48
www.lip-bled.si VHODNA VRATA

VHODNA - LIP BLED

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VHODNA - LIP BLED

ww

w.li

p-bl

ed.s

i VHODNA VRATA

Page 2: VHODNA - LIP BLED

2

Page 3: VHODNA - LIP BLED

Kazalo

Posebnosti 6-15Sivi odtenki 16Les-Alu 18Panorama 203D 22Trend 24Rustikal 32Garažna vrata 34Tehnika 36Stekla 41Držala, Kljuke 42Barve 44

Vhodna vrata so

obraz hiše ali

stanovanja in

zahtevajo skrbno izbiro.

3

Page 4: VHODNA - LIP BLED

T 182 HA ni v katalogu

T 145 HA stran 18

T 115stran 30

T 103stran 26

T 105stran 26

T 110 Estran 26

T 110 stran 26

T 111stran 26

P 601ni v katalogu

P 603stran 20

P 604 stran 20

P 606stran 20

T 160ni v katalogu

T 170ni v katalogu

T 116stran 8

T 117stran 30

R 370 stran 33

R 368stran 32

T 213stran 24

T 220stran 26

T 410stran 28

P 618stran 21

T 104stran 18

T 152 HAstran 19

T 180 betonstran 30

T 165stran 28

T 180 Pstran 14

T 181stran 16

T 214stran 24

T 409stran 28

P 619stran 8

P 622 Astran 7

P 621stran 6

P 630stran 16

T 180 HA stran 18

Trend

Trend

Trend

Panorama

Les - Aluminij

Panorama

Rustikal

T 180stran 30

T 180stran 14

P 622stran 6

Horizontstran 9

Zvezdastran 9

T 180 Tillystran 9

R 306stran 32

R 384stran 32

P 621 Astran 6

4

Page 5: VHODNA - LIP BLED

P 605 3Dstran 22

T 105 HA stran 18

P 616 HA stran 19

T 110 HA stran 18

P 607stran 20

P 608stran 12

T 185stran 28

T 188stran 28

T 185stran 28

P 610stran 20

T 155stran 24

T 213 3Dstran 22

R 806stran 32

R 573ni v katalogu

R 603 stran 32

R 623 stran 32

R 611 stran 32

T 121stran 29

T 122stran 28

T 125stran 26

T 190stran 28

T 211stran 24

T 150stran 24

T 145stran 24

T 212stran 24

P 613stran 10

P 612stran 21

T 210stran 24

T 104 HAstran 18

T 184stran 28

P 615stran 16

Les - Aluminij3D

Garažna vrata

P 609stran 8

GV 115/1Sstran 34

Vertikostran 9

P 609stran 8

R 621stran 32

T 118stran 30

T 119stran 30

T 152stran 19

T 182 ni v katalogu

Vertiko / Sstran 9

5

Page 6: VHODNA - LIP BLED

P 621 hrastdržalo 95 cm .. DQ 30/30 črno

P 622 A macesendržalo 75 cm .. DQ 30/30 črno

P 622 macesendržalo 75 cm ................... D 100

ST 100steklo ............. SATINATO BELI

STV 20steklo ................ STOPSOL SIVI

P 621 A hrastdržalo 95 cm .. DQ 30/30 črno

Stranski panelz masivno oblogo

6

Page 7: VHODNA - LIP BLED

TERMO JESEN

SKRITO DRŽALO

PRSTNI ODTISNA DRŽALU

MASIVNI LESna zunanji strani vrat

IDEJA !

Toplotno obdelan, rjave barve, ki je enaka po celotnem preseku. Večja odpornost na zunanje atmosferske vplive.

Skrita vrata, ki se zlijejo z leseno fasado.

Elegantno skrit, skoraj neviden.

P 622 A termo jesendržalo 115 cm .........DQ 30/30

STV 10zunaj obloga termo jesensteklo prozorno

P 621 A macesen

7

Page 8: VHODNA - LIP BLED

GRčA | naraven videz vhodnih vrat

ST 100stekloSATINATO BELI

P 609 smreka floderbarva ............................Oljka 2Kpodboj ........................RAL 9017držalo 180 cm DQ 30/30 črnoopcija ........... površina krtačena

P 619 hrast RUSTIK krtačenbarva ............................ Oreh 2Kdržalo 135 cm .......D 100 črno

T 116 smrekabarva ...................................8 UVdržalo 55 cm ................... D 100

T 116 macesenbarva ...............................10 matdržalo 75 cm ................... D 100zaščitna pločevina .............E 75

STV 10stekloSTOPSOL SIVI

P 609 hrastbarva ...................................8 UVkljuka ......................................E 6podboj ........................RAL 9017

P 619 hrast RUSTIK krtačenbarva ...............Lignovit Protectpodboj črn .................RAL 9017 držalo .............. DQ 30/30 črnozaščitna pločevina ... E 75 črna

8

Page 9: VHODNA - LIP BLED

ALTHOLz | Star leSStar masiven les ima posebno strukturo. Več razpok. Več grč. Več raznolikosti.

Vertikoles ....................................Altholzkljuka .......................... E 12 črna

Horizontles ....................................Altholzkljuka .......................... E 12 črna

Vertiko / Sles ....................................Altholzkljuka .......................... E 12 črnasteklo ............. SATINATO BELI

ST 100steklo ............. SATINATO BELI

Zvezdales ....................................Altholzdržalo 180 cm DQ 30/30 črno

T 180 Tillyles .............. smreka Tilly ploščabarva ....................................... 20 držalo 200 cm ................ D 100

9

Page 10: VHODNA - LIP BLED

Utopljena rozetačiste linije.

Opcija: vrata znotraj v drugi barvi, prilagojeno notranji opremi.

P 613 macesendržalo 115 cm ................ D 100

STV 10steklo ............. SATINATO BELI

10

Page 11: VHODNA - LIP BLED

MAcESEN ObLOgA

STV 10StranSka Svetloba brez vidnega okvirja

MaSivna obloga na zUnanji Strani vrat

Okvir stranske svetlobe zunaj prekrit s fasado.Rob stekla ni viden. Spodaj inox zaključek.

Noter vidna letvica 18 mm.

Steklo do tal, vgrajeno iz notranje strani. Okvir stranske svetlobe prekrit z ometom. Znotraj vidna letvica.

11

Page 12: VHODNA - LIP BLED

Krtačeno krilo prečno na letnice, izgled tekstila

Opcija: krtačeno krilo vzdolžno z letnicami

Opcija: krtačen podboj vzdolžno z letnicami

Utopljeno držalo brez nerjavečega jekla na voljo samo pri barvah 2K.

P 608 macesenbarva ....................................... 10držalo 50 cm ...................GH 11odkapni profil ................E 2000

P 608 hrastbarva .........................Quarzgraupodboj ........................RAL 9017držalo 75 cm GH 11 brez inoxazaščitna pločevina ... E 30 črna

P 608 hrastbarva ............................. G8/F10podboj ........................RAL 9017držalo 50 cm ...................GH 11zaščitna pločevina .............E 75

P 608 hrastbarva ...................................8 UVpodboj ........................RAL 9017 držalo 75 cm ...GH 11 brez inoxa

STV 20steklo ................ STOPSOL SIVI

12

Page 13: VHODNA - LIP BLED

KRTAčENA pOvRšINA

P 608 macesendržalo 50 cm ...................GH 11zaščitna pločevina .............E 75

Dodatek: macesnova obloga špalet

Okvir stranske svetlobe zunaj prekrit s fasado Opcija: noter okvir viden

Noter okvir prekrit z ometom, element bele barve

STV 20poravnano StekloSteklo poravnano z okvirjem je vgrajeno iz zunanje strani. Utor obdelan z UV črnim kitom. Steklo do tal. Okvir stranske svetlobe je standardno na zunanji strani prekrit s fasado.

13

Page 14: VHODNA - LIP BLED

SKRITA NASADILA | vrata v eni ravnini

Za estetiko in lepoto vašega vhoda bo poskrbela obojestranska poravnava podboja in krila. Nasadila so skrita v brazdi med podbojem in krilom.

Tectus 540 3D

GH 20

Vhodna vrata gledava z vidika, da je to prvi stik z obiskovalcem. Naj bodo dovolj velika, topla tako v materialu kot barvi, z naravno strukturo. Želiva si, da se jih obiskovalec želi dotakniti, da s prsti potegne po strukturi lesa. S stransko zasteklitvijo dobimo efekt prelivanja notranjega in zunanjega prostora – tudi takrat, ko so vrata zaprta. Ne želiva poustavriti hermetične pregrade, saj je tudi predprostor pred vrati del hišnega prostora. Nekoč so se ljudje zadrževali pred vrati – klopca – pogovor, počitek, v Železnikih tudi klekljanje.

Bojan in Minca Rihtaršič

KOMENTAR ARHITEKTA

T 180 P macesen prečnodržalo 180 cm ...D 30/30 črno

STV 20steklo ................ STOPSOL SIVI

T 180 hrastdržalo 160 cm ................GH 20

14

Page 15: VHODNA - LIP BLED

vrataPORAVNANA S fASADO

eleganCa in FUnkCionalnoSt

Vaš vhod zaznamuje ena sama neprekinjena linija.Vrata poravnana s fasado, ukrivljeno steklo poravnano z okvirjem vrat.

P 621 A

UKRIvLjENO STEKLOpogled brez ovir

Stranska svetlobaSTV 20 z ukrivljenim steklomP 619 hrast RUSTIK

TEHNIČNE INFORMACIJE

Zaokroženo steklo

Zaokroženo steklo z ravnimi podaljški

min radij500 mm

1000 mm

max razvita širina1200 mm2440 mm

max višina2400 mm3600 mm

ESG, ESG+VSG, TVG+VSG

po ponudbi

Detajl vgradnje

15

Page 16: VHODNA - LIP BLED

LESENA VRATA V SIVIH ODTENKIH

P 630steklo ............. SATINATO BELIopcija: držalo z LED osvetlitvijodržalo ...............................GH 02

P 615držalo ...............................GH 02opcija: držalo z LED osvetlitvijo

T 214steklo ............. SATINATO BELIdržalo 95 cm ......................D 21

T 211steklo z motivom ...........MS 40držalo 160 cm ...................D 21

T 181držalo 180 cm ................GH 45

16

Page 17: VHODNA - LIP BLED

17

Page 18: VHODNA - LIP BLED

T 180 HAdržalo 180 cm .........DQ 30/30

T 104 HAdržalo 180 cm .........DQ 30/30

STV 10steklo ............. SATINATO BELI

STV 10steklo ............. SATINATO BELI

T 105 HAdržalo 75 cm ................... D 100zaščitna pločevina .............E 75

ST 100steklo ... MS 822 A/S

T 110 HAsteklo z motivom ........ MS 162držalo 75 cm ................DQ 200zaščitna pločevina .............E 75

T 145 HAsteklo ............. SATINATO BELIdržalo 75 cm ................... D 100zaščitna pločevina .............E 75

LES-ALUVsi modeli Trend so izvedljivi v Les-Alu izvedbi.

18

Page 19: VHODNA - LIP BLED

ST 100 HAsteklo z motivom ....... MS 66 A

T 213 HAsteklo ....................... PESKANOdržalo 75 cm ................DQ 200zaščitna pločevina .............E 75

T 152 HAsteklo ............. SATINATO BELIdržalo 95 cm ................DQ 200zaščitna pločevina .............E 30

P 616 HAsteklo ............. SATINATO BELIdržalo 150 cm ................ D 100

kljuka ......................................E 6

ST 100 HAsteklo z motivom ....... MS 66 A

T 212 HAsteklo ....................... PESKANOdržalo 55 cm .................D 1180

Pogled od zunaj Pogled od znotraj

19

Page 20: VHODNA - LIP BLED

P 604steklo ............. SATINATO BELIdržalo prečno 38 cm ...D 1176zaščitna pločevina .............E 75

P 606steklo ............. SATINATO BELIdržalo 75 cm ................... D 100zaščitna pločevina .............E 75

P 607steklo z motivom ...........MS 30držalo 75 cm ................DQ 200

P 605furnir ........................ ZEBRANO steklo z motivom ...........MS 16leseno držalo 50 cm .....GH 01

P 603pas furnirja zunaj .. HRAST GRČAsteklo ............. SATINATO BELIdržalo 75 cm ................DQ 200zaščitna pločevina .............E 75

P 610steklo z motivom ........... MS 31leseno držalo 50 cm ..... GH 01

PANORAMA

20

Page 21: VHODNA - LIP BLED

P 618držalo 130 cm ................GH 45

P 612držalo 135 cm .............DQ 300podboj ........................RAL 9017

steklo .......................... prozorno

Pogled od zunaj Pogled od znotraj

PANORAMA

21

Page 22: VHODNA - LIP BLED

ST 100steklo z motivom ........ MS 66A

T 213 3Dsteklo ....................... PESKANOdržalo 75 cm ................DQ 200zaščitna pločevina .............E 75

P 605 3Dfurnir ........................ ZEBRANO steklo z motivom ...........MS 16leseno držalo 50 cm .....GH 01

leseno držalo 50 cm .....GH 01

3D VRATA

22

Page 23: VHODNA - LIP BLED

23

Page 24: VHODNA - LIP BLED

T 150steklo z motivom ....MS 161/4držalo 94 cm .................D 1122odkapni profil ................E 2000

ST 100steklo z motivom .... MS 164/Szaščitna pločevina .......... ST 75

ST 100steklo: ............ SATINATO BELI

T 214steklo: ............ SATINATO BELIdržalo 95 cm ......................D 21

T 212steklo ....................... PESKANOdržalo 55 cm .................D 1180

ST 100steklo z motivomMS 66 A

TREND

T 210steklo ............. SATINATO BELIleseno držalo ..................GH 01

T 150steklo z motivom ....MS 161/4držalo 94 cm .................D 1122zaščitna pločevina .............E 75

T 155steklo ....................... PESKANOdržalo 135 cm ................ D 100odkapni profil ................E 1000

ST 100steklo z motivomMS 125/S

T 145steklo ....................... PESKANOkljuka ......................................E 4odkapni profil ................E 1000

ST 100steklo z motivom . MS 822A/Sprečka ........................ RF 370/2

ST 100steklo z motivomMS 66A

T 213steklo ....................... PESKANOdržalo 75 cm ................DQ 200zaščitna pločevina .............E 75

T 211steklo z motivom ...........MS 40držalo 160 cm ...................D 21

24

Page 25: VHODNA - LIP BLED

25

Page 26: VHODNA - LIP BLED

T 110 Esteklo z motivom ........ MS 162kljuka ......................................E 4odkapni profil ................E 2000

T 125steklo z motivom .....MS 102 Akljuka ......................................E 6zaščitna pločevina .............E 75

ST 100steklo z motivom .... MS 102/S

T 111steklo z motivom ........ MS 154držalo 150 cm ................ D 100zaščitna pločevina ........E 3000

T 110steklo z motivom ........ MS 102držalo 75 cm ................... D 100zaščitna pločevina .............E 75

ST 100steklo z motivom MS 822 A/S

T 110steklo z motivom ........ MS 110držalo 75 cm ................... D 100zaščitna pločevina .............E 75

TREND

T 105držalo 75 cm ................... D 100zaščitna pločevina .............E 75

T 220steklo z motivom ........ MS 311držalo 83 cm .................D 1142odkapni profil ................E 1000

ST 100steklo ......MASTERCARE BELI

T 103steklo ......MASTERCARE BELIkljuka ......................................E 8zaščitna pločevina .............E 75

ST 100steklo z motivom .... MS 311/S

ST 100steklo .................... MS 822 A/S

26

Page 27: VHODNA - LIP BLED

27

Page 28: VHODNA - LIP BLED

T 190steklo ............. SATINATO BELIkljuka ......................................E 4zaščitna pločevina .............E 75

T 410steklo z motivom ........ MS 880držalo 35 cm ................... D 100

ST 100 ST 100steklo z motivomMS 869/S

T 165steklo ............. SATINATO BELIdržalo 180 cm .........DQ 30/30

T 122držalo 55 cm ................... D 100prečke ........................ RF 370/3steklo fuzijsko ............. MF 122

T 409držalo 55 cm ................... D 100

T 185steklo z motivom: ....... MS 164kljuka: .....................................E 7odkapni profil ................E 2000

T 185steklo ............. SATINATO BELIdržalo 55 cm .................D 1180zaščitna pločevina .............E 75

ST 185zaščitna pl ..ST 75

T 184 steklo ............. SATINATO BELIdržalo 160 cm .........DQ 30/30

T 188 steklo ............. SATINATO BELIgumb ......................................E 5

TREND

28

Page 29: VHODNA - LIP BLED

T 121steklo ................... PROZORNOdržalo prečno 38 cm ...D 1176zaščitna pločevina .............E 75

Opcija: prečni furnir

29

Page 30: VHODNA - LIP BLED

T 180 BETONdržalo 200 cm ................GH 45podboj ........................RAL 7016

ST 100stekloSATINATO BELI

T 117držalo prečno 55 cm ...D 1180

TREND

T 180kljuka ......................................E 6zaščitna pločevina .............E 75

T 115kljuka ......................................E 6zaščitna pločevina .............E 75

T 180držalo 135 cm ................ D 100podboj ........................RAL 9017

T 118kljuka .......................... E 12 črna

ST 100stekloSATINATO BELI

T 119držalo 35 cm ................DQ 300zaščitna pločevina .............E 75

T 116 macesendržalo 75 cm ................... D 100zaščitna pločevina .............E 75

STV 10stekloSTOPSOL SIVI

30

Page 31: VHODNA - LIP BLED

31

Page 32: VHODNA - LIP BLED

RUSTIKAL

Osnovna izvedba vrat Rustikal je z okrasnimi nalimki zunaj, brez pravih polnil. Znotraj krilo gladko. Standardne letvice “A”.

Doplačila:• Prava polnila• Stilne letvice “F”• Letvice obojestransko v stranski svetlobi

ST 100

R 603steklo ........................SILVIT belikljuka ..................................MB 1prava polnila

R 603steklo ........................SILVIT belikljuka ..................................MB 1okrasna polnila

Pogled od zunaj Pogled od znotraj

R 603steklo ........................SILVIT belikljuka ..................................MB 1okrasna polnila

ST 611R 611steklo ...ORNAMENT 504 belikljuka ..................................MB 1

R 623kljuka ..................................MB 1steklo ............... SATINATO beli

R 370kljuka ..................................MB 1 steklo .........VITRAŽ brez fazet(gotik beli + parsol zeleni)

R 384kljuka ..................................MB 1 steklo ..................ČINČILA bela

R 621kljuka ..................................MB 1 steklo ........................SILVIT beli

R 368kljuka .....................................M 1 steklo ........................SILVIT beli

R 806kljuka ..................................MB 1

ST 200steklo ........SILVIT beli

ST 200ST 306stekloSILVIT beli

R 306kljuka ..................................MB 1

32

Page 33: VHODNA - LIP BLED

ST 200steklo ........SILVIT beli

33

Page 34: VHODNA - LIP BLED

GARAŽNA vRATA

Opcija: Zaustavljalec vrat zgornji

Standardno: Nogice

Opcija: Zaustavljalec vrat spodnji

R 623

T 410 T 105/1S

gV 115/1S

T 105

T 110

gV 105/3SgV 623

gV 110

Usklajen videz vhodnih in garažnih vrat.

gV 115 gV 105/1S

gV 185gV 114/1S T 185

34

Page 35: VHODNA - LIP BLED

Usklajen videz vhodnih in garažnih vrat.

35

Page 36: VHODNA - LIP BLED

TEHNIKA

podboj

Profil 68 Profil 78 b

krilo

vezana plošča

alu parna zapora

ojačitvena plošča

toplotna izolacija

pragtesnilo

mehanizem proti krivljenju

Vrste lesa:smreka, macesen, hrastDruge vrste lesa:oreh, termo jesen, zebrano, cedraDimenzije:standardno do 115 x 225 cmmaksimalno do 130 x 300 cmSteklo:dvoslojno UG = 1,1 W/m2Kz doplačilom:troslojno izolacijsko UG = 0,7 ali 0,6 ali 0,5 W/m2KKljučavnica:varnostna s tritočkovnim zaklepanjem

Nasadila:trije kosi s trismerno regulacijoTesnilo: dvojnoPrag standard: BS 1932 (profil 68) ali BKV (drugi)Površinska obdelava lesa: - debeloslojna vodna lazura po barvni karti - pokrivna barva po RAL ali NCS barvni kartiStabilizacija:mehanizem proti krivljenju MPK 10

Profil 68 Profil 78 Profil 88 Profil 98 Profil 78b Profil 108b

STANDARD ENERGETSKO VARČNA in PASIVNAToplotna prehodnostUD (W/m2K)

V izračunu so upoštevane dimenzije:vhodna vrata 115 x 225 cm, st. svetloba 50 x 225 cm, steklo v krilu 22 x 150 cm

polna vrata

0,92 0,88 0,78 0,75 0,88 0,62

vrata s steklom UG = 1,1 UG = 0,7 UG = 0,5 UG = 0,5 UG = 0,7 UG = 0,5

1,0 0,95 0,85 0,81 0,95 0,69

polna vrata s stransko svetlobo UG = 1,1 UG = 0,7 UG = 0,5 UG = 0,5 UG = 0,7 UG = 0,5

1,0 0,92 0,80 0,78 0,92 0,67

36

Page 37: VHODNA - LIP BLED

Profil 78 b

LES - ALUmINIj

RAL mONTAŽA

PRAgI

BS 1932 BKV 70 RS 55ni garancije na vdor vode

BS 1932 -8 mm Kotnik 40/40

Tehnične lastnosti

Aluminij oblogasistem Alto.Nova(Stemeseder, Avstrija)Tesnilotrojno, spodaj enojnoPragtermoizolacijski BKV 70Površinska obdelava aluminijaprašno lakiranpo standardu RAL RG 631

obloga iz aluminija3mm

zračni prostor14 mm

PURENIT

Pri vgradnji energetsko varčnih in pasivnih vhodnih vrat je pomemben način montaže in izbor materialov, ki bodo zagotovili čim boljšo zatesnitev stika med vrati in zidom.

RAL montaža se od klasične razlikuje v bolj zatesnjenem spoju med vrati in zidom. Preprečuje nastanek plesni na špaletah in nastanek toplotnih mostov. Načelo delovanja RAL montaže je 10-krat boljše tesnenje stika na notranji strani, kot na zunanji (tri nivojsko tesnenje).

37

Page 38: VHODNA - LIP BLED

KLjUčAvNICE za najvišjo varnoSt

cILINDRI

SAMOzAPIRALA

STANDARDNOGU Secury MR23-točkovna

Vse ključavnice so primerne za varnostna vrata RC2 in RC3.

Ozka reža preprečuje vstop nezaželjenim osebam.Zaklenjeno varovalo lahko iz zunanje strani odklenemo s ključem.

Vrata so stalno 3-točkovno zaprta, kar izboljša tesnenje in prepreči krivljenje. Pri odpiranju s kljuko se odprejo vsi zatiči istočasno.

Na voljo tudi 4-točkovne Automatic ključavnice.

Opcija: funkcija DAN/NOČ Preklop sistema omogoča, da so vrata odklenjena in lahko obiskovalci prosto prehajajo.

pRIpOROčAmOGU Secury AUTOMATIC3-točkovna

Najvišja varnostGU Secury MR45-točkovna

varovalo odpiranjaGU Secury AUTOMATIC

KAbA

KAbA/g

varnostni cilinder, 5 ključev,registracijska varnostna kartica

Pz 5

Pz 5/g

bOXERskrito

TS 3000TS 5000vidno

varnostni cilinder, 5 ključev,registracijska varnostna kartica

Pz 1

Pz 1/g

standardni cilinder, 3 ključi

38

Page 39: VHODNA - LIP BLED

IzJEMNO VISOKA VRATAdo 300 CM

NAšA vRATA SE NE KRIvIjO

Dodatna točka zaklepanja pri višini nad 240 cm.

V vsa vhodna vrata, ki so visoka nad 240 cm, standardno vgrajujemo kovinsko ojačitev po vseh 4 straneh. To zagotavlja najvišji nivo stabilnosti.

Kovinska ojačitev po 4 straneh

Sistem mpK 10

Rdeča črta prikazuje položaj sistema. Z vrtenjem vijaka zgoraj in spodaj se nastavlja ukrivljenost vrat. Vrata so pred vgradnjo nastavljena pod rahlo notranjo napetostjo.Tako so vrata vedno stabilna, ne glede na vlago in temperaturo.

To zagotavlja patentiran sistem proti krivljenju vrat MPK 10.Vgrajen je v vsa naša vhodna vrata iz redne ponudbe.

39

Page 40: VHODNA - LIP BLED

DODATNA OPREMA

Odklepanje na prstni odtis. Enostavno in varno.

pOšTNA LOpUTA

ODKAPNI PROfILI

ALU F1obojestransko pokrovdim 270 x 85 mmreža 230 x 40 mm

Digitalno kukalo LED osvetlitev stekla

REED kontakt za alarm

Električno odpiralo6-12 V AC/DC

TIPKOVNICAČITALNIK prstnih odtisov INTEGRAz Bluetooth funkcijo standardno.

črna

inox mat

zlata bela

ČITALNIK v držaluARTE

antracit

bela siva

H 75 E 30 E 75 E 1000 E 1500 E 2000 E 3000

INOX BT26obojestransko pokrovdim 275 x 80 mmreža 230 x 40 mm

ČITALNIK PRSTNIHODTISOV

elektromotorprehod kabla

pretvornik

12V2ADC

230V

procesna enota

ključavnica Avtomatics tritočkovnim zaklepanjem

Čitalnik prstnega odtisa tip EKEY Home Integra vgrajen v vratno krilo.(99 spominskih mest)

Ključavnica G.U-SECURY AUTOMATICs tritočkovnim avtomatskim zaklepanjem pri zapiranju vrat. Zunaj fiksno držalo.Opcija: funkcija DAN / NOČ.

Elektromotor v vratnem krilu za odklepanje. Možnost odpiranja in odklepanja s ključem. Možnost blokade sistema z zaklepanjem s ključem (ob daljši odsotnosti).

Sistem omogoča odpiranje vrat s kljukoz notranje strani.

BLUETOOTHMožnost upravljanja in odklepanja preko pametnega telefona.

PAMETNE HIŠEČitalnik prstnih odtisov »dLine« z WiFi povezavo.

cca

140

cm

40

Page 41: VHODNA - LIP BLED

STEKLA

pOšTNA LOpUTA

REED kontakt za alarm

g1

VARNOSTNO STEKLO

STEKLITVENE LETVIcE

Činčila beli

PESKANO STEKLO

ESgKaljeno steklo je trdnejše. Ob razbitju se sesuje v drobne neostre delce.

Aletvica obojestransko gladka

Bletvica znotrajzamik stekla 11 mm na zunanji strani

Cletvica znotrajemajlirano steklo na zunanji strani

Dokvirček iz nerjavečega jekla na zunanji strani

Esteklo v ravnini s krilom na zunanji strani

Fletvica obojestransko Rustikal

Silvit beli

Peskan motiv stekla s prozornimi kvadratki 30x30 mm.

Opcija: satinato steklo, kvadratki niso prozorni.

VSgLepljeno steklo je sestavljeno iz dveh stekel in vmesne folije. V primeru razbitja steklo ne razpade.

Katedral beli Satinato beli Gotik beli Altdeutsch beli Stopsol sivi Uadi beli

g2 g3 g4

41

Page 42: VHODNA - LIP BLED

DRŽALA iz nerjavečega jekla

LESENA DRŽALA UTOpLjENA DRŽALA

Standardne dolžine L = 35, 55, 75, 95, 115, 135, 150, 180, 200 cm

D 100

GH 45 GH 11Opcija: brez inoxa

GE 30 inoxL = 50 ali 140 cm

GH 20Oljeno ali 2K barva.

GH 21

Dolžina po meri do 200 cm. Oljeno ali 2K barva.

GH 45 LED

D 120hrast

D 150LED

DQ 200 DQ 300 DQ 350LED

DQ 30/30 GKV 30/30prstni odtis

42

Page 43: VHODNA - LIP BLED

KLjUKE

čRNI DODATKI

ROzETE

E 8samo noter

MB 1

E 9samo noter

E 4

E 1E 1 ALU

E 6

E 2

E 7

A 3 Staro srebro URBAN

E 12 E 5 gumbfix ali vrtljivi

E 11

R 1

D 100 črn DQ 30/30 črn

E 11 črna E 12 črnaE 6 črna

R 6 črnavarnostna

R 7 črnaR 5 črna R 8 črnavarnostna

Cilinder črni

R 2 R 3 R 4 R 5 R 6varnostna

R 7 R 8varnostna

PLANO 2 mmVARNOSTNE

E 30 črn

Čitalec prstnih odtisov ARTE črni

Pokrovčkinasadil črni

43

Page 44: VHODNA - LIP BLED

bARVEStandardna barvna karta za les• Klasična debeloslojna vodna lazura, 4 kratna zaščita. Postopek površinske obdelave: (1) globinska zaščita, (2) osnovna zaščita, (3) vmesni nanos, (4) debeloslojna vodna lazura.• Opcija: 2K (dvokomponentne) barve z izboljšano mehansko in kemično odpornostjo - najboljša možna zaščita za les.

NESTANDARDNE bARVENatur odtenki - Adler Lignovit protectNatur barva z nano delci, ki izboljšajo UV obstojnost.

OljenoNaraven videz lesa

7 Rumena

12 Hrast

17 Bela

8 Brezbarvna

13 Mahagonij

18 Macesen

Protect Macesen

9 Oranžna

14 Tik

19 Smreka temna

Protect Hrast

10 Bor svetli

15 Oreh svetli

20 Beljeno

Olje Macesen

11 Bor temni

16 Oreh temni

21 Bela lazura

Olje Hrast

Pri MACESNOVEM lesu, ki je zaščiten z Lignovit Protect-om ali oljem, se lahko po nekaj mesecih na površini pojavijo drobne pikice.

To je izhajanje vezane smole iz macesna in ni predmet reklamacije.

Priporočamo, da stranka po približno enem letu, rahlo pobrusi površino z granulacijo 240 in ponovno 1x premaže z Lignovit Protect zaščito ali olji.

VRATA SO IzDELANA Iz LESA

SMREKE MACESNA HRASTA

44

Page 45: VHODNA - LIP BLED

Za privlačen

in moderen videz

vašega doma!

Sive barve s kovinskim efektom za les

Barve za les in aluminij Barve za aluminij

RAL barve za les in aluminijNa voljo vsi odtenki po RAL in NCS barvni karti

DB 702

ca RAL 9006 Metalic

NCS S 3000 NLIP BLED 9006

ca RAL 9007 Metalic

DB 703

NCS S 5000 NLIP BLED 9007

Antracit Metalic

RAL 7016 Feinstrukt

RAL 7016

Topasgrau

RAL 7035 mat

RAL 8022

Quarzgrau

RAL 8003 mat

RAL 7002

45

Page 46: VHODNA - LIP BLED

1

7

13

2

8

14

3

9

46

Page 47: VHODNA - LIP BLED

15

4

10

16

5

11

17 18

6

12

47

Page 48: VHODNA - LIP BLED

ww

w.li

p-bl

ed.s

i

LIP BLED, d.o.o., Rečiška c. 61/a, 4260 Bled, Slovenija, T. +386 4 5795 000, F. +386 4 5795 121, E. [email protected]

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do sprememb. Napake v besedilu in odstopanja barv v tisku niso vzrok za reklamacijo. Prodajni program se lahko razlikuje od države do države in je opredeljen v prodajnem ceniku. Kakršno koli kopiranje ali reproduciranje slik in besedila, delno ali v celoti, ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja avtorja.

- LIP BLED, d.o.o. - 2021-07 -

ČRNOMELJLAGEA D. O. O., PE ELMATIS ČRNOMELJ

telefon

e-pošta

odpiralni čas

07 777 70 90

[email protected]

ponedeljek–petek 8.00–18.00sobota 8.00–12.00

Belokranjska cesta 28 a, 8340 Črnomelj

BLEDINDUSTRIJSKI PRODAJNI CENTER

telefon

mobitel

e-pošta

odpiralni čas

04 579 51 30, 04 579 51 73

031 346 857

[email protected]

ponedeljek–petek 8.00–19.00sobota 8.00–12.00

Rečiška c. 61/a, 4260 Bled

LJUBLJANAPRODAJNI CENTER BTC

telefon

mobitel

e-pošta

odpiralni čas

01 366 50 26

041 771 254

[email protected]

ponedeljek–petek 10.00–20.00sobota 10.00–15.00

Ulica gledališča BTC 8, 1000 Ljubljana

LJUBLJANAPARK CENTER–RUDNIK

telefon

mobitel

e-pošta

odpiralni čas

01 280 08 20, 01 280 08 24

051 605 295

[email protected]

ponedeljek–petek 9.00–20.00sobota 9.00–13.00

Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana

KRANJ–ŠENČUR / CUBIS CENTER

telefon

mobitel

e-pošta

odpiralni čas

04 234 00 90

051 641 242

[email protected]

ponedeljek–petek 8.00–19.00sobota 8.00–12.00

Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

MURSKA SOBOTA–MEŠIČ CENTER

telefon

mobitel

e-pošta

odpiralni čas

02 521 38 72

041 754 405

[email protected]

ponedeljek–petek 8.00–17.00sobota 8.00–12.00

Noršinska ulica 6, 9000 Murska Sobota

MARIBOR

telefon

mobitel

e-pošta

odpiralni čas

02 620 83 25

030 700 292

[email protected]

ponedeljek–petek 9.00–19.00sobota 9.00–13.00

Titova cesta 49, 2000 Maribor

NOVA GORICAEKOS-RFD D. O. O.

telefon

mobitel

e-pošta

odpiralni čas

05 330 38 00

040 979 058

[email protected]

ponedeljek–petek 9.00–17.00 (12.00–14.00 zaprto)

sobota po dogovoru

Ajševica 11, 5000 Nova Gorica

BREŽICELAGEA D. O .O., PE OPREMISIDOM

telefon

e-pošta

odpiralni čas

07 499 47 60, 07 499 47 61

[email protected]

ponedeljek–petek 8.00–19.00sobota 8.00–13.00

Cesta svobode 31, 8250 Brežice

CELJE-nasproti stavbe EMOHIAN, D. O. O.

telefon

mobitel

e-pošta

odpiralni čas

05 995 58 81

040 254 460

[email protected]

ponedeljek–petek 9.00–18.00sobota 9.00–13.00

Mariborska cesta 61, 3000 Celje

KOPER-poslovni center ŠALARA

telefon

mobitel

e-pošta

odpiralni čas

05 994 57 73, 05 639 20 41

030 707 322

[email protected]

ponedeljek–petek 8.00–19.00sobota 8.00–13.00

Šmarska cesta 5b, 6000 Koper