VM 022 - Jak na to ve Wordu 2007 - Uživatelské prostředí

  • View
    253

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VM 022 - Jak na to ve Wordu 2007 - Uivatelsk prosted. Vukov materil pro kolen pedagog Z Kaznjov.

Transcript

Vukov materil Z Kaznjov Jak na to Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted Projekt Z Kaznjov v rmci OP VK - registran slo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029 1. AKTIVITA Pprava pedagogickch pracovnk a zlepen podmnek pro vyuvn ICT a pro zapojen environmentlnch tmat do vzdlvacho procesu na kole Ureno pro Pedagogick pracovnky i ky koly Autor Frantiek aloudek slo Formt Datum VM 022 pdf 18. 9. 2010

ObsahUivatelsk rozhran ................................................................................................................... 2 Tlatko Office ....................................................................................................................... 2 Panel Rychl pstup .............................................................................................................. 3 Ps karet ve Wordu .................................................................................................................... 4 Karta Dom ............................................................................................................................ 4 Karta Vloen ......................................................................................................................... 5 Karta Rozloen strnky ......................................................................................................... 5 Karta Odkazy.......................................................................................................................... 5 Karta Korespondence ............................................................................................................. 5 Karta Revize ........................................................................................................................... 6 Karta Zobrazen ...................................................................................................................... 6 Karta Zanme ...................................................................................................................... 7 Stavov dek ............................................................................................................................. 8 Monosti aplikace Word ............................................................................................................ 8 Monosti oblben .................................................................................................................. 9 Monosti zobrazen .............................................................................................................. 10 Monosti kontroly pravopisu a mluvnice ............................................................................. 11 Nastaven uloen dokumentu vytvoenho v aplikaci Word .................................................. 12 Odkazy ..................................................................................................................................... 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Uivatelsk rozhranbalku Microsoft Office 2007 a tud i Wordu 2007 se od textovch nabdek v pedchozch verzch pesunulo k nzornm panelm a tlatkm.

Tlatko Officeje umstno v levm hornm rohu a obsahuje hierarchickou textovou nabdku rznch innost s dokumentem oteven, uloen, vytitn nebo zobrazen informac, kter lze s dokumentem provst.

2 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Panel Rychl pstupNad psem karet je panel Rychl pstup (zkladn) nebo rozen s tlatky nebo rozbalovacmi seznamy z libovoln karty. Mete tak mt po ruce funkce, kter nejvc pouvte (bez pepnn na dal karty) a sami si tlatka do tohoto panelu pidat.

Jak pidme prvek do Panelu rychlho pstupu? Pklad pidn prvku Tabulka z karty Vloen. Na kart Vloen klepneme pravm tlatkem myi na prvek Tabulka a zvolme v rozbalenm okn monost Pidat na panel nstroj Rychl pstup.

Klepneme-li na monost Pizpsobit panel nstroj Rychl pstup zobraz se okno Monosti aplikace Word, kde meme provst pizpsoben panelu volbou a uspodnm prvk, kter obsahuje.

Pvodn prvky erven Nov prvky - mode

3 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Ps karet ve WorduVtina aplikac balku Microsoft Office 2007 pouv nov zpsob ovldn, tzv. ps karet umstn na hornm okraji strnky nad otevenm dokumentem.

Karta Domje pipravena okamit po sputn Wordu - obsahuje ve skupinch Schrnka, Psmo, Odstavec, Styly a pravy tlatka s funkcemi pro zkladn formtovn textu. Pkazy na tto kart budete pouvat nejastji.

Najedete-li ukazatelem myi nad libovoln tlatko, zobraz se v oknku npovdy jeho funkce.

4 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Karta Vloenobsahuje ve skupinch Strnky, Tabulky, Ilustrace, Odkazy, Zhlav a zpat, Text a Symboly funkce pro pidvn rznch objekt jako jsou tabulky, grafy, odkazy zloky, zhlav, textov pole, symboly, rovnice a dal

Karta Rozloen strnkyobsahuje ve skupinch Motivy, Vzhled strnky, Pozad strnky, Odstavec a Uspodat funkce s jejich pomoc mete mnit velikost okraj, orientaci papru (nav, na ku), velikost strnky, rozdlen na sloupce (podobn jako v novinch), pozad strnky a jej ohranien, odsazen textu apod.

Karta Odkazyobsahuje ve skupinch Obsah, Poznmky pod arou, Citace a bibliografie, Titulky, Rejstk a Seznam citac pslun funkce pro dan skupiny. Mete nap. vytvoit automaticky obsah rozshlejch dokument teba vukovch materil viz prvn strnka tohoto VM.

Karta Korespondenceobsahuje ve skupinch Vytvoit, Spustit hromadnou korespondenci, Zapsat a vloit pole, Nhled vsledk a Dokonit funkce, kter umouj podle jednoduchho prvodce vytvoit a vytisknout oblky (adresy na oblky) nebo ttky s adresami pro oblky. Pomoc prvodce hromadnou korespondenc mete odeslat jeden dokument na vce emailovch adres.

5 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Karta Revizeobsahuje ve skupinch Kontrola pravopisu, Koment, Sledovn, Zmny, Porovnat, Zmek pslun funkce pro sledovn zmn v dokumentu, kontrolu pravopisu a gramatiky, sledovn zmn, porovnn dokument.

Karta Zobrazenobsahuje ve skupinch Zobrazen dokument, Zobrazit i skrt, Lupa, Okno a Makra pslun funkce pro zobrazen dokumentu na displeji, mtek, pravtka, mky, rznch piblen apod. Ve skupin Lupa mete nap. klepnout na Dv strnky a zobrazit dv strnky dokumentu najednou

Zkladn zobrazen je Rozloen pi tisku v tomto rozloen vytvme a editujeme dokument. ten na obrazovce umouje prohlet dokument po dvou strnkch na displeji, kter ovem mus mt alespo 19 palcovou hlopku. V tomto zobrazen nememe dokument editovat.

6 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Ve skupin Lupa je k dispozici pkaz Dv strnky, kter rovn zobraz dv strnky dokumentu (ty je ovem mon editovat).

Karta ZanmeJedn se o doplnk aplikace Word 2007(ke staen z oficilnch strnek Microsoftu), kter nutno po staen instalovat. Tento doplnk pid kartu Zanme do psu karet aplikace Word 2007. Pkazy na tto kart poskytuj snadn pstup k bezplatnmu obsahu webu Office Online, jako napklad k vukovm kurzm, videoukzkm a dalmu obsahu webu Office Online, kter byl vytvoen, aby pomohl uivatelm rychle se nauit pracovat s aplikac Word 2007. Interaktivn nstroj Office Online s rozloenm pkaz je tak dostupn na kart Zanme. Zobrazuje umstn tlatek a pkaz aplikace Word 2003 v aplikaci Word 2007. Diskuze komunity Office Online jsou tak dostupn pmo z aplikace Word pomoc tohoto doplku. Skupiny jsou Vyhledn pkazu, Zskn online kolen (kurs Rychl zvldnut aplikace Word 2007 35 strnek), Sledovn videoukzek, Zeptejte se komunity, Zobrazit domovsk strnky webu Office Online, Online pracovn prostor, Podpora.

7 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Stavov dekJe lita u spodnho okraje okna Wordu 2007. V lev sti je ukazatel strnek a jazyk, po klepnut na Slova se objev okno Poet slov se statistikou dokumentu.

V prav sti jsou tlatka a pro zmenovn nebo zvtovn velikosti dokumentu, procentn vyjden velikosti nhledu. Tlatko ten na cel obrazovce umonuje zobrazit bu celou strnku nebo pak zvolit v Monostech zobrazen zobrazit dv strnky souasn viz obrzek na stran 6.

Monosti aplikace WordK nastaven monost aplikace Word se dostaneme pes tlatko v nabdce Office. Vimnte si, e v prav sti jsou zobrazeny Posledn dokumenty.

8 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Monosti oblbenZobraz se dialogov okno Monosti aplikace Word. V monosti Oblben mte monost zmnit a nastavit nejpouvanj monosti aplikace Word vyzkouejte si.

Urit potvrte Pi vbru zobrazit miniaturn panel nstroj.

Tato monost zobraz miniaturn panel nstroj, kdykoliv klepnete pravm tlatkem myi na slovo v textu. Pklad: Oznate slovo nebo skupinu slov, kter chcete pidat hypertextov odkaz, klepnete pravm tlatkem a zvolte Hypertextov odkaz a vlote ho v otevenm dialogovm okn. Tato st textu byla napsna pomoc pkazu Obtkn textu na kart Rozloen textu (po klepnut na obrzek).

9 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted Potvrte Povolit dynamick nhled

Dynamick nhled umouje vidt, jak zvolen funkce (v naem ppad Barva zvraznn textu) ovlivn dokument.

Monosti zobrazenZobraz se dialogov okno, kde urte, jak m bt zobrazen obsah dokumentu na displeji a pi tisku (ukzna je st okna).

10 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Monosti kontroly pravopisu a mluvniceZobraz se dialogov okno, kde urte, jak m aplikace Word opravovat a formtovat text.

Chcete-li vypnout Monosti automatickch oprav, klepnte na tlatko a v okn Automatick opravy: etina zrute zatren Automaticky pout nvrhy kontroly pravopisu.

11 / 14

Jak na to ve Wordu 2007 Uivatelsk prosted

Nastaven uloen dokumentu vytvoenho v aplikaci WordNativnm formtem Wordu 2007 je soubor s pponou docx. Klepneme na ikonu Office a v rozbalovacm seznamu vyuijeme pkaz Uloit jako / Dokument aplikace Word

Objev se dialogov okno Uloit jako, kde vybereme adres Uloit do, zvolme Nzev souboru