Verksamhetsplan naturum 2011

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Verksamhetsplan naturum 2011

 • VERKSAMHETSPLAN DATUM 2010-11-30

  RENDEBETECKNING 512-7753-2010 ARKIVBETECKNING

  1(16)

  Lnsstyrelsen Vsterbotten Naturvrdsenheten Tel vx. 090-10 70 00 Fax 090-10 71 00 www.lanss tyrelsen.se/vasterbot ten 901 86 UME Storgatan 71 B Direkttel. 090-10 72 65 Direktfax 090-10 82 03 kajsa.berggren@lansstyrelsen.se

  Naturvrdsverkets dnr 319-5250-10 Nf VERKSAMHETSPLAN naturum Vindelfjllen Ammarns

  2010-11-30

  Verksamhetsplan fr naturum Vindelfjllen Ammarns r 2011 r 2012-2015

  Svampensdag 2010

 • LNSSTYRELSEN VSTERBOTTEN

  VERKSAMHETSPLAN DATUM

  2010-11-30

  RENDEBETECKNING

  512-7753-2010

  Innehll

  1. SYFTE 3 1.1. Syfte enligt Naturvrdsverkets nationella riktlinjer (rapport 5376) 3

  2. ML 4 2.1. Ml 2011 4 2.2. Ml 2012-2015 4 2.3. Mlgrupper enligt Naturvrdsverkets nationella riktlinjer 4 2.4. Mlgrupper fr naturum Vindelfjllen i Ammarns 5

  3. ANALYS AV RISKER/MJLIGHETER 5 3.1. Nulge 6 3.2. Mjligheter 6 3.3. Risker 7

  4. NATURUMS VERKSAMHET 7 4.1. vergripande planering fr nsta r (2011) 8 4.2. Teman 8 4.3. Programverksamhet 8 4.4. Tillflliga utstllningar 10 4.5. Kommunikationsinsatser 10

  5. PERSONAL 11

  6. KOMPETENSUTVECKLING AV PERSONAL 12 6.1. 2011 12 6.2. Nstfljande fyrarsperiod (2012-2015) 13

  7. PLAN FR FRNYELSE AV FAST UTSTLLNING 13 7.1. 2011 13 7.2. Nstfljande fyrarsperiod (2012-2015) 13 7.3. Budget och finansiering fr frnyelse av fast utstllning 14 7.4. Frankring 14

  8. FASTIGHET / LOKALER 14 8.1. 2011 14 8.2. Nstfljande fyrarsperiod (2012-2015) 14

  9. ANNAN UTVECKLING 15 9.1. 2011 15 9.2. Nstfljande fyrarsperiod (2012-2015) 15

  10. UPPFLJNING 15 10.1. Nsta rs beskarunderskningar 15 10.2. Naturumstatistik kommer att rapporteras enligt Naturvrdsverkets krav 15

  11. FASTSTLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN. 15

 • LNSSTYRELSEN VSTERBOTTEN

  VERKSAMHETSPLAN DATUM

  2010-11-30

  RENDEBETECKNING

  512-7753-2010

  Inledning Punkt 1 och 2 beskriver vilka syften och ml ert naturums utstllning och verksamhet har. Punkt 3 beskriver omvrldsfaktorer som kan komma att pverka planeringen. Punkt 4 motsvaras av aktiviteter som bidrar till att syfte och ml uppfylls. Punkt 5 - 9 beskriver vilka resurser som krvs fr att uppfylla aktiviteterna. Punkt 10 beskriver finansiering av aktiviteter och resurser. Punkt 11 r faststllande av verksamhetsplan och ska skrivas under av bde huvudman och frestndare fr naturumet.

  1. Syfte

  1.1. Syfte enligt Naturvrdsverkets nationella riktlinjer (rapport 5376) Naturum ska visa vgen in i naturen. I naturum ska beskaren p ett lustfyllt stt f kunskap om naturen, frstelse och knsla fr alla dess vrden samt inspireras att bege sig dit, vistas dr och f en frdjupad naturkontakt som utbyte av sitt besk. Ett naturum ska drmed fungera som en port till naturen i allmnhet och ett visst naturomrde i synnerhet. I syftet ingr att genom utstllningar, programaktiviteter och annan naturvgledning:

  ka kunskapen om ett naturomrdes naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemssiga vrden,

  Frdjupa beskarnas frstelse fr naturomrdet; frklara vad som hnt, hnder och varfr det sker,

  Vgleda beskarna om vad man kan se, uppleva och gra i omrdet och hur man lmpligen tar sig dit,

  Motivera/pverka beskarna att upptrda i och anvnda naturomrdet p sdant stt att dess vrden bevaras,

  Skapa frstelse fr behovet av att bevara och vrda naturen i allmnhet och i omrdet i synnerhet,

  Stimulera intresset fr natur, naturvrd och naturstudier och tjna som underlag fr olika undervisningsbehov

  Ge kunskap om hur mnniskan anvnt sig av och pverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv,

  Sprida knnedom om en trakts naturskyddade omrden och andra besksml fr friluftslivet.

  1.2 Lokala och regionala syften fr naturum Vindelfjllen i Ammarns I projektplanen frn 2004 fr naturum Vindelfjllen utstllning drift kostnader anges fljande syften och ml med naturum Vindelfjllen:

  Sprida kunskap om Vindelfjllens naturreservat och dess natur och kulturvrden och drmed skapa frstelse fr vikten av att bevara omrdet

  Med hjlp av god natur- och kulturinformation marknadsfra Vindelfjllens naturreservat som en viktig resurs fr turismen i Storumans och Sorsele kommuner och i Vsterbottens ln.

 • LNSSTYRELSEN VSTERBOTTEN

  VERKSAMHETSPLAN DATUM

  2010-11-30

  RENDEBETECKNING

  512-7753-2010

  stadkomma att Vindelfjllens naturreservat uppmrksammas som ett attraktivt omrde bde internationellt och nationellt vilket ska leda till kad naturturism i omrdet.

  Till detta kan fogas tgrder fr att uppfylla nationella och regionala miljml fr framfrallt Storslagen fjllmilj, Ett rikt vxt och djurliv, folkhlsa samt landsbygdsutveckling. Till exempel:

  Frmja rekreation och folkhlsa genom att stimulera till besk i Vindelfjllens naturreservat samt sprida information om nationalpark och naturreservat i lnet

  Informera om terrngkrning och leder i omrdet Sprida kunskap om natur, kultur, nybyggarna och rennringen

  2. Ml

  vergripande ml r att naturum Vindelfjllen hos invnare och fretagare i Ammarnsomrdet ska ses som en resurs som bidrar till utvecklingen. Naturum ska drfr ha en vlorganiserad program- och utstllningsverksamhet som inspirerar bofasta, skolklasser och flergngsbeskare att terbeska naturum.

  2.1. Ml 2011

  Fortstta utveckla samarbetet med lokala intressenter: fretagare, kommunen och organisationer i nromrdet.

  Fortstta erbjuda verksamhet som r anpassad fr barn yngre n 12 r under vrvinter och sommarssong.

  Fortstta utveckla det nra samarbetet med Ammarns frskola och skola. Uppfylla i verenskommelsen (NV dnr 235-5406-10) angivna miniminiver fr

  bemanning, utstllning och verksamhet. Genomfra uppfljning av de guidade exkursionerna under sommaren (frslag frn

  programrdet) tex i form av kort frgeformulr i direkt anslutning till turen.

  2.2. Ml 2012-2015

  I det pgende arbetet med att ta fram en ny sktselplan fr Vindelfjllens naturreservat kommer frvaltare och naturum tillsammans underska hur beskare, lokalbefolkning och turistfretagare ser p naturumverksamheten.

  Erbjuda mer information om rennring och samisk kultur. Underska mjligheten att verstta delar av utstllningstexterna till Umesamiska.

  2.3. Mlgrupper enligt Naturvrdsverkets nationella riktlinjer Huvudsaklig mlgrupp fr naturumverksamheten r den breda allmnheten i alla ldrar utan speciella frkunskaper. En viktig mlgrupp r skolans lrare och elever. ven andra n svensksprkiga beskare ska genom lmplig versttning kunna ta del av innehllet i

 • LNSSTYRELSEN VSTERBOTTEN

  VERKSAMHETSPLAN DATUM

  2010-11-30

  RENDEBETECKNING

  512-7753-2010

  naturum. Lokaler, verksamhet och information ska s lngt mjligt vara tillgngliga ocks fr personer med funktionshinder. 2.4. Mlgrupper fr naturum Vindelfjllen i Ammarns Barn och skolor Under de senaste ren har en stor del av programverksamheten inriktat sig mot barn. Naturum har ett vlfungerande samarbete med Ammarns frskola och skola samt ett rligen terkommande programrd med eleverna. Skolklasser r fortfarande en prioriterad mlgrupp. Under vrens programrdsmte lyfte programrdet frgan om naturum kan arbeta mer fr att n kommunens ensamkommande flyktingbarn och under hstens mte kom nskeml om att naturum ska bjuda in sommarskolan eftersom besket sommaren 2010 verkade vara uppskattat. Turister Beskare som vernattar i nromrdet r en naturlig mlgrupp fr naturum. Frutom bilburna turister r ocks bussresenrer samt vandrare och skidkare p Kungsleden viktiga mlgrupper. Naturum Vindelfjllen Ammarns mste frska locka s stor andel som mjligt av de som besker Ammarns att beska naturum. Lokalbefolkningen Lokalbefolkningen r en annan viktig mlgrupp dr Naturum kan bidra till att sprida kunskap om och intresse fr Vindelfjllens naturreservat. Idag minskar befolkningen i Ammarns. De flesta jobbar inom besksnringen eller rennringen. Naturum br ocks erbjuda verksamhet fr andra regelbundet terkommande och srskilt kunniga beskare. Det kan ske genom uppdaterat referensbibliotek, kunniga frelsare och samarbete med universitetet och skogshgskolan i Ume. Funktionshindrade Naturums lokaler och utstllning r anpassad fr personer som r rullstolsburna. I september 2003 gjorde Handikappfrbundet inom ramen fr Det tillgngliga Ammarns en frstudie och projektplanering, en inventering av fretagen och naturum i Ammarns. Under 2003 pgick en ombyggnad av naturum i Ammarns. Enligt inventeringen var de planerade utrymmena mellan olika montrar och andra sevrdheter godtagbar. Ur allergisynpunkt borde alla freml som ex monterade djur och andra saker som kan vara allergiframkallande vara tckta i montrar av olika slag. Lokalen borde utrustas med hrslinga och ven brbar mikrofon fr guidningar. Om mjligheterna finns att anvnda ny teknik, ex talsyntes, vid de olika fremlen. Det r ocks viktigt att personalen fr utbildning i hur man bemter personer med olika funktionshinder.

  3. Analys av risker/mjligheter

 • LNSSTYRELSEN VSTERBOTTEN

  VERKSAMHETSPLAN DATUM

  2010-11-30

  RENDEBETECKNING

  512-7753-2010

  3.1. Nulge Naturum Vindelfjllen i Ammarns har funnits sedan brjan av 80-talet men 2004 invigdes en ny utstllning. Naturum ligger i hotell Ammarnsgrden. Frn Sorsele samhlle r det 9 mil till Ammarns. Ammarns har ca 150 invnare. Rennring och besksnringen r de viktigaste inkomstkllorna. Vgen slutar i Ammarns Vindelfjllens naturreservat. Naturum r till stor del beroende av Ammarns framtida utveckling. En viktig frutsttning r t.ex. utbudet av logi, service och andra tjnster koppla