Click here to load reader

Veszélyes üzemek, létesítmények és anyagok azonosítása · Veszélyes (hazardous) A DSD ésa DPD nem alkalmazza ezt a fogalmat. A CLP I. mellékletében megállapított fizikai,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Veszélyes üzemek, létesítmények és anyagok azonosítása · Veszélyes (hazardous) A DSD ésa...

 • Veszélyes üzemek, létesítmények és anyagok

  azonosítása

  dr. Cimer Zsolt

 • Tartalom:

  Kémiai biztonság

  Katasztrófavédelmi szabályozás, üzemazonosítás

  Gyakorlati példa

 • XX. század =

  Technológiai katasztrófák százada???

 • XX. század

  legsúlyosabb technológiai katasztrófái

  Mikor Város Ország Ok Halálozások Rang

  1903. december 30. Chicago USA tűz 602 17

  1904. június 13. USA hajóroncsok 1021 12

  1906. március 10. Courrieres Franciaország robbanás 1060 10

  1912. április 14. Atlaszi hajóroncsok 1500 7

  1912. március 05. Sebastien Point Spanyolország? hajóroncsok 500 23

  1914. május 24. St. Lawrence R Kanada hajóroncsok 1024 11

  1915. július 24. Chicago R. USA hajóroncsok 812 15

  1917. december 12. Modaine Franciaország vonatroncsok 550 20

  1917. december 06. Halifax Kanada hajóroncsok 1654 5

  1942. április 26. Manchuria robbanás 1549 6

  1944. április 14. Bombay India robbanás 700 16

  1944. január 16. Leon Spanyolország vonatroncsok 500 26

  1944. március 04. Salerno Italy vonatroncsok 521 21

  1947. április 14. Texas City USA robbanás 500 24

  1947. november 01. Yingkow Kína hajóroncsok 6000 2

  1948. december. 03. Shanghai Kína hajóroncsok 3000 3

  1956. augusztus 07. Cali Kolumbia robbanás 1100 9

  1977. március 27. Tenerife Canary sziget repülőgép lezuhanás 582 18

  1981. január 27. Jáva Tenger Indonézia hajóroncsok 580 19

  1982. november 02. Afganisztán robbanás 1000 13

  1984. december 03. Bhopal India vegyi 6500 1

  1985. augusztus 12. Japán repülő zuhanás 520 22

  1987. április 26. Csernobil Szovjet Unió olvadás 1500 8

  1989. június 03. Urál Szovjet Unió robbanás 500 27

  1993. február 13. Port-au-Prince Haiti hajóroncsok 500 25

  1994. szeptember 08. Esztonia hajóroncsok 900 14

 • Ipari balesetek

  1945-1994

  Ország Balesetek

  száma

  Baleseti

  rangsor

  Halálesetek

  száma

  Halálesetek

  rangsora

  Haláleset /

  baleset

  Súlyosság

  rangsora

  USA 144 1 2241 2 15,5 8

  Japán 30 2 526 5 17,5 6

  India 18 3 4430 1 246,1 1

  NSZK 18 3 158 10 8,8 10

  Mexikó 17 4 848 3 49,9 3

  Franciaország 15 5 236 8 15,7 7

  Olaszország 14 6 260 7 18,6 5

  Brazília 13 7 815 4 62,7 2

  Kína 13 7 454 6 34,9 4

  Egyesült Királyság

  13 7 170 9 13,1 9

 • Ipari balesetek az elmúlt években

  Időpont Város Esemény Kár

  1998. április Coto Donana

  National Park

  toxikus szennyezés

  kikerülése

  élővilág majdnem teljesen

  kipusztult

  2000. január 30. Aurul cég zazari

  derítő

  ciántartalmú

  szennyezés került

  a folyóba

  Lápos, Szamos, Tisza

  folyók élővilága

  majdnem teljesen

  kipusztult

  2000. május 13. Enschede petárdagyárban

  robbanás

  következett be

  10 ember meghalt; 1000

  ember megsérült

  2001. szeptember 21. Toulouse műtrágyagyárban

  robbanás

  következett be

  21 ember meghalt; 700

  ember megsérült

  2007. március 05. Nyitranovák Lőszergyár robbanás 4 ember meghalt; 40 ember megsérült

  2004. augusztus 05 Törökbálint pirotechnikai raktár

  robbanás

  3 ember meghalt; 10

  ember megsérült

  2010. október 4. Ajka Vörösiszap

  katasztrófa

  10 ember meghalt; 150

  ember megsérült

 • Bhopal – 1984. Toulouse – 2001. Ajka – 2010.

  JOGI SZABÁLYOZÁS SZIGORÍTÁSA

 • I. Kémiai biztonság

 • Vegyi anyagok

  Év Kereskedelmi

  forgalomban

  lévő vegyi

  anyagok száma

  Regisztrált vegyi

  anyagok száma

  1965 60.000 6.000.000

  1975 70.000 7.000.000

  1985 90.000 9.000.000

  1990 > 100.000 > 10.000.000

  évenként + 400 – 1000 tétel

 • Cél:

  A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek káros

  hatásainak megfelelő módon történő azonosítása,

  megelőzése, csökkentése, elhárítása.

  Vegyi anyagok

  Veszélyes anyagok Nem veszélyes anyagok

 • KÉMIAI BIZTONSÁG

  Kémiai biztonság: a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából

  származó, a környezetet és az ember egészségét károsító

  kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, illetőleg

  megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely

  egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának

  szükségességét,

 • Veszélyes anyag, veszélyes készítmény

  veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a

  keverék, amely a CLP szerinti osztályozás során a

  veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák

  bármelyikébe besorolható.

 • Szabályozás összefoglalása

  Jogszabályi rendszer

  Nemzetközi szabályok

  adaptálása (EU vállalás)

  Hazai szabályzók

  kialakítása

 • A kémiai biztonság szabályozására három

  rendelkezés volt hatályban 2015. június 01-ig:

  1. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

  és végrehajtási utasításai

  2. 2007. június 1.-től a vegyi anyagok regisztrálásáról,

  értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

  (REACH) szóló rendelet

  3. 2009. január 20-án életbe lépett GHS/CLP rendelet.

 • A veszélyes osztályozására, csomagolására és címkézésre

  vonatkozó 67/548/EGK Irányelv (Dangerous Substances

  Direktíva, DSD), és az 1999/45/EK Irányelv (Dangerous

  Preparations Direktíva, DPD)!!!

  1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

  (REACH)

  1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi Rendelet

  (CLP)

  2000. évi

  XXV. törvény a

  kémiai

  biztonságról és

  végrehajtási

  rendeletei

  (44/2000 Eüm.

  Rendelet!!!)

 • Többek között:

  - Ipari anyagok és készítmények általában

  - Kőolaj és kőolajszármazékok

  - Háztartási anyagok és készítmények

  A törvény hatálya kiterjed az embert és a környezetet

  veszélyeztető veszélyes anyagokra és keverékekre, illetőleg az ezekkel

  folytatott tevékenységekre terjed ki. A veszélyes anyagok és veszélyes

  keverékek csomagolására és feliratozására (címkézésére) vonatkozó

  rendelkezéseket – ha azt külön jogszabály elrendeli – azon keverékekre is

  alkalmazni kell, amelyek nem minősülnek veszélyesnek, de – különösen

  mennyiségükre, felhasználásuk módjára vagy céljára tekintettel –

  különleges kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre vagy a

  környezetre.

 • A törvény hatálya nem terjed ki:

  • Radioaktív anyagokra

  • Emberi vagy az állatgyógyászati célra használt gyógyszerekre (késztermékekre)

  • Pszichotrop anyagokra, illetve a kábítószerekre

  • Kozmetikai termékekre

  • Külön jogszabály szerint hulladéknak minősülő anyagkeverékekre

  • Élelmiszerekre

  • Takarmányokra

  • Növényvédő szerekre és a termésnövelő késztermékekre

  • Egyebekre (Pl. mérgező harcanyagok stb.)

 • Veszélyes anyagok korábbi osztályozása

  Osztályozási rendszer

  Tűz- és robbanás-

  veszélyesség szerint

  Toxikológiai

  sajátosságok szerint

  Ökotoxikológiai

  sajátosságok

  alapján

 • Bejelentési kötelezettség

  • ÁNTSZ-nek a tevékenységről.

  • OKBI-nek, ha nem szerepel a veszélyes anyag

  jegyzékben.

  • A tevékenységhez a korábbi engedély szükséges, és

  érvényes.

 • Veszélyes anyag, -készítmény

  nyilvántartása

  ETTSZ: Egészségügyi Toxikológiai

  Tájékoztató Szolgálat

  Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

  Levélcím: 1450 Budapest, Pf. 36.

  Tel: 06-80-201-199 (24 órás zöld szám)

  (06-1)-476-6464, (06-1)-476-1138.

  OKBI: Országos Kémiai Biztonsági

  Intézet – kompetens hatóság

  az ÁNTSZ-el közösen.

 • R mondat és R szám: a veszélyes anyagok, illetve

  a veszélyes készítmények kockázataira utaló

  mondat, illetőleg e mondat sorszáma;

  S mondat és S szám: a veszélyes anyagok, illetve a

  veszélyes készítmények biztonságos használatára

  utaló mondat, illetve e mondat sorszáma;

 • A SZABÁLYOZÁSI RENDSZER

  VÁLTOZÁSA

 • REACH

  A közösségi vegyi anyag szabályozás az évtized második felében

  igen jelentősen átalakult. A jogalkotó munka az EU vegyi

  politikájáról szóló Fehér Könyv 2001. februári kiadásával indult.

  Az Európai Bizottság 2003. október 29-én hozta nyilvánosságra a

  vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és

  korlátozását szabályozó, betűszóval REACH-nek nevezett

  rendelettervezetét, amelyet – hosszas egyeztetést követően – az

  Európai Parlament és az Európai Tanács 1907/2006/EK rendelettel

  fogadott el 2006. december 18-án.

 • REACH célja

  A REACH rendelet oly módon kívánja szolgálni az emberi egészség és a

  környezet védelmét, hogy előírja az EU-ban használt vegyi anyagokkal

  kapcsolatos információk összegyűjtését és rendszerezését. Ez az adatbázis a

  vegyi anyagok európai szintű szabályozásának alapjául szolgál.

  Az adatok megszerzésével kapcsolatos felelősség, valamint anyagi és

  adminisztratív terhek, melyeket eddig a hatóságok viseltek, a jövőben az ipar és

  kereskedelem szereplőire hárulnak..

  A rendelet lehetővé teszi a nemzetközi törekvésekhez való integrációt (pl.

  GHS).

 • A rendelet elsődleges célja, hogy – a meglévő és az új anyagokat

  fokozatosan azonos, átfogó, de igen szigorú szabályok alá vonva –

  biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét, a

  fenntartható fejlődést, a versenyképesség és innováció fenntartása,

  javítása mellett.

  Az új szabályozás fontos alapelve, hogy nemcsak az anyagokról

  összegyűjtendő adatok dokumentálásáért, hanem az azok

  használatából, továbbadásából adódó kockázatok becsléséért is az

  ipar a felelős sőt, a feladatok egy része, és így a felelősség is, kiterjed

  az egész szállítói láncra.

 • A szabályozás elemei közül az egyik legfontosabb a regisztrálás

  kötelezettsége, amely 2008. június 1-jétől főszabály szerint minden

  olyan gyártóra, importálóra vonatkozik, aki legalább évi 1 tonna

  mennyiségben gyárt vagy importál önmagában, keverékben vagy

  árucikkben előforduló anyagot. Az EU-ban csak regisztrált anyag

  gyártható, forgalmazható.

 • REACH

  Az Európai Közösség a REACH működéséhez új szervezeti egységeket hozott létre.

  Főszervezet a Helsinkiben felállított Európai Vegyi-anyag Ügynökség (European

  Chemicals Agency – ECHA). Azok a cégek, melyekre a REACH különböző

  kötelezettségeket ró, közvetlenül az ECHÁ-val veszik fel a kapcsolatot. Módja az

  elektronikus adatközlés (internet.)

  Szintén új szervezeti egység a tagállamonként felállított REACH nemzeti információs

  szolgálatok (helpdeskek) sora, melyek segítenek az érintett cégeknek a rendelet szerinti

  kötelezettségeik azonosításában.

  A rendelet előírásainak „kikényszerítését” és ellenőrzését tagállami szinten kell

  megszervezni, tagállamonként illetékes hatóságok működnek és elsősorban az ECHÁ-

  val állnak kapcsolatban.

 • GHS

  GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) a

  Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere

  az ENSZ új besorolási rendszere.

  Szűkebb értelemben az anyagok és keverékek (korábban: készítmények) osztályozását,

  címkézését és csomagolását szabályozó rendelet, az 1272/2008/EK számú rendelet,

  amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-án fogadott el.

  Az Európai Közösség minden tagállamára érvényes szabályozás 2009. január 20-án

  lépett hatályba és egy átmeneti időszakot követően a jelenleg érvényben lévő

  osztályozási, címkézési és csomagolási irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK)

  helyébe lép.

  A rendeletet a tárgyát képező osztályozás, címkézés és csomagolás angol szavait

  (classification, labelling and packaging) alapul véve a CLP betűszóval jelölik.

 • CLP

  A rendelet harmonizálja az anyagok és keverékek osztályozására,

  címkézésére és csomagolására vonatkozó szabályokat,

  alkalmazva az ENSZ-GHS főbb irányelveit és építve az Európai

  Unióban kialakult több mint 40 éves gyakorlatra.

  Arra kötelezi a vállalkozásokat, hogy saját maguk osztályozzák

  anyagaikat és keverékeiket, továbbá az osztályozásokat jelentsék

  be az Európa Vegyianyag-ügynökségnek.

  Létrehozza a közösségi szinten harmonizált osztályozással és

  címkézéssel rendelkező anyagok jegyzékét.

  Osztályozási és címkézési jegyzéket állít össze, amely a fent

  említett bejelentéseket és harmonizált osztályozásokat tartalmazza.

 • CLP időpontok

  Időszak Vegyi termék Osztályozás Bejelentés

  Biztonsági

  adatlap

  Címkézés és

  csomag

  olás

  2009.01.20

  Anyag

  44/2000 44/2000 v. CLP 44/2000 44/2000

  2010.11.30 v. 44/2000 & CLP 44/2000 v. CLP 44/2000 & CLP CLP

  Keverék

  44/2000 - 44/2000 44/2000

  v. 44/2000 & CLP - 44/2000 & CLP CLP

  2010.12.01 Anyag 44/2000 & CLP CLP 44/2000 & CLP CLP

  2015.05.31

  Keverék

  44/2000 - 44/2000 44/2000

  v. 44/2000 & CLP - 44/2000 & CLP CLP

  2015.06.01-től

  Anyag CLP CLP CLP CLP

  Keverék CLP - CLP

 • CLP – korábbi rendszer (DSD / DPD) összehasonlítása

  Fogalmak DSD / DPD CLP

  Keverék/ek

  A DPD nem alkalmazza ezt a fogalmat;

  azonos a DPD szerinti „készítmény”

  meghatározásával (a DPD 2. cikke).

  Ez a fogalom a DPD szerinti „készítmény”

  jelentésével azonos jelentésű;

  Meghatározás: „Kettő vagy több anyagot

  tartalmazó keverék vagy oldat” (a CLP 2.

  cikkének 8. pontja). A keverék CLP

  szerinti meghatározása kissé eltér az ENSZ

  GHS szerinti – az EU-n kívül jól

  használható – meghatározástól.

  Készítmény/ek

  Meghatározás: „két vagy több anyagot

  tartalmazó keverék vagy oldat” (a DPD 2.

  cikke).

  A CLP nem alkalmazza ezt a fogalmat;

  azonos a CLP szerinti „keverékek”

  meghatározásával.

  Veszélyes

  (hazardous)

  A DSD és a DPD nem alkalmazza ezt a

  fogalmat.

  A CLP I. mellékletében megállapított

  fizikai, egészségi vagy környezeti

  veszélyekre vonatkozó kritériumoknak

  megfelelő anyag vagy keverék

  veszélyesnek minősül (a CLP 3. cikke).

  Veszélyes

  (dangerous)

  A DSD 2. cikkének (2) bekezdésében

  foglalt veszélyességi kategóriák

  kritériumait teljesítő anyagok vagy

  keverékek.

  A CLP nem alkalmazza ezt a fogalmat; a

  REACH és egyéb közösségi jogszabályok

  utalnak azokra a meghatározott CLP

  osztályozásokra, amelyek a „veszélyes”

  (dangerous) korábbi alkalmazási

  területének felelnek meg.

 • CLP – korábbi rendszer (DSD / DPD) összehasonlítása

  Fogalmak DSD / DPD CLP

  Veszélyességi

  (danger) kategória

  Anyag vagy készítmény

  kockázatának (veszélyének)

  jellege.

  A CLP nem alkalmazza ezt a

  fogalmat; a REACH és egyéb

  közösségi jogszabályok utalnak

  azokra a meghatározott CLP

  osztályozásokra, amelyek a

  „veszélyes” (dangerous) korábbi

  alkalmazási területének felelnek meg.

  Veszélyjel/ek

  Anyag által okozott veszély rövid

  leírása.

  Például „robbanó” vagy „maró”

  Nincs megfelelője a CLP-ben.

  Veszélyszimbólum

  Veszélyes anyag vagy keverék által

  okozott veszély képi megjelenítése

  (a DSD II. melléklete). Például ez a

  szimbólum oxidáló anyagot vagy

  készítményt jelez:

  A CLP-ben nem használják ezt a

  fogalmat ugyanezen jelentéssel;

  helyette a „piktogram” használatos.

  Egyenértékű, de nem mindig azonos a

  CLP szerinti piktogramokkal. Például

  ez a piktogram oxidáló anyagot vagy

  keveréket jelez:

 • CLP – korábbi rendszer (DSD / DPD) összehasonlítása

  Fogalmak DSD / DPD CLP

  Figyelmeztetés Nincs megfelelője a DSD-ben vagy

  a DPD-ben.

  A „Veszély” vagy „Figyelem”

  szavak jelzik a veszély súlyosságát

  (a CLP 2. cikkének 4. pontja).

  Kockázat-mondat

  (R-mondat)

  Belső veszélyek jelzése (a DSD 23.

  cikke, ahogy a DSD III.

  mellékletében szerepel).

  Például R38: Bőrirritáló hatású

  A CLP nem használja ezt a

  fogalmat; helyette a „figyelmeztető

  mondat” használatos. Egyenértékű,

  de nem mindig azonos a CLP

  szerinti figyelmeztető mondatokkal.

  Például H315: Bőrirritáló hatású

  Figyelmeztető mondat

  A DSD és a DPD nem alkalmazza

  ezt a fogalmat; helyette a

  „kockázat-mondat” használatos.

  Egyenértékű, de nem mindig

  azonos a DSD szerinti kockázat-

  mondatokkal (a DSD 23. cikke,

  ahogyan a DSD III. mellékletében

  szerepel).

  Például R38: Bőrirritáló hatású

  A figyelmeztető mondatok az anyag

  vagy keverék jelentette veszély

  természetét írják le, beleértve adott

  esetben a veszély mértékét is (a

  CLP 2. cikkének 5. pontja).

  Például H315: Bőrirritáló hatású

 • CLP – korábbi rendszer (DSD / DPD) összehasonlítása

  Fogalmak DSD / DPD CLP

  Biztonsági mondat

  (S-mondat)

  Az anyag biztonságos

  használatával összefüggő

  mondatok (a DSD 23. cikke,

  ahogyan a DSD IV.

  mellékletében szerepel).

  Például S2: Gyermekektől

  elzárva tartandó

  A CLP nem alkalmazza ezt a fogalmat;

  helyette az „óvintézkedésre vonatkozó

  mondat” használatos. Egyenértékű, de

  nem mindig azonos a CLP szerinti

  óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal.

  Például P102: Gyermekektől elzárva

  tartandó

  Óvintézkedésre

  vonatkozó mondat

  A DSD és a DPD nem

  alkalmazza ezt a fogalmat;

  helyette a „biztonsági mondat”

  használatos. Egyenértékű, de

  nem azonos a DSD szerinti

  biztonsági mondatokkal (a DSD

  10. cikke).

  Például S2: Gyermekektől

  elzárva tartandó

  Egy veszélyes anyag vagy keverék

  használatából vagy ártalmatlanításából

  eredő expozíció káros hatásainak a

  lehető legkisebbre csökkentése vagy

  megelőzése céljából javasolt

  intézkedés(eke)t leíró mondat (a CLP 2.

  cikkének 6. pontja).

  Például P102: Gyermekektől elzárva

  tartandó

 • CLP osztályozásFizikai veszélyek:

  Robbanóanyagok (Instabil robbanóanyagok, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., és 1.6. alosztály)

  – Tűzveszélyes gázok (1. és 2. kategória)

  – Tűzveszélyes aeroszolok (1. és 2. kategória)

  – Oxidáló gázok (1. kategória)

  – Nyomás alatt lévő gázok (sűrített gáz, cseppfolyósított gáz, mélyhűtött

  cseppfolyósított gáz, oldott gáz)

  – Tűzveszélyes folyadékok (1., 2. és 3. kategória)

  – Tűzveszélyes szilárd anyagok (1. és 2. kategória)

  – Önreaktív anyagok és keverékek (A., B., C., D., E., F. és G. típusú) (A. és B. típusú)

  – Piroforos folyadékok (1. kategória)

  – Piroforos szilárd anyagok (1. kategória)

  – Önmelegedő anyagok és keverékek (1. és 2. kategória)

  – Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek (1., 2. és 3.

  kategória)

  – Oxidáló folyadékok (1., 2. és 3. kategória) (1. és 2. kat.)

  – Oxidáló szilárd anyagok (1., 2. és 3. kategória) (1. és 2. kat.)

  – Szerves peroxidok (A., B., C., D., E., F. és G. típus) (A–F. típus)

  – Fémekre korrozív hatású (1. kategória)

 • A veszélyességi csoportokhoz tartozó fogalmak

  A lobbanáspont az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelyen egy illékony folyadék

  gőze a levegővel meggyújtható elegyet hoz létre. A lobbanáspont méréséhez

  gyújtóforrás szükséges. A lobbanásponton a gyújtóforrás eltávolításával a folyadék

  gőzének égése leállhat. Valamivel magasabb hőmérséklet a gyulladáspont, amelyen

  a gőzt meggyújtva az a gyújtóforrás eltávolítása után is folyamatosan ég. Kétféle

  lobbanáspont mérést alkalmazunk, a nyílt térit és a zárt térit.

  A nyílt téri lobbanáspontot mérő készülékben a mintát egy fűthető nyitott tégely

  tartalmazza, mely fölé a mérés során bizonyos időközönként lángot adnak. A mért

  lobbanáspont változik a láng folyadékfelülettől mért távolságától függően, és egy

  bizonyos távolság esetén egybe fog esni a gyulladásponttal. A legismertebb

  készüléktípus a Cleveland Open Cup (COC).

  http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klethttp://hu.wikipedia.org/wiki/Ill%C3%A9konys%C3%A1g_%28k%C3%A9mia%29

 • A zárt téri lobbanáspont mérő berendezéseknek két típusa van: nem egyensúlyi –

  ilyen például a Pensky–Martens, amelynél a folyadék feletti gőz nincs hőmérsékleti

  egyensúlyban a folyadékkal –, illetve egyensúlyi – mint a Small Scale (ismertebb

  nevén Setaflash), melynél a gőz a folyadékkel hőmérsékleti egyensúlyban levőnek

  tekinthető. A mintát tartalmazó tégely mindkét típusnál le van zárva egy fedéllel,

  melyen keresztül be lehet juttatni a gyújtóforrást. Rendes körülmények között a zárt

  tégelyes készülékek alacsonyabb lobbanáspontot mérnek, mint a nyitottak (a

  különbség jellemzően 5-10 °C), és jobb közelítését adják annak a hőmérsékletnek,

  amelynél a gőznyomás eléri az alsó gyulladási határt.

  Alsó robbanási határ (ARH): az éghető gáznak vagy gőznek azon koncentrációja

  levegőben, amely alatt a gázközeg nem robbanóképes.

  Felső robbanási határ (FRH): az éghető gáznak vagy gőznek azon koncentrációja

  levegőben, amely fölött a gázközeg nem robbanóképes.

 • CLP osztályozás

  Egészségi veszélyek

  - Akut toxicitás (1., 2., 3. és 4. kategória)

  - Bőrmarás / -irritáció (1A., 1B., 1C. és 2. kategória)

  - Súlyos szemkárosodás / szemirritáció (1. és 2. kategória)

  - Légzőszervi és bőrszenzibilizáció (1. kategória)

  - Csírasejt-mutagenitás (1A., 1B. és 2. kategória)

  - Rákkeltő hatás (1A., 1B. és 2. kategória)

  - Reprodukciós toxicitás (1A., 1B. és 2. kategória) D és külön kategória a szoptatásra

  gyakorolt és a szoptatás útján fellépő hatások számára

  - Célszervi toxicitás (STOT) – egyszeri expozíció (1. és 2. kategória) és (3. kategória

  kizárólag narkotikus hatások és légúti irritáció)

  - Célszervi toxicitás (STOT) – ismétlődő expozíció (1. és 2. kategória)

  - Aspirációs veszély (1. kategória)

 • Az LD rövidítés halálos adagot (Lethal Dose) jelent. Az LD50-érték azt mutatja meg,

  hogy az adott anyagból, készítményből mekkora mennyiség okozza a kísérleti állatok

  (általában patkány) 50 %-ának pusztulását 24 órán belül. Az LD50 értéket többnyire

  mg/kg mértékegységben adják meg, azaz a vizsgált anyag hány mg-ja okozza 1 kg

  élősúlyú kísérleti állat felének pusztulását. Az LD50 értékeket többféle módon adhatják

  meg. A kísérleti állatok szájon át, intravénás, illetve bőr alá kaphatják a vizsgált anyagot. A

  fajok különböző LD50 értéke nagyban különbözik egymástól. Egy patkány vagy egy egér

  értékéből nem következtethetünk emberére a tömeg átszámítása alapján. Bár megmutatja,

  hogy a vizsgált alanyok 50%-át megöli ekkora mennyiség, de ez nem jelenti azt, hogy egy

  adott alany nem halhatna meg sokkal kevesebbtől is, vagy élhetne túl akár többszörös

  mennyiségét is.

  Az LC rövidítés halálos koncentrációt jelent. Az LC50-érték azt mutatja meg, hogy az

  adott anyagból, készítményből mekkora koncentráció okozza megadott expozíciós idő alatt

  a kísérleti állatok (általában patkány) 50 %-ának pusztulását 24 órán belül. Az LC50

  értéket többnyire mg/liter/4 óra mértékegységben adják meg, azaz a vizsgált anyag 4 óra

  alatt hány mg/liter koncentrációja okozza a kísérleti állatok felének pusztulását.

  http://hu.wikipedia.org/wiki/Anyaghttp://hu.wikipedia.org/wiki/Mennyis%C3%A9ghttp://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatokhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Patk%C3%A1nyhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Anyaghttp://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatokhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Patk%C3%A1ny

 • IDLH-érték (Immediate Dangerous to Life and Health): Az IDLH azt a

  károsanyag-koncentrációt határozza meg, amelynél 30 perces behatás után a

  veszélytől való menekülésnek nincs akadálya, és nem keletkezik maradandó

  egészségkárosodás.

  ERPG-értékek (Emergency Response Planning Guide):

  ERPG-1: Olyan maximális koncentráció, amely egy órás behatás után legfeljebb

  enyhe, átmeneti hatást okoz.

  ERPG-2: Olyan maximális koncentráció, amely egy órás behatás után nem okoz

  visszafordíthatatlan egészségkárosodást.

  ERPG-3: Olyan maximális koncentráció, amelynek egy órás koncentráció után

  nincsenek életveszélyes következményei.

 • Expozíciós út 1.kat. 2.kat. 3.kat. 4.kat.

  Szájon át

  (mg/testtömeg kg)

  ATE ≤ 5 5

 • CLP osztályozás

  Környezeti veszélyek

  - Veszélyes a vízi környezetre (1. akut

  kategória, 1., 2., 3. és 4. krónikus kategória)

  - Az ózonrétegre veszélyes

 • Mivel a korábbi figyelmeztető mondattípusok (R-mondatok) számos

  olyan kitételt tartalmaztak, amelyek az ENSZ által meghatározott

  figyelmeztető mondat listában nem voltak megtalálhatóak, így az

  európai döntéshozók kialakítottak egy kifejezetten EU-specifikus

  figyelmeztető mondat fajtát, amelyet EUH jelöléssel látnak el.

 • CLP osztályozás példa

 • CLP osztályozás példa

 • Biztonsági adatlap

  1. Az anyag/készítmény neve, a gyártó /forgalmazó elérhetősége

  2. Összetétel

  3. Veszélyesség szerinti besorolás (piktogram, veszélyjel, R és S mondatok)

  4. Elsősegélynyújtás

  5. Tűzveszélyesség, tűzoltás

  6. Óvintézkedés baleset esetén

  7. Kezelés és tárolás

  8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

 • Biztonsági adatlap

  9. Fizikai, kémiai jellemzők

  10. Stabilitás és reakciókészség

  11. Toxikológiai információk

  12. Ökotoxikológiai adatok

  13. hulladékkezelés, ártalmatlanítás

  14. Szállításra vonatkozó előírások

  15. Szabályozási információk

  16. Egyéb

 • Következmény

  Minden olyan szabályozást, ahol valamilyen műszaki

  kritériumrendszer a veszélyes anyagok osztályozási

  rendszeréhez (44/2000 EüM. Rendelet) kötődik felül

  kell vizsgálni az új szabályozás tekintetében.

  Pl.: OTSZ, Seveso stb.

 • A KATASZTRÓFAVÉDLEM IPARBIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁS

  ÜZEMAZONOSÍTÁS

 • Katasztrófavédelem tevékenységi köre

  Tevekénységi köre:

  1. Tűzvédelem:

  - Tűz megelőzés

  - Tűz események kezelése

  - Tűzvizsgálatok

  2. Polgári védelem

  - Természeti katasztrófák elhárítása

  3. Iparbiztonság

  - Veszélyes ipari üzemek engedélyezése

  - Veszélyes áru szállítás ellenőrzése

  - Kritikus infrastruktúra védelem

  4. Vízügy: 2014. szeptember 10-től

  5. Egyéb: Gázkészülékek ellenőrzése, kémények ellenőrzése

 • Gazdálkodó szervezet

  Felső küszöbértékű

  Alsó küszöbértékű

  Küszöbérték alatti

  Gazdálkodó szervezet

  Kiemelten kezelendő létesítmény.

  Biztonsági jelentés

  Biztonsági elemzés

  Súlyos Káresemény

  Elhárítási Terv

  Nem tartozik a hatály alá

 • 2004. évi statisztika

  215 üzem azonosítás

  54 felső

  küszöbértékű

  68 alsó

  küszöbértékű

  93 nem

  tartozik a

  Kat.tv hatálya

  alá

  122 üzem

 • Magyarországon összesen 231 Seveso II. Irányelv hatálya alá

  tartozó üzem működik, melyből 134 db üzem alsó-, 97 db üzem

  felső küszöbértékű-, 555 db küszöbérték alatti üzemnek minősül.

  2014. évi statisztika

 • EU statisztika

 • 2011. évi CXXVIII. törvény

  Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: egy adott üzemeltető irányítása

  alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal

  foglalkozó létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó

  infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a törvény

  végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő

  mennyiségben, és ennek alapján alsó vagy felső küszöbértékűnek minősül.

  Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletben

  meghatározott ismérveknek megfelelő anyag, keverék vagy készítmény,

  akár nyersanyag, termék, melléktermék, maradék, köztes termék, vagy

  hulladék formájában

 • A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (küszöbérték alatti üzem) azonosítása során

  meghatározzuk azt, hogy az üzem a Kat. hatálya alá tartozik-e, és ha igen, akkor alsó-

  küszöbértékű, felső-küszöbértékű, vagy küszöbérték alatti veszélyes üzem-e.

  Üzemazonosítás

 • A veszélyes ipari üzem azonosításának részletes szabályait a Rendelet 1. sz.

  melléklete tartalmazza.

  Az 1. táblázat a veszélyes anyagok veszélyességi osztályait, és a hozzájuk

  tartozó alsó és felső küszöbmennyiségeket tartalmazza.

  A 2. táblázat a leggyakrabban előforduló veszélyes anyagokat és a hozzájuk

  tartozó alsó és felső küszöbmennyiségeket adja meg.

 • Üzemazonosítás egy veszélyes anyag jelenléte esetén

  1. Ha a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben jelen lévő veszélyes

  tömege eléri vagy meghaladja az Rendelet 1. melléklet 1. vagy 2.

  táblázat C oszlopában meghatározott értéket, akkor a veszélyes

  anyagokkal foglalkozó üzem felső küszöbértékű.

  2. Ha a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben jelen lévő veszélyes

  anyag tömege eléri vagy meghaladja a B oszlopban meghatározott

  értéket, de nem éri el a C oszlopban meghatározott értéket, akkor a

  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem alsó küszöbértékű.

  3. Ha az üzemben jelen lévő veszélyes anyag tömege eléri vagy meghaladja

  a B oszlopban meghatározott érték negyedét, akkor az üzem küszöbérték

  alatti üzemnek minősül.

  4. Ha a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben több veszélyes anyag

  van jelen, akkor az összegzési szabályt kell alkalmazni.

 • Amennyiben többféle veszélyes anyag van jelen az üzemben, akkor a veszélyes

  anyagok mértékadó mennyiségét az üzemeltető az alábbiak szerint számítja ki, és a

  veszélyes tevékenység azonosításánál ezt veszi figyelembe:

  Ha az alábbi összeg:

  q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+... > 1,

  akkor az üzem a rendelet hatálya alá tartozik, azaz alsó vagy felső küszöbértékű.

  A megadott képletben:

  qx - az 1. vagy a 2. táblázatban megjelölt valamely veszélyességi osztályba

  tartozó jelen lévő veszélyes anyag mennyisége,

  Qx - az 1. vagy a 2. táblázat alapján meghatározott alsó küszöbmennyiség (2.

  oszlop);

  a felső küszöbértékű üzem azonosításakor, vagy

  Qx - az 1. vagy a 2. táblázat alapján meghatározott felső küszöbmennyiség (3.

  oszlop).

 • Ezt az összegzési szabályt az egészségi veszélyek, a fizikai veszélyek és a környezeti

  veszélyek értékeléséhez kell használni. Ennélfogva a szabályt külön-külön is kell

  alkalmazni:

  1. a 2. táblázatban felsorolt az 1., a 2. akut toxikus kategóriába (minden expozíciós

  útvonal) vagy a 3. akut toxikus kategóriába (belégzéses útvonal) vagy STOT SE 1.

  kategóriába tartozó veszélyes anyagok, valamint az 1. táblázat H1–H3. veszélyességi

  osztályba tartozó veszélyes anyagok összegzésekor;

  2. a 2. táblázatban felsorolt veszélyes anyagok, amelyek robbanóanyagok, tűzveszélyes

  gázok, tűzveszélyes aeroszolok, oxidáló gázok, tűzveszélyes folyadékok, önreaktív

  anyagok vagy keverékek, szerves peroxidok, piroforos folyadékok és szilárd anyagok

  vagy oxidáló folyadékok vagy szilárd anyagok, valamint az 1. táblázat P1–P8.

  veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok összegzésekor;

  3. a 2. táblázatban felsorolt a vízi környezetre veszélyes akut 1. kategóriába vagy

  krónikus 1. vagy 2. kategóriába tartozó veszélyes anyagok, valamint az 1. táblázat

  E1. és E2. veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok összegzésekor.

 • Az összegzést nem kell elvégezni abban az esetben, ha egy veszélyes anyag vagy

  egy veszélyességi osztályba tartozó anyagok jelen lévő mennyisége eléri, vagy

  meghaladja a felső küszöbértékét.

 • A szabályozás hatálya változik: tevékenység alapján

  „Tárolás: a veszélyes anyag ideiglenes vagy tartós jelenléte raktározás,

  készletezés vagy biztonságos felügyelet melletti elhelyezés céljából, kivéve a

  szállítókonténerek közúti, vasúti, vagy belvízi kombinált fuvarozásra történő

  átrakását.”

  VÁLTOZÁSOK RÉSZLETEKBEN I.

 • MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ

  KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEM

  A veszélyes tevékenység azonosításánál a 3. c) pont szerinti

  összegzési szabály alkalmazása során a teljes veszélyes anyag

  mennyiség meghatározásakor figyelmen kívül hagyható a

  mezőgazdasági tevékenységet végző küszöbérték alatti üzem

  esetében a tartályban, palackban (beleértve a kapcsolódó

  technológiai berendezéseket) tárolt, az 1. melléklet 2. táblázat 18.

  sora szerinti veszélyes anyag.

 • B/1. adatlap:

  1. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem / küszöbérték alatti üzem neve:

  2. Üzemeltető neve:

  3. Üzemeltető székhelye:

  4. Az üzem (telephely) pontos címe (amennyiben eltér a székhely adataitól):

  5. Az üzem tevékenységi köre, rendeltetése:

  6. Az üzem levelezési címe:

  7. Telefon munkaidőben (központ, titkárság, ügyelet):

  8. Telefon munkaidőn kívül (központ, titkárság, ügyelet):

  9. Fax (központi):

  10. Vezető (vezérigazgató, ügyvezető, elnök stb.) neve, beosztása:

  11. Vezető levelezési címe:

  12. Vezető e-mail címe:

  13. Vezető telefonszáma, fax száma:

  14. Vezető mobiltelefon száma:

  15. Kapcsolattartó neve, beosztása:

  16. Kapcsolattartó e-mail címe:

  17. Kapcsolattartó telefonszáma, fax száma:

  18. Kapcsolattartó mobiltelefon száma:

  19. Meghatalmazott neve, beosztása:

  20. Meghatalmazott e-mail címe:

  21. Meghatalmazott telefonszáma, fax száma:

  22. Meghatalmazott mobiltelefon száma:

  23. GPS koordináta:

 • ÜZEMI INFORMÁCIÓK

  I. ÜZEM KÖRNYEZETE

  1. Lakóövezet távolsága, üdülőövezet távolsága, közintézmények távolsága, tömegtartózkodásra

  szolgáló építmények/létesítmények távolsága (méter)

  2. Munkahelyek, más egyéb üzemek, irodaházak stb. távolsága (méter)

  3. Veszélyes anyaggal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem távolsága (méter)

  4. Lakossági ellátást szolgáló közművek távolsága (méter) (tételesen felsorolva)

  5. Azon területeknek, egyéb üzemeknek, gazdálkodó szervezetek telephelyeinek távolsága,

  amelyek kiválthatják, vagy fokozhatják a súlyos baleset és a dominóhatás kockázatát, vagy

  következményeit (méter) (tételesen felsorolva)

  II. ÜZEM

  Jelenlévő személyek száma

  1. Üzem saját munkavállalóinak és az üzem területén rendszeresen vagy állandóan tartózkodó

  nem saját munkavállalók, ügyfelek stb. száma (fő)

  Veszélyes anyag (R. szerinti) tulajdonsága és technológiai körülményei

  2. Az 1. melléklet, 1. táblázat H1., H2., H3. veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok

  jelenléte (igen/nem)

  3. Az 1. melléklet, 1. táblázat, P1.a, P1.b veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok

  jelenléte (igen/nem)

  4. Cseppfolyós gáz (palackos gáz kivételével) jelenléte (igen/nem)

  5. Nyomás (min. 300 kPa túlnyomás) alatti technológiai berendezések jelenléte (igen/nem)

 • Az alábbi kritériumok egyikének teljesülése esetén súlyos

  káresemény elhárítási terv készítését kell előírni:

  1. az 1. melléklet, 1. táblázat, H1, H2, H3 veszélyességi osztályba tartozó

  veszélyes anyagok jelenléte;

  2. az 1. melléklet, 1. táblázat, P1.a, P1.b veszélyességi osztályba tartozó

  veszélyes anyagok jelenléte;

  3. veszélyes anyagok körébe tartózó cseppfolyós gáz jelenléte, kivéve a

  palackos gáztárolást, valamint a 12,5 tonna névleges töltettömegnél kisebb,

  propán-bután gázt tartalmazó, fogyasztói tartályban történő tárolást,

  beleértve a kapcsolódó technológiai berendezéseket.

  4. nyomás (legalább 300 kPa túlnyomás) alatti, veszélyes anyagot tartalmazó

  technológiai berendezések jelenléte, kivéve a palackos gáztárolást,

  valamint a 12,5 tonna névleges töltettömegnél kisebb, propán-bután gázt

  tartalmazó, fogyasztói tartályban történő tárolást, beleértve a kapcsolódó

  technológiai berendezéseket.

 • Nem kell súlyos káresemény elhárítási terv készítését előírni, ha

  az alábbi kritériumok együttesen teljesülnek:

  1. a küszöbérték alatti üzem határától számítva

  – aa) a lakóövezet, üdülőövezet, közintézmények, tömegtartózkodásra szolgáló

  építmények távolsága nagyobb, mint 300 méter,

  – ab) a munkahelyek, más egyéb üzemek, irodaházak stb. távolsága nagyobb, mint 200

  méter, és

  – ac) veszélyes anyaggal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem távolsága nagyobb,

  mint 100 méter, és

  2. az üzem saját munkavállalóinak és az üzem területén rendszeresen vagy állandóan

  tartózkodó munkavállalók száma 30 főnél kevesebb.

  3. emberi életet veszélyeztető tűz- és robbanási hatás mértéke az üzem határánál hőhatás

  esetében 4 kW/m2 és túlnyomás esetében 10 kPa értéket nem haladja meg, és

  4. a környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetés esetén a 7. melléklet

  1.7. pontjában rögzített feltételek teljesülnek.

 • Veszélyes üzemek, létesítmények és anyagok

  azonosítása

 • Gazdálkodó szervezet

  Felső küszöbértékű

  Alsó küszöbértékű

  Küszöbérték alatti

  Gazdálkodó szervezet

  Kiemelten kezelendő létesítmény.

  Biztonsági jelentés

  Biztonsági elemzés

  Súlyos Káresemény

  Elhárítási Terv

  Nem tartozik a hatály alá

 • Veszélyes anyag

  A 219/2011. Korm. rendelet 1. melléklet:

  1. Nevesített veszélyes anyagok (2. táblázat)

  2. Osztályba sorolt veszélyes anyagok (1. táblázat)

  Osztályba sorolás H mondatok alapján.

  H mondat a biztonsági adatlap.

 • Biztonsági adatlap

  1. Az anyag/készítmény neve, a gyártó /forgalmazó elérhetősége

  2. Veszélyesség szerinti besorolás (piktogram, veszélyjel, H és P mondatok)

  3. Összetétel

  4. Elsősegélynyújtás

  5. Tűzveszélyesség, tűzoltás

  6. Óvintézkedés baleset esetén

  7. Kezelés és tárolás

  8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

 • A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (küszöbérték alatti üzem) azonosítása során

  meghatározzuk azt, hogy az üzem a Kat. hatálya alá tartozik-e, és ha igen, akkor alsó-

  küszöbértékű, felső-küszöbértékű, vagy küszöbérték alatti veszélyes üzem-e.

  Üzemazonosítás

 • A veszélyes ipari üzem azonosításának részletes szabályait a Rendelet 1. sz.

  melléklete tartalmazza.

  Az 1. táblázat a veszélyes anyagok veszélyességi osztályait, és a hozzájuk

  tartozó alsó és felső küszöbmennyiségeket tartalmazza.

  A 2. táblázat a leggyakrabban előforduló veszélyes anyagokat és a hozzájuk

  tartozó alsó és felső küszöbmennyiségeket adja meg.

 • Üzemazonosítás lépései

  1. Bekérem az anyagok biztonsági adatlapját, mennyiségét (tömeg)

  2. Megnézem nevesített anyag-e. Ha igen, akkor a továbbiakban a hozzátartozó

  küszöbértékkel számolok. Megnézem, hogy az anyag egészségügyi, fizikai vagy

  környezeti veszélyt jelent-e.

  3. Ha nem nevesített, megnézem, hogy a „H” mondat alapján osztályba sorolható-e. Egy

  anyag több osztályba is sorolható, attól függően, hogy az anyag egészségügyi, fizikai

  vagy környezeti veszélyt jelent-e. (Mások a küszöbértékek.)

  4. Összegzés szabályt alkalmazom: az azonos veszélyt jelentő anyagok mennyiség /

  küszöbérték hányadosát összegzem.

  5. Értékelés:

  1. ha az alsó küszöbértékre elvégzett bármelyik hányados (egészségügyi, fizikai vagy

  környezeti veszély) nagyobb mint 0,25 és kisebb mint 1, akkor küszöbérték alatti az üzem.

  Ha nagyobb mint 1, akkor alsó küszöbértékű.

  2. ha a felső küszöbértékre elvégzett bármelyik hányados (egészségügyi, fizikai vagy

  környezeti veszély) nagyobb mint 1, akkor felső küszöbértékű.

 • Köszönöm a figyelmet!