sa eriatom pridravajui se naredbe o pretvaranju, pa bi zametnuli kavgu izmeu ija meu sobom, kako bi druge (tj. Sunije) zavarali i sauvali se od opasnosti. Da nije toga. propali bi napori Husejna, sina Alijeva i napori Poslanika Islama koje je uloio u osnivanju iizma(!), istinske vjere na kojoj poiva srea dunjaluka i ahiretska." Zatim daje Homeini primjer: "Na primjer, abdest se po Allahovom Zakonu zavrava potiranjem (!) nogu. ali Sunije ih umjesto toga peru, pa ako se nae ko meu njima i htjedne uzeti abdest, oprae noge kao i oni kako bi se sauvao od opasnosti."8 A u svojoj knjizi "Tahrirul-vesile" kae Homeini: "ini koji kvare namaz: putanje vjetra, injenje kufra - da stavi ruku na ruku kao to to rade drugi (ije klanjaju sputenih ruku), a radi pretvaranja se dozvoljava."(!)9

  Prenosi Ibnu Asakir10 od Alijeva sina Hasana da je rekao jednom od ija: "Tako mi Allaha. kad bi Allah dao da vas se doepamo, ruke bi vam i noge poodsjecali i ne bi vam tevbe11 prihvatili." Pa ga upita neko: "Ni tevbe ne bi od njih prihvatili?" Na to im Hasan odvrati: "Mi ih znamo bolje od vas. Ovi kad poele govore istinu, a kad poele lau i misle da im je to od vjere." Stoga im je nareeno da klanjaju iza neitskog Imama u namazu ako se nalaze u neitskoj dravi, a da zatim obnove namaz kod kue, a taj mu namaz s pretvaranjem vrijedi kao 25 namaza.12

  Ipak, ko ode na hadd ili umru, primjetit e da ije ne klanjaju sa Sunijama. nego nasamo. Svi njihovi potezi danas u svijetu zasnivaju se na ovom principu pretvaranja, da bi se karte razotkrile tek onda kad se vie ne mogu kriti. Pravi njihov cilj jeste preobraanje muslimana svijeta u ije. Njihova pomo, bilo kakve vrste, uslovljena je dozvolom za irenje svoje propagande.

  I nakon pomenute podrke reimu u Siriji, karte su se razotkrivale svuda po svjetu. 1982, kada je Izrael prodro u Libanon, ije na jugu Libanona nisu pruali otpora, nego su se prihvatili masovnih klanja sunijskih palestinskih izbjeglica.

  7 Usulul-kafi str. 482. (najvanija itska knjiga navodnih izreka Alijevih potomaka. Autor joj je El-Kulejni). 8