Click here to load reader

Verksamhetsplan Bilda GävleDala 2015-16. Reviderad 2016

 • View
  222

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Verksamhetsplan Bilda GävleDala 2015-16. Reviderad 2016

 • Studiefrbundet Bilda GvleDalaVerksamhetsplan 2015-2016 Reviderad fr 2016

 • Studiefrbundet Bilda GvleDala VERKSAMHETSPLAN 2015-16 Sid 1 av 39

  Innehllsfrteckning

  Studiefrbundet Bilda GvleDala sid 2 Inledning sid 2 Uppdrag och vergripande ml sid 3 Riktning och ml fr profilomrdenas arbete sid 5

  Kultur sid 5 Ml fr Kultur sid 7 Dialog sid 10 Ml fr Dialog sid 13 Ortodox bildning och kultur sid 14 Ml fr Ortodox bildning och kultur sid 16 Bildning och kultur i frikyrkorna sid 16 Ml fr Bildning och kultur i frikyrkorna sid 18 Katolsk bildning och kultur sid 19 Ml fr Katolsk bildning och kultur sid 21

  Regionspecifika satsningar utver de frbundsgemensamma sid 22 Sammanstllning av volymml fr Studiefrbundet Bilda GvleDala sid 22 Planerade verksamheter i ln och kommuner 2015-16 sid 22 Kompetensomrde, stdfunktioner och vrigt sid 23

  Mellanstern sid 23 Kommunikation sid 25 Kvalitet sid 25 Ledarutveckling sid 26 Kompetensutveckling sid 28 Riktning fr olika funktioner i Bilda sid 28

  Kommunspecifikt sid 30-39

 • Studiefrbundet Bilda GvleDala VERKSAMHETSPLAN 2015-16 Sid 2 av 39

  Studiefrbundet Bilda GvleDala

  Studiefrbundet Bilda GvleDala r en av Studiefrbundet Bildas sju regioner. Regionen omfattar Gvleborgs och Dalarnas ln och r en egen juridisk enhet med regionkontor i Sderhamn. Dessutom finns lnskontor i Borlnge och fltkontor i Gvle, Sandviken, Malung, Rttvik, Edsbyn, Jrvs, Mora och Bergsj. Regionens hgsta beslutande organ r rsstmman som hlls vartannat r i mars mnad. Ombud vid rsstmman utgrs av representanter fr Bildas medlemsorganisationer. Regionstyrelsen, som vljs vid rsstmman, bestr av 10 personer. I Studiefrbundet Bildas frbundsstmma, som hlls vartannat r i maj, har regionen rtt att delta med 7 rstberttigade ombud.

  Inledning

  Studiefrbundet Bilda fr kyrka och samhlle

  Studiefrbundet Bildas uppdrag r att verka inom folkbildningen. Den vergripande idn r att ge mnniskor redskap fr livet, med vertygelsen att det r mtet med andra som fr mnniskor att vxa. Verksamheten vilar p en kristen livsskdning, dr varje mnniska har ett okrnkbart vrde vilket ger ett frhllningsstt som genomsyrar all verksamhet. Bilda r organiserat i sju regioner och ett frbundskansli. Regionerna r var och fr sig egna juridiska personer som samverkar i en gemensam matrisorganisation. Verksamheten r indelad i fem profilomrden: Kultur, Dialog, Bildning och kultur i frikyrkorna, Ortodox bildning och kultur samt Katolsk bildning och kultur. Kompetensomrdet Mellanstern r resurs i samtliga profilomrden svl som stdfunktionerna Ledarutveckling, Ekonomi, Kommunikation respektive Kvalitet.

  Vision och verksamhetsid

  Med visionen Bilda fr hela livet vill Studiefrbundet Bilda ta avstamp i mnniskors och rrelsers engagemang och ge redskap fr utveckling till individer, grupper och gemenskaper i det civila samhllet. Bilda har sina rtter i flera idtraditioner. Vi utvecklar ett nra samarbete med tre av de fyra kyrkofamiljerna i Sverige; den katolska, den ortodoxa och den frikyrkliga. Bilda har ocks ett stort engagemang i amatrkulturen; kultur och musik utgr nstan hlften av verksamheten. Lokalt engagerade eldsjlar och sociala entreprenrer r viktiga samarbetspartners.

 • Studiefrbundet Bilda GvleDala VERKSAMHETSPLAN 2015-16 Sid 3 av 39

  Vr verksamhetsid beskriver vi s hr: Bilda skapar frizoner dr olika perspektiv mts och dr samspelet frigr mnniskors engagemang. Vi erbjuder bildnings- och kulturverksamhet. Livstolkning i vid mening r vr profil.

  Organisation

  Studiefrbundet Bilda r organiserat i tta regioner och fem profilomrden. Genom de tta regionerna har vi koncentrerat resurser med knnedom om lokala frutsttningar och behov. Inom profilomrdena Kultur, Dialog, Ortodox bildning och kultur, Katolsk bildning och kultur samt Bildning och kultur i frikyrkorna har vi samlat srskild kompetens. Frbundsstmma hlls vartannat r och r frbundets hgsta beslutande organ. Frbundsstmman vljer frbundsstyrelse och frbundsordfrande.

  Uppdrag och vergripande ml

  Bildas uppdrag

  Bilda r unikt. Bilda ska identifieras med livstolkning och mngkultur. I Bilda mts svenska folkrrelser, tusenriga kyrkliga traditioner, kulturer med rtter i olika delar av vrlden, ett fritt skapande inom populrmusik, krmusik, dans, hantverk och mycket annat. I Bildas vision lgger vi in vr vertygelse om varje mnniskas rtt att ska kunskap, uttrycka sig och tillsammans med andra bilda mening. Dri inbegrips ven gruppers rtt att sjlva uttrycka sin identitet, bli bemtta med respekt och f del av resurser p lika villkor. Viktigt fr oss r att vrt bildnings- och kulturarbete skapar frizoner dr samspelet mellan mnniskor och grupper frigr kreativitet och engagemang. Tillsammans med andra ska man hos oss kunna hitta sammanhang dr livsmening skapas. Bilda vill erbjuda mnniskor redskap fr att kunna begripa och hantera sin livssituation.

  Statens syften

  Som ett av Sveriges tio studiefrbund r Bilda en del av en gemenskap av folkbildnings-organisationer. Vr verksamhet finansieras till stor del av anslag frn stat, landsting och kommuner. I folkbildningsfrordningen tydliggrs att statens std till folkbildningen ska ha som syfte att:

  stdja verksamhet som bidrar till att strka och utveckla demokratin,

 • Studiefrbundet Bilda GvleDala VERKSAMHETSPLAN 2015-16 Sid 4 av 39

  bidra till att gra det mjligt fr mnniskor att pverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhllsutvecklingen,

  bidra till att utjmna utbildningsklyftor och hja bildnings- och utbildningsnivn i samhllet,

  bidra till att bredda intresset och delaktigheten i kulturlivet.

  Bildas vergripande ml fr verksamhetsperioden 2016

  Att livstolkning och deltagarkultur genomsyrar all Bildas verksamhet Att Bilda i alla regioner kar andelen utbildade ledare respektive unika deltagare i cirkelverksamheten. Att strka kontakten med offentlig sektor och ka uppdragsverksamheten i regionerna Att den totala verksamhetsvolymen skall uppg till minst 1 191 000 timmar 2016. kning skall till strsta delen utgras av cirkeltimmar. Fr vriga verksamhetsformer r mlet att bibehlla volymen med ytterligare frbttrad kvalitet.

  Bildas uppdrag, statens syften och strategidokumentets prioriteringar r grunden fr nedanstende riktningstexter och de ml som formuleras drur i regionernas respektive frbundskansliets verksamhetsplaner. Mlen frverkligas genom att varje verksamhetsplan drefter bryts ner till Handlingsplan/VPU enligt Bildas kvalitetssystem.

 • Studiefrbundet Bilda GvleDala VERKSAMHETSPLAN 2015-16 Sid 5 av 39

  Riktning och ml fr profilomrdenas arbete

  Bildas verksamhet r organiserad i fem profilomrden: Kultur, Dialog, Ortodox bildning och kultur OBK), Bildning och kultur i frikyrkorna (BKF) respektive Katolsk bildning och kultur (KBK).

  Kultur

  Inom ramen fr profilomrdet Kultur vill Bilda fortstta frdjupa deltagarkulturens vrden och metoder och tnka bortom det som anses vara fint eller fult. Istllet mter vi kvalit i graden av delaktighet. Medskapande, inkludering, tillgnglighet och mtesplatser r andra viktiga grundbultar. Utifrn detta r vrt arrangemang BeatMeet en viktig gemensam mtesplats. Vi tror att aktivt deltagande och medskapande r betydligt mer konstruktivt n passiv skdarkultur. Delaktighet skapar mening och en vilja att pverka, bde fr enskilda deltagare och fr grupper. Vi vill skapa fler rum fr olika uttryck att mtas. Vi r nyfikna p hur tvrkultur fungerar och vill bidra till att mjliggra kreativa kluster. I vr verksamhet r den enskilda deltagaren, i samspel och i mte med andra deltagare, i fokus. Att fritt f tolka livet tillsammans med andra i grupp bidrar bde till strkt individuell meningsfullhet och starkare samhlle och demokrati. Detta prglar konsulent-ernas arbete i mtet med kulturgrupperna. En utmaning r att hitta nya utvecklings-mjligheter och frdjupat lrande fr alla grupper, oavsett hur lngt man har kommit. Drfr jobbar vi behovsbaserat utifrn varje specifik grupp. Vi vill fortstta prioritera satsningarna inom pop/rock, hantverk, kr och folkmusik. Det krvs mer tid att frdjupa och utveckla den verksamhet som finns inom dessa omrden. Nationella projektsatsningar fr omrdena hantverk, kr och folkmusik fortstter till och med 2015. Inom hiphopverksamheten jobbar vi vidare utifrn det bredare begreppet gatukultur i de regioner dr den ftt fste. Samtidigt vill vi ocks pbrja ett arbete med omvrldsspaning inom fler kulturyttringar. Film, litteratur, teater samt utvecklingar inom musiken, ssom den elektroniska musiken, ser vi som mjliga utvecklingsomrden som vi vill brja utforska. Vi vill fortstta att erbjuda vra kulturgrupper spnnande och lrorika scentillfllen och arenor fr olika typer av framfranden svl lokalt, regionalt och internationellt. Grna i form av utbyten. Genom samverkan ver regiongrnserna skerstller Bilda en bred kompetens inom kulturomrdets olika uttryck.

 • Studiefrbundet Bilda GvleDala VERKSAMHETSPLAN 2015-16 Sid 6 av 39

  Under 2015-16 ska vi prioritera utvecklingsarbetet inom fljande omrden:

  Vi har mlmedvetet valt att satsa p tre frdjupningsomrden; 1. Tillgnglighet Erfarenheterna frn jmstlldhetsutbildningen med Crossing Boarders som genomfrs hsten 2014 ska under 2015-2016 implementeras i regionerna. 2. Samverkan Vi vill samverka med olika kulturaktrer och aktivt leta upp goda samarbeten, med till exempel musikfreningar, filmstudios, klubbarrangrer, medlemsorganisationer, musik- och kulturutbildningar, hantverksntverk och andra typer av kulturfreningar. 3. Kvalitet Den hga kvalitn r vrt knnetecken, vilket krver stndig kompetensutbildning av olika slag. Exempel p detta kan vara att delta p kultur- och musikbranschmtesplatser och mer specifika utbildningar

Search related