Verksamhetsplan 2010

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KFUM Umeås verksamhetsplan

Text of Verksamhetsplan 2010

 • Verksamhetsplan 2010

  KFUM UME

  K F U M

 • Innehll

  KFUM Ume 04Nydala aktivitetscenter 05Norrbyskrs Kurs- och Lgergrd 07Basket 09Capoeira Motorgrden Vgbrytarna 5SeSam 7Break 9Vgen Tillbaka 0Fenix Elevhemmet Vandrarhemmet 4Internationellt 5Akutrumsfrmedling 6

  Bilagor Lgerplanering Nydala 8 Lgerplanering Norrbyskr 9Organisationsplan 0Verkstllande organisation Styrelsens ml och visioner (powerpoint)

  K F U M

 • 4Vi hjlper unga mnniskor att bygga en framtid

  KFUM UMEK F U M

  InledningI denna verksamhetsplan finner du beskrivningar av de verksamheter som KFUM Ume planerar att arbeta med under r 00. Den r tnkt att fungera som ett verktyg fr utveckling och kvalitetsskring under det kommande verksamhetsret och an-vnds som underlag fr uppfljning och utvrdering.

  Verksamhetsplanen har sin grund i de ml och visioner som huvudstyrelsen angett och som presenteras i bilaga p sidan . Ansvariga fr de olika verksamheterna str fr innehllet och medlemmar har bidragit med bilder.

 • 5Nydalaaktivitetscenter

  vergripande beskrivning av verksamhetenKrnverksamheten r sommarlger fr barn i ldrarna 6-5 r. Vi har ett speciellt fokus p barn med invandrarbakgrund, funktionshinder samt barn frn familjer med begrnsade ekonomiska frutsttningar.vrig verksamhet r uthyrning av lokaler, skolprogram och aktivitetsarrangemang fr barn och vuxna

  Syfte med verksamhetenSyftet med verksamheten r att skapa goda frutsttningar fr barn och ungdomar att vxa och utvecklas samt bidra till att strka deltagarnas identitet och sjlvknsla. Vi strvar mot att erbjuda en rolig, stimulerande och lrorik lgervistelse i en drogfri milj dr barnen strks svl individuellt som i grupp. Vi vill skapa intresse fr ett fortsatt aktivt och regelbundet del-tagande i freningslivet. Vi vill ocks underltta fr barn och ungdomar med smre ekonomiska frutsttningar att delta i vr verksamhet. Vi fungerar ocks som en inkrsport till freningens andra verksamheter i och med vr tillgnglighet.Syftet med grdens kommersiella del r att skapa ett ekono-miskt underlag fr den ideella verksamheten och br ske i linje med vra vrderingar.

  KvalitetsmlIdeell verksamhetVrt ml r att erbjuda individanpassade aktiviteter dr alla barn fr plats och mjlighet att vxa och utvecklas utifrn sina frutsttningar. Aktiviteterna fungerar som en metod fr att strka barnens sjlvknsla och sjlvfrtroende samt deras frmga att fungera socialt i grupp.

  SkolprogramMlet r att stimulera grundskole- samt gymnasieelever till en aktiv fritid och regelbundet deltagande i KFUMs freningsliv. Vi arbetar med att frbttra gruppdynamiken samt strka individen genom vra aktiviteter och vningar.

  AktivitetsarrangemangMlet r att erbjuda aktiviteter fr alla tillfllen, frn en rolig aktivitet eller upplevelse till gruppanpassad teambuilding.

  UthyrningVi vill mjliggra uthyrning av lttillgnglig utrustning samt lokaler fr friluftsliv och idrott. Vidare r mlet att kunden alltid hyr utrustning som r hel och fyller sin funktion.

  Ytterligare ett ml r att kunder och lgerdeltagare alltid ska kunna frvnta sig ett professionellt bemtande.

  Mlgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

  Kvantitetsml 2010

  Barn i Umeomrdet, 6-5 r

  Daglger, samarbetslger 8 deltagare 75% belggning. Dvs 98 av totalt 50 platser.

  Skolklasser och freningar Klttring, studsmatta, kanoter et

  klasser = 48 personer 450 personer

  Fretag/privatpersoner Klttring, studsmatta, ka-noter, teambuilding etc

  4 personer 70 personer

  Fretag/privatpersoner Uthyrning av matsale tillfllen tillfllen

  K F U M

 • 6Organisation och ansvarsfrdelningSektionsstyrelseHnvisar till stadgar gllande befogenheter och skyldigheter fr sektionsstyrelsen inom KFUM Ume.

  VerksamhetsansvarigHnvisar till styrdokument gllande befogenheter och skyldig-heter fr verksamhetsansvarig inom KFUM Ume.

  Under lgersommaren finns en lgergrdschef, alltikus, grdsvrd, lgerchefer fr vardera lger, samt ledare. Arbets-beskrivningar fr dessa ska finnas tillgngliga.

  Till dessa tillkommer instruktrer och personal fr vr kom-mersiella verksamhet.

  Framgngsfaktorer* Att vi r lyhrda fr rdande trender och barnens intressen och sedan anpassar vr verksamhet efter det.* Stort och lngsiktigt ideellt engagemang till fljd av en knsla av gemenskap och uppskattning bland ledare och medlemmar.* Minst en heltidsanstlld.* Att vi levererar den produkt vi utlovar* Att vi vrdar varumrket KFUM* Att ge ett positivt intryck av vistelsen p Nydalas aktivi-tetscenter* Kontinuerlig utvrdering och uppfljning av vr verksamhet.

  MarknadsfringSommarlger * Broschyr i samarbete med Norrbyskr som r riktad till frldrar, skolor, lrare och kuratorer.* Annons i lokaltidning. Frre och strre annonser snarare n fler och sm.* www-annonser, t.ex. Apberget, VK.se* Affisch p grdens anslagstavla.* Utskick/Utdelning.

  Skolprogram* Broschyr sker i samarbete med Norrbyskr. * Nyhetsbrev som mailas ut.* Riktad till frldrar, skolor, lrare och kuratorer snarare n barn.

  Uthyrning och aktivitetsarrangemang* Broschyr/flyer.* Nyhetsbrev som mailas ut.* Annonsering.* Utskick till freningar och fretag.

  Allmnt* www.kfum.nu* Bttre skyltning till grden. * Att i utskick ta med ngot som symboliserar grden. T.ex. klttertornet eller portalen* Affischer* Skylten vid lgergrden* Synas vid relevanta arrangemang eller skapa egna sdana

  Rapportering, uppfljning och utvrderingI arbetsbeskrivningarna fr de olika uppdragen ingr rappor-tering, uppfljning och utvrdering. Dessa sammanfattas av verksamhetsansvarige och inkluderas i verksamhetsbert-telsen.

  Utvrdering sker via e-post till alla lgerdeltagarnas frldrar efter lgersommarens slut.

  En enkel enkt br konstrueras och finnas fr utdelning till dem som bokat ngot inom vr kommersiella verksamhet t.ex. i samband med nyckelhmtning, den lmnas ter i sam-band med nyckelterlmning.

  I slutet av lgersommaren fr alla ideella en chans fr utvrdering p den utvrderingshelg som erbjuds, de som ej nrvarar fr gra utvrdering via e-post.

  De utbildningar och vriga arrangemang som hlls i vr regi utvrderas i anknytning till dessa.En frslagslda ska finnas p grden, den ska tmmas regelbundet.

  3-rsperspektivDet finns stor utvecklingspotential fr ideell och kommersiell verksamhet. Fr detta krvs en heltidsanstlld verksam-hetsansvarig ret runt och ett kat utbyte med liknande grdar, t.ex. Alns. Minst en deltidsanstlld aktivitetsansvarig behvs. En fastighetsplan br upprttas fr att kunna tillm-tesg de behov som uppstr. Fastigheterna br upprustas fr att f t.ex. ledarutrymme, bttre och fler toaletter. Vi behver snygg, synlig entr, en strre parkering, strre yta fr vr verksamhet, en utbyggd grd. Vi vill bli miljgrd med fung-erande kompost och tervinning.

  Framtida lgerider:* Vinteraktiviteter* Trickcykellger* Simskola* Dataspelslger (Samarbete med internetcaf. Inspiration Holland)* Trdkojelger (Inspiration sterrike och Holland).* Ensamstende frlder-lger.

 • 7NorrbyskrsKurs- och Lgergrd

  vergripande beskrivning av verksamhetenVerksamheten p Norrbyskrs kurs- och lgergrd delas upp i tv ssonger; hst/vr och sommar. Under hst/vr r vi ett kurs-, lger- och aktivitetscenter. Under sommaren bestr den strsta delen av verksamheten av sommarlger. Vi anordnar egna lger samt lger i samarbete med andra freningar.

  Syfte med verksamhetenEtt av KFUM Norrbyskrs viktigaste ml r att skapa goda frutsttningar fr mnniskor att vxa och utvecklas. Vi frs-ker stadkomma detta genom att ta till vara p alla. Vi lter ledare, personal och deltagare prova sina vingar genom att individuellt och i grupp f ta ansvar fr och genomfra saker de inte provat tidigare. KFUM representerar ett starkt fren-ingsliv, en tradition att engagera sig i viktiga samhllsfrgor och en vana att arbeta tillsammans fr gemensamma vrden. Vi har en stark och levande id- och vrdegrund.

  KvalitetsmlVra gster ska knna sig vlkomna och unika. Det r viktigt att se till allas olika behov och nskeml. Trevligt bemtande, service, bra mat och god ordning r nyckelord fr oss p Norrbyskr. Oavstt om vra gster kommer fr att ta, bo, konferera eller aktiveras r det alltid helhetsupplevelsen som r vr viktigaste produkt.

  Norrbyskr r en mtesplats. I vr verksamhet ska det finnas plats fr socialt utsatta grupper. Barn och ungdomar som inte vanligtvis har mjligheten att ka p lger ska komma till Norrbyskr. Samarbetet med KFUK-KFUM inom och utom Sverige r viktigt fr Norrbyskr och genom att anordna internationella lger samt ha personal frn andra lnder sprids engagemanget. Personalen ska f en utbildning av hg klass, de ska knna att de fr mjligheten att utvecklas i sitt arbete.

  00 ska srskilt prioritet ligga p att utveckla hstssongen, att f tillstnd till att bygga ett nytt kk samt strkt ideellt engagemang. Utvrdering r ett viktiga verktyg fr kvalitets-arbetet.

  Organisation och ansvarsfrdelningLgergrden drivs av dess medlemmar och nyttjare. Den av medlemmarna valda styrelsen br det yttersta ansvaret i samarbetet med alla som vill engagera sig. Under sommaren pverkas antalet avlnade av mngden verksamhet.

  Under vr och hst leds arbetet p grden av en anstlld verksamhetschef, dessutom anstlls efter behov kksperso-nal, grdsvrd, klassvrdar/instruktrer. Sommarverksamheten leds av en grdsledning tillsatt av styrelsen. Styrelsen ansvarar ven fr rekrytering av alla anstllda fr respektive lger i samarbete med grdsledning.

  Framgngsfaktorer Att Norrbyskrs verksamhet frmedlar freningens id- och vrdegrund, vgar vara nytnkande och frknippas med fantastiska upplevelser Ett stort ideellt engagemang och en knsla av gemenskap bland ledare och personal En knsla av delaktighet hos vra kunder och samarbets-partners Rak och rlig marknadsfring dr vi lyfter fram de styrkor som Norrbyskr har Professionellt bokningsfrfarande, t ex mjlighet till webb-baserad anmlan Flexibla, erfarn