Click here to load reader

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2015

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2015

 • VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2015

  VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie Vluchtelingen in getallen uit. De publicatie geeft een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd.

  Opvallende cijfers uit deze Vluchtelingen in getallen:

  60 miljoen mensen op de vluchtNooit eerder waren er zo veel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld: eind 2014 bijna 60 miljoen mensen, 8,3 miljoen meer dan vorig jaar.

  4 miljoen Syrirs zijn hun land ontvluchtRuim 4 miljoen Syrirs zijn hun land ontvlucht, nog eens 7,6 miljoen zijn ontheemd. 90% van de Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in Turkije, Libanon of Jordani.

  Dramas op de Middellandse ZeeVanuit Noord-Afrika wagen veel vluchtelingen uit Syri, Eritrea en Afghanistan de levensgevaarlijke oversteek naar Europa. 137.000 mensen in de eerste helft van dit jaar. Bijna 2.000 mensen overleven de overtocht niet.

  Veel Eritreers in korte tijd In 2014 is er in april en mei een kortstondige piek van Eritrese vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland. Ook in mei en juni van dit jaar zijn er opvallend veel Eritrese asielzoekers: 1.076 en 1.248 personen.

  Veel Kosovaren vragen asiel in EU in eerste maanden 2015In de eerste drie maanden van 2015 ontvluchten bijna 50.00 Kosovaren de armoede en werkloosheid in hun land. Dat is een kwart van het totaal aantal asielaanvragen in die periode.

  Cijfers zijn mensen!Bedenk bij de cijfers in deze publicatie dat elk getal gaat over een persoon, elk met zijn eigen verhaal: vluchtelingen in getallen.

  Voor deze publicatie geldt de disclaimer van de website van VluchtelingenWerk Nederland (www.vluchtelingenwerk.nl). De cijfers zijn voor de website verwerkt tot drie interactieve infographics: Nederland, Europa, wereldwijd.

  Vragen en opmerkingen over deze publicatie kunnen worden gemaild naar [email protected] Journalisten kunnen contact opnemen met [email protected]

  VluchtelingenWerk Nederland, 2 september 2015

  https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/227788http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/wereldwijdhttp://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/bescherming-europahttp://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/bescherming-nederlandmailto:[email protected]:[email protected]://www.vluchtelingenwerk.nl/

 • Inhoudsopgave

  A. VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND Vluchtelingen in Nederland: l anden van herkomst 3Asielaanvragen 5Beslissingen 10Alleenstaande minderjarige asielzoekers (amas) 12Uitgenodigde vluchtelingen 14Opvang 15Huisvesting 17Terugkeer 18

  B. VLUCHTELINGEN IN EUROPAAsielaanvragen in Europa 20Asielaanvragen naar landen van herkomst 22Beslissingen 24Uitgenodigde vluchtelingen 30

  C. VLUCHTELINGEN WERELDWIJDAsielzoekers en vluchtelingen 31Vluchtelingen naar belangrijkste landen van herkomst 33Vluchtelingen naar belangrijkste landen van opvang 34Uitgenodigde vluchtelingen 35

 • A. VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND Vluchtelingen in Nederland: landen van herkomst

  Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Wie je meetelt hangt af van de gebruikte definitie.

  UNHCR gaat uit van 82.494 vluchtelingen en 6.940 asielzoekers (december 2014)Eind 2013 waren dat 74.707 vluchtelingen en 10.042 asielzoekers.

  De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR gaat daarbij uit van de volgende definities:

  - Vluchtelingen (82.494)Personen met een vluchtelingenstatus (a-grond) en personen die aanvullende vormen van bescherming krijgen (b-, c- en d-grond; zie uitleg onder Beschermingsgronden Vreemdelingenwet 2000, p. 10). Personen die asiel hebben aangevraagd en een andere verblijfsvergunning hebben gekregen (bijvoorbeeld pardon of medisch) en alleenstaande minderjarigen tellen niet mee.

  - Asielzoekers (6.940)Personen die een asielaanvraag hebben gedaan en in afwachting zijn van een beslissing op hun asielverzoek.

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat uit van 200.000-250.000 vluchtelingen Deze schatting is gebaseerd op personen die zijn geboren in landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Het gaat daarbij deels om personen die om een andere reden dan asiel naar Nederland zijn gekomen. Ook de tweede generatie en gezinsherenigers worden meegeteld. De grootste groepen vluchtelingen zijn afkomstig uit Irak, Afghanistan, Iran en Somali. In totaal gaat het om ruim 170.000 personen.

 • Figuur A.1: Vreemdelingen in Nederland (eerste en tweede generatie) naar land van herkomst (stand 1 januari 2013 en 2014)

  2013 2014

  Totaal Eerste generatieTweede

  generatie TotaalEerste

  generatieTweede

  generatieAfghanistan 42.348 32.820 9.528 43.183 33.085 10.098Angola 8.575 5.355 3.220 8.495 5.171 3.324Armeni 810 798 12 854 832 22Azerbeidzjan 680 676 4 718 713 5Burundi 3.281 2.335 946 3.275 2.261 1.014China 61.890 43.487 18.403 64.097 44.915 19.182Colombia 14.069 8.392 5.677 14.759 8.724 6.035DR Congo 8.134 4.665 3.469 8.297 4.734 3.563Egypte 21.783 12.209 9.574 22.205 12.481 9.724Eritrea 2.133 1.705 428 2.595 2.103 492Ethiopi 12.270 7.897 4.373 12.596 8.013 4.583Guinee 3.948 2.534 1.414 4.111 2.549 1.562Irak 53.731 40.509 13.222 54.159 40.408 13.751Iran 35.395 27.754 7.641 36.561 28.513 8.048Ivoorkust 1.848 1.216 632 1.832 1.174 658Myanmar 1.220 1.026 194 1.282 1.076 206Nepal 1.708 1.409 299 1.794 1.452 342Nigeria 11.466 6.153 5.313 11.766 6.214 5.552Rwanda 1.525 1.050 475 1.547 1.045 502Sierra Leone 6.008 4.217 1.791 5.977 4.133 1.844Soedan 6.268 4.302 1.966 6.317 4.306 2.011Somali 34.631 24.597 10.034 37.432 26.502 10.930Sri Lanka 11.389 6.877 4.512 11.703 6.925 4.778Syri 11.665 7.642 4.023 13.744 9.465 4.279Togo 1.835 1.164 671 1.847 1.144 703Turkije 395.302 196.203 199.099 396.414 194.759 201.655Vietnam 20.295 12.335 7.960 20.603 12.415 8.188Vml. Joegoslavi 81.498 52.375 29.123 82.290 52.371 29.919Vml. Sovjet-Unie 69.182 51.725 17.457 72.203 53.663 18.540Bron: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Statline

  4

  Figuur A.1 toont het aantal vreemdelingen in Nederland naar land van herkomst. Alleen landen waarvan bekend is dat asiel (bescherming) een belangrijk migratiemotief is, zijn opgenomen. Uit Afghanistan, Somali en Irak komen vrijwel uitsluitend vluchtelingen en hun gezinsleden, uit andere landen (Turkije, China) komen veel migranten met andere migratiemotieven zoals arbeid of studie. Hoewel het bij vluchtelingen niet logisch is om te spreken van een tweede generatie, zijn in figuur A.1 - analoog aan andere groepen vreemdelingen - ook de cijfers voor die groep opgenomen.

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37325&D1=1-2&D2=0&D3=0&D4=0&D5=a&D6=17-18&HD=150707-1216&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5

 • Asielaanvragen

  elaanvragen

  Figuur A.2: Asielaanvragen (eerste en vervolg) in Nederland (1993 t/m 2014)

  52.576

  22.857

  34.443

  43.895

  32.579

  13.4029.731

  13.17016.72414.631

  15.148

  16.16315.27514.465

  9.782

  42.729

  45.217

  29.89135.399

  29.258

  12.347

  18.667

  0

  10.000

  20.000

  30.000

  40.000

  50.000

  60.000

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Bron: IND Asylum TrendsOm een langere reeks te kunnen maken is voor alle jaren het totaal aantal asielaanvragen genomen (vr 2006 werd geen onderscheid gemaakt tussen eerste en vervolgaanvragen). Voor 2013 en 2014 zijn ook de nareizigers (gezinsherenigers) meegeteld; zij werden in eerdere jaren meegeteld bij de eerste asielaanvragen (zie uitleg volgende pagina).

  5

  Ontwikkeling van de asielaanvragen: verklaringen voor pieken en dalenIn de afgelopen decennia liep het aantal asielaanvragen per jaar sterk uiteen. In 1994 werden ruim 50.000 asielaanvragen gedaan en tot 2001 lag het aantal asielaanvragen voortdurend boven de 20.000. In de jaren daarna schommelt het aantal tussen de 10.000 en 15.000 per jaar.- 1992: door de oorlog in voormalig Joegoslavi slaan veel mensen op de vlucht.- 1994: De aanscherping van het asielbeleid in Duitsland leidt daar tot een sterke afname van

  het aantal asielaanvragen en een toename in de omliggende landen. - Vanaf 1997: Toename van het aantal asielaanvragen door onrust in Afghanistan, Irak en de

  oorlog in Kosovo. - 2001: Invoering Nieuwe Vreemdelingenwet (Vw2000). - Het aantal asielaanvragen neemt af doordat minder mensen uit Afghanistan, voormalige

  Sovjetrepublieken en voormalig Joegoslavi in Nederland bescherming zoeken. - 2008: Oplaaiend geweld in Somali en met name Irak leidt tot stijging van het aantal

  asielaanvragen. - Het categoriaal beleid voor Zuid- en Centraal-Irak is per 22 november 2008 afgeschaft.

  Asielzoekers uit deze regios krijgen dus niet meer automatisch een vergunning. - 2009: Per 19 mei 2009 is het categoriaal beleid voor Centraal- en Zuid-Somali afgeschaft.

  Het aantal asielverzoeken van Somalirs daalt in de daaropvolgende jaren sterk: van 5.889 in 2009 naar 877 in 2012.

  - 2013-2015: Door de aanhoudende chaos en burgeroorlog zoeken meer Syrirs bescherming in Nederland. Het aantal asielaanvragen stijgt van 2.232 in 2013 tot 8.748 in 2014.

  - In april en mei van 2014 komen er opvallend veel Eritreers naar Nederland: bijna 3.000, drie kwart van het totaal aantal Eritreers dat in 2014 asiel aanvraagt (3.833). Ook in mei en juni 2015 vragen opvallend veel Eritrers asiel aan (1.076 en 1.284 asielaanvragen). Een eenduidige verklaring voor deze plotse pieken is ni

Search related