Verksamhetsplan 2016 - Automation Region 2017-03-27¢  Verksamhetsplan 2016 ¢â‚¬â€œ Automation Region (802438-2916)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Verksamhetsplan 2016 - Automation Region 2017-03-27¢  Verksamhetsplan 2016...

 • Verksamhetsplan 2016

  Automation Region – en erkänt världsledande region inom automation, med miljö, produktivitet och

  energieffektivitet i fokus

 • Verksamhetsplan 2016 – Automation Region (802438-2916) 3

  1 Bakgrund .............................................................................................................................................................. 4

  2 Organisatoriskt upplägg ....................................................................................................................................... 5

  3 Vision ................................................................................................................................................................... 5

  4 Automation Regions utvecklingsgrupper ............................................................................................................. 6

  Kommunikationsgruppen ................................................................................................................................... 6

  Affärsutvecklingsgruppen .................................................................................................................................. 7

  Kompetensgruppen ........................................................................................................................................... 7

  Innovationsgruppen .......................................................................................................................................... 7

  5 Finansiering – Smart4U ........................................................................................................................................ 8

  6 Finansiering – VINNVÄXT ..................................................................................................................................... 8

  Bakgrund ........................................................................................................................................................... 8

  Innovationsmiljöns utformning ............................................................................................................................ 8

  Aktiviteter och verktyg ........................................................................................................................................ 9

  7 Aktiviteter 2016 ................................................................................................................................................... 10

  Frukostmöten .................................................................................................................................................. 10

  Do tanks .......................................................................................................................................................... 10

  Automation Expo ............................................................................................................................................. 10

  Mässor 2016 ................................................................................................................................................... 10

  Automation Summit 2016 ................................................................................................................................ 11

  Automation Student ........................................................................................................................................ 11

  Jobb Shop ....................................................................................................................................................... 11

  Arbetsmarknadskunskap ................................................................................................................................. 11

  Stormöte energi ............................................................................................................................................... 11

  Framtidens produktion ..................................................................................................................................... 11

  8 Initiativ 2016 ....................................................................................................................................................... 12

  Strategiska samarbetspartner .......................................................................................................................... 12

  Högskola och utbildning................................................................................................................................... 12

  Forskningssamarbeten ..................................................................................................................................... 12

  Samverkansråd kring kompetens bland flyktingar............................................................................................. 12

  Västmanlands Internationaliseringsråd .............................................................................................................. 12

  Tidningar och press ........................................................................................................................................ 12

  Bronz label ....................................................................................................................................................... 12

  Boken om Cax – den trettonde roboten ........................................................................................................... 13

  Cax-bok för beslutsfattare ................................................................................................................................ 13

  First Lego League ........................................................................................................................................... 13

  9 Projekt ................................................................................................................................................................ 13

  Innowatch ........................................................................................................................................................ 13

  INCODE ........................................................................................................................................................... 13

  STREAM ......................................................................................................................................................... 13

  10 Årskalender 2016 ............................................................................................................................................... 14

  11 Budget för 2016 .................................................................................................................................................. 15

 • 4 Företag, akademi och samhälle i samverkan – automation i världsklass!

  1 Bakgrund Automation innebär att vi förstärker våra mänskliga resurser med intelligenta maskiner, IT- lösningar, tjänster och moderna produktionsmetoder. Därigenom ökar vi både kvaliteten och säkerheten, samtidigt som produktionen blir mer resurseffektiv och människan kan ägna sig åt mer kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter.

  Mälardalen är en region med världsledande teknologi och kompetens när det gäller automation. Två tredjedelar av den svenska automationsindustrin finns här. I Mälardalen sysselsätter automationsbranschen 15 000 personer och omsätter över 50 miljarder kronor i högteknologisk verksamhet som är av stor strategisk betydelse för Sveriges konkurrenskraft, men även för att möta de stora utmaningarna som rör resursanvändning, energi och miljö.

  För att stärka och synliggöra Mälardalens världsledande automationsindustri startades samverkansprojektet Automation Region år 2007. Nätverket är ett industriellt initiativ som utgår från Mälardalen och innefattar såväl stora som mindre företag samt akademi och samhälle. Medlemsorganisationerna arbetar gemensamt med frågor som forskning och innovation, kompetensförsörjning, nya affärer och stärkt konkurrenskraft, samt att ytterligare sätta regionen på världskartan inom automation.

  Automation Regions målsättningar utgår till stor del från den regionala och nationella tillväxten. I den regionala utvecklingsplanen är automation ett utvalt styrkeområde för Västmanland. Handlingsplanen Affärsplan Västmanland driver aktiviteter för att stärka och utveckla styrkeområdena och där utgör Automation Region en viktig resurs.

  Automation Region är uppdelad i olika delar:

  • Automation Region, ideell förening, organisationsnummer 802438-2916.

  • Automation Region i Sverige AB (svb), organisationsnummer 559001-0467.

  • VINNVÄXT-initiativet Future Automation Region (FAR) med Mälardalens högskola (MDH) som värdorganisation. Länsstyrelsen i Västmanland, Västerås stad, Landstinget i Västmanland, Hallstahammars kommun, Fagersta kommun samt Arboga kommun är medfinansiärer.

  • Projektpart i projektet Smart4U tillsammans med Västerås Science Park, Järnvägsklustret och Energy Competence Center.

 • Verksamhetsplan 2016 – Automation Region (802438-2916) 5

  2 Organisatoriskt upplägg Automation Region består av företag, akademi och samhälle i samverkan. Medlemsföretagen i den ideella föreningen Automation Region och Automation Region i Sverige AB (s