of 8 /8
- 1 - Vážení rodiče, předkládáme Vám první zpravodaj Základní školy v Újezdě u Brna ve školním roce 2011/2012. Školní rok jsme zahájili opravdu slavnostně. 1. září byla za přítomnosti starosty města Újezd u Brna ThDr. Jana Hradila, ThD. otevřena nová počítačová učebna. Celkové náklady na její vybudování činí 1 226 710,- Kč: z toho vybavení učebny informatiky (nábytek, keramická tabule, počítače, monitory, projektor, licence) z dotace EU 771 428,- Kč počítačová síť v nové učebně, nové el. rozvody a osvětlení 251 143,- Kč od zřizovatele – města Újezd u Brna klimatizace, žaluzie, projekční plocha a podhled pro klimatizaci 204 139,- Kč z rozpočtu základní školy. Výuka v této odborné pracovně základní školy probíhá od 5. září, v tomto školním roce mají informatiku jako povinný nebo volitelný předmět žáci a žákyně 5. – 9. ročníku, ostatní žáci budou novou, ale i původní počítačovou učebnu navštěvovat

Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č ězs.ujezdubrna.info/pdf/zpravodaje/zpravodaj_rijen_11.pdfZahájení školního roku prob ěhlo již tradi čně za ú časti

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č...

Page 1: Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č ězs.ujezdubrna.info/pdf/zpravodaje/zpravodaj_rijen_11.pdfZahájení školního roku prob ěhlo již tradi čně za ú časti

- 1 -

Vážení rodiče, předkládáme Vám první zpravodaj Základní školy v Újezdě u Brna ve školním roce 2011/2012. Školní rok jsme zahájili opravdu slavnostně. 1. září byla za přítomnosti starosty města Újezd u Brna ThDr. Jana Hradila, ThD. otevřena nová počítačová učebna. Celkové náklady na její vybudování činí 1 226 710,- Kč: • z toho vybavení učebny informatiky (nábytek, keramická tabule, počítače,

monitory, projektor, licence) z dotace EU 771 428,- Kč • počítačová síť v nové učebně, nové el. rozvody a osvětlení 251 143,- Kč od

zřizovatele – města Újezd u Brna • klimatizace, žaluzie, projekční plocha a podhled pro klimatizaci 204 139,- Kč

z rozpočtu základní školy. Výuka v této odborné pracovně základní školy probíhá od 5. září, v tomto školním roce mají informatiku jako povinný nebo volitelný předmět žáci a žákyně 5. – 9. ročníku, ostatní žáci budou novou, ale i původní počítačovou učebnu navštěvovat

Page 2: Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č ězs.ujezdubrna.info/pdf/zpravodaje/zpravodaj_rijen_11.pdfZahájení školního roku prob ěhlo již tradi čně za ú časti

- 2 -

i v ostatních předmětech podle potřeby. Budu velice ráda, když si nově vybudovanou pracovnu přijdete prohlédnout i Vy, třeba 21. 11. 2011 v rámci konzultačních a třídních schůzek naší školy. Velkou rekonstrukcí prošel také prostor školních šaten. Staré nevyhovující drátěné kóje byly odstraněny, celý prostor byl vymalován a upraven pro umístění šatních skříněk. Provoz v šatnách byl obnoven 20. září, kdy každému žákovi byla přidělena jedna skříňka pro ukládání obuvi a oblečení. Modernizace šaten byla plně hrazena MÚ Újezd u Brna.

V rámci podzimních třídních schůzek proběhnou volby do školské rady. V případě, že byste chtěli pracovat ve školské radě, dejte prosím informaci třídnímu učiteli Vašeho dítěte. Ve školním roce 2011/2012 se na naší škole ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Duhová škola“. Naši základní školu navštěvuje celkem 346 žáků, 174 žáků se učí na 1. stupni a 172 žáků na 2. stupni. Oproti loňskému roku to znamená pokles počtu dětí o 14 proti průměrnému počtu dětí během školního roku. Pedagogický sbor školy představuje 28 pedagogických pracovníků (z toho dvě asistentky pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny). Provozních zaměstnanců má škola 11 (ekonomka, školník, 4 uklízečky a 5 pracovnic školní kuchyně).

Page 3: Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č ězs.ujezdubrna.info/pdf/zpravodaje/zpravodaj_rijen_11.pdfZahájení školního roku prob ěhlo již tradi čně za ú časti

- 3 -

Zahájení školního roku proběhlo již tradičně za účasti rodičů prvňáčků dne 1. 9. 2010 a rodiče i letos obdrželi od města příspěvek 1000,- Kč na školní pomůcky. Přeji Vašim dětem – našim žákyním a žákům – i Vám rodičům úspěšný školní rok.

PaedDr. Jaroslava Olšanská ředitelka školy

Pedagogická rada

21. 11. 2011, 26. 1. 2012, 16. 4. 2012, 25. 6. 2012 vždy ve 14:00 hodin Třídní schůzky

3. 10. 2011 16:00 schůzka rodičů žáků 1.A, B 21. 11. 2011, 16. 1. 2012, 16. 4. 2012, 11. 6. 2012 vždy v 16:00 hodin Zápis žáků do 1. tříd

20. 1. 2012 13:00 – 18:00 Informace k volbě povolání (pro rodiče žáků 9. tříd)

21. 11. 2011 17:30 Úřední hodiny:

ředitelka školy pondělí 8:00 – 12:00, 14:00 – 15:30, středa 8:00 – 12:00 zástupce ředitelky úterý 12:00 - 15:30, čtvrtek 8:00 – 10:45 výchovný poradce pondělí 13:45 – 15:30 metodik prevence pondělí 14:00 – 14:30, v jiné dny dle předem domluveného termínu kancelář školy pondělí 8:00 – 15:30, středa 8:00 – 15:30 třídní učitel/ka ve dnech informací o prospěchu, jednotlivě dle předem domluvených termínů schůzka rodičů třídy (svolává TU dle vlastního uvážení)

Page 4: Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č ězs.ujezdubrna.info/pdf/zpravodaje/zpravodaj_rijen_11.pdfZahájení školního roku prob ěhlo již tradi čně za ú časti

- 4 -

Zaměstnanci školy (stav k 1. 9. 2011)

Příjmení a jméno Třídnictví Funkce Mgr. Babičková Petra učitelka Mgr. Bátovská Margarita 9.A učitelka Mgr. Bublová Jitka 8.A učitelka, koord. EVVO Doležalová Vladimíra asist. pedagoga Mgr. Dvorníková Olga učitelka (zástup za nemoc) Mgr. Gold Dalibor 7.B učitel, vých. poradce Mgr. Grossmanová Soňa asist. pedagoga Mgr. Hladilová Ivana 2.B učitelka PhDr. Hradilová Jana učitelka, koord. ŠVP Mgr. Jandlová Irena 4.B učitelka Mgr. Klímová Martina 7.A učitelka Mgr. Kolková Eva 1.A učitelka Mgr. Kořínková Petra učitelka Mgr. Kulichová Martina 2.A učitelka PaedDr. Lehuta Miloš 6.B učitel Matulová Veronika vych. ŠD Mgr. Muselíková Markéta 4.A učitelka Mgr. Nedomová Iva 1.B učitelka Mgr. Němcová Jarmila 5.B učitelka PaedDr. Olšanská Jaroslava ředitelka Mgr. Pohludková Lucie 5.A učitelka Mgr. Polách Pavel zástupce ředitelky Pospíšilová Simona vych. ŠD Ing. Slavíčková Petra učitelka, správce sítě Mgr. Terebieniecová Eva 3.B učitelka Mgr. Tvrdíková Helena 6.A učitelka Mgr. Žáčková Stanislava 8.B učitelka, protidrog. koord. Mgr. Životská Věra 3.A učitelka Mgr. Životský Martin 9.B učitel

Ludmila Jenišová - katechetka, Mgr. Rita Konzolová - katechetka Marie Petláková - hospodářka Marie Holubová - vedoucí školní kuchyně, Marie Králová - vedoucí kuchařka, Dagmar Partlová - kuchařka, Jarmila Rujbrová - kuchařka, Dagmar Ďurišová - kuchařka, Jana Kaloudová (zástup za nemoc) Jan Partl - školník a topič Jana Mácová - uklízečka, Yveta Mičíková - uklízečka, Jana Pospíšilová - uklízečka, Olga Svěráková - uklízečka

Page 5: Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č ězs.ujezdubrna.info/pdf/zpravodaje/zpravodaj_rijen_11.pdfZahájení školního roku prob ěhlo již tradi čně za ú časti

- 5 -

Organizace školního roku 2011/2012

Období školního vyučování 1. pololetí 1. 9. 2011 – 31. 1. 2012 2. pololetí 1. 2. 2012 – 29. 6. 2012 podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10. 2011 vánoční prázdniny 23. 12. 2011 – 2. 1. 2012 první pololetí ukončeno 31. 1. 2012 pololetní prázdniny 3. 2. 2012 (pátek) jarní prázdniny 6. 2. 2012 – 10. 2. 2012 velikonoční prázdniny 5. 4. 2012 – 6. 4. 2012 hlavní prázdniny 30. 6. 2012 – 2. 9. 2012

Zpráva o činnosti nadačního fondu

Naše základní škola poskytuje dětem řadu příležitostí k jejich osobnímu rozvoji ať už v době vyučování či v odpoledních hodinách v rámci zájmových kroužků. Škola však disponuje pouze omezeným zdrojem financí, z něhož není možno hradit některá vydání týkající se našich žáků. Proto byl založen při škole nadační fond, jehož úkolem je zajišťovat finanční zdroje a z nich hradit potřeby žáků, na něž nejsou ze státního rozpočtu finance. Každoročně se obracíme na firmy, ale především rodiče s žádostí o dar do nadačního fondu. Nemalou měrou přispívá také náš zřizovatel, městský úřad, který nám každoročně poskytuje 30 000 Kč.

Page 6: Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č ězs.ujezdubrna.info/pdf/zpravodaje/zpravodaj_rijen_11.pdfZahájení školního roku prob ěhlo již tradi čně za ú časti

- 6 -

Z finančních zdrojů získaných od rodičů zakoupil nadační fond v minulém školním roce například interaktivní tabuli na první stupeň, hokejky a brankářskou výstroj pro florbalový kroužek , dětské padáky do hodin tělesné výchovy a dřevěné stavy na korálky do pracovní výchovy. Odměňujeme nejlepší žáky tříd a školy, kupujeme drobné ceny do soutěží, financujeme jízdné na soutěže a olympiády, na nichž žáci reprezentují naši školu. Dále se staráme o materiální zabezpečení zájmových kroužků. Bližší informace o činnosti a hospodaření NF najdete také na webových stránkách školy (http://zs.ujezdubrna.info).

Za nadační fond PhDr. Jana Hradilová

Hospodaření Nadačního fondu k 31.08.2011 Počáteční stav k 1.1.2011: Stav hotovosti: 33 075,00 Kč Stav běžného účtu ČSOB: 8 469,11 Kč Peníze na cestě: 0,00 Kč Celkem finanční prostředky: 41 544,11 Kč Příjmy: Dary: 11 790,00 Kč Dar OÚ Újezd u Brna 30 000,00 Kč Úroky: 4,22 Kč Příjmy celkem: 41 794,22 Kč Výdaje: Poplatek za vedení účtu: 832,00 Kč Školní potřeby 3 127,00 Kč Ceny do soutěže 600,00 Kč Režie 66,00 Kč Odměny žákům - USB Flash 3 564,00 Kč Florbalové hole 9 896,00 Kč Videodata projektor 39 990,00 Kč Jízdné na soutěže 16 625,00 Kč Výdaje celkem: 74 700,00 Kč Závěrečný stav k 31.08.2011: Stav hotovosti: 5 099,00 Kč Stav běžného účtu ČSOB: 3 539,33 Kč Peníze na cestě: 0,00 Kč Celkem finanční prostředky: 8 638,33 Kč

Ing. Oto Škop, hospodář NF

Volba povolání – přijímací řízení ke studiu na střední školy pro šk. r. 2011/12 Termíny a organizaci přijímacího řízení ke studiu na středních školách stanoví školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších novel, zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 49/2009 a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdější změny č. 46/2008 Sb. Přijímací řízení probíhá na základě správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), který stanoví podmínky správního řízení.

Page 7: Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č ězs.ujezdubrna.info/pdf/zpravodaje/zpravodaj_rijen_11.pdfZahájení školního roku prob ěhlo již tradi čně za ú časti

- 7 -

Přehled nejdůležitějších informací − Povinností ředitelství střední školy je vypsat jedno kolo přijímacího řízení, další kola ale vypisovat nemusí. Ředitelství střední školy musí vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky v prvním kole, současně stanovuje kritéria přijímacího řízení. Kritéria musí být vyhlášeny prokazatelným způsobem, vyvěšením na veřejně přístupné místo školy a zveřejněním na webových stránkách školy. Součástí kritérií přijímacího řízení může být i výstupní hodnocení žáka. − Přihlášky ke studiu na střední školy žáci základních škol již nepodávají prostřednictvím základní školy, ale sami (jejich rodiče/zákonní zástupci), uchazeč může podat až 3 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Termín odevzdání přihlášky ke studiu na střední školy je stanoven do 15. března 2012, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2011.

− K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy slouží zápisový lístek, který obdrží uchazeč od ředitelství základní školy ve stanoveném termínu, jen jeden zápisový lístek! Zápisový lístek odevzdá uchazeč na střední školu nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč vzít zpět jen jednou a podat na jinou školu! − Přijímací řízení se týká všech typů škol - i církevních a soukromých. − Nově je výslovně stanoveno, že do prvního ročníku nižšího stupně gymnázia může být přijat pouze uchazeč, který úspěšně ukončil příslušný ročník základní školy v tom roce, ve kterém se ke studiu hlásí - to znamená, že do prvního ročníku osmiletého gymnázia mohou být přijati pouze žáci, kteří ve školním roce ukončí

Page 8: Vážení rodi če, ř ě ř č ť č ě č ě ř ě ů č ězs.ujezdubrna.info/pdf/zpravodaje/zpravodaj_rijen_11.pdfZahájení školního roku prob ěhlo již tradi čně za ú časti

- 8 -

úspěšně pátý ročník ZŠ, do prvního ročníku šestiletého gymnázia mohou být přijati pouze žáci, kteří ve školním roce ukončí úspěšně sedmý ročník ZŠ. Předpisy, kterými se řídí přijímací řízení ke studiu na střední školy – novelizovaný školský zákon v platném znění – správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) v platném znění – novela vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění Termíny k přijímacímu řízení – do 30. 10. 2011 vyhlášení kritérií přijímacího řízení ke studiu ve studijních

oborech s talentovou zkouškou (školy s uměleckým zaměřením) – do 30. 11. 2011 odevzdání přihlášek ke studiu ve studijních oborech

s talentovou zkouškou (školy s uměleckým zaměřením) – 2. 1. - 15. 1. 2012 talentové zkoušky ke studiu ve studijních oborech na školy

s uměleckým zaměřením – 15. - 31. 1. 2012 talentové zkoušky ke studiu na konzervatoře – do 31. 1. 2012 vyhlášení kritérií přijímacího řízení ke studiu na ostatní typy SŠ – do 15. 3. 2012 odevzdání přihlášek na ostatní typy středních škol – 23. 4. – 6. 5. 2012 první kolo přijímacích zkoušek na střední školy – termíny dalších kol přijímacích zkoušek zveřejňují školy samostatně Zdroje informací – škola – výchovný poradce, vedení školy, třídní učitelé, informační nástěnka,

materiály a publikace, školní počítačová síť – Informační a poradenské středisko ÚP Brno – venkov, Šujanovo nám. 3, – 660 35 Brno, II. poschodí, dveře č. 309, tel. 950 105 350, 950 105 352,

950 105 353 – internetová adresa na portálu www.portal.mpsv.cz – střední školy – internetové adresy, dny otevřených dveří – veletrh středních škol – Brněnské výstaviště, pavilon G1 – Ped.-psychologická poradna pro Brno – venkov, Hybešova 15, Brno, tel.

543 426 080, www.pppbrno-venkov.cz (poradenství k profesní orientaci žáků) – www.portal.mpsv.cz (ministerstvo práce a soc. věcí) – www.msmt.cz (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) – www.jmskoly.cz (jihomoravské školství) – www.uiv.cz (ústav pro informace ve vzdělávání – registr škol) – www.scio.cz (materiály a příprava žáků na přijímací řízení) – www.zkousky-nanecisto.cz (příprava žáků na přijímací řízení) – www.infoabsolvent.cz (informační systém – volba povolání a trh práce) – www.stredniskoly.cz (přehled středních škol ČR) – www.atlasskolstvi.cz (přehledy středních škol regionů ČR) Informační schůzky s rodiči vycházejících žáků, řešící problematiku přijímacího řízení ke studiu na středních školách, proběhnou v pondělí 21. 11. 2011 a 16. 1. 2012 v 17.30 v jídelně školy.

Dalibor Gold, výchovný poradce Autory fotografií jsou: Pavel Polách,, Ing. P. Petlák