of 23/23
cohort 2015, MAVO PTA’S COHORT 2015 MAVO

Verzameldocument PTA's mavo cohort 2015

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Verzameldocument PTA's mavo cohort 2015

 • cohort 2015, MAVO

  PTAS

  COHORT 2015

  MAVO

 • cohort 2015, aardrijkskunde, MAVO

  MAVO 3

  Domeinen:

  AK/K/1. Orintatie op leren en werken

  AK/K/2. Basisvaardigheden

  AK/K/3. Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde

  AK/K/4. Weer en klimaat

  AK/K/5. Bronnen van energie

  AK/K/6. Water

  AK/K/7. Arm en rijk

  AK/K/8. Bevolking en ruimte

  AK/K/9. Grenzen en identiteit

  Methode: BuiteNLand

  Uitgever: Noordhoff Uitgevers

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging

  1

  Overige opdracht(en)

  Toets 1

  2, 3, 7

  Hoofdstuk 1

  Paragrafen: 2,3,4,6,7

  Hoofdstuk 1: Arm en rijk

  90 min

  1x

  3x

  2

  Overige opdracht(en)

  Toets 2

  2, 3, 5

  Hoofdstuk 2

  Paragrafen: 2,3,4,6,7

  Hoofdstuk 2: Bronnen van energie

  90 min

  1x

  3x

  3

  PO11

  PO2

  1, 6, 8 PO1: Duurzaamheid en burgerschap

  PO2: Water

  90 min 2x

  2x

  4 Toets 3

  3, 9

  Hoofdstuk 3: Grenzen en identiteit 120 min 4x

  1 POs tellen niet mee in het examendossier.

 • cohort 2015, aardrijkskunde, MAVO

  MAVO 4

  Domeinen:

  Exameneenheden

  AK/K/1. Orintatie op leren en werken

  AK/K/2. Basisvaardigheden

  AK/K/3. Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde

  AK/K/4. Weer en klimaat

  AK/K/5. Bronnen van energie

  AK/K/6. Water

  AK/K/7. Arm en rijk

  AK/K/8. Bevolking en ruimte

  AK/K/9. Grenzen en identiteit

  Methode: BuiteNLand

  Uitgever: Noordhoff Uitgevers

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1

  ET1

  VET12

  4

  Hoofdstuk 4: Weer en klimaat

  Paragrafen: 2,3,4,6,7.

  Overige opdracht(en)

  90 min

  25%

  2

  ET2

  VET1

  8 Hoofdstuk 5: Bevolking en ruimte

  Paragrafen: 2,3,4,6,7.

  Overige opdracht(en)

  90 min 25%

  3

  ET3

  VET1

  6

  Hoofdstuk 6: Water

  Overige opdracht(en)

  120 min

  30%

  2 VET1 is een verzamelcijfer van alle overige opdrachten. Dit zijn verschillende opdrachten die over de

  aangegeven paragrafen van het hoofdstuk gaan. Samen tellen de toetsen van VET1 voor 20%.

 • cohort 2015 biologie, MAVO

  MAVO 3

  Domeinen:

  K1. Orintatie op leren en werken

  K2. Basisvaardigheden

  K3. Leervaardigheden in het vak biologie

  K4. Cellen staan aan de basis

  K5. Schimmels en bacterin: nuttig en soms schadelijk

  K6. Planten dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend

  K7. Mensen benvloeden hun omgeving

  K8. Houding, beweging en conditie

  K9. Het lichaam in stand houden: Voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding

  K10. Bescherming

  K11. Reageren op waarnemingen

  K12. Van generatie op generatie

  K13. erfelijkheid en evolutie

  V1. Bescherming en antistoffen

  V2. Gedrag bij mens en dier

  V3. Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie V4. Vaardigheden in samenhang

  Methode: Biologie voor jou, 6e druk, deel 3a, 3b, 4a en 4b Vmbo

  Uitgever: Malmberg

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging

  1

  TOETS 1

  TOETS 2

  K1, K2, K3, K4, K9, K11,

  V2, V4

  3-T1 Organen en cellen

  3-T6 Regeling

  3-T7 Zintuiglijke waarneming

  60 min

  60 min

  1x

  1x

  2

  TOETS 3

  TOETS 4

  K1, K2,

  K3, K9, K12, K13,

  V4

  3-T3 Voortplanting en ontwikkeling

  4-T6 Gaswisseling

  60 min

  60 min

  1x

  1x

  3

  TOETS 5

  TOETS 6

  K1, K2, K3, K8,

  K9, K10, V1, V4

  3-T8 Stevigheid en beweging

  4-T8 Opslag, uitscheiding en bescherming

  60 min

  60 min

  1x

  1x

  4

  TOETS 7

  ET1

  K1, K2, K3, K5,

  K6, K7, K8, K9,

  K10, K13,

  V1, V4

  3-T2 Ordening

  4-T4 Mens en milieu

  3-T8 Stevigheid en beweging

  3-T2 Ordening

  4-T4 Mens en milieu

  4-T8 Opslag, uitscheiding en bescherming

  60 min

  90 min

  1x

  3x (20%)

 • cohort 2015 biologie, MAVO

  MAVO 4

  Domeinen:

  K1. Orintatie op leren en werken

  K2. Basisvaardigheden

  K3. Leervaardigheden in het vak biologie

  K4. Cellen staan aan de basis

  K5. Schimmels en bacterin: nuttig en soms schadelijk

  K6. Planten dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend

  K7. Mensen benvloeden hun omgeving

  K8. Houding, beweging en conditie

  K9. Het lichaam in stand houden: Voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding

  K10. Bescherming

  K11. Reageren op waarnemingen

  K12. Van generatie op generatie

  K13. erfelijkheid en evolutie

  V1. Bescherming en antistoffen

  V2. Gedrag bij mens en dier

  V3. Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie V4. Vaardigheden in samenhang

  Methode: Biologie voor jou, 6e druk, deel 3a, 3b, 4a en 4b Vmbo

  Uitgever: Malmberg

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1

  ET2

  K1, K2, K3, K4,

  K9, V4

  4-T1 Stofwisseling

  4-T7 Transport

  4-T5 Voeding en vertering

  90 min 25%

  2

  ET3

  PET13

  K1, K2, K3, K6,

  K11, K12, K13, V2,

  V4

  3-T9 Gedrag

  3-T4 Erfelijkheid

  4-T2 Planten

  Diverse practica uit het dossier

  90 min 25%

  3

  ET4 K1, K2, K3, K5, K6, K7,

  K13, V4

  4-T3 Ecologie

  3-T5 Evolutie

  90 min 20%

  3 PET1 bestaat uit een selectie van de onderdelen uit het practicumdossier. Dit dossier is opgebouwd in klas 3

  en 4 MAVO en wordt beoordeeld en afgesloten aan het eind van periode 2 in klas 4 MAVO. In 3 MAVO telt PET1 nog niet mee, het behaalde cijfer wordt pas in 4 MAVO meegenomen in de cijferberekening. Dan telt PET1 voor 10% mee in het SE-cijfer.

 • cohort 2015 economie, MAVO

  MAVO 3 Domeinen:

  EC/K/1 Orintatie op leren en werken EC/K/2 Basisvaardigheden

  EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie EC/K/4A Consumptie

  EC/K/4B Consumptie en Consumentenorganisaties EC/K/5A Arbeid en Productie

  EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven

  EC/K/6 Overheid en bestuur EC/K/7 Internationale ontwikkelingen

  EC/V/1 Verrijkingsstof EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

  EC/V/3 Vaardigheden in samenhang

  Methode: 200% economie voor het VMBO (2012)

  Uitgever: Thieme Meulenhoff

  Toetsing:

  Per Toets Exameneenheden Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1 ET1

  VET14

  EC/K/1, EC/K/2, EC/K/3,

  EC/K/4A, EC/K/4B,

  Inflatie, Verzekeren,

  Inkomen en Rondkomen.

  H.1 + H.2

  60 min

  5%

  2

  ET2

  VET1

  PET15

  EC/K/1, EC/K/2, EC/K/3,

  EC/K/4A, EC/K/4B,

  EC/V/1,

  Inkomen en consumptie.

  Sparen en Lenen. H.2 +

  H.3

  60 min

  5%

  3 ET3

  VET1

  EC/K/1, EC/K/2, EC/K/3,

  EC/K/5A, EC/K/5B,

  EC/V/1

  Productie en Arbeid,

  Arbeidsmarkt,

  Bedrijfsleven. Omzet,

  winst. H.3 + H.4

  60 min

  5%

  4 ET4

  EC/K/1, EC/K/2, EC/K/3,

  EC/K/5A,

  EC/K/5B/EC/K/6,EC/V/1,

  EC/V/2

  Overheid. Belasting, soc.

  Zekerheid, Inflatie H.5 +

  Verrijking 90 min 5%

  4 VET1 telt voor 5% mee in het SE-cijfer.

  5 PET1 (Keuze onderwerp en onderzoek) wordt afgesloten in periode 2 (zie studieplanner), weging 5% in SE-

  cijfer

 • cohort 2015 economie, MAVO

  MAVO 4

  Domeinen:

  EC/K/1 Orintatie op leren en werken

  EC/K/2 Basisvaardigheden

  EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie

  EC/K/4A Consumptie

  EC/K/4B Consumptie en Consumentenorganisaties

  EC/K/5A Arbeid en Productie

  EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven

  EC/K/6 Overheid en bestuur

  EC/K/7 Internationale ontwikkelingen

  EC/V/1 Verrijkingsstof

  EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

  EC/V/3 Vaardigheden in samenhang

  Methode: 200% economie voor het VMBO (2012)

  Uitgever: Thieme Meulenhoff

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1

  ET5

  EC/K/1, EC/K/2,

  EC/K/3, EC/K/4A,

  EC/V/3, EC/K/5A,

  EC/K/5B

  Consumeren, Budgetteren

  en Arbeid. H.1 + H.2 + H.3

  90 min 15%

  2

  ET6

  PET 26

  EC/K/1, EC/K/2,

  EC/K/3, EC/K/5A,

  EC/K/6, EC/K/7,

  EC/V,1

  Productie, Werkloosheid,

  Internationaal en Overheid.

  H.4 + H.5 + H.6 90 min 20%

  3 ET7

  EC/K/3,EC/K/4A,

  EC/K/5A, EC/K/6,

  EC/K/7, EC/V/1,

  EC/V/3

  Examenstof H.1 t/m H.7 120 min 25%

  6 PET2 (Keuze onderwerp en onderzoek) wordt afgesloten in periode 2 (zie studieplanner) en heeft een weging

  van 10% in het SE-cijfer.

 • cohort 2015 Engels, MAVO

  MAVO 3

  Domeinen:

  A: Leesvaardigheid

  B: Kijk- en Luistervaardigheid

  C: Gespreksvaardigheid

  D: Schrijfvaardigheid

  E: Literatuur Methode: Stepping Stones

  Uitgever: Noordhoff

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging

  1 Toets 1 C, D Toets Stepping Stones H1 90 min 2x

  PO 1-2-3 1:C 2:A,C 3:D

  1:Groepspresentatie grammar/ vocabulary Stepping Stones 2: Creatieve Groepspresentatie 3: Inleveren groepsportfolio

  0,5x

  2 Toets 2 C, D, B Toets Stepping Stones H2 + H3 120 min 2x

  PO 4-5-6 4:C 5:C 6:D

  4: Groepspresentatie grammar/ vocabulary Stepping Stones 5: Creatieve Groepspresentatie 6: Inleveren groepsportfolio

  0,5x

  3 Toets 3 C, D, B Toets Stepping Stones H4 + H5 120 min 2x

  PO 7-8-9 7:C 8:C 9:D

  7: Groepspresentatie grammar/ vocabulary Stepping Stones 8: Creatieve Groeppresentatie 9: Inleveren groepsportfolio

  0,5x

  4 Toets 4 C, D, Toets Stepping Stones H6 + 90 min 2x

  E Boektoets 120 min 2x

  PO 10-11-12

  10:D 11:C 12:A,C,E

  10: Creatieve Groepspresentatie 11: Creatieve Groepspresentatie 12: Inleveren groepsportfolio

  0,5x

 • cohort 2015 Engels, MAVO

  MAVO 4

  Domeinen:

  A: Leesvaardigheid

  B: Kijk- en Luistervaardigheid

  C: Gespreksvaardigheid

  D: Schrijfvaardigheid

  E: Literatuur

  Methode: Stepping Stones

  Uitgever: Noordhoff

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1 ET1 C, D Stepping Stones H1 90 min 20%

  PET17 C,

  B

  Groepspresentatie +

  inleveren groepsportfolio

  10 min

  2 ET2 C, D Stepping Stones H2 + H3 120 min 15%

  ET38 A Kijk- en Luistertoets 60 min 15%

  PET29 A,C

  B,D

  Groepspresentatie +

  inleveren groepsportfolio

  10 min

  3 ET4 C, D Stepping Stones H4 90 min 15%

  ET510 B, C Duo Mondeling 30 min 15%

  PET311 C,

  B

  Groepspresentatie +

  inleveren groepsportfolio

  10 min

  NB: Na ET 5 volgt examentraining die specifiek gericht is op het centraal schriftelijk examen (CSE). Deze examentraining bestaat uit de onderdelen leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

  7 PETs (presentaties) vinden plaats tijdens de instructie-uren Engels en komen per periode op de planner en op

  Magister. De gevraagde inhoud van het groepsportfolio en de deadline staan hierbij aangegeven. Je krijgt een PET-cijfer voor je portfolio. Niet of niet op tijd inleveren van het groepsprotfolio resulteert in het cijfer 1.0. Het ontbreken van een onderdeel van het portfolio resulteert in het cijfer 4,0. Het niet uitvoeren van een PET resulteert ook in het cijfer 1,0. Het uitstellen van een PET zonder geldige reden resulteert in de aftrek van 1 punt per uitgestelde keer. Het niet maken van huiswerk resulteert in aftrek van 0,5 punt van het hoogste PET-cijfer. PET1 telt 5% mee in het ET-cijfer.

  Het vocabulary-gedeelte van het portfolio van periode 1 t/m 3 wordt gemaakt met de woorden van de Examen Words (zie ook de ELO). 8 De ET Kijk- en luistervaardigheid kan niet worden herkanst.

  9 PET2 telt 5% mee in het ET-cijfer.

  10 Het mondeling bestaat uit twee delen: een deel is in debatvorm en een deel is vertellen over een individueel

  gelezen boek. 11

  PET3 telt 10% mee in het ET-cijfer.

 • cohort 2015 Frans, MAVO

  MAVO 3

  Domeinen:

  A. Leesvaardigheid

  B. Kijk- en luistervaardigheid

  C. Gespreksvaardigheid

  D. Schrijfvaardigheid

  E. Literatuur

  Methode: Grandes Lignes 3 Mavo + Examenidioom Mavo

  Uitgever: Noordhoff Uitgevers

  Toetsing:

  Aangezien het CE een leesexamen is, ligt in het cohort veel nadruk op tekstbegrip, leesvaardigheid en woordenschat.

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging

  1 Toets 1 SOs

  A, B, C, D Hoofdstuktoets 2 x SO vocabulaire + Grammaire

  60 min 2x 20 min

  3x 1-2x

  2 Toets 2 SOs

  A, B, C, D Hoofdstuktoets 2 x SO vocabulaire + Grammaire

  60 min 2x 20 min

  3x 1-2x

  3 Toets 3 SOs

  A, B, C, D Hoofdstuktoets 3 x SO vocabulaire + Grammaire + Mondeling

  60 min 3x 20 min

  3x 1x 2x 1x

  4 Toets 4 SOs

  A B

  Leestoets Kijk- en Luistertoets (kb), examenidioom

  120 min 60 min, 20 min

  3 x 1x 1x

 • cohort 2015 Frans, MAVO

  MAVO 4

  Domeinen:

  A. Leesvaardigheid

  B. Kijk- en luistervaardigheid

  C. Gespreksvaardigheid

  D. Schrijfvaardigheid

  E. Literatuur

  Methode: Examenbundel/Examenidioom

  Uitgever: Thieme Uitgevers

  Aangezien het CE een leesexamen is, ligt in het cohort veel nadruk op leesvaardigheid en woordenschat.

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1 ET1

  VET112

  A, B, C, D Leestoets (examenteksten)

  3x SO examenidioom

  60 min

  3X20 min

  20%

  2 ET2

  VET1

  A, D Schrijf- en Leestoets (diverse teksten)

  3x examenidioom

  120 min

  3x20 min

  20%

  3 ET3

  ET 4

  VET1

  PET113

  B

  A, B, C

  Cito Luistertoets

  Mondeling

  3x examenidioom

  Opdracht m.b.t. alle vaardigheden + kennis van land en cultuur

  60 min.

  20 min.

  20%

  20%

  12

  VET1 bestaat uit verschillende opdrachten gedurende de periodes en maakt 15% van het SE-cijfer uit. 13

  PET1 is een persoonlijke opdracht en maakt 5% uit van het SE-cijfer.

 • cohort 2015 geschiedenis, MAVO

  3 MAVO

  Domeinen

  GS/K/1 Orintatie op leren en werken

  GS/K/2 Basisvaardigheden

  GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting

  GS/K/4 De koloniale relatie Indonesi-Nederland

  GS/K/5 Staatsinrichting van Nederland

  GS/K/6 De industrile samenleving

  GS/K/7 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

  GS/K/8 Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945

  GS/K/9 De Koude Oorlog

  GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900

  GS/V/1 Het Indonesisch-Nederlands

  conflict 1945-1949

  GS/V/2 Nederland en Europa

  GS/V/3 De verhouding mens-milieu

  GS/V/4 Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland

  GS/V/5 Verzuiling en ontzuiling in Nederland

  GS/V/6 Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog

  GS/V/7 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

  GS/V/8 Vaardigheden in samenhang

  GS/V/9 Verrijkingsdeel bij historisch overzicht vanaf 1900

  Methode: Geschiedeniswerkplaats 3/4 vmbo-kgt

  Uitgever: Noordhoff Uitgevers

  Toetsing:

  Periode Toets Exameneenheid Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1 ET 1

  GS/K/6 Nederland als industrile samenleving

  60 min 5%

  2 ET 2 GS/K/7 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

  60 min 5%

  3 ET 3 GS/K/9 De Tweede Wereldoorlog/De Koude Oorlog

  120 min 5%

  4 ET 4 GS/K/4

  GS/K/8

  Nederland en Indonesi/Cultuur en mentaliteit na 1945

  120 min 5%

  1 t/m 4 VET114 Tussentoetsen n.v.t.

  14

  VET1 bestaat uit meerdere kleine toetsen gedurende de periodes en telt mee voor 5% in het SE-cijfer.

 • cohort 2015 geschiedenis, MAVO

  MAVO 4

  Domeinen

  GS/K/1 Orintatie op leren en werken

  GS/K/2 Basisvaardigheden

  GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting

  GS/K/4 De koloniale relatie Indonesi-Nederland

  GS/K/5 Staatsinrichting van Nederland

  GS/K/6 De industrile samenleving

  GS/K/7 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

  GS/K/8 Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945

  GS/K/9 De Koude Oorlog

  GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900

  GS/V/1 Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949

  GS/V/2 Nederland en Europa

  GS/V/3 De verhouding mens-milieu

  GS/V/4 Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland

  GS/V/5 Verzuiling en ontzuiling in Nederland

  GS/V/6 Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog

  GS/V/7 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

  GS/V/8 Vaardigheden in samenhang

  GS/V/9 Verrijkingsdeel bij historisch overzicht vanaf 1900

  Methode: Geschiedeniswerkplaats 3/4 vmbo-kgt

  Uitgever: Noordhoff Uitgevers

  Toetsing:

  Periode Toets Exameneenheid Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  5 ET 5 Gs/k/10 Historisch overzicht 20ste eeuw, deel I

  120 min 20%

  6 ET 6 Gs/k/5 Staatsinrichting in Nederland 60 min 20%

  7 ET 7

  PET115

  Gs/k/10 Historisch overzicht 20ste eeuw, deel II

  Tijdvakken 9 en 10

  120 min 20%

  15

  PET1 afsluitingsdatum: 1 maart 2017. PET1 telt voor 15% mee in het SE-cijfer.

 • cohort 2015 lichamelijke opvoeding, MAVO

  MAVO 3

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging

  1 Demonstratie- vaardigheden

  1. Softbal

  2. Coopertest

  3. Badminton

  120 min

  per week

  HD1

  2 Demonstratie- vaardigheden

  1. Basketbal

  2. Volleybal

  3. Shuttle Runtest

  120 min

  per week

  HD2

  3 Demonstratie- vaardigheden

  1. Turnen: Springen

  2. Circuit

  3. Handbal

  120 min

  per week

  HD3

  4 Demonstratie- vaardigheden

  1. Softbal

  2. Atletiek

  120 min

  per week

  HD4

  Alle handelingsdelen moeten met een voldoende of goed worden afgesloten. De handelingsdelen worden praktisch getoetst. Meedoen is dus een must!

  Schoolexamenbeoordeling: indien er van afgesloten 7 handelingsdelen er meer dan 3 met Goed zijn

  afgesloten is het examencijfer een G.

  Het is verplicht om in de voorgeschreven sportkleding de lessen te volgen.

 • cohort 2015 lichamelijke opvoeding, MAVO

  MAVO 4

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging

  1 Demonstratie vaardigheden

  Sportorintatie 60 min

  per week

  HD5

  2 Demonstratie vaardigheden

  Sportorintatie 60 min

  per week

  HD6

  3 Demonstratie vaardigheden

  Sportorintatie 60 min

  per week

  HD7

  Alle handelingsdelen moeten met een voldoende of goed worden afgesloten. De handelingsdelen

  worden praktisch getoetst. Meedoen is dus een must!

  Schoolexamenbeoordeling: indien er van afgesloten 7 handelingsdelen er meer dan 3 met Goed zijn

  afgesloten is het examencijfer een G.

  Het is verplicht om in de voorgeschreven sportkleding de lessen te volgen.

 • cohort 2015 maatschappijleer, MAVO

  MAVO 3

  Domeinen:

  K1. orintatie op leren en werken

  K2. basisvaardigheden

  K3. Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

  K4. Cultuur en socialisatie

  K5. Sociale verschillen

  K6. Macht en Zeggenschap

  K7. Beeldvorming en stereotypering

  Methode: Themas Maatschappijleer 1 voor vmbo

  Uitgever: Essener

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  3 ET1

  K2, K3, K5

  Sociale verschillen

  60 min 20%

  4 ET2

  PET116

  K2, K3, K4

  Cultuur en socialisatie

  PET1 orintatie op leren en werken

  60 min 20%

  16

  PET1 telt voor 10% mee in het SE-cijfer.

 • cohort 2015 maatschappijleer, MAVO

  MAVO 4

  Domeinen:

  K1. orintatie op leren en werken

  K2. basisvaardigheden

  K3. Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

  K4. Cultuur en socialisatie

  K5. Sociale verschillen

  K6. Macht en Zeggenschap

  K7. Beeldvorming en stereotypering

  Methode: Themas Maatschappijleer 1 voor vmbo

  Uitgever: Essener

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1 ET3

  PET217

  K2, K3, K6 Macht en Zeggenschap

  PET2 politieke partij

  90 min 20%

  2 ET4

  K2, K3, K7 Beeldvorming en stereotypering

  90 min 20%

  17

  Inleverdatum PET2: november 2016. PET2 telt voor 10% mee in het SE-cijfer.

 • cohort 2015 natuurkunde, MAVO

  MAVO 3 Domeinen:

  Domein A Orintatie op leren en werken

  Domein B Basisvaardigheden

  Domein C Leervaardigheden in het vak natuurkunde

  Domein D Stoffen en materialen

  Domein E Elektrische energie

  Domein F Verbranden en verwarmen

  Domein G Licht en beeld

  Domein H Geluid

  Domein I Kracht en veiligheid

  Domein J Bouw van de materie

  Methode: NOVA Natuurkunde

  Uitgever: Malmberg

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging

  1 VET1

  18

  A, B, C, I

  H1 Krachten

  H1 Krachten en

  H3 Energie

  60 min

  60 min

  1x

  2x

  2

  VET1

  PO1

  A, B, C, E

  H2 Elektriciteit

  H2 Elektriciteit en

  H6 Schakelingen

  H2 Elektriciteit en

  H6 Schakelingen

  60 min

  60 min

  60 min

  1x

  2x

  1x

  3

  VET1

  PO2

  A, B, C, G, H

  H4 Het Weer

  H4 Het Weer

  H5 Licht

  H5 Geluid

  H5 Licht

  60 min

  120 min

  60 min

  1x

  3x

  1x

  4 VET1

  A, B, C, D, J

  H7 Materie

  H7 Materie en H8 Straling

  60 min

  120 min

  1x

  3x

  18

  VET1 (verzamelcijfer 3mavo) telt in 3mavo mee als voortschrijdend gemiddelde en telt mee voor 30% in het SE-cijfer.

 • cohort 2015 natuurkunde, MAVO

  MAVO 4

  Domeinen: Domein A Orintatie op leren en werken

  Domein B Basisvaardigheden

  Domein C Leervaardigheden in het vak natuurkunde

  Domein D Stoffen en materialen

  Domein E Elektrische energie

  Domein F Verbranden en verwarmen

  Domein G Licht en beeld

  Domein H Geluid

  Domein I Kracht en veiligheid

  Domein J Bouw van de materie

  Methode: NOVA Natuurkunde

  Uitgever: Malmberg

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1

  ET1

  A, B, C, D, F, J

  H2 Warmte

  H3 Energie

  H7 Stoffen

  H8 Materialen

  120 min

  20%

  2

  ET2

  PET319

  A, B, C, E, J

  H4 Elektriciteit

  H5 Geluid

  H9 Schakelingen

  Opdracht over de tot nu toe behandelde stof

  120 min

  90 min

  20%

  3

  ET3

  A, B, C, I

  H1 Krachten

  H6 Werktuigen

  H10 Bewegingen

  H11 Kracht en Beweging

  120 min

  20%

  VET1

  20 Combinatiecijfer van VETs uit MAVO 3

  19

  PET3 telt voor 10% mee in het SE-cijfer. 20

  VET1 telt voor 30% mee in het SE-cijfer.

 • cohort 2015 Nederlands, MAVO

  MAVO 3

  Domeinen:

  Orintatie op leren en werken Orintatie op leren en werken

  NE/K/2 NE/K/2 Basisvaardigheden

  NE/K/3 NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak Nederlands

  NE/K/4 NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid

  NE/K/5 NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid

  NE/K/6 NE/K/6 Leesvaardigheid

  NE/K/7 NE/K/7 Schrijfvaardigheid

  NE/K/8 NE/K/8 Fictie

  NE/V/1 NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

  NE/V/2 NE/V/2 Schrijven op basis van documentatie

  NE/V/3 NE/V/3 Vaardigheden in samenhang

  Methode: Nieuw Nederlands 4e editie 3 VMBO-GT

  Uitgever: Noordhoff Uitgevers

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging

  1 Toets 1

  SO fictie21

  NE/K/4-8

  Kijk- en luistervaardigheid

  En literair werk

  120 min

  3x

  1x

  2 Toets 2

  SO fictie

  NE/K/2-3-6-7-8

  Hoofdstuktoets 1 t/m 3

  Twee literaire werken

  90 min

  3x

  2x

  3 Toets 3

  SO fictie

  NE/K/5-8 Spreekvaardigheid22

  Twee literaire werken

  15 min

  3x

  2x

  4 Toets 4

  SO fictie

  NE/K/2-3-6-7-8

  Hoofdstuktoets 4 t/m 6

  En literair werk

  90 min

  3x

  1x

  21

  De leerlingen in 3mavo lezen in totaal 6 literaire werken van Nederlandse auteurs. Zij maken hierbij een keuze uit de literatuurlijsten die aan het begin van het schooljaar worden uitgereikt. Per literair werk wordt een schriftelijke verwerkingsopdracht gemaakt. Deze vindt plaats tijdens de lesuren Nederlands, tenzij anders is afgesproken met de docent (zie hiervoor de planners en Magister). 22

  Spreekvaardigheid: leerlingen houden in de loop van periode 3 een spreekbeurt over een actualiteit.

 • cohort 2015 Nederlands, MAVO

  MAVO 4

  Methode: Nieuw Nederlands 4e editie? 4 VMBO-GT

  Uitgever: Noordhoff Uitgevers Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur

  Weging ETs

  5

  VET123 (10%) ET1 (10%) ET2 (10%)

  PET124 (20%)

  NE/

  K/2

  -3-5

  -6-8

  NE/

  V/1

  -2-3

  Samenvatten en Debatteren - Proefsamenvatting - Samenvatten - Debat - Boekentoets/boekenopdracht Kleine Bij

  + Bezoek Binnenhof, Den Haag

  60 min 60 min 10 min 60 min

  10% 10%

  6

  VET1 ET3 (25%) PET 1 N

  E/K

  /2-7

  -8

  NE/

  V/1

  -2

  Schrijfvaardigheid - Spellen en Formuleren - Schrijfdossier inclusief artikel - Boekentoets/boekenopdracht: Recensie Bint, F. Bordewijk + Bezoek voorstelling Bint

  60 min 60 min 60 min

  25%

  7

  VET1 ET4 (25%) PET 1

  NE/

  K/2

  -5-6

  -8

  NE/

  V/3

  Zakelijk lezen - Proeftoets leesvaardigheid - Leesvaardigheid - Mondeling literatuurtentamen over boek 1 t/m 8

  60 min 60 min 15 min

  25%

  23

  VET1 bestaat uit schriftelijke toetsen die in de loop van de periodes worden gemaakt. In totaal wegen deze toetsen voor 10% mee in het SE-cijfer. 24

  PET 1 bestaat uit twee opdrachten over gelezen boeken in 4mavo (2 x 10% van PET1) en een mondeling literatuurtentamen over de acht gelezen boeken in 3mavo en 4mavo (80% van PET1).

 • cohort 2015 wiskunde, MAVO

  Mavo 3

  Domeinen:

  K1 Orintatie op leren en werken

  K2 Basisvaardigheden

  K3 Leervaardigheden in het vak wiskunde

  K4 Algebrasche verbanden

  K5 Rekenen, meten en schatten

  K6 Meetkunde

  K7 Informatieverwerking, statistiek

  K8 Gentegreerde wiskundige activiteiten

  V1 Aanvullende eisen

  V2 Verrijkingsopdrachten

  V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

  V4 Vaardigheden in samenhang

  Methode: Moderne wiskunde 10e editie

  Uitgever: Noordhoff Uitgevers

  Toetsing:

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1 ET1 K1, K2, K3, K4 K7,

  V1, V3, V4

  Boek deel 3A: BLOK 1 60 min 10%

  2 ET2 K1, K2, K3, K5, K6,

  V1, V2, V3

  Boek deel 3A: BLOK 1 & 2 60 min 10%

  3 ET3 K1, K2, K3, K4, K5,

  K6, K8 V1, V3, V4

  Boek deel 3A: BLOK 2 &

  Boek deel 3B: BLOK 3

  90 min 10%

  4 ET4 K1, K2, K3, K6, K6,

  V1, V2, V3, V4

  Boek deel 3B: BLOK 3 & 4 90 min

  10%

 • cohort 2015 wiskunde, MAVO

  MAVO 4

  Domeinen:

  K1 Orintatie op leren en werken

  K2 Basisvaardigheden

  K3 Leervaardigheden in het vak wiskunde

  K4 Algebrasche verbanden

  K5 Rekenen, meten en schatten

  K6 Meetkunde

  K7 Informatieverwerking, statistiek

  K8 Gentegreerde wiskundige activiteiten

  V1 Aanvullende eisen

  V2 Verrijkingsopdrachten

  V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

  V4 Vaardigheden in samenhang

  Methode: Moderne wiskunde 10e editie

  Uitgever: Noordhoff Uitgevers

  Toetsing:25

  Per Toets Domein Omschrijving Tijdsduur Weging ETs

  1 ET5 K5, K6, K7,

  V1, V3, V4

  Boek deel 4A: BLOK 1 &

  Hoofdstuk 5 (Rekenen)

  120 min 15%

  2 ET6 K4, K5, K6,

  V1, V3, V4

  Boek deel 4A: Hoofdstuk

  4 (Machtsverbanden) en

  Hoofdstuk 5 (Rekenen)

  Boek deel 4B: BLOK 2 & 3

  120 min 15%

  3 ET7 K1, K2, K3, K4, K5,

  K6, V1, V3, V4

  Boek deel 4A: Alle stof

  Boek deel 4B: Alle stof

  120 min 30%

  25

  De stof uit boeken 3A & 3B wordt voor alle ETs als bekend verondersteld in MAVO 4 en daar kunnen ook vragen over gesteld worden.