Click here to load reader

Vizualne umjetnosti - gov.hr

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vizualne umjetnosti - gov.hr

Godina od: 2018
upanija: [Sve upanije] Grad: [Svi gradovi]
Status: Odobren Trajanje izvršenja: [Sve]
Dostavljen strateški plan ustanove: [Sve]
Prva godina financiranja: 2018 Europska kultura: [Sve]
Natjeajna kategorija: [Sve]
Što arhitektura radi kad ne gradi 2018 10.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Društvo arhitekata Zadra
Ukupno: 10.000,00 kn
Društvo arhitekata Zagreba
Ukupno: 10.000,00 kn
Kreativne radionice za sve 2.000,00 kn
Ukupno: 2.000,00 kn
Hrvatska sekcija AICA
Ukupno: 10.000,00 kn
Dodir Art - Umjetniko stvaralaštvo gluhoslijepih osoba 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Muzej Brodskog Posavlja
Umjetniki pojmovnik javnog prostora 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Sve e biti dobro 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Edukativno-likovne radionice 10.000,00 kn
XII. grafika radionica u Pukom otvorenom uilištu Ivani-Grad 8.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
EDU meunarodne studentske radionice kostimografije, modnog i tekstilnog oblikovanja 10.000,00 kn te likovne kritike
Ukupno: 10.000,00 kn
Umjetnika akademija u Splitu
Dizajnerska poetnica u Splitu — radionice za djecu i mlade 8.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Istraivaki programi
Ukupno: 12.000,00 kn
Hrvatsko dizajnersko društvo
Ukupno: 5.000,00 kn
Estetike i prakse suradnike metode kulturne antropologije i umjetnosti 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Muzej grada Koprivnice
Ukupno: 8.000,00 kn
Siva zona - prostor suvremene i medijske umjetnosti
Meunarodni umjetniki susreti u Veloj Luci 1968-1972 - priprema za izlobu (MMSU 8.000,00 kn Rijeka, 2019.)
Ukupno: 8.000,00 kn
Radionica "Otvoreni muzej Lastovo" 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Stranica 3 od 21
Godišnji izlobeni program galerije Šira za 2018. godinu 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Art radionica Lazareti
Ukupno: 40.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Izlobe u Gradskoj galeriji Crikvenica - 2018 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Program Galerije Decumanus [Krk] za 2018. godinu 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Premijere 2018 10.000,00 kn
Godišnji program "Prostor naš svagdašnji" 25.000,00 kn
Ukupno: 25.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Društvo arhitekata Zagreba
Ukupno: 10.000,00 kn
Likovni sadraji u Tjednu kajkavske kulture Krapina 2018 35.000,00 kn
Ukupno: 35.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Izlobeni program 12. Festivala tolerancije 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
10. Meunarodni festival fotografije Organ Vida? ENSKI POGLED (RADNI NASLOV) 50.000,00 kn
Ukupno: 50.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
38. Zagreb Salon meunarodna izloba fotografija 20.000,00 kn
Program izlobi u Galeriji Fotokluba Zagreb za 2018. godinu 10.000,00 kn
Ukupno: 30.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Izloba crtea i slika prema knjievnim motivima uz Festival svjetske knjievnosti 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Galerija Klovievi dvori
Zagrebako kazalište lutaka - izloba uz 70. obljetnicu 30.000,00 kn
Ukupno: 190.000,00 kn
Bane Milenkovi, Keramika - samostalna izloba 5.000,00 kn
Boidar Jurjevi, „O-KRUENJE Hotel Imperial - Hilton, 1991.-2017.“ - samostalna izloba 8.000,00 kn
Ciklus izlobi mladih autora 8.000,00 kn
Dario Šolman "Putovanje umjetnika" - samostalna izloba 10.000,00 kn
Dejana Kabiljo ''Kabiljo Inc.'' - samostalna izloba 8.000,00 kn
GRUPA VIGO - potencijalno vane aktivnosti, izloba 12.000,00 kn
Katamaran Art - ciklus izlobi 5.000,00 kn
Mammon, skupna izloba 15.000,00 kn
Marijan Molnar, Inventura - samostalna izloba 10.000,00 kn
Paralelni narativi, skupna izloba 8.000,00 kn
Robert Pauletta "Apnea" - samostalna izloba 5.000,00 kn
Samostalna izloba Tomislava Brajnovia (suradnja s MSU) 10.000,00 kn
Toni Meštrovi, Hakiranje sustava - samostalna izloba 15.000,00 kn
eljko Kipke "Dijagnoza: dvoslika" - samostalna izloba 8.000,00 kn
ivko Bai - retrospektivna izloba fotografija 8.000,00 kn
Ukupno: 143.000,00 kn
Galerijski centar Varadin
Izlobeni program u 2018. godini 15.000,00 kn
Something Else Gallery 5.000,00 kn
Ukupno: 35.000,00 kn
Gokul - Graanska organizacija za kulturu
Izlagaki program u Green Room galeriji Zabok za 2018. godinu 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Izlobe u Galeriji Svetog Krševana u 2018. godini 40.000,00 kn
Ukupno: 40.000,00 kn
Gradska galerija Striegl
Ivana Tkali - Obiteljska mitologija, samostalna izloba 5.000,00 kn
Vladimir Megli - Recentni radovi, samostalna izloba 5.000,00 kn
Vlatko Blaanovi - Duhovni krajolici, samostalna izloba 5.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Ukupno: 55.000,00 kn
Gradski muzej Karlovac
Prva samostalna izloba mladih karlovakih akademskih slikara, Katušin i Juras 8.000,00 kn
Zvijezda, Karlovac, Leonardo i ja / izloba Saše Stubiara (radni naziv) 8.000,00 kn
Ukupno: 26.000,00 kn
Gradski muzej Virovitica
A WINDOW SEAT samostalna izloba fotografija Saše Pjania 5.000,00 kn
Ukupno: 5.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Izloba Vitolda Košira 10.000,00 kn
Samostalna izloba Anabel Zanze 8.000,00 kn
Samostalna izloba crtea akademika Zlatka Kesera 10.000,00 kn
XIII. trijenale hrvatskog kiparstva 130.000,00 kn
Ukupno: 173.000,00 kn
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike
Ana Feiner alac / Aneli – drvorezi (izloba i grafika mapa) 5.000,00 kn
Edvin Dragievi / Izloba grafika i grafika mapa 5.000,00 kn
Maja Roman / Sjeanje na mjesta i stvari – izloba i grafika mapa 5.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Multimedijalna izloba Bearca u Pleternici 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Femininologija 2018 8.000,00 kn
40. Splitski salon - umjetnost preivljavanja (Zašto je vano skupljati suvremenu 35.000,00 kn umjetnost) Izlobeni program u Dioklecijanovim podrumima 20.000,00 kn
Izlobeni program u Salonu Gali 50.000,00 kn
Ukupno: 105.000,00 kn
Ukupno: 25.000,00 kn
Galerija Ilica 10.000,00 kn
Ciklus izlobi "Akademici u Opatiji" - Nives Kavuri Kurtovi 7.000,00 kn
Ciklus izlobi "Akademici u Opatiji" - Zlatko Keser 7.000,00 kn
Peruško Bogdani "Skulpture", samostalna izloba 7.000,00 kn
Ukupno: 49.000,00 kn
Hrvatsko dizajnersko društvo
Izlobeni program HDD galerije 50.000,00 kn
Ukupno: 110.000,00 kn
Hrvatsko društvo karikaturista
Ukupno: 10.000,00 kn
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Okruenju usprkos (radni naziv), izloba povodom 150 godina HDLU 80.000,00 kn
Program galerije Bava 50.000,00 kn
Program galerije PM 50.000,00 kn
Program galerije Prsten 60.000,00 kn
Ukupno: 240.000,00 kn
Godišnji program Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik u 2018. godini 50.000,00 kn
Ukupno: 50.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek
Bure baruta VII 10.000,00 kn
Ilustracija - skupna izloba 10.000,00 kn
S druge strane pejzaa - Ivona Vlaši i Luko Piplica, izloba 10.000,00 kn
Samostalna izloba Marijana Sušca 10.000,00 kn
Ukupno: 40.000,00 kn
Ispod crvenog šatora, skupna izloba 5.000,00 kn
Paralele, izlobeni projekt 5.000,00 kn
Samostalne izlobe - godišnji izlobeni projekt Galerije Juraj Klovi 10.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Tri godine Galerije HDLU Varadin - samostalne izlobe lanova 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Izlobeni program HDLU Zagreb u 2018. godini 10.000,00 kn
Skupna izloba fotografija lanova HDLU Zagreb pod nazivom ''Mitska dimenzija grada i 10.000,00 kn urbane legende''
Ukupno: 20.000,00 kn
Sloboda me plaši, Marko Ercegovi, samostalna izloba 10.000,00 kn
Ukupno: 18.000,00 kn
Kajkavsko spraviše - društvo za širenje i unapreivanje znanosti i umjetnosti
Ivan Posavec: ''PORTRETI I...'' - izloba fotografija (radni naslov) 5.000,00 kn
Ukupno: 5.000,00 kn
Program izlobi Galerije VN u 2018. godini 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Koalicija udruga mladih
Ukupno: 10.000,00 kn
qIZLOBE 2018 15.000,00 kn
Program Galerije K2 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Kulturna ustanova - Galerija "Kula"
Izloba - Christian Boltanski pregled od 2000. do 2017. godine 25.000,00 kn
Izloba - Igor Eškinja 12.000,00 kn
Izloba - Miguel Rio Branco 20.000,00 kn
Izloba - Predrag Todorovi ''Niija zemlja'' 10.000,00 kn
Retrospektivna izloba Vlado Martek ''Djeca konceptualizma'' ( Slikarstvo, poezija i 15.000,00 kn fotografija ), pregled od 1975. do danas
Ukupno: 82.000,00 kn
Mak Melcher - samostalna izloba 5.000,00 kn
Marko Meštrovi: Meta - objekti i projekcije - samostalna izloba 5.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Anja Vijatovi "Pixelizacija" - samostalna izloba 5.000,00 kn
Kolekcija Lovro Artukovi - izloba 15.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Nebula / Ida Blaiko - site-specific instalacija 8.000,00 kn
Ukupno: 18.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Samostalna izloba Marine Paulenke - Staraki dom 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
4. Meunarodna izloba karikature u Sisku - MIKS 2018 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Izloba Josipa Zankija – novi ciklus slika: „Uenje thangke“ 8.000,00 kn
Izloba Nikole Vrljia – Mitološki bestijarij 8.000,00 kn
Izloba Slavke Pavi, Drugi pogled 8.000,00 kn
Izloba Toma Gusia – Posveta Gradu 8.000,00 kn
Ukupno: 40.000,00 kn
Motel Trogir: kad arhitektura postaje sjeanje 10.000,00 kn
Ukupno: 30.000,00 kn
Ukupno: 25.000,00 kn
Muzej grada Koprivnice
Ukupno: 7.000,00 kn
Godišnji galerijski program za 2018. godinu 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Muzej moderne i suvremene umjetnosti
2. Bijenale industrijske umjetnosti (IAB 2018) Labin, Pula, Rijeka 70.000,00 kn
Jií ernický / METROFUTURISM i Zdena Koleková METAFIZIKA GUBITKA 15.000,00 kn
Opaanja na marginama vidljivosti, samostalna izloba Ane Sladeti 8.000,00 kn
Plivati zajedno, izloba Izvora Pende i Daniela Richtera 8.000,00 kn
Tihi krik – cijelu priu mogu ti tek šapnuti na uho 10.000,00 kn
Ukupno: 111.000,00 kn
Muzej Opine Jelsa
Katamaran Art - ciklus izlobi 7.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Muzej Staroga Grada
Ukupno: 8.000,00 kn
Muzej suvremene umjetnosti
Daniel Richter/ Izvor Pende: Swimming together - izloba 8.000,00 kn
Fotorealizam – Jadranka Fatur, izloba 60.000,00 kn
Igor Ruf - samostalna izloba 10.000,00 kn
Ivana Popovi, pripremni radovi, retrospektivna izloba 2019 10.000,00 kn
Izloba Tomislava Brajnovia 10.000,00 kn
Kradljivci vremena II – grupna problemska izloba 15.000,00 kn
Laboratorij za oivljavanje: Pep Vidal 10.000,00 kn
Miran Šabi - samostalna izloba 8.000,00 kn
Miron Mili - samostalna izloba 8.000,00 kn
NA VRIJEME - Djela iz kolekcije Galerije (Dante) Marino Cettina 8.000,00 kn
SintArt 10/11: Maja Markovi i Kristijan Koul 20.000,00 kn
Ukupno: 173.000,00 kn
Izloba Alema Korkuta, Skulpture 2017 10.000,00 kn
Izloba Boice Dee Matasi, Vree bez dna 5.000,00 kn
Izloba Leonida Zubana i Dina Krizmania 5.000,00 kn
Izloba Mauricia Ferlina, Scenografije 8.000,00 kn
Ukupno: 28.000,00 kn
Diana Sokoli : Nakit u stalnom postavu 15.000,00 kn
Suvremeni umjetnici u stalnom postavu: Goran Trbuljak 25.000,00 kn
Ukupno: 40.000,00 kn
Izloba Alane Kajfe 10.000,00 kn
Ukupno: 18.000,00 kn
Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski
Program izlobi u Gradskoj galeriji Turnac u 2018. godini 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Narodni muzej Zadar
18. Plavi salon - Realizmi privatnosti: subjektivno u objektivnom u novom hrvatskom 20.000,00 kn slikarstvu Izloba "Vodeni zmaj Venecije - Bojan Brecelj i Marko Poganik" 15.000,00 kn
Ukupno: 35.000,00 kn
Narodno sveuilište Dubrava
Izlobeni program Galerije Vladimir Filakovac u 2018. godini 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Izlobe u Galeriji Steak Klek i Neretvanskoj riznici 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Oris kua arhitekture
Izloba "Zlatko Ugljen - Retrospektiva" 8.000,00 kn
Izloba Han Tümertekin 8.000,00 kn
Izloba recentnih radova Tadaa Anda 8.000,00 kn
Retrospektivna izloba profesora Brune Milia 10.000,00 kn
Ukupno: 42.000,00 kn
Kad netko kae - godišnji suradniki program 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Puko otvoreno uilište Hrvatski dom Petrinja, Galerija Krsto Hegeduši
Godišnji izlobeni program Galerije Krsto Hegeduši u 2018. godini 30.000,00 kn
Ukupno: 30.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Puko otvoreno uilište Labin, Gradska galerija Labin
Kata Mijatovi i Zoran Paveli, izlobeni projekt "Rijei i glasovi" 8.000,00 kn
Samostalna izloba "Dekonstrukcija slike", autor: Mihael Puntari 5.000,00 kn
Samostalna izloba "Studija za Gubilište", autor Matija Debeljuh 5.000,00 kn
Suvremeno / Crno, skupna izloba, selektori Marijan Špoljar i Mladen Lui 8.000,00 kn
Zlatko Prica, samostalna izloba “Iz Tarskog ciklusa” 5.000,00 kn
Ukupno: 31.000,00 kn
Program izlobi u POUMAR za 2018. godinu 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 30.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Godišnji izlobeni program Galerije "Kraluš" 8.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Skupna meunarodna izloba "Njezin novi Istok" 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Rea udruga za suvremene umjetnike i arhitektonske produkcije
Samostalne izlobe Renate Poljak u Zagrebu, Bolu i Beogradu 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Samoupravna interesna zajednica
Ukupno: 15.000,00 kn
Izloba likovnih radova 34. Susreta likovnih stvaralaca 5.000,00 kn
Ukupno: 5.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
"Ugo La Pietra : neuravnoteeni sistemi :: Disequilibrated Systems" 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Program Galerije SC za 2018 50.000,00 kn
Ukupno: 50.000,00 kn
Stvaralaka mrea Zebra
Galerija Greta - godišnji program izlobi, prezentacija i radionica 40.000,00 kn
Ukupno: 40.000,00 kn
Sveuilište u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Završna izloba studenata Odsjeka za likovnu umjetnost 10.000,00 kn
Završna izloba studenata Odsjeka za primijenjenu umjetnost 10.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Program izlobi i dogaanja u Salonu Izidor Kršnjavi 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Izloba originalnih djela Matthieua Bonhommea 15.000,00 kn
Ukupno: 25.000,00 kn
Udruga "Mozaik stripa"
Izloba originalnih crtea Andrije Maurovia: “Stari Maak pod Biokovom” - 2. dio 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Slike u akciji samostalna izloba elimira ilnika 15.000,00 kn
U svim smjerovima i Iznad zemlje - Bijenale industrijske umjetnosti Labin u Zagrebu, 20.000,00 kn dvije meunarodne skupne izlobe
Ukupno: 35.000,00 kn
Izloba „Okoliš sjeanja“ 2016./2018. - umjetnost kao otpor represiji 8.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Ukupno: 5.000,00 kn
Udruenje hrvatskih arhitekata
Ukupno: 20.000,00 kn
Program Galerije ULUPUH za 2018. godinu 90.000,00 kn
Ukupno: 90.000,00 kn
Umjetnika galerija Dubrovnik
Izloba Ivone Vlaši "Linija ukinutog horizonta" 5.000,00 kn
Izloba Jasenka Rasola "Distopija / politika škola" 10.000,00 kn
Izloba Marka Ercegovia "Fotografije" 10.000,00 kn
Ukupno: 35.000,00 kn
Ukupno: 30.000,00 kn
Umjetnika organizacija Robot
Ukupno: 15.000,00 kn
Ksenija Turi - "Kaleidoskop" - u okviru ciklusa ambijentalnih izlobi suvremenih hrv. 30.000,00 kn umjetnika za Umjetniki paviljon Zlatan Vehabovi - "Tamno bijela Zemlja", samostalna izloba 30.000,00 kn
Ukupno: 60.000,00 kn
Ukupno: 25.000,00 kn
Izloba Dubravka Mokrovia ‘Motivi Dalmacije' 5.000,00 kn
Izloba Hrvoja Marka Peruzovia 5.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ustanova za organizaciju manifestacija i dogaanja na podruju Grada Umaga FESTUM
Galerijsko izlobena djelatnost 2018 8.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Serija izloaba "Slikarski jezik Mije Kovaia" 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Zlati ajngel d.o.o.
Ukupno: 15.000,00 kn
idovska opina Zagreb
Ukupno: 10.000,00 kn
ivi Atelje Dajht Kralj
Monografska izloba iz fundusa zbirke - "Skulptura, prostor i pamenje: javna i 10.000,00 kn spomenika plastika Vere Dajht Kralj"
Ukupno: 10.000,00 kn
Likovne monografije
Likovna monografija Slave Raškaj - tisak 15.000,00 kn
Ukupno: 25.000,00 kn
Monografija "Carl Seidl – Arhitektonsko djelo na Opatijskoj rivijeri" 10.000,00 kn
Monografija "Katedrala sv. Terezije Avilske u Poegi" 30.000,00 kn
Ukupno: 70.000,00 kn
Zbornik radova znanstveno-strunog skupa Hrvatski povjesniari umjetnosti: Gjuro Szabo 10.000,00 kn (1875.-1943.) - realizacija Zbornik radova znanstveno-strunog skupa Hrvatski povjesniari umjetnosti: Lelja 10.000,00 kn Dobroni (1920.-2006.) Ukupno: 50.000,00 kn
Filozofski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, FF-press
Zbornik radova posveen profesoru Zvonku Makoviu u povodu njegova 70. roendana 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Arhitekt Velimir Neidhardt - monografija 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Hrvatsko dizajnersko društvo
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 50.000,00 kn
DISCOVERING DALMATIA. Dalmatia in travelogues, pictures and photographs - zbornik 15.000,00 kn radova sa interdisciplinarnih skupova odranih 2015. i 2016 Petar Prelog, Hrvatska moderna umjetnost i nacionalni identitet - monografija 20.000,00 kn
Ukupno: 35.000,00 kn
30 godina Galerije Miroslav Kraljevi - monografija 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Nacionalna i sveuilišna knjinica u Zagrebu
Crtei Johanna Bernharda Fischera von Erlacha u Grafikoj zbirci Nacionalne i sveuilišne 20.000,00 kn knjinice
Ukupno: 20.000,00 kn
Petikat - umjetnika radionica
Publikacija "Osvojena podruja" - volumen 6 15.000,00 kn
Ukupno: 30.000,00 kn
Skaner studio d.o.o.
Likovna monografija "Raoul Goldoni ili ovjek od svjetlosti" 20.000,00 kn
Likovna monografija Denisa Kraškovia 20.000,00 kn
Likovna monografija Ljerka Šibenik - pripremni radovi 20.000,00 kn
Ukupno: 80.000,00 kn
Monografija Nataše Cetini 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
Kazališna likovnost u knjizi – Ljubo Babi (nastavak izdavakog projekta iz 2017.) 15.000,00 kn
Kazališna likovnost u knjizi – Vanda Paveli Weinert (nastavak izdavakog projekta) 15.000,00 kn
Ninoslav Kunc "U sjeni autorskog izriaja poznatog novokvadratovca", knjiga 10.000,00 kn
Sonja Jurkovi "Obazrivo s prostorom", knjiga 10.000,00 kn
Ukupno: 50.000,00 kn
Umjetnika organizacija Oaza
aBook 25.000,00 kn
Ukupno: 25.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Ured za fotografiju
Monografija Vlade Marteka "Priprema za fotografiju" 15.000,00 kn
Ukupno: 25.000,00 kn
Manifestacije
Centar za pruanje usluga u zajednici Vladimir Nazor
45. Zimska likovna kolonija ZILIK 2018 i izlobe 2018/2019 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn
Dizajn centar Zagreb
Ukupno: 40.000,00 kn
Dani arhitekture u Istri 2018 15.000,00 kn
Otvoreni grad 2018 - "Zeleni plan" 10.000,00 kn
Ukupno: 25.000,00 kn
Društvo arhitekata Zagreba
Ciklus predavanja Arhitektura i naslijee i struni obilasci 15.000,00 kn
Urbanizam.zg 10.000,00 kn
Ukupno: 55.000,00 kn
Znanstveno-struni skup Hrvatski povjesniari umjetnosti: Olga Maruševski (1922. - 5.000,00 kn 2008.)
Ukupno: 25.000,00 kn
50 godina Splita 3 - ulice, kvartovi, stanovnici 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
12. Likom Gacke / likovna kolonija - izloba - radionica 5.000,00 kn
Ukupno: 5.000,00 kn
Goranska kiparska radionica Lokve
39. Saziv Goranske kiparske radionice Lokve u 2018. godini 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 8.000,00 kn
Gradski muzej Virovitica
NOVE VIZURE! - izvedba autorskih murala u gradu Virovitici 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
5. hrvatski trijenale crtea 47.000,00 kn
Ukupno: 47.000,00 kn
Hrvatska sekcija AICA
"AICA: Dijalozi 2018" - serija javnih razgovora uz projekcije 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 55.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 50.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Muzej - Museo Lapidarium
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Ukupno: 7.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Udruga "Crtani romani šou"
21. Meunarodni festival stripa Crtani romani šou - Zagreb Comic Con 40.000,00 kn
Ukupno: 40.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Udruenje hrvatskih arhitekata
Ukupno: 60.000,00 kn
Ususret Zgrafu 13 (pripremni radovi na Zgrafu 13) 20.000,00 kn
Ukupno: 20.000,00 kn
Zaviajni muzej Našice
XXIII. saziv Kolonije umjetnike keramike "Hinko Juhn" Našice 10.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn
Stranica 21 od 21

Search related