VIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA PREGLED vpz-hr.s3-eu-west-1. ?· Đurđevac, A. Radića 8c, OIB: 54591734025 5. Rekonstrukcija stambene zgrade u zgradu ordinacija primarne zdravstvene zaštite u Novoj Bukovici EV 06/15

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • VIROVITIKO-PODRAVSKA UPANIJA

  PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRENJA u 2015. godini

  I. Ugovori o javnoj nabavi

  Red. broj

  Predmet ugovora Evidencijski

  broj nabave

  Vrsta

  provedenog

  postupka

  Datum

  sklapanja

  ugovora

  Iznos

  sklopljenog

  ugovora

  (s PDV-om)

  Razdoblje na koje je sklopljen

  ugovor

  Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

  Datum konanog

  izvrenja ugovora

  Konani ukupni iznos plaen

  temeljem ugovora

  1. Kompletan struni nadzor na izgradnji zgrade Panonskog drvnog centra kompetencija

  EV 01/15 Otvoreni postupak

  javne nabave

  17.04.2015.

  184.750,00

  11 mjeseci od potpisa ugovora

  M.G. PLAN d.o.o. Sesvete, Industrijska cesta 18, OIB: 11548277852

  Aneks br. 2 Ugovora od 14.03.2016.

  Rok zavretka radova je

  31.05.2016.

  2. Izgradnja sunane elektrane Medinci

  EV 02/15 Otvoreni postupak javne nabave

  15.05.2015. 6.400.681,28 5 mjeseci od

  potpisa ugovora

  ZAJEDNICA PONUDITELJA: WORK-ING d.o.o., Varadin, Irme Gorzo 4, OIB: 0628159935, i KOGRAD d.o.o., Pitomaa, A. enoe 16, OIB: 55359129997

  15.10.2015. 6.393.897,00 kn

  3. Rekonstrukcija IEC Noskovaka Dubrava

  EV 03/15 Otvoreni postupak

  javne nabave 20.04.2015. 516.540,63

  5 mjeseci od potpisa ugovora

  GRAEVINARSTVO HORVAT d.o.o., Noskovaka Dubrava 60, aavica, OIB: 34687359190

  18.09.2015. 515.907,81 kn

  4. Izgradnja P Buetina EV 04/15

  Otvoreni postupak javne nabave

  08.07.2015. 4.790.806,01 12 mjeseci od

  potpisa ugovora

  BISTRA d.o.o., urevac, A. Radia 8c, OIB: 54591734025

  5.

  Rekonstrukcija stambene zgrade u zgradu ordinacija primarne zdravstvene zatite u Novoj Bukovici

  EV 06/15 Otvoreni postupak

  javne nabave 22.09.2015. 1.592.287,16

  Rok zavretka radova je

  01.08.2016.

  GRAEVINARSTVO HORVAT d.o.o., Noskovaka Dubrava 60, aavica, OIB: 34687359190

  6. Poboljanje energetske uinkovitosti graevine Doma zdravlja Slatina

  EV 07/15

  Otvoreni postupak javne nabave

  06.11.2015. 744.462,13 Rok zavretka

  radova je 01.05.2016.

  IVER d.o.o. epin, Ferdinanda Speisera 1, OIB: 26935620735

  7.

  Poboljanje toplinskih karakteristika i poveanje energetske uinkovitosti graevine Doma zdravlja Orahovica

  EV 08/15 Otvoreni postupak javne nabave

  06.11.2016. 974.957,36 Rok zavretka

  radova je 01.05.2016.

  IVER d.o.o. epin, Ferdinanda Speisera 1, OIB: 26935620735

  8. Poboljanje energetske uinkovitosti zgrade Osnovne

  EV 09/15

  Otvoreni postupak 16.12.2015. 519.956,25

  90 dana od potpisa ugovora

  PRAJO BETON d.o.o., Virovitica, E. lomovia 12,

 • kole Petra Preradovia Pitomaa javne nabave Aneks br. 1 Ugovora od 15.03.2016.

  Rok zavretka radova je

  01.06.2016.

  OIB: 91875708484

  9.

  Poboljanje energetske uinkovitosti zgrade kolske portske dvorane pri Osnovnoj koli Petra Preradovia Pitomaa

  EV 10/15

  Otvoreni postupak javne nabave

  16.12.2015.

  828.903,34

  90 dana od potpisa ugovora PRAJO BETON d.o.o.,

  Virovitica, E. lomovia 12, OIB: 91875708484

  Aneks br. 1 Ugovora od 15.03.2016.

  Rok zavretka radova je

  01.06.2016.

  10. Energetska obnova S Marka Marulia Slatina

  EV 11/15 Otvoreni postupak

  javne nabave 16.12.2015. 1.236.464,24

  Rok zavretka radova je

  01.06.2016.

  GRAEVINARSTVO HORVAT d.o.o., Noskovaka Dubrava 60, aavica, OIB: 34687359190

  11. Energetska obnova O Suhopolje EV 13/15

  Otvoreni postupak javne nabave

  21.12.2015. 1.561.925,25 Rok zavretka

  radova je 01.09.2016.

  GRADBA d.o.o. Brezik 1J, Luka, OIB: 07720002212

  12. Energetska obnova O Antuna Gustava Matoa, ainci

  EV 14/15 Otvoreni postupak javne nabave

  21.12.2015. 1.113.740,00 Rok zavretka

  radova je 20.06.2016.

  GRAEVINARSTVO HORVAT d.o.o., Noskovaka Dubrava 60, aavica, OIB: 34687359190

  13. Energetska obnova O August Cesarec, pii Bukovica

  EV 15/15 Otvoreni postupak

  javne nabave

  22.12.2015.

  1.801.727,56

  90 dana od potpisa ugovora

  SLAVI-INENJERING d.o.o., Virovitica, Trg kralja Petra Svaia 23/1, OIB: 55336194344

  14. Energetska obnova O Gradina EV 16/15 Otvoreni postupak

  javne nabave 22.12.2015. 2.320.000,00

  Rok zavretka radova je

  01.08.2016.

  PRAJO BETON d.o.o., Virovitica, E. lomovia 12, OIB: 91875708484

  15.

  Instalacija fotonaponskog solarnog sustava - sunanih elektrana na obrazovnim ustanovama Virovitiko-podravske upanije

  EV 17/15-VV Otvoreni postupak

  javne nabave 22.02.2016.

  (1) 299.984,15 (2) 290.583,65 (3) 291.807,15 (4) 278.180,53 (5) 275.223,40 (6) 1.446.735,77 (7) 1.445.643,05 (8) 1.413.049,89 (9) 1.083.036,14

  60 dana od uvoenja u posao

  SOLEKTRA d.o.o., Trg E.Kvaternika 9, 40000 akovec, OIB: 29052227993 (Grupe 1,2,3,4,5,7) - FLAMTRON d.o.o.,Ulica kralja Petra Kreimira IV br. 1, 44320 Kutina, OIB:57903066772 (Grupe 6,8,9)

  16. Opremanje proizvodnog pogona Panonskog drvnog centra kompetencija

  EV 18/15 Otvoreni postupak

  javne nabave 24.02.2016. 4.273.183,75

  3 mjeseca od dana potpisa ugovora

  SCHACHERMAYER d.o.o., Vrtni put 5, 10000 Zagreb, OIB: 96769806716

 • II. Okvirni sporazum i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

  Redni

  broj

  Predmet ugovora Evidencijski broj nabave

  Vrsta provedenog

  postupka

  Datum sklapanja OS-a/

  ugovora

  Iznos sklopljenog OS-a/

  ugovora

  Razdoblje na koje je sklopljen

  OS / ugovor

  Naziv ponuditelja s kojim je

  sklopljen OS/ ugovor

  Datum konanog Izvrenja OS/

  ugovora

  Konani ukupni iznos plaen

  temeljem OS/ ugovora

  Okvirni sporazum (OS)

  1.

  Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

  1.1.

  1.2.

  1.3.

  1.4.