Click here to load reader

Verksamhetsplan 2012/2013 · Web viewSyftet med detta dokument är att dokumentera vad som förväntas ske när under hockeyskoletiden. Riktlinjerna är en fördjupning av föreningens

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Verksamhetsplan 2012/2013 · Web viewSyftet med detta dokument är att dokumentera vad som...

Verksamhetsplan 2012/2013

Riktlinjer Hockeyskolan

Version

Datum

Frfattare

ndring

0.1

2014-09-14

Johan sterman

Frsta utkast

0.2

2014-09-20

Johan sterman

Uppdaterat efter sista mte i arbetsgrupp

0.3

2015-09-28

Jenny Bhlin

Uppdaterat datum och avgifter

Innehll

4Syfte med riktlinjerna fr Hockeyskolan

4Freningens verksamhetsplan

4Hockeyskolan i freningens verksamhetsplan

5Mlsttningar under hockeyskoletiden

5Organisation i Hockeyskolan

6Frldrar till barn i Hockeyskolan

7Utbildning under Hockeyskoletiden

7Material och utrustning

7Material i Hockeyskolan

8Spelare

8Ledare

8Spelarnas utrustning

8Ekonomi

9Sponsorer

9Ssongsplanering

9Ssongens lngd

9Trningsmngd

10Trningsmatcher

10Poolspel (cuper)

11Informations- och frldramten

11Inriktning p trningsverksamheten

Syfte med riktlinjerna fr Hockeyskolan

Tyres Hanviken Hockey r en ideell frening dr organisationsformen i huvudsak bygger p frivillighet och ett stort personligt engagemang. Det r av strsta vikt att alla som verkar i freningen verkar mot samma ml och har en likartad uppfattning om hur och varfr vi bedriver ishockeyverksamheten.

Syftet med detta dokument r att dokumentera vad som frvntas ske nr under hockeyskoletiden. Riktlinjerna r en frdjupning av freningens verksamhetsplan. Dokumentet ska ses som ett std fr ledarna i hockeyskolan och innan eventuella avsteg frn riktlinjerna sker ska ledarna i berrd grupp ha en dialog med ansvarig fr hockeyskolan.

Detta dokument har inga ambitioner att vara heltckande utan kommer att uppdateras kontinuerligt allteftersom verksamheten utvecklas.

Infr ssongen 2015/2016 har dokumentet granskats och godknts av freningens sportutskott.

Freningens verksamhetsplan

Hur Tyres Hanviken Hockeys verksamhet ska bedrivas finns beskrivet i freningens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen uppdateras rligen av sportutskottet och faststlls av styrelsen.

Vra ledord r Gldje Gemenskap Utveckling

I verksamhetsplanen beskrivs Hockeyskolans verksamhet enligt nedan.

Hockeyskolan i freningens verksamhetsplan

Mlsttningen r att ha minst 50 anmlda spelare per rskull.

Ishockeyskolan ska bedrivas enligt konceptet Tre Kronors Hockeyskola (TKH). Hockeyskolan bedrivs p lrdagar och sndagar. Frn och med att uterinken r anvndbar (preliminrt vecka 46 9) erbjuds rskullarna att ven trna utomhus en vardagskvll i veckan. ldsta rskullens ledare r faddrar till yngsta rskullens ledare varfr dessa ska trna i anslutning till varandra.

De tv yngsta rskullarna delar p isen och trnar p halvplan. De tv ldsta rskullarna trnar p egen istid.

Samtliga rskullar har mjlighet att trna bde lrdagar och sndagar samt en vardagskvll p uterinken.

Verksamheten ska vara breddorienterad samt lek och lustfylld. Hr brjar vi lgga grunden fr ett livslngt ishockeyintresse.

I de fall trningsmatcher ska spelas frdelas spelarna mellan lagen p andra grunder n utvecklings- och frdighetsmssiga. Matcher betraktas som ytterligare ett utbildningstillflle och inget fokus lggs p resultaten. Ingen matchning eller toppning fr frekomma.

Mlsttningar under hockeyskoletiden

Det ska vara roligt med hockey fr barn och ledare

Barnen umgs och har roligt med kompisar och ledare

Barnen lr sig grunderna i skridskokning

Vi lgger grunden fr ett livslngt ishockeyintresse

De rskullar som lmnar Hockeyskolan ska best av minst 50 spelare

Organisation i Hockeyskolan

Hockeyskolans organisation bestr av ideellt arbetande ledare, dr merparten r frldrar till barn i Hockeyskolan.

Hockeyskolan har en person som har ett vergripande ansvar fr Tre Kronors Hockeyskola fr Pojkar och Flickor. Personen med denna roll r ocks ledamot i freningens sportutskott.

Hockeyskolan utser en person som har ett vergripande ansvar fr det material som finns inom hockeyskolan.

Respektive rskull inom hockeyskolan ska bemannas enligt nedan. I beskrivningen anses Tre Kronors Hockeyskola fr flickor ing i respektive rskull. En person kan inneha mer n en roll men en rekommendation r att sprida uppgifterna p fler personer.

rskull 1

Organisation brjar byggas med hjlp av intresserade frldrar. Prioriteringsordningen i tillsttning r 1 Trnare, 2 lagledare, 3 materialfrvaltare. Organisationen r efter frsta ret sannolikt inte fullstndig.

Faddrar:

Trnare, lagledare och materialfrvaltare frn rskull 4 r faddrar

Trnare:

Rekryteras bland barnens frldrar, nskat lge r 6-8 personer

Lagledare:

Rekryteras bland barnens frldrar, nskat lge r 1-2 personer

Materialfrvaltare:Rekryteras bland barnens frldrar, nskat lge r 4 personer

rskull 2

Organisation frtydligas och kompletteras d fler barn tillkommer. Se r 1 fr nskat lge gllande trnare, lagledare och materialfrvaltare.

Huvudtrnare:En person tar rollen som huvudtrnare och samordnar med vriga trnare samt r sportslig kontaktperson gentemot freningen

Trnare:Ytterligare trnare rekryteras om ndvndigt

Lagledare:Ytterligare lagledare rekryteras om ndvndigt

Materialfrvaltare:Ytterligare materialfrvaltare rekryteras om ndvndigt

rskull 3

Organisation blir tydligare d gruppen trnar p egen tid. Nya arbetsuppgifter tillkommer i form av egen hemsida och LOK-rapportering (efter nyr). Lagledare avgr om han/hon sjlv

hanterar detta eller om ytterligare personer tas in fr att hjlpa till. I vrigt kompletteras organisationen vid behov.

Huvudtrnare:En person

Trnare:fem sju personer

Lagledare:En tv personer

Materialfrvaltare:Fyra personer

rskull 4

Sista ret i Hockeyskolan dr organisationen trnar innan man frvntas st p egna ben som Team. Samtidigt blir trnare, lagledare och materialfrvaltare faddrar fr yngsta gruppen. Frutom fadderskapet tillkommer roller fr kassr och cupansvarig d gruppen ska arrangera avslutningsaktivitet som krver detta. En del vrig penninghantering tillkommer ocks vilket gr att kassrsrollen behver tillsttas . I vrigt kompletteras organisationen vid behov.

Huvudtrnare:En person

Trnare:fem sju personer

Lagledare:En tv personer

Materialfrvaltare:Fyra personer

Kassr:

En tv personer

Cupansvarig:

En tv personer

Frldrar till barn i Hockeyskolan

I dokumentet Frldrafoldern frn Svenska ishockeyfrbundet finns frldrarnas ansvar beskrivet liksom rd p hur man blir en bra hockeyfrlder http://www.tyreso.se/Forskola_skola/Grundskola/Lasarsdata--/

Utbildning under Hockeyskoletiden

Freningen har en utbildningspolicy dr det beskrivs vilka formella utbildningar som freningen bekostar per rskull. Hela policyn finns i den ledarprm som varje ldersgrupp fr del av.

Fr Hockeyskolans ledare innebr detta fljande

rskull 1

Trnare:

Internutbildning av faddrar samt ledare som gtt TKH-utbildning

Lagledare:

Internutbildning av faddrar samt ledare som gtt TKH-utbildning

Materialfrvaltare:Internutbilning av faddrar samt skridskoslipning

rskull 2

Trnare:

En trnare gr TKH-ubildning och vidareutbildar vriga

Lagledare:

Internutbildning vid behov

Materialfrvaltare:Internutbildning samt skridskoslipning vid behov

rskull 3

Trnare:

En trnare gr TKH-ubildning och vidareutbildar vriga

Lagledare:

Internutbildning LOK samt hemsida

Materialfrvaltare:Internutbildning samt skridskoslipning vid behov

rskull 4

Trnare:

Tv trnare gr Svenska ishockeyfrbundets grundkurs

Lagledare:

Internutbildning vid behov

Materialfrvaltare:Internutbildning samt skridskoslipning vid behov

Kassr:

Internutbildning vid behov

Cupansvarig:

Internutbildning

Material och utrustning

Material i Hockeyskolan

Freningen har en utrustningspolicy fr lagen upp till och med U16 dr det beskrivs vilket material freningen tillhandahller per rskull. Hela policyn finns i den ledarprm som varje ldersgrupp fr del av.

Vid kp av nya byxor och hjlmar ska dessa vara rda som r freningens frger i matchstllet.

Fr Hockeyskolan innebr utrustningspolicyn fljande

Spelare

4 mlvaktsutrustningar av lmplig kvalitet innehllande Benskydd, plock, stt, avsedda fr att prova p. ldre grupperna i Hockeyskolan prioriteras vid krockar.

Trningstrja (Lnas och lmnas tillbaks vid varje tillflle)

Vstar lnas fr att mjliggra indelning i mindre grupper

Puckar lnas

Matchtrjor, cirka 20 stycken, lnas. ldre grupperna i Hockeyskolan prioriteras vid krockar.

Lneutrustningar ca 30 st innehllande Hjlm med galler, skridskor, halsskydd samt klubbor.

Spelare fr en hockeyklubba per ssong efter att ssongens avgift fr Hockeyskolan r betald

Skridskoslipning (av ledare inom hockeyskolan) fr mot en mindre kostnad.

Ledare

Trnare p is fr tunnare overall (s.k. skate suit)

Ledare vid sidan av isen (lagledare och materialfrvaltare) fr kpa tjockare overall (s.k. vrmestll) till halva inkpspriset

Spelarnas utrustning

Spelarna kan lna utrustning i form av skridskor, hjlm med galler, halsskydd och klubba. Ln av utrustning sker normalt de frsta tillfllena barnet provar p innan barnet bestmt sig fr om detta med att ka skridskor r roligt eller inte.

Nr barnet bestmt sig fr att fortstta i hockeyskolan br egen utrustning inhandlas. Begagnad utrustning gr alldeles utmrkt att anvnda d ba