Vizija idealne školske knjižnice_Subasic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ovo je moj seminarski rad iz predmeta Informacijske usluge u obrazovnim ustanovama, gdje je zadatak bio osmisliti idealnu školsku knjižnicu prema Standardima i Smjernicama.

Text of Vizija idealne školske knjižnice_Subasic

Sveuilite u Zadru Odjel za knjiniarstvo Informacijske usluge u obrazovnim ustanovama dr. sc. Ivanka Strievi Josip Subai

Vizija idealne kolske knjinice na primjeru kolske knjinice Prirodoslovno-grafike kole

Zadar, 13. sijenja 2012.

Sadraj

Saetak .................................................................................................................................................... 4

Uvod ........................................................................................................................................................ 5

kolska knjinica Prirodoslovno-grafike kole ..................................................................................... 6 Okruenje ............................................................................................................................................ 6 O knjinici ........................................................................................................................................... 6 Fiziki prostor ................................................................................................................................. 6 Ureenje knjinice ........................................................................................................................... 7 Djelatnici ......................................................................................................................................... 7 Programi i aktivnosti ....................................................................................................................... 7

Idealna kolska knjinica......................................................................................................................... 7 Fiziki prostor...................................................................................................................................... 7 Interijer knjinice ................................................................................................................................ 8 Dizajn prostora................................................................................................................................ 9

Fond ................................................................................................................................................... 10 asopisi ......................................................................................................................................... 10 Elektroniki izvori ......................................................................................................................... 11 Audio-vizualna graa .................................................................................................................... 11 Literatura na stranim jezicima ...................................................................................................... 12 Posebne zbirke............................................................................................................................... 12

kolski knjiniari ................................................................................................................................. 12

Opremljenost knjinice.......................................................................................................................... 13 Raunala............................................................................................................................................ 13 Laptop raunala ................................................................................................................................ 14 Tablet raunala ................................................................................................................................. 14

Mp3 ureaji ....................................................................................................................................... 14 Elektroniki itai.............................................................................................................................. 15 Igrae konzole ................................................................................................................................... 15 Video kamera i fotoaparat ................................................................................................................. 15 Druga oprema ................................................................................................................................... 15

Programi i usluge................................................................................................................................... 16 Grafika radionica ............................................................................................................................. 16 M&m's ............................................................................................................................................... 16 Susret s profesionalcem ..................................................................................................................... 16 Filmske radionice .............................................................................................................................. 16 Radionice informatike pismenosti ................................................................................................... 16 Radionice informacijske pismenosti.................................................................................................. 17 20&21 ................................................................................................................................................ 17 Samo plei! ........................................................................................................................................ 17 Klubovi itatelja stripova .................................................................................................................. 17 Po ure itanja ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Glazbena sluaonica .......................................................................................................................... 17 Plug in. .............................................................................................................................................. 18 Open Coffee ...................................................................................................................................... 18

Mrena stranica ..................................................................................................................................... 18

SaetakOvaj seminarski rad ima cilj predstaviti idealnu srednjokolsku knjinicu obuhvaajui njeno interno i eksterno okruenje u kojem se ona nalazi. U ovu svrhu uzeli smo za primjer srednjokolsku knjinicu Prirodoslovno grafike kole u Zadru. Na temelju postojeeg stanja koje vlada u ovoj knjinici doi emo do vizije idealne knjinice i ono to bi ona trebala obavljati. Svrha seminarskog rada nije kritiziranje djelatnika knjinice, ve prikazivanje djelatnosti i usluga koje bi ona trebala nudi jer trenutno nije u mogunosti to raditi. Kljune rijei: idealna kolska knjinica, srednjokolska knjinica, prirodoslovno grafika kola, vizija knjinice

UvodPrema Standardu za kolske knjinice, kolska knjinica je organizirana zbirka knjine i neknjine grae koja kroz djelatnost knjininog osoblja nabavlja, obrauje, uva i daje na upotrebu grau radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i strunih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja1. Iz navedene definicije moemo jasno vidjeti koje djelatnosti bi trebala obavljati svaka prosjena kolska knjinica. Djelatnici knjinice trebali bi ulagati vee napore kako bi privukli korisnike u knjinicu, i kako bi sa strane korisnika knjinica bila prepoznata kao idealno mjesto za boravak, uenje, druenje, razmjenu kreativnih ideja i sl. Osnovnokolske i srednjokolske knjinice u Hrvatskoj danas su suoene s velikim problemima: nedostatak prostora, nedostatkom obrazovanog i strunog kadra koji bi bio zaposlen, nedostatkom financija i sl. Dakako, sve nabrojane potekoe oduvijek su bile prisutne u knjinicama, ali razvidno je takoer kako se vrlo malen broj knjinica uspio probiti zahvaljujui kompetencijama djelatnika zaposlenih u tim ustanovama. Nadamo se kako ova vizija nee ostati samo to, vizija, nego stvarnost u kojoj e osvanuti kolske knjinice. Za to je naravno potreban dui niz godina, ukljuujui druge imbenike poput sredstava i sposobnog kadra.

1

Standard

za

kolske

knjinice.

Ministarstvo

prosvjete

i

porta,

2000.

URL:

http://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/272719.html

kolska knjinica Prirodoslovno-grafike kole

OkruenjeSrednja Prirodoslovno-grafika kola osnovana je 1977. godine u okviru tadanjeg Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Juraj Barakovi To je strukovna kola u trajanju od etiri godine, a unutar ove kole postoje tri usmjerenja: kemijski, grafiki i medijski tehniar. U koli se odrava preko 50 strunih predmeta koji pokrivaju pojedina usmjerenja. kola je prije nekoliko godina kupila vrlo skupocjen tiskarski stroj na kojem uenici obavljaju praksu te izrauju primjerice kalendare, vizitke, estitke, pozivnice i sl. kolu pohaa oko 350 uenika, a zaposleno je 36 profesora, jedan pedagog i psiholog.

O knjiniciPrirodoslovno-grafika kola nalazi se na prvom katu u sklopu etverokatne zgrade u kojoj djeluju jo tri kole. Ulaz u samu kolu pomalo je uvuen i skriven, dok je ulaz u knjinicu potpuno nevidljiv uenicima koji se po prvi put upiu u kolu. Ubrzo saznaju da je knjinica tamo negdje na kraju hodnika, kod wc-a. Putokazi koji oznaavaju gdje je knjinica uop