of 13 /13
VJEŽBA TEST 13.2.2020.god

VJEŽBA - gimnazija.bdcentral.net pol/6… · TEST - objašnjenje •1. ZADATAK : Neka od naredbi for ili while (goto, whilw do) •2. ZADATAK : Funkcija kao potprogram •3. ZADATAK

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VJEŽBA - gimnazija.bdcentral.net pol/6… · TEST - objašnjenje •1. ZADATAK : Neka od naredbi...

 • VJEŽBA

  TEST 13.2.2020.god

 • TEST - objašnjenje

  • 1. ZADATAK : Neka od naredbi for ili while (goto, whilw do)

  • 2. ZADATAK : Funkcija kao potprogram

  • 3. ZADATAK : Rekurzija kao potprogram

  OCJENA

  • 1 || 2 || 3 urađen ocjena dovoljan 2

  • 1 && 2 || 1 && 3 urađen ocjena dobar 3

  • 2 && 3 urađen ocjena vrlo dobar 4

  • 1 && 2 && 3 urađen ocjena odličan 5

 • 1. Napisati program koji za uneseni prirodni broj ispisuje zbir njegovih cifara.

  #include int main() { int n, suma = 0; printf("Unesi broj n\n"); scanf("%d", &n); printf("Zbir cifara broja %d \t", n ); while(n > 0) { suma= suma + n % 10; n = n/10; } printf(" je %d ", suma); return 0; }

  suma += n % 10; n /= 10;

 • 2. Napisati program koji za uneseno n ispisuje sumu brojeva i faktorijel.

  #include int main() { int n, i,suma,fakt; suma=0; fakt=1; printf("Upisite broj n="); scanf("%d", &n); for(i=1; i

 • 2. Napisati program koji za uneseno n ispisuje sumu brojeva i faktorijel.

  #include int main() { int n, i,suma,fakt; suma=0; fakt=1; printf("Upisite broj n="); scanf("%d", &n); i=1; while(i

 • 3. Napisati program koji za uneseni broj prikazuje njegove djelioce.

  #include int main() { int n, i; printf("Unesite neki broj "); scanf("%d", &n); for(i=1; i

 • 4. Napisati program koji za uneseni prirodan broj ispisuje broj čije su cifre u obrnutom redoslijedu.

  #include int main() { int n, obrnuti ; obrnuti = 0; printf("Unesi neki broj n="); scanf("%d", &n); while(n > 0) { obrnuti = obrnuti*10 + n % 10; n /= 10; } printf("Uneseni broj obrnuto napisan je %d \n", obrnuti); return 0; }

 • Koristeći funkciju izračunati površinu kvadrata za unesenu stranicu.

  #include int a, stranica, povrsina; int kvadrat(int stranica) { return stranica * stranica; } main() { printf("Unesite duzinu stranice kvadrata "); scanf("%d", &a); povrsina = kvadrat(a); printf("Povrsina kvadrata je %d.\n", povrsina); return 0; }

 • 5. Koristedi funkcije izračunati površinu kvadrata i pravougaonika za unesene stranice. Izabrati da li hodete da računate kvadrat ili prvougaonik.

  #include int kvadrat(int a) { return a * a; } int pravougaonik(int a, int b) { return a * b; } main() { int s,a,b,c; printf("Unesite 1 za kvadrat \n ili 2 za pravougaonik \n "); scanf("%d", &s); switch (s) { case 1:printf("Unesite duzinu stranice kvadrata "); scanf("%d", &a); printf("Povrsina kvadrata je %d.\n", kvadrat(a)); break; case 2:printf("Unesite stranice a i b pravougaonika\n "); printf("Unesite stranicu a= "); scanf("%d", &a); printf("Unesite stranicu b= "); scanf("%d", &b); printf("Povrsina kvadrata je %d.\n", pravougaonik(a,b)); break; } return 0; }

 • 6.Napisati funkciju koja prikazuje maksimalan broj od 4 unesena.

  #include int max4(int a, int b,int c, int d) { if ((a>b)&&(a>c)&&(a>d)) return a; if ((b>a)&&(b>c)&&(b>d)) return b; if ((c>a)&&(c>b)&&(c>d)) return c; if ((d>a)&&(d>b)&&(d>c)) return d; } main() { int a,b,c,d; printf("Upisite cetiri broja:\n"); printf("a="); scanf("%d",&a); printf("\nb="); scanf("%d",&b); printf("\nc="); scanf("%d",&c); printf("\nd="); scanf("%d",&d); //scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c , &d); printf("Maksimum sva cetiri broja je %d\n", max4(a,b,c,d)); }

 • 6.Napisati funkciju koja prikazuje maksimalan broj od 4 unesena.

  #include int max(int a, int b) { return (a>b) ? a : b; } int max4(int a, int b, int c, int d) { return (max(max(a,b), max(c,d))); } main() { int a,b,c,d; printf("Upisite cetiri broja:\n"); printf("a="); scanf("%d",&a); printf("\nb="); scanf("%d",&b); printf("\nc="); scanf("%d",&c); printf("\nd="); scanf("%d",&d); //scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c , &d); printf("Najveci od cetiri broja je %d\n", max4(a,b,c,d)); }

 • 6.Napisati funkciju koja prikazuje maksimalan broj od 4 unesena.

  #include int max(int a, int b) { if (a>b) return a ; else return b; } int max4(int a, int b, int c, int d) { return (max(max(a,b), max(c,d))); } main() { int a,b,c,d; printf("Upisite cetiri broja:\n"); printf("a="); scanf("%d",&a); printf("\nb="); scanf("%d",&b); printf("\nc="); scanf("%d",&c); printf("\nd="); scanf("%d",&d); //scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c , &d); printf("Najveci od cetiri broja je %d\n", max4(a,b,c,d)); }

 • 7. Napisati rekurziju za računanje proizvoljnog stepena celog broja x.

  #include int stepen(int x, int n) { int i, st; st = 1; for (i = 1; i