12
VIDEREGÅENDE SKOLE Informasjon om søking Januar 2013

VIDEREGÅENDE SKOLE

  • Upload
    zihna

  • View
    62

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VIDEREGÅENDE SKOLE. Informasjon om søking Januar 2013. Søkeren må:. Søke Svare Møte. Søkeren bør:. Passe godt på brukeridentifikasjon og passord ( Min ID ) Legge inn forhåndssvar på www.vigo.no - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: VIDEREGÅENDE SKOLE

VIDEREGÅENDE SKOLE

Informasjon om søkingJanuar 2013

Page 2: VIDEREGÅENDE SKOLE

Søkeren må: Søke Svare Møte

Page 3: VIDEREGÅENDE SKOLE

Søkeren bør:

• Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID)

• Legge inn forhåndssvar på www.vigo.no

• Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID

• Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie

Page 4: VIDEREGÅENDE SKOLE

Hvordan søke?

• Det søkes og svares på vigo.no

• Vigo.no er åpen for søking fra ca 8. januar 2013

• Logg inn med MinID

• Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten

Page 5: VIDEREGÅENDE SKOLE

Hovedprinsippene inntak Vg1

• Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1

• Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet

• Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak

Page 6: VIDEREGÅENDE SKOLE

Inntak på bakgrunn av:

karakterer

inntaksenhet

nærskole

De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten

Finnes ikke tilbudet i inntaksenheten din, konkurrerer du på lik linje med søkere i andre inntaksenheter.

Page 7: VIDEREGÅENDE SKOLE

Nærskole• I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som

ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars.

• Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører.

• Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan søke om å få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

Page 8: VIDEREGÅENDE SKOLE

Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter

• Vg1 Idrettsfag– Husk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer

• Vg1 Musikk, dans og drama– Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve. – Charlottenlund vgs: Drama– Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole: Musikk– Trondheim Katedralskole: Dans

– NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden

Page 9: VIDEREGÅENDE SKOLE

Svar på søknaden

• Ca 10. juliInntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass

• Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS

Page 10: VIDEREGÅENDE SKOLE

Tidsplan for inntaket

1. Søknadsfrister• 1. februar – søkere med særskilte tilretteleggingsbehov• 1. mars – øvrige/alle andre

2. Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai3. Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni

• Flyttemeldinger og annen dokumentasjon4. Førsteinntaket 10. juli5. Svarfrist 19. juli6. Andreinntaket ca 7. august7. Svarfrist andreinntaket ca 12. august8. Inntaket avsluttes fra skolene ei uke etter skolestart

Page 11: VIDEREGÅENDE SKOLE

HUSK:

Svar alltid til plass!

Page 12: VIDEREGÅENDE SKOLE

Nyttige lenker www.vilbli.no

www.vigo.no

www.udir.no

www.stfk.no

www.facebook.com Søke videregående opplæring i Sør-Trøndelag

www.minid.difi.no