of 47 /47
VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA kôd 34I7 šk.god. 2008/09. nositelj kolegija: prof. dr. sc. Predrag Novak

VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR –...

Page 1: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA

kôd 34I7

šk.god. 2008/09.

nositelj kolegija: prof. dr. sc. Predrag Novak

Page 2: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

ISPIT:

―2 parcijalna ispita, seminar, usmeni―pristupanje parcijalnim ispitima je obvezatno

― studenti koji postignu ukupno >60% na svakom od dva parcijalna ispita osloboñeni su pismenog dijela ispita

― studenti koji postignu ukupno 90-100% osloboñeni su ispita ako su održali i seminarsko izlaganje (ocjena izvrstan, 5izvrstan, 5)

ocjena:

― pismeni dio ispita (svi parcijalni ili redovni pismeni u ispitnom roku) – 50% ukupne ocjene― usmeni dio ispita do 40% (izvodi se nakon održanog cijelog kolegija i obuhvaća kompletno

gradivo)―seminarsko izlaganje do 10 %

izvrstan (5)90-100 %

vrlo dobar (4)75-90 %

dobar (3)60-75 %

dovoljan (2)50-60 %

ocjena pismenog dijelaispita

pismeni dio ispitausmeni dio: sukladno prosudbi nastavnika

ukupna ocjena ispita nakon održanog kolegija: kombinacija pismenog i usmenog dijela ispita te seminara

Page 3: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

CILJ KOLEGIJA:

– upoznavanje s osnovnim principima spektroskopije nuklearne magnetne rezonancije visoke rezolucije

– osnovni parametri NMR

– Spektrometri NMR

– jednodimenzijske tehnike NMR

– korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopijaNMR

– Spektroskopija NMR u čvrstom stanju

– Interpretacija spektara

– uloga spektroskopije NMR u suvremenoj strukturnoj analizi

Page 4: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Nastavni sadržaj

• Spin jezgre i rezonancija• Vektorski model• Puls• Pulsni slijed ili sekvenca• Spinska jeka• Koherencija• Gradijenti magnetnoga polja

Page 5: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

• Vremena opuštanja• Kemijski pomaci i konstante sprega• Spinski sustavi• NMR spektrometri• Korelacijska spektroskopija preko kemijskih veza• Nuklearni Overhauser-ov efekt (NOE)• Korelacijska spektroskopija kroz prostor

Page 6: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

• Protokol za odreñivanje 2D strukture molekula

• Tehnike za odreñivanje konformacije i 3D strukture -konformacijska analiza (NMR + molekulsko modeliranje)

• Interakcije molekula

• NMR u čvrstom stanju - dipolarne interakcije i anizotropija kemijskih pomaka

• Spregnuta tehnika LC-NMR

Page 7: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Obvezna literatura:1. T. D. W. Claridge, High Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry,

Pergamon, Amsterdam, 1999

2. H. Friebolin, Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, VCH, Weinheim, 1998.

3. J. Keeler, Understanding NMR Spectroscopy, Wiley, Chichester, 2005.

LITERATURALITERATURA

Dopunska literatura:

1. W.R. Croasmun, R.M.K. Carlson, Two-dimensional NMR spectroscopy-Application for chemists and biochemists, VCH, Cambridge, 1994.

2. Solid state NMR spectroscopy Principles and Applications, ed. M.J. Duer, Wiley, 2007.

3. Znanstveni članci

Page 8: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

POVIJESNI RAZVOJ NMR-a• 1924. W. Pauli - teorijski temelji NMR

• 1939. Rabi i sur. - dokaz o postojanju nuklearnog spina ( molekulski snopLiCl)

• 1944. Nobelova nagrada iz fizike Rabiju

• 1946. Bloch (Stanford) i Purcell (Harvard)- prvi uspješni eksperimenti efektaNMR

• 1952. Nobelova nagrada iz fizike za NMR Blochu i Purccelu

• 1953. Prvi komercijalni NMR spektrometar (Varian 30 MHz)

• 1960. Spektrometri od 100 MHz

• 1970. Pulsni spektrometri s Fourierovom transformacijom

• 1980. Spektrometri od 400 MHz

• 1970.-1980. Dvodimenzijske metode i tehnike (2D NMR)

Page 9: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

• 1970. Oslikavanje magnetnom rezonancijom (magnetic resonance imaging, MRI)

• 1991. Nobelova nagrada iz kemije za NMR, R. R. Ernst

• 1992. Magnet od 17.61 T (750) MHz

• 1995. Magnet od 21.14 T (900 MHz)

• 1999. Prvi komercijalni 900 MHz spektrometar

• 2002. Nobelova nagrada iz kemije za NMR, K. Wütrich

• 2003. Nobelova nagrada iz medicine za MRI, P. Lauterbur i P. Mansfield (fizičari)

• 2005. Magnet od 22.31 T (950 MHz)

Page 10: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Spektar elektromagnetnoga zračenja

γzrake

Xzrake

UVprijelazielektrona

IRvibracije

mikrovalovirotacije

radiovaloviprijelazi spinova

10-8

105 103 101 10-1 10-3 10-5 10-7

10-6 10-4 10-2 1 102 104

E(kJ/mol)

λ,cm

ultraljubičasto vidljivo blisko srednje daleko

10000 1000 100

cm-1

200 nm 400 nm 800

plavo crveno

NMR

Page 11: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

900 MHz

Integrirani NMR sustav-INCA

ICE NMR

950 MHz950 MHz

BEST NMR

Page 12: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

NMR visoke rezolucijePrvi publicirani NMR spektar visoke rezolucije, 30 MHz

2D TPPI-NOESY spektar azitromicina, 500 MHz

3D HMQC-TOCSY NMR spektar azitromicina500 MHz

NMR spektar iste molekule, 300 MHz

Page 13: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Sprega tekućinske kromatografije i NMR-a

NMR s SGI ili PC (windows)

HPLC s PC

Page 14: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

LC-SPE-NMR-MS sustav

Page 15: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

MRI/MRS sustav

Page 16: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Spin jezgre i rezonancija

µ = γP

P = I h/2π

I = (0, 1/2, 1, 3/2, ...7)

Page 17: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Jezgra s kvantnim brojem I može imati 2In + 1orijentaciju

B0=0

I = 1/2

α

β

I = 1 I = 3/2

-1/2 -1/2

1/21/2

-3/2

3/2

-1

1

0

ener

gija

Svojstva nekih jezgri sa spinom ½

6.63 x 10-2161.910031P

3.69 x 10-479.54.729Si

0.83376.310019F

3.85 x 10-640.50.3715N

1.76 x 10-4100.61.1113C

1.2a426.703H

1.0400.099.981H

Relativna osjetljivost

NMR frekvencija (MHz) B0=11.7 T

Prorodna zastupljenost (%)

izotop

aako ima 100% 3H

Page 18: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Dogovorom je prihvaćeno da je smjer primjenjenog magnetnog polja smjer osi z u Cartesijevom koordinatnom sustavu

x y

z

µ = γP

Frekvencija precesijeili Larmorova frekvencija

Page 19: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Utjecaj magnetnog polja• Smjesti li se jezgra u vanjsko magnetsko polje B0, ona će se na smjer magnetnog polja usmjeriti paralelno ili antiparalelno.

• Kada energija zračenja koja djeluje na jezgru postane jednaka razlici energije izmeñu dva stanja spina, postiže se uvjet nazvan rezonancija.

• Energija potrebna za preskok spina karakteristična je za vrstu atomske jezgre.

Magnetno polje

spin orijentiran u smjeru vanjskog magnetnog polja

antiparalelni spin

Page 20: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Rezonancija

B0=0 ∆E

E = -µ0B0 = -γhIB0/2π

µ = γP

P = Ih/2 π

∆E = γhB0/2π ∆E = hν

ν = γB0/2π

Osnovni uvjet rezonancije

ν1 = ν0

B0≠0

Page 21: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Boltzmanova raspodijela

Nα / Nβ = e∆E/RT

N- broj jezgri

R- plinska konstanta

T- temperatura

Samo 1 jezgra na milijun više u osnovnom energijskom stanju !!

Page 22: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

nekad

danas

Page 23: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

vremenska domena

f(ω) =∫f(t) eiωt dt-∝

+∝ eiωt = cos ωt + isin ωt

realno imaginarno

Apsorpcijskisigal

Disperzijskisigal

frekvencijska domena

Page 24: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Vektorski model

x y

z

M0

S obzirom da ima više istovrsnih spinova u stanju α vektor ukupne magnetizacije ima smjer + z

Page 25: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Radiofrekventni puls

Φ = 360γB1tp/2πPulsni kut

Page 26: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Pozitivna apsorpcija

Pozitivna disperzija

negativna apsorpcija

Negativna disperzija

Page 27: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Pulsni slijed

Radiofrekventnipulsevi

∆ ∆

t1

90°x

180°y90°x

90°x

rasprezanje

G1 G2 G3

t2

Gradijentnipulsevi

JezgraA(1H)

JezgraX(13C, 15N)

Page 28: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

NMR parametri

a) Vremena opuštanja ili relaksacije�) vrijeme opuštanja spin-rešetka (longitudinalno),T1

�dMz/dt = (M0-Mz)/T1 Blochova jednadžba� Intenzitet NMR signala

a) Vremena opuštanja ili relaksacije

Page 29: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

�) vrijeme opuštanja spin-spin (transverzalno), T2

�dMx/dt = (Mx)/T2

�dMy/dt = (My)/T2

�Širina NMR linija ∆ν1/2 = 1/T2

vrijeme

Page 30: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Mehanizmi opuštanja spin-rešetka

� 1/T1uk = 1/T1

DD + 1/T1CSA + 1/T1

SR + 1/T1SC

DD- dipol-dipol (najučinkovitiji)CSA- anizotropija kemijskog pomakaSR- spinska rotacija (rotori npr. CH3)SC- skalarna sprega (bliska Larmorova frekvencija 13C-

37Br)

Page 31: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

b) Kemijski pomak, nuklearno zasjenjenje

Levitt

Elektroni koji okružuju jezgru A stvaraju magnetno polje (zasjenjenje) koje utječe na ukupno magnetno polje koje osjećaju jezgre

elektroni

σA = σdia + σpara + Σσx

A

A≠X

Za izotropni medij

Page 32: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

• Bef = B0- Bind

Bind = σefB0

• Bef = B0- σefB0 = (1- σef) B0

ν = γ (1- σef) B0 / 2π

ν = γB0/2πUvjet rezonancije

Referentna δ Skala

δuzorak = νuzorak - νreferentno / νreferentno

= ∆ν (Hz) / νreferentno (MHz)

Skala u ppm!

Page 33: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

δ(ppm) =106 × (ν - νref/ νosc)

• Izračunajte kemijski pomak za protone u CHBr3, CH2Br2 i CH3Br ako su položaji signala u 1H NMR spektru snimanom na 90 MHz instrumentu (B0 = 2.11T) redom 614 Hz, 441 Hz i 237 Hz

– 6,82 ppm

– 4,90 ppm

– 2.63 ppm

• Pri kojoj frekvenciji bi rezonirali ti protoni na instrumentu koji radi na B0 = 7.05 T ?

– 2046 Hz– 1470 Hz– 789 Hz

Page 34: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Skala za različite jezgre

Za protone

Za ugljike

kiselinealdehidi

aromatiamidi

olefini

Alkoholi, protoni u α-položaju ketona

alifati

C=O ketona

aromatikonj. alkeni

olefiniAlifatski CH3,CH2, CH

C=O kiselinaAldehida, estera

Ugljici u susjedstvualkohola, ketona

Page 35: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Anizotropija kemijskog pomaka (CSA)

Vjerojatnost orijentacije

U NMR-u tekućina gibanje (tumbanje) molekulauzrok je simetričnosti vremenski uprosječenogelektronskog zasjenjenja. U NMR-u čvrstog stanja, molekule se ne gibaju izotropno pa kemijski pomak ne ovisi samo o kemijskom identitetu atoma nego i o prostornom odnosuizmeñu molekule i vanjskog magnetnog polja.

Levitt

Hcs ∝ <3cos2θ−1>, Β0 Spektar krutine

Pojedinačni signali

Page 36: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Anizotropija kemijskog pomaka i prstenaste struje

Page 37: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Konstanta sprege spin-spin

Spinsko stanje susjedne jezgre može utjecati na energetske razine promatrane jezgre. Za takve jezgre kažemo da su meñusobno spregnute preko jedne ili više kemijskih veza

Energetski dijagram. Svaki spin sada ima dvije podrazine ovisno o stanju spina s kojim je u sprezi

Razlika izmeñu dvije linije dubleta se zove konstanta sprege J i ima jedinicu Hz

Način sprezanja bitan je za identifikaciju spinskog sustava u molekuli i za odreñivanje njene strukture

c) Konstanta sprege spin-spin

Page 38: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

nJAX = nJAXOD + nJAXSD + nJAXFC

OD – orbitalno-dipolarna interakcija orbitalnog momenta elektrona i spina jezgre

SD – spin-dipolarna interakcija spinova elektrona i jezgre

FC – Fermijev kontaktni član ( interakcija magnetnih momenata jezgre i s elektrona)

Konstanta sprege spin-spin, J(Hz)

Page 39: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Promatrajmo -CHBr2 proton u molekuli. On je pod utjecajem spinova susjednih protona. Postoje 4 moguće kombinacije spinova:

1 : 2 : 1 triplet

C CH

HBr

H

BrBr

Page 40: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

J J

C CH

HBr

H

BrBr

Page 41: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

ββ4

βα3

αβ2

αα1

energijaSpinsko stanjerazina

1220

10 4

1

2

1

2

1J+−− νν

1220

10 4

1

2

1

2

1J−−+ νν

1220

10 4

1

2

1

2

1J−+− νν

1220

10 4

1

2

1

2

1J+++ νν

2�4

1�3

3�4

1�2

energijaprijelaz

1210 2

1J−ν

1210 2

1J+ν

1220 2

1J−ν

1220 2

1J+ν

Homonuklearna sprega J : 2 spina

1

23

4

Levitt

Page 42: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Levitt

Levitt

Heteronuklearna sprega J : 2 spina

Heteronuklearna sprega J : 3 spina

Page 43: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Spektri se mogu pojednostavniti rasprezanjemLevitt

Heteronuklearna sprega J : 4 spina

Page 44: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Pascalov trokut

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

relativni odnosi intenziteta signala :

Page 45: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Konstante sprega spin-spin

HH

J = 2-6 Hz

H H

J = 5-14 Hz

C CH

H

C

H

HJ = 2-13 Hz

J = 0-7 Hz

cis - J = 2-15 Hz trans - J = 10-21 Hz

Page 46: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Ovisnost sprege 1JCH i hibridizacije

1JCH ~ 5 (%s)

249.025050spetin

156.416533sp2eten

124.912525sp3etan

J/HzexpJ/Hz%s

Page 47: VIŠEDIMENZIJSKA NMR SPEKTROSKOPIJA · – Spektrometri NMR – jednodimenzijske tehnike NMR – korelacijska (dvo- i višedimenzijska) spektroskopija NMR – Spektroskopija NMR u

Spin-spin sprege kroz tri veze

Martin Karplus je pokazao davicinalna sprega izmeñu 1H atomaovisi o diedarskom kutu izmeñunjih. Ova relacija se može iskazatipomoću Karplusove jednadžbe :

CBAJ ++= )cos()(cos)( 2 θθθ

A, B, i C su empirijski odreñeni parametri.

Sprega J omogućuje procjenu molekulske konformacije!

J(θ)

θ

θ