Verksamhetsplan 2011

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verksamhetsplan

Text of Verksamhetsplan 2011

 • Garaget Verksamhetsplan

  2011

 • Verksamhetsplan 2011

  1

  INNEHLL

  VERKSAMHETEN2 MTESPLATS GARAGET 2 ORGANISATION 2

  VERKSAMHETSINRIKTNING 2011..3 UTVRDERING OCH UPPFLJNING 3 MARKNADSFRING 3 TILLGNGLIGHET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH ML4 UTVECKLA EXTERNA ARRANGEMANG 4 UTVECKLA DIALOGLABB 5 UTVECKLA FORSKNINGSSAMARBETE 7 UTVECKLA BIBLIOTEKSSERVICEN 8 UTVECKLA KREATIV VERKSTAD 10 UPPFLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN....11

 • Verksamhetsplan 2011

  2

  VERKSAMHETEN MTESPLATS GARAGET

  Garaget startade 2008 och r ett partnerskap mellan Fosie SDF och Sdra innerstaden SDF. Tillsammans skapar partnerskapet frutsttningar fr en helt ny typ av kreativ mtesplats. P denna mtesplats kan boende, freningar, social ekonomi och fretag utveckla nya mjligheter fr individer och grupper att genomfra ider och frverkliga projekt. Garaget utgr frn behov och nskeml frn mnniskor i nromrdet vilka r en viktig resurs i utvecklandet av verksamheten. Mtesplatsen visar en stor lyhrdhet mot ider, behov och nskeml frn grupper som vanligtvis inte syns i det omgivande samhllet vilket visar sig frmst i den del av Garagets verksamhet som genomfr olika arrangemang och aktiviteter fr alla ldrar och intressen. I den ppna dialogen med boende och med lokalomrdets olika aktrer utvecklas Garagets olika delar till en integrerad, spnnande och unik helhet. Garaget ska vara en arena fr kad delaktighet och ge mjlighet fr mnniskor att utveckla nya tankar och ider. P Garaget kan ovntade och spnnande mten uppst Garaget strvar efter att bli en mtesplats som r intressant fr hela Malm och vcker uppmrksamhet i vriga Sverige. Garagets verksamhet mjliggrs av samarbeten och samverkan med andra verksamheter och aktrer i nromrdet bde i Fosie och Sdra innerstaden. Garaget samarbetat med frivilligorganisationer, freningar och frvaltningar och privat personer, fretag, studiefrbund, skolor och frskolor m.fl. Mtesplatsen Garaget innehller ett experimentellt interaktivt stadsdelsbibliotek, ett dialoglabb, ett ekologiskt kaf, olika aktiviteter och arrangemang samt en kreativ ppen verkstad. Frhllningssttet p Garagets verksamhet baserar sig delvis p brukardelaktighet. Mtesplatsen ska vara ppen fr alla, icke-kommersiell, pverkningsbar, tillgnglig, vlkomnande, opretentis, och inspirerande. Platsen ska relatera till mnniskor i nromrdet och utg frn deras behov och nskeml i de sociala och kulturella mtena. ORGANISATION

  Styrgrupp; beslutar om vergripande inriktnings och bestr av frvaltningscheferna frn Fosie SDF, Servicefrvaltningen, Sdra innerstaden SDF och Stadsbibliotekarien. Resursgrupp; fljer den kontinuerliga utvecklingen av Garaget med representanter fr de frvaltningar som ingr i partnerskapet fr Garaget.

 • Verksamhetsplan 2011

  3

  VERKSAMHETSINRIKTNING 2011 UTVRDERING OCH UPPFLJNING

  r 2011 gr Garaget in i sitt tredje verksamhetsr. Ambitionen r att under detta r genomfra en s.k. programteoretisk utvrdering. Med hjlp av programteori diskuteras och analyseras verksamhetens ml och effekter, hur de hnger ihop och vilka aktiviteter som genomfrs fr att n dessa. MARKNADSFRING r 2011 kommer Garagets personal att utkas med en tjnst. I och med detta kar mjligheten att jobba mer strategiskt och vergripande med marknadsfringen. Mnga beskare hittar till Garaget genom att de har ftt berttat fr sig om verksamheten av andra som har beskt Garaget. Insatser kommer gras fr att n nya mlgrupper genom att g in i samarbete kring arrangemang med aktrer som jobbar med mlgrupper som r underrepresenterade p Garaget. TILLGNGLIGHET Lokalens ppenhet leder stundtals till problem med att olika verksamheters behov krockar. En process knuten till Interreg-projektet Kreativ Metapol har pbrjats och kommer att leda till frbttringar interirt. Dessutom kommer en strre ombyggnad att ske fr att mta upp behoven av en tyst avdelning. Garagets ppet-tider kommer ocks att ses ver fr att bttre motsvara behoven.

 • Verksamhetsplan 2011

  4

  VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH ML UTVECKLA EXTERNA ARRANGEMANG

  Garaget kommer i strre utstrckning n hittills g in i direkta samarbeten med specifika arrangrer som ett led i marknadsfring och tillgnglighet. Genom att knyta ihop den ppna verksamheten mer med kvlls- och helgarrangemang vinner Garaget mjligheten att hlla ppet med full service men med minimerad personalstyrka ven vissa kvllar och helger d ven de externa arrangrerna bidrar med personal. Vren 2011 kommer att gnas t att orientera sig om och pbrja samarbete med externa aktrer. Hr kommer Garaget att aktivt ska samarbete med freningar och andra aktrer knutna Omrdesprogramet bde p Seved och i Lindngen. Frn och med hsten 2011 kommer ngot eller ngra sdana samarbeten att ha pbrjats. Inriktningsml Garaget arrangemangsverksamhet ska integreras mer i den ppna verksamheten och delar av den ska ha en koppling till Omrdesprogrammet.

  Effektml Handlingsplan (Mlet ns genom att:)

  Mlindikator (Mlet r uppntt nr:)

  ka ppet-tiderna ka antalet beskare Samarbeten med Omrdesprogrammet i Fosie och Sdra innerstaden.

  Initiera och g in i samarbeten med externa aktrer som vill hlla i arrangemang i samarbete med Garaget. Lta den ppna verksamheten och kvlls- och helgarrangemang integreras mer i varandra och att p s vis kunna ge full service ven under vissa kvllar och helger. Via omrdeskoordinatorerna i Omrdesprogrammet knyta kontakt med freningar och/eller andra aktrer kopplade till Omrdesprogrammet och initiera samarbeten med dessa

  Nr Garagets ppet-tider har utkats till att innefatta en helgdag i mnaden och en kvll i veckan. Nr besksantalet har stigit med 15 % . Nr minst tv arrangemang p Garaget drivs av freningar/andra aktrer kopplade till Omrdesprogrammet.

 • Verksamhetsplan 2011

  5

  UTVECKLA DIALOGLABB

  Under verksamhetsret 2011 kommer Dialoglabbet att fokusera p att stdja och utveckla dialog- och delaktighetsprocesserna inom Fosie SDF och Sdra innerstaden SDF, inte minst inom ramen fr Omrdesprogrammet. Arbetet med att utveckla Garagets brukardelaktighet kommer att intensifieras, bl.a. genom Forskningscirkeln. Ambitionen r att Garagets framtida brukardelaktighetsarbete ska ta avstamp ifrn resultatet av denna forskningscirkel. Garagets medverkan i interreg-projektet resundsregionen som Kreativ Metapol, fokuserar p att utveckla metoder fr ungas brukarinflytande, vilket ocks kommer att synas i Garagets praktiska verksamhet. Inriktningsml Utveckla och sprida kunskap i Sdra innerstaden SDF och Fosie SDF om delaktighet och demokratiska mtestekniker.

  Effektml Handlingsplan (Mlet ns genom att:)

  Mlindikator (Mlet r uppntt nr:)

  kad kunskap i SDF Fosie och SDF Sdra innerstaden om medborgardelaktighet kopplat till verksamhetsutveckling. kad kunskap i SDF Fosie och SDF Sdra innerstaden om dialog- och mtestekniker kopplat till verksamhetsutveckling.

  Inventera behovet av och intresset fr kompetensutveckling i medborgardelaktighetsprocesser hos kollegor i Fosie SDF och Sdra innerstaden SDF och utifrn denna inventering skrddarsy utbildningar och workshops. Ta fram Guide fr medborgardelaktighet. Inventera behovet av och intresset fr kompetensutveckling i dialog- och mtestekniker hos kollegor i Fosie SDF och Sdra innerstaden SDF och utifrn denna inventering skrddarsy utbildningar och workshops.

  Utbildningar, baserade p behov framkomna genom inventeringen, har genomfrts. Utvrdering av utbildningarna visar att minst 75 % av deltagarna anger att utbildningarna har varit givande. Checklistan r framtagen och marknadsfrd gentemot befintliga och potentiella samarbetspartners/anvndare i Malm stad (tjnstemn och politiker). Utbildningar i dialog- och mtestekniker har genomfrts i Dialoglabbets regi.

 • Verksamhetsplan 2011

  6

  Effektml Handlingsplan (Mlet ns genom att:)

  Mlindikator (Mlet r uppntt nr:)

  Kunskapsbank kring dialog och dialogtekniker. kad brukardelaktighet p Garaget.

  Tillsammans med Garagets bibliotekarier kpa in ett representativt bokbestnd. Utveckla och utka lnk- och materialbanken p hemsidan. Underska p vilket stt och i vilka frgor brukarna vill vara delaktiga. ven underska var de juridiska bortre grnserna r fr att arbeta med brukardelaktighet. Vara tydliga utt att Garaget aktivt sker brukarnas delaktighet. Snka trsklarna fr delaktighet. Ta fram olika kanaler/former fr delaktighet.

  Det finns en utkad samling av litteratur om dialog, delaktighet och dialogtekniker. Lnkbanken p hemsidan har utkats. Mtbara kopplingar mellan brukarnas delaktighet och verksamhetsutvecklingen.

 • Verksamhetsplan 2011

  7

  UTVECKLA FORSKNINGSSAMARBETET

  Det sen tidigare pbrjade samarbetet med Malm Hgskola fortgr under 2011. De forskningscirklar som i samarbete med Malm Hgskola pgick under 2010 kommer att avslutas och presenteras i brjan p andra halvret 2011. Garagets samarbete med Malm Hgskola kommer efter detta att fortskrida. Med anledning av det omfattande utvecklingsarbetet som sker genom Omrdesprogrammet, kommer forskningscirklarna att sttta det delaktighetsarbete som sker svl p Garaget som i Omrdesprogrammet. Inriktningsml Samarbetet mellan Garaget och Malm Hgskola ska utvecklas p olika niver och grna tvrvetenskapligt.

  Effektml Handlingsplan (Mlet ns genom att:)

  Mlindikator (Mlet r uppntt nr:)

  Redovisat resultat av forskningssamarbetet med Malm Hgskola Gemensamma plattformar fr Garaget och Omrdesprogrammet fr att utveckla sitt delaktighetsarbete

  Med hjlp av handledning frn Malm hgskola fortstta forskningsarbetet i d