Verslag bezoek wethouders aan de wijken op 19 september 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wethouders Paul de Rook en Roeland ven der Schaaf van Groningen bezochten de wijken De Hunze en Van Starkenborgh

Text of Verslag bezoek wethouders aan de wijken op 19 september 2014

 • !"#

  !"#

  $%

 • $%& ' '

  ( ' ' ) '

  ) ' ' ' ' (

  ' ' !""( * '

  ) ' ' ( + , - '

  . / ' '

  !"# #0"" 10"" ( '' 2

  &'

  (

  3'')'

  ' ( ' ) $ ' "4

  &)''

  &(4''0

  0&'(

  5,0)*+,-

  &60"&

  $0!./!

  7%0#)&.

  89":'0.

  '0

  4'0-

  '''(

  ') ')'(

  . #0;

 • 02(

  .

  ' '6) ''

  ( & A

  5='(

  (

  $)'' ) )

  ' ' (

  $) ' ' '( *

  B

  ''''(

  C ( ' ' (

  ,0(''

  (%DD') (%

  ' '

  =(

  $ &

  '($ C ('

  ( '

  ) '

  (E)''' '(

  ' )

  ( (

  0

  2 ' '

  ) '( * $.4E

  ($$.4''(

  2

  (2 )

  ( * $

  ) '

  (* 3 '

  5$ !"#( C'

  ( 6 6= F'

  (

  * ' #09"($'''

  A (

  03456

  F '(389":'(

  ,' F(

  ('4(*

  (*!"9 ('

  (8:='(G

  :(?' '

  (

  , 8 9": F H' E( 3

  'C=

  '(.F

  ' (? -/

  ('' (

  ) ( ? ' ')

  F'( ( % '

  '(

 • 8:9" (

  F '0 A ;) @ ) 9 1 '

  ( ? ' 0 ' ) )

  '(

  ' (G) &

  ' (

  (

  ' (

  )

  (

  '

  2

  )' '(

  C$

  '(,'''(?

  ::')

  (

  0-1+

  ,F ''0

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  Geachte aanwezigen,

  Voor de vakantie heb ik o.a. aan alle gemeentefracties een brief geschreven waarin ik het verzoek deed in alle buurthuizen in de stad tenminste n activiteit in de week te organiseren voor de nieuwe groeiende groep in de wijk, de hoogbejaarde zelfstandig wonende ouderen. Mijn idee daarachter was dat dat dan zou kunnen functioneren als een soort van informeel consultatiebureau voor ouderen. En van de reacties op mijn geschrijf kwam van de heer Van Ulsen, hoofd Contracten, Monitoring en Subsidies en hij gaf mij de raad aan te kloppen bij Stip in Beijum. Hierdoor maakte ik kennis met Afsaneh Moghadam, een ambtenaar die burgerinitiatieven ondersteunt. Op grond van de ervaring die ik toen al had opgedaan stelde ik haar mijn hamvraag. Aan welke eisen moet een buurthuis voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Antwoord: buurthuizen staan open voor alle (initiatieven van) wijkbewoners mits daarvoor genoeg deelnemers zijn. Over deze subsidieverordening wil ik nu verder praten. In 93 bij de fusie van de SWOG, Stichting Welzijn Ouderen Groningen, en andere welzijnsstichtingen in de stichting WING had de SWOG nog 50 ouderenwerkers in dienst en 5 miljoen subsidie. Er werden ons als bestuur toen allerlei beloftes gedaan, die nu het getij volkomen veranderd is, teniet zijn gedaan. Er is niet n ouderenwerker meer en de WMO is nu de leidraad. Dat betekent dat werk waarvoor je vroeger werd opgeleid en betaald nu een inspanningsverplichting is voor vrijwilligers. Ik krijg de indruk dat de opdracht vervat in de WMO de buurthuizen volstrekt niet interesseert; ze voelen zich er niet door aangesproken. Net zomin als er interesse is voor de zelfstandig wonende hoogbejaarden in de wijk. Men heeft ook geen idee met wie men te maken heeft. Hoogbejaarden leiden aan verval van krachten, zijn de groep met de meeste ervaringsdeskundigheid van de bevolking. En zij zijn mondig. Ik zelf heb mijn economische zelfstandigheid ontwikkeld in de tweede emancipatiegolf door wat bij te leren en 41 jaar oud emplooi te zoeken. En de ideen van de grote psycholoog Rogers gingen er in de zestiger jaren in als koek. Maar nu hebben we een download-the-app-generatie en dat klikt totaal niet met bovengenoemden. De appgeneratie bijvoorbeeld stuurt een regisseur op je dak als je echt hulp nodig hebt. Door de naam alleen al zou je bijna een hartaanval krijgen. Ik heb weinig spreektijd gekregen het enige wat ik nog kan doen is het college te vragen zich eens te bezinnen over de inhoud van een nieuwe subsidieverordening voor de buurthuizen.

  Met deze wens beindig ik mijn oratio pro domo.

  Reino Houwen, 16 september 2014

 • __________________________________________

  '(,

  '(

  H E0

  ' '( 2 E

  (

  '::

  ('(

  ' (

  '0>

  (?

  '(4 '

  '(

  '$ (

  0

  2

  '

  $'(*

  $'( 19

  '

  '('

  '. A0

  -A%2./(30$(

  !! !";' ('2$)!"""

  '') ' (

  ; ) (

  ''(44

  ()@!E)'::

  ' '( 9"" A (

  '!9""):?G (

  ( ?

  +) ) 5( 4

  H E$(

 • DE HUNZE & VAN STARKENBORGH OMMETJE

  De route: Start bij De Hunzeborgh, linksaf de heuvel af naar het Hunzedijkje. Het dijkje volgen tot aan de eerste brug, over de brug rechtsaf het fietspaadje door de haagbeukenhaag naar de Klaas Buistlaan. Rechtdoor, dan eerste recht Otto Bonsemalaan. De laan uitlopen rechtsaf de Klaas Buistlaan in. Einde van de weg, t-splitsing rechtsaf Ulgersmaweg langs het kanaal. Dan rechtsaf Klaas de Witpad in. Aan het eind van het pad rechtsaf Beijumerweg volgen langs de

  woonboten aan het boterdiep. Doorlopen tot aan de Boterdiepbrug. Bij de Boterdiepbrug rechstaf langs de bussluis Berlageweg in, dan tweede links Kromhoutstraat, bij de viersprong linksaf Van Ravesteynpad in tot fraai uitzicht over buurtboerderij Beijumerweg 4, terug het Van Ravesteynpad in linksaf De Bijvoetstraat. Bij de kruising rechtsaf de Granpr Molireweg volgen, rechtdoor de Berlageweg oversteken naar het Middenterrein.

  Omschrijving: De route begint bij het Hunzedijkje: een fiets/wandelpad/hondenuitlaatgebied en wat niet meer langs een oude meander van de rivier De Hunze, die hier Selwerderdiepje heet. De Hunze was in zijn benedenloop, die vooral bekend is als Reitdiep de belangrijkste waterweg voor de middeleeuwse stad Groningen. Door de particulier onderhouden ecologische zone ligt over het brugje Van Starkenborgh, een buurt herkenbaar door de beukhagenbeukjes. De straten zijn genoemd naar voetballers. Hier ligt de Klaas Buistlaan. Klaas Buist (1928 1999) speelde voor GVAV. Zijn bijnaam was de neuze, vanwege zijn ferme reukorgaan. Een vijftig meter begint aan de rechterhand dan de Otto Bonsemalaan. Otto Bonsema (1909 1994) was voetballer bij Velocitas en later GVAV. Na zijn voetbalcarrire werd hij trainer bij Veendam. Het straatbeeld is opvallend afwisselend. De zogeheten cataloguswoningen staan zij aan zij met bijzondere bouwwerken. En van de opvallendste is wel Otto Bonsemalaan 10, het zogenaamde Doors-house een creatie van de architecte Mijnske Sival. Het ommetje gaat verder langs het Van Starkenborghkanaal over de Ulgersmaweg. Deze weg is genoemd naar de Ulgersmaborg, het adellijk onderkomen van de Ulgers. Hun borg is in de 19e eeuw gesloopt. Op het kanaal komt hier het Boterdiep uit. Het Boterdiep is in oorsprong in de veertiende eeuw gegraven en heette eerst nog wel Kleisloot. De naam zou te maken hebben met het vervoer van zuivelproducten. Het stukje Boterdiep hier aan de rand van Van Starkenborgh is vrij nieuw. Het Boterdiep is in 1973 omgelegd vanwege de Noordzeeweg richting Eemshaven.

  Bij het bankje ter verpozing gaat de wandeling verder over het Klaas de Witpad. Klaas de Wit (1933-1983) was vooral bekend als voetbal- maar ook tennis- en schaatstrainer in de stad Groningen. Oorspronkelijk zou het pad geen naam hebben, maar op initiatief van Christof Beukema en Peter Boogers werd op 3 mei 2005 het pad officieel van naam voorzien. Verscholen achter de meidoornhaagjes ligt hier een kleine lusthof. Het pad komt uit op de weg die in de bocht van naam is veranderd: van Ulgersmaweg naar Beijumerweg. Het was de oorspronkelijke kronkelweg van de stad naar het gehucht Beijum. Direct naast het Hunzedijkje staat op een soort wierde het multifunctioneel buurtcentrum De Hunzeborgh. Op een weilandje, waar eerst een stel paarden gemoedelijk gras en klaver kauwden, is in 2002 dit markante bouwwerk neergezet. Aan de linkerhand ligt de Boterdiepbrug. De Boterdiepbrug is een klapbrug die wel bediend wordt, maar slechts sporadisch. Bijzonder element is de in de staal uitgezaagde plattegrond van de provincie Groningen op het brugwachtershuisje. De brug is een knooppunt in het openbaar vervoernetwerk: Buslijnen 65, 61 en 163 komen hier langs. Langs de bussluis gaat het ommetje een stukje over de Berlageweg, de ontsluitingsweg van De Hunze, genoemd naar Hendrik Petrus Berlage (1856 1934) architect en stedenbouwkundige. Hij is heel bekend van het beursgebouw in Amsterdam. In Groningen werkte hij samen met H. Schut voor het uitbreidingsplan 1928. Dat plan voorzag in een stad van wel 250.000 inwoners, een aantal dat door de komende gemeentelijke herindelingen misschien nog wel mogelijk wordt.

 • De Hunze heeft een visgraatstratenplan: de straten kruisen de hoofdader. Zo ook de Kromhoutstraat met voor De Hunze typisch kubusfantasiehuizen. Willem Kromhout (1864 1940) was een architect die vooral actief was in Rotterdam. Van hem zijn geen gebouwen in Groningen. Wel was hij de leermeester van de Groninger architect Egbert Reitsma, de ontwerper van het ABN AMRO gebouw op de Grote Markt. De straat maakt deel uit van de route voor de traditionele optocht op koning(s)(inne)dag. Als smalle fietsader ligt door de buurt het Van Ravesteynpad. Het pad is de weg met de vaakst foutgespelde naam op kaarten en straatnaambordjes. Sybold van Ravesteyn (1889 1983) was de architect van het Nieuwe Bouwen. Hij was de ontwerper van Diergaarde Blijdorp te Rotterdam en van inmiddel