of 23 /23
OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" NOVI SAD MINI VODIČ kroz srednje škole za učenike VIII razreda

VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

OSNOVNA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" NOVI SAD

MINI VODIČ

kroz srednje škole

za učenike VIII razreda

Page 2: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Nalaziš se pred izborom zanimanja i škole. Pred tobom je važan korak koji će uticati na tvoju

budućnost – ako ne na čitav život, onda barem na narednih nekoliko godina. Iako u današnje

vreme prvi izbor zanimanja i nije više «izbor za čitav život», to je ipak značajan korak koji bitno

utiče na budućnost i može da trasira put za buduće odluke u vezi sa tvojim obrazovanjem ili

karijerom.

Greške u izboru moguće je ispraviti, ali tako možeš da izgubiš dosta vremena, pre nego što se

vratiš na pravi kolosek. Sada si na uzrastu kada učiš najbrže i sa najmanje napora. Najbolje je da

sada utvrdiš koji je put dobar za tebe i da što bolje iskoristiš svoje sklonosti i sposobnosti.

Pomisli na to da rad može biti izvor zadovoljstva. Došao je pravi trenutak da počneš da razmišljaš

o izboru zanimanja. Vreme koje sada uložiš u procenu svojih interesovanja, sposobnosti i drugih

ličnih osobina može da ti uštedi mnogo vremena i da ti omogući mnogo više zadovoljstva od

učenja i rada u vremenu koje će tek doći.

VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

GIMNAZIJE

Gimnazije su opšte obrazovne škole koje spremaju učenike za dalje obrazovanje na višim školama i

fakultetima.

Gimnaziju treba da upišu učenici koji imaju jaku volju i želju za nastavkom školovanja jer

gimnazija ne osposobljava ni za jedno zanimanje

Novosadske gimnazije:

1. Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj":

2. Gimnazija " Svetozar Marković"

3. Gimnazija "Laza Kostić"

4. Gimnazija "Isidora Sekulić"

Osnovna razlika je u tome što pridaju različit značaj društvenim odnosno prirodnim oblastima.

Ako ti dobro idu jezici i društveni predmeti, ako se lako i tečno izražavađ, a možda već sada planiraš da studiraš

neki od fakulteta društvenih nauka možeš da razmisliš o gimnaziji društveno-jezičkog smera.

Za prirodno-matematički smer u gimnaziji možeš da se odlučih ukoliko pokazuješ interesovanje za prirodnu

grupu predmeta.

Opšti smer čini sredinu između dva navedena smera. Ako ti podjednako dobro idu prirodni predmeti, kao i

jezici i društveni predmeti, ako ti je i interesovanje za ove dve grupe predmeta za sada pribibližno jednako,

možeš da razmisliš o gimnaziji opšteg tipa.

U Sremskim Karlovcima postoji Karlovačka gimnazija koja je specijalizovana filološka gimnazija i

ima dva smera: smer klasičnih jezika i smer savremenih jezika (engleski, nemački, ruski, španski, francuski,

italijanski, kineski jezik, norveški...). U Karlovačkoj gimnaziji polaže se poseban prijemni ispit koje se sastoji iz

srpskog i stranog jezika.

Page 3: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Za upis u gimnaziju treba da se opredele učenici koji iz svih predmeta postižu dobre rezultate i uspehe iz više

različitih oblasti.

Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj":

Page 4: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Gimnazija "Isidora Sekulić"

Gimnazija " Svetozar Marković"

Gimnazija "Laza Kostić"

Page 5: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

SREDNJA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ"

stručna škola ekonomskog, trgovinskog, ugostiteljskog i turističkog područja rada

Za područje rada ekonomije i trgovine potrebno je da imate izraženi interes za matematiku, administraciju,

knjigovodstvo, prodaju i nabavku, bankarstvo, osiguranje, sklonost ka radu u zatvorenom prostoru, interes za

pružanje pomoći i usluga, sposobnost lakog uspostavljanja kontakta sa drugim ljudima, strpljivost, razvijene

verbalne sposobnosti,numeričke sposob.

Za područje rada turizam i ugostiteljstvo potrebno je da imate interesovanja za kulturu i umetnost, interes za

komunikaciju sa ljudima, interes za rad na otvorenom prostoru, sklonost ka učenju stranih jezika, razvijene

organizacione sposobnosti, brzo reagovanje, komunikativne sposobnosti. Osobine: strpljivost, ljubaznost,

društvenost, otvorenost, duhovitost, komunikativnost.

Page 6: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA "7.APRIL"

Da bi učenik završio ovu školu a kasnije bio dobar medicinski radnik i osećao zadovoljstvo u radu, potrebno je

da poseduje sledeće osobine:

sklonost ka

pružanju pomoći

bolesnim,

nemoćnim

ljudima

interesovanje za

biologiju, hemiju,

fiziku, psihologiju

smisao za rad sa

ljudima

brzo reagovanje u

stresnim

situacijama

sposobnost da se

sasluša i razume

problem drugog

humanost,

emocionalana

stabilnost, strpljivost,

odgovornost,

staloženost, higijenske

navike, moralnost,

komunikativnost,

plemenitost

Zdravstveno stanje:

normalan vid, spretnost ruku, šake,

prstiju

očuvan sluh

NE TREBA da upiše ovu školu:

kod kojih postoji gadljivost,

hronične bolesti (srčane smetnje,

epilepsija) alergični na penicilin,

nesigurni u sebe

Page 7: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN"

Page 8: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Da bi uspešno završio ovu školu i bili zadovoljni zanimanjem kojim se bavite, poželjno je da posedujete

sledeće osobine:

Interesovanje za fiziku, matematiku,

tehniku, tehničko crtanje, manuelni rad,

konstruktovanje, interesovanje za rad

električnih aparata i elektromotora, njihovo

sastavljanje i rastavljanje

Potrebno je da posedujete spretnost ruku, šake,

prstiju, sposobnost koncentracije

I da budete: odgovorni, pažljivi, spretni

sistematični, precizni

razvijene numeričke sposobnosti

razvijeno shvatanje prostornih odnosa

Ovu školu ne treba da upišu učenici koje ne zanima tehnika, koji teško uče matematiku i fiziku i oni koji

nemaju osećaj odgovornosti.

SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA

Potrebno je imati izražen interes za tehničke nauke, za rad sa mašinama, alatima, uređajima za obradu

metala, tehničko crtanje, kao i interes za praktični rad (sastavljenje, popravljanje, uočavanje veze među

raznim delovima mašina).

Što se osobina ličnosti tiče treba da budu spretni, precizni, izdržljivi, snalažljivi, uporni, uredni i tačni.

Page 9: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

Page 10: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Da bi uspešno završio ovu školu i bili zadovoljni zanimanjem kojim se bavite, poželjno je da posedujete sledeće

osobine:

Interesovanje za predmete: biologija, hemija

Interesovanje za biljke i životinje, njihov rast,

gajenje, razvoj, razmnožavanje. Sklonost ka

praktičnom radu, rad na otvorenom

prostoru.

Sklonost ka proizvodnij i preradi hrane.

Sposobnost

koncentracije i pažnje

brzog opažanja i

reagovanja

Osobine:

odgovornost,

snalažljivost,

tačnost,

organizacione

sposobnosti,

radoznalost,

savesnost

zdrav i jak

organizam,

izdržljivost na

fizički rad

Ko ne treba da upiše ovu školu:

Učenici koji se boje životinja. Učenici sa hrnoničnim bolestima. Učenici koji imaju alergije (krzno, perje, hemijska

sredstva, polen)...

SAOBRAĆAJNA ŠKOLA "PINKI"

Ako vas interesuje drumski, železnički, unutrašnji ili vodni saobraćaj preporučujemo vam da upišete

jedan od sledećih smerova u ovoj školi:

Poželjno je da posedujete sledeće osobine:

Interesovanje za

nastavne

predmete:TO,

Sposobnost tačne i

adekvatne procene

situacije, brzog

Osobine: emocionalana

stabilnost, savesnost,

urednost, preciznost,

Dobar vid, razlikovanje

boja, brzinu razumevnaja

signalai uputstava,

Page 11: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

matematika,

sklonost ka

tehničkom crtanju,

smisao za mehaničke

i tehničke probleme

preusmeravanja

pažnje, sposobnost

kontrole,

odgovornost,tačnost,

staloženost, obazrivost

brzinu reagovanja

dobra koordinacija pokreta,

spretnost ruku

TEHNIČKA ŠKOLA "PAVLE SAVIĆ"

Da bi se opredelili za neko od ovih zanimanja potrebno je da imate sklonost ka hemiji i fizici i uopšte

prirodnim naukama, sklonost ka istraživačkom i laboratorijskom radu, interes za rad u industriji i svim

područjima hemijsko-tehnološkog procesa rada, interes za tehnologiju izrade sirovinskog materijala.

Osobine:preciznost, odgovornost, strpljivost, opreznost i kooperativnost.

Page 12: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

TEHNIČKA ŠKOLA "MILEVA MARIĆ AJNŠTAJN"

Page 13: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Potrebno je da posedujete interesovanje za nastavne predmete: TO, fiziku, hemiju,interesovanje za praktičan rad

na gradilištima i radionicama, interesovanje za umetničko oblikovanje, modeliranje, crtanje, interes za rad na

mašinama, alatima i uređajima, sklonost ka radu na otvorenom prostoru, sklonost ka konstruisanju, uređivanju, i

osobine ličnosti kao što su preciznost, snalažljivost, kreativnost, odgovornost, staloženost, kooperativnost,

opreznost i upornost.

Potrebno je da posedujete i sledeće sposobnosti: koncentraciju pažnje, sposobnost zamišljanja predmeta u

prostoru, odnosno trodimenzionalnog predstavljanja na osnovu modela, sposobnost za procenu sklada boja ili

rasporeda predmeta u prostoru. Sposobnost oblikovanja predmeta od različitih materijala...

Page 14: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

UMETNIČKE ŠKOLE

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA "ISIDOR BAJIĆ"

SREDNJA BALETSKA ŠKOLA

ŠKOLA ZA DIZAJN "BOGDAN ŠUPUT"

U umetničkim školama se školuju učenici koji imaju poseban dar, sklonosti i sposobnosti ka umetničkom izražaju

kroz muziku, balet, slikanje, glumu.

U ovim školama se polaže poseban prijemni ispit na kojem učenici moraju dokazati da imaju talenta za onu grupu

umetnosti koju biraju.

Muzička škola "Isidor Bajić" - muzički izvođač

-muzički saradnik

Baletska škola - igrač klasičan balet

-igrač- moderna igra

-igrač- narodna igra

Škola za dizajn "Bogdan Šuput"

Page 15: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

KAKO UZRAČUNATI SVOJE BODOVE?

+60 POENA KOJE NOSIŠ IZ ŠKOLE +13 POENA IZ MATEMATIKE +13 POENA IZ SRPSKOG

+14 POENA IZ KOMBINOVANOG UKUPNO 100 POENA

FORMULA PO KOJOJ SE RAČUNAJU BODOVI IZ ŠKOLE

opšti uspeh na kraju VI, VII I VIII razreda se sabere i onda pomnoži brojem 4

Ukupan broj bodova se zaokružuje na dve decimale

ŠTA JE LISTA ŽELJA?

Nakon položenog kvalifikacionog ispita i broja bodova koje si osvojio popunjavaš LISTU ŽELJA. Listu moraš

pažljivo popuniti i to tako što ćeš na prvo mesto navesti obrazovni profil koji bi najviše voleo da upišeš/naravno,

u skladu sa bodovima koje si osvojio u prethodnom školovanju i bodovima koje si osvojio na kvalifikacionom

ispitu/. Od te prve i najveće želje upisuješ redom sledeće obrazovne profile koje želiš, ali ne bez ikakvog reda

već od većeg ka manjem interesovanju.

Kompjuter počinje rangiranje od prve želje i spušta se sve dotle dok se ne poklopi dovoljan broj bodova

koje učenik ima i potreban broj bodova za navedenu školu.

LISTA ŽELJA

Nije preporučljivo da upisuješ škole za koje uopšte nisi zainteresovan, jer te kompjuter, na osnovu

tvojih bodova i njenog mesta na rang listi, može rasporediti baš u tu školu.

Nemoj upisivati škole koje su udaljene od tvog mesta življenja ukoliko nemaš materijalnih

mogućnosti da živiš u drugom mestu jer se kasnije nećeš moći prebaciti u istu školu u svom mestu

boravka..

U konkursu ispred svakog obrazovnog profila/zanimanja/ postoji šifra tog obrazovnog profila. Tu

šifru upisuješ u listu želja tamo gde je to predviđeno obrascem. ŠIFRU UPISUJ ONAKO KAKO JE

NAPISANA U KONKURSU

Page 16: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Faktori koji utiču na odabir i uspešnost u bavljenju nekim zanimanjem

Odabir srednje škole je prva stepenica u odabiru i bavljenju nekim zanimanjem. Da bi čovek bio uspešan u nekom

zanimanju, da bi bio zadovoljan onim što radi, da bi se radovao svom poslu, potrebno je odabrati zanimanje koje je u

skladu sa našim osobinama. Da vidimo koje su to karakteristike koje nas čine uspešnim i zadovoljnim na poslu

Sposobnosti

Page 17: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Sposobnosti su naše mogućnosti koje nam omogućavaju da lako i

uspešno savladavamo neke zadatke. Različite sposobnosti su značajne za

obavljanje različitih poslova. One mogu biti: numeričke (npr. Učenici

koji su jako dobri u matematici imaju izraženiju numeričku sposobnost

od drugih), verbalna (učenici koji se jednostavno i jako lepo pismeno i

usmeno izražavaju), muzička, spacijalna – sposobnost snalaženja u

prostoru i slično. U čemu ste vi uspešni? Što vam dobro ide? Možda

vam u odgovoru na ova pitanja mogu pomoći i podpitanja:

Da li se jasno izražavate (usmeno i pismeno)?

Razumete li brzo i lako čak i složenije tekstove?

Umete li da uočite ono što je bitno u gradivu?

Da li se snalazite sa brojevima?

Umete li da uočite odnose među veličinama u matematici, fizici, hemiji...?

Umijete li da prepoznate osećanja i želje drugih ljudi? Da li razumete razloge ljudskih postupaka i

odnose među ljudima?

* Šta mi dobro ide? Gde postižem najbolje rezultate?

* Koje su moje «slabije» strane?

Ako je potrebno, porazgovaraj i sa psihologom ili pedagogom u školi.

Svako ima «jake» i «slabe strane». Kad spoznaš svoje, to je već korak na putu do pravog izbora.

Ako izaberemo zanimanje čiji su zahtevi znatno veći od naših sposobnosti, imaćemo manje uspeha u radu i

nećemo biti zadovoljni. Ako su zahtevi posla manji od naših sposobnosti neće nam predstavljati izazov i moguće

je da opet nećemo biti zadovoljni.

Razmisli o svojim sposobnostima i saznaj u kojim zanimanjima su one potrebne.

Sklonosti i interesovanja

Naš sklop sposobnosti je takav da nam omogućava uspešno obavljanje većeg broja zanimanja. Ali, da li

ćemo biti zadovoljni svojim poslom, da li ćemo uživati u njemu određuju naši interesi. Sklonosti i

interesovanja ljudi se veoma razlikuju. Nekoga više interesuje rad

sa mašinama i tehnikom, nekoga rad na otvorenom prostoru,

nekoga stalni kontakti sa ljudima, neko voli da radi samostalno sa

brojkama i papirima, itd. Koji su vaši interesi? U otkrivanju vaših

interesa mogu vam pomoći pitanja:

Koje predmete i školske aktivnosti najviše volite?

Da li idete na neku sekciju koja vam je posebno interesantna?

Sa kim i kako provodite slobodno vreme? Da li imate neki

hobi?

Možda postoji nešto što možete raditi satima, a da ne osetite

da protiče vreme, da ne osetite dosadu.Što je to?

Razmisli o svojim interesovanjima i, ako je potrebno, pitaj i svoje

roditelje, brata ili sestru, prijatelje i školske drugove šta oni misle o

Page 18: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

tvojim interesovanjima i sklonostima. Ako nisi siguran ili sigurna, porazgovaraj i sa svojim nastavnicima,

psihologom ili pedagogom u školi. Na osnovu svega toga pokušaj da izdvojiš što veću grupu zanimanja za koje

pokazuješ sklonosti i interesovanja. Koja su to zanimanja? Zapiši ih. Kada na ovaj način izdvojiš grupu zanimanja,

to je prvi korak na putu do pravog izbora!

Osobine ličnosti

Do sada je bilo reči o interesovanjima i sposobnostima. Šta su osobine ličnosti? Šta je to, uopšte, ličnost? I zašto

je to važno?

Verovatno poznaješ ljude koji imaju slične osobine, koji se u nekim situacijama slično ponašaju. Da li poznaješ

dve osobe za koje možeš reći da im je ponašanje u celini isto?

Ako razmislimo o sebi i svom ponašanju, možemo da izdvojimo neke osobine. Recimo, pričljivi smo ili ćutljivi,

uporni ili lako odustajemo, nagli smo ili promišljeni... Sve su to osobine ili crte ličnosti. One čine da se u sličnim

situacijama ponašamo slično – znači, dosledno. A ti si upravo u tom uzrastu kada se tvoja ličnost još formira,

razvija. Oblikuju se osobine, stiču se neke nove, ponašanje postaje doslednije...

Različite osobine ličnosti važne su za rad u različitim zanimanjima. Za zaposlene u administraciji (na primer,

šalterski službenici) bilo bi dobro da lako uspostavljaju kontakte, da su ljubazni u ophođenju, strpljivi, pedantni i

sl. Za medicinske tehničare bi bilo dobro da, pored ovih osobina, poseduju i saosećajnost, prisebnost,

smirenost...

Razmisli o tome koje su osobine značajne za zanimanja nastavnika, frizera, novinara, automehaničara,

knjigovođe, hirurga, saobraćajca.

Razmisli o svojim osobinama. Neka od narednih pitanja mogu ti pomoći u tome.

* Volim li da planiram i organizujem svoje aktivnosti?

* Da li uporno i strpljivo istrajavam u radu bez obzira na teškoće?

* Da li sam osoba koja voli stalno da bude u pokretu?

* Da li lako uspostavljam kontakt sa drugim ljudima i stičem nova poznanstva?

* Volim li da organizujem aktivnosti drugih ljudi?

* Imam li strpljenja za ljude? Da li vodim računa o osećanjima i željama drugih?

* Da li se trudim da pomognem drugima, ako mogu?

* Da li uglavnom mogu da se kontrolišem, reagujem mirno, staloženo?

* Da li volim da obraćam pažnju na detalje?

* Volim li da saznajem nove stvari? Volim li da razmatram nove ideje?

* Volim li da učestvujem u takmičenjima (sport, školska znanja, igre…)?

Prethodna pitanja, kao i druga koja možeš da smisliš, postavi svima koji te dobro poznaju – roditeljima, bratu ili

sestri, prijateljima i nastavnicima. Uporedi svoje viđenje sebe i kako te vide drugi. Možeš doći do zanimljivih

otkrića! O svojim osobinama ličnosti možeš da popričaš i sa školskim psihologom.

Mnoge osobine se tokom života mogu razvijati pod uticajem aktivnosti koje obavljamo i sredine u kojoj se

krećemo. Oblikuje ih i zanimanje koje izaberemo. Poslovni sekretari i sekretarice vremenom postaju bolje

organizovani, trgovački putnici ubedljiviji… I ti možeš donekle razviti neke osobine koje sada ne poseduješ.

Page 19: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Važno je znati kakva si osoba sada i čemu težiš – šta je za tebe vredno, koji su životni ciljevi koje želiš da ostvariš. Kada to sagledaš, gotov je još jedan korak na putu do pravog izbora!

Vrednosti

Verovatno se tvoji prijatelji razlikuju po tome šta smatraju posebno važnim

u životu. Neki žele da svojim radom postignu nešto novo i značajno, drugi

se nadaju dobroj zaradi, treći žele da im život bude aktivan, zanimljiv…

Ljudi se razlikuju po svojim životnim ciljevima, po tome šta najviše

vrednuju i čemu teže.

Ciljevi koji su nam posebno važni predstavljaju značajnu vrednost za nas,

pa ih možemo i tako nazvati – vrednosti. One mogu biti vezane za razne

oblasti života. Neke vrednosti su vezane za privatan život, za način

provođenja slobodnog vremena... Postoje i vrednosti koje se odnose na

vrstu zanimanja kojoj težimo.

I ti imaš svoje ciljeve! Verovatno su ti neki ciljevi značajniji od drugih.

Pokušaj da napraviš hijerarhiju vrednosti – poređaj svoje životne ciljeve po

tome u kojoj meri su ti značajni.

Možeš da obratiš posebnu pažnju na vrstu zanimanja kojoj težiš. Neka od ovih pitanja možda ti mogu biti od

pomoći.

* Šta želiš da postigneš na poslu? Šta ti je važno osim, naravno, dobre zarade?

o mogućnost napredovanja (unapređenje i sl.)

o ostvarivanje svojih potencijala, mogućnosti

o pomaganje ljudima

o stalne promene i uzbuđenja

o jasni, ustaljeni radni zadaci

o nešto drugo? Šta?

* Težiš li praktičnom radu, u kome pomoću alata ili mašina možeš da napraviš nešto korisno?

* Da li težiš poslu u kome treba sistematično prikupljati informacije da bi se došlo do nekog zaključka, otkrilo

ili objasnilo nešto novo?

* Težiš li radu sa podacima koji zahteva tačnost, preciznost, sređenost?

* Da li težiš umetničkom izražavanju?

* Težiš li tome da radiš sa ljudima, da im pomažeš da reše svoje probleme, da ih podučavaš ili savetuješ?

* Težiš li poslovima koji uključuju sopstvenu inicijativu, smisao za organizaciju i vođenje drugih ljudi?

Ljudi cene različite stvari i nastoje da se bave onim zanimanjima koja podržavaju te vrednosti.

Što vi cenite? Što vi vrednujete?

Vrednosti u vezi sa izborom zanimanja

Ljudi se razlikuju po tome kojoj vrsti zanimanja teže. Neko ko teži tome da:

* svojim radom stvara nešto vidljivo, opipljivo i korisno – opredeliće se možda za zanimanje iz nekog

od sledećih područja rada: mašinstvo, građevinarstvo, poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane,

obrada različitih materijala (drveta, kamena, stakla, plastičnih masa, tekstila, kože…)…

* pomaže drugima – odabraće možda posao socijalnog radnika, nastavnika ili zanimanje u oblasti

medicine…

* ima uticaj na druge ljude – izabraće možda posao vezan za rukovođenje (na primer, posao

menadžera) ili trgovinu…

Page 20: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

* radi sa podacima na precizan način – odabraće možda posao iz oblasti ekonomije, prava ili

administracije.

* se bavi kreativnim, umetničkim radom – odlučiće se možda za posao dizajnera, igrača, muzičkog

izvođača…

Najčešće vrednosti u vezi sa izborom zanimanja su:

* baviti se praktičnim radom, stvarati nešto opipljivo i korisno

* pomagati drugim ljudima, savetovati ih, podučavati

* imati uticaj na druge ljude, ubeđivati ih, voditi ih

* raditi sa podacima (brojevima, tekstualnim podacima...) na precizan, sistematičan način

* baviti se intelektualnim radom

* baviti se kreativnim, umetničkim radom

Postoje i druge vrednosti. Recimo, obavljati posao koji je dinamičan, koji često uključuje promene (na

primer, turistički vodiči). Moguće su i kombinacije nekih vrednosti. Neko, na primer, vrednuje rad sa

podacima i pomaganje ljudima, pa se bavi pravom – radi kao advokat.

Zdravstveni uslovi Ljudi se razlikuju po zdravstvenom stanju i telesnim karakteristikama. Neki ljudi imaju nežnu

konstituciju a neki snažnu, neko je alergičan na prašinu, neko ima dobar sluh a neko slabije čuje...

Svako od nas ima određene telesne karakteristike i zdravstveno stanje.

S druge strane, zanimanja se razlikuju po tome koje telesne karakteristike i zdravstveno stanje «traže»

od ljudi koji ih obavljaju:

* za veliki broj zanimanja nisu potrebni neki posebni telesni i zdravstveni preduslovi.

To su, na primer, mnoga zanimanja koja se obavljaju pretežno u sedećem položaju, u zatvorenom

prostoru, ne zahtevaju fizičko naprezanje, ne zahtevaju izrazito naprezanje čula vida... – recimo, razna zanimanja iz oblasti ekonomije, prava i administracije...

* za mnoga druga zanimanja važno je imati u vidu svoje telesne karakteristike i zdravstveno stanje.

Zašto?

Ako ih imamo u vidu možemo da očuvamo zdravlje.

Na primer, ako imamo veliku dioptriju, a ne izaberemo zanimanje koje zahteva svakodnevno tehničko crtanje;

ako imamo ravne tabane, a ne odlučimo se za zanimanje koje traži dugotrajno stajanje.... Tako možemo očuvati

zdravlje ili održati postojeće zdravstveno stanje.

Za mnoga zanimanja neophodne su određene telesne i zdravstvene karakteristike - njihovo prisustvo se

proverava lekarskim pregledima. Zašto?

Neka zanimanja nije moguće ili je veoma rizično obavljati ako se ne poseduju određene telesne i zdravstvene

karakteristike.

Ko je alergičan na hemikalije ne može da radi kao hemijski laborant – zbog tegoba ne bi mogao dugo da se

zadrži na tom poslu... Iz istog razloga i druge alergije mogu onemogućavati rad u nekim zanimanjima – na

primer, alergični na perje i životinjske dlake ne mogu da rade u oblasti veterine.

NAJČEŠĆE GREŠKE U IZBORU ZANIMANJA

Upisaću se u najbližu školu.

Razmisli: Zgodno je kad je škola blizu kuće, ali to ne treba da bude presudno kada donosiš odluku o izboru srednje škole.

Postoje mnogo važniji razlozi

Page 21: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

Upisaću se u ovu školu zato što moji drugovi idu tamo

Razmisli: Iako se družimo nismo svi isti i nemamo svi ista interesovanja pogotova kada je u pitanju buduće zanimanje. I u

novoj školi ćeš upoznati nove prijatelje sa sličnim interesovanjima, a sa starim društvom možeš da se družiš i van škole.

Upisaću se u ovu školu jer je popularna

Razmisli: Popularnost je prolazna, u jednom su trenutku neke škole i zanimanja popularnija od drugih. Pitanje je da li je

to tvoj izbor?

Upisaću se u školu koju su za mene odabrali roditelji

Razmisli: Roditelji su sebi izabrali zanimanje, sad je vreme da ti napraviš svoj izbor. Ono što je potrebno je da što više

razgovaraš sa njima

Upisaću se bilo gde jer imam slab uspeh

Razmisli: Čak i sa slabijim uspehom ti imaš mogućnost izbora. Ukoliko se upišeš bilo gde moguće je da ćeš izgubiti

motivaciju za školovanje ako te izabrana škola nimalo ne interesuje

Odluka je doneta, o drugim školama ni ne razmišljam

Razmisli: Ne zaboravi da svako od nas može biti uspešan u čitavom nizu zanimanja. A ukoliko imaš alternative ili rezervu

povećava ti se šansa za upis u one škole i na one obrazovne profile koji su u skladu sa tvojim interesovanjima.

Alternativna zanimanja ili obrazovanja Svako od nas može biti uspešan u većem broju zanimanja. Ljudski potencijali su dosta široki – najčešće

nas interesuje više stvari a sposobnosti nam omogućavaju da

budemo uspešni u više zanimanja.

Postoje brojna srodna zanimanja, a poželjne osobine za rad u

srodnim zanimanjima se velikim delom preklapaju. Za srodna

zanimanja poželjne su iste ili slične sposobnosti. Na primer, za

zanimanja arhitektonski tehničar i građevinski tehničar poželjna

je, između ostalog, sposobnost shvatanja i predstavljanja

(zamišljanja) odnosa u prostoru ; za razna zanimanja iz oblasti

ekonomije, jedna od poželjnih osobina je brzo i lako izvođenje

osnovnih računskih operacija.

Alternativna zanimanja su zamene, »rezerve« za zanimanja

koja nas najviše interesuju – mogu biti manje ili više slična

zanimanju ili zanimanjima koja nas najviše privlače. Važno je da i

ona odgovaraju našim osobinama – interesovanjima,

sposobnostima, osobinama ličnosti, zdravstvenim

karakteristikama...

Alternativna zanimanja su rezerve sa kojima se može učenicima povećati šansa da se upišu u srednju

školu i da izaberu obrazovni profil koji im odgovara.

Koga pitati, šta posetiti, šta proučiti i kako se detaljno informisati....?

U školi će se u okviru profesionalne orijentacije organizovati testiranje profesionalnih

interesovanja, posebnih intelektualnih sposobnosti i ostalih karakteristika. Psihološko testiranje vrši

psiholog škole kako bi prikupio potrebne informacije koje su

neophodne u daljem savetodavnom radu.

Pitaj:

predmetne nastavnike

psihologa i pedagoga škole

roditelje

Page 22: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

rođake i prijatelje koji se bave zanimanjima koja te interesuju

Poseti:

firme u kojima se obavljaju poslovi željenog zanimanja – korisno je učiniti to za više zanimanja

srednju školu koja obrazuje za to zanimanje

Prouči:

konkurs za upis u srednje škole

radio i TV emisije

štampane materijale

video materijale

sajtove srednjih škola

Upoznaj zanimanja

Korisne internet adrese:

www.nsz.gov.rs

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

http://srednjeskole.edukacija.rs

izguglaj sajtove škola za koje si zainteresovan

Page 23: VODIČ KROZ SREDNJE ŠKOLE

IMAJTE NA UMU...

Imajte, koliko god je to moguće, što jasniju sliku o sebi - razmišljajte o svojim željama, interesovanjima,

vrednostima, procenjujte svoje sposobnosti, ambicije i osobine.

Istraži sebe kao najveću zagonetku , punu interesovanja, sposobnosti, potreba, želja...

Što bolje upoznajte sve profesije, a naročito onu za koju ste se opredelili.

Oslobodite se iluzija o nekom zanimanju, odnosno upoznajte

njegove dobre i lose strane i ne oslanjajte se na kazivanje samo

jednog autoriteta.

Realno planirajte svoje životne ciljeve, uskladite sposobnosti, interesovanja i osobine sa stvarnim

mogućnostima školovanja i kasnijeg zaposlenja. Izaberite školu i profesiju u kojoj imate najviše

šanse da uspete.

Svako može da bude uspešan u više zanimanja.

Pogrešan izbor profesije može da bude velika drama, zato izboru zanimanja priđite veoma ozbiljno, studiozno,

uz konsultacije sa roditeljima, nastavnicima , psihologom, pedagogom i odraslim ljudima različitih profesija

Srećno!!

Novi Sad, mart 2021. godine Psiholog škole

Olivera Radić