VODIC Za Odgovor Na Udes

Embed Size (px)

Text of VODIC Za Odgovor Na Udes

BELEKE

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

---------------------------1001 1001 1002 1003 1003

112 158 112 112 114 114 112 112 153 116 116 122 122 122

1005 1005 1006 1006 1008 1008 1009 1009 1010 1010 1011 1011 1012 1013 1013 1014 1014

125 125 121 121 125 125 126 126 116P 116P 115 115 115 120 120 122 122

Amonijum nitrat-mazut, smee Bioloki agensi Eksploziv A Eksploziv B Eksploziv C Eksplozivi, podgrupa 1.4 Eksplozivi, podgrupe 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ili 1.6 Eksplozivni agensi slobodne kiseline Toksini Acetilen Acetilen, rastvoren Vazduh, komprimovan Vazduh, duboko rashlaen u tenom stanju (kriogena tenost) Vazduh, duboko rashlaen u tenom stanju (kriogena tenost), nije pod pritiskom Amonijak, anhidrovan Anhidrovani amonijak Argon Argon, komprimovan Bor - trifluorid Bor - trifluorid, komprimovan Bromotrifluorometan Rashladni gas R-13B1 Butadieni, stabilisani Meavina butadiena i ugljovodonika, stabilisana Butan Smee butana Butilen Ugljen - dioksid Ugljen - dioksid, komprimovan Kiseonik i ugljen - dioksid, smea Kiseonik i ugljen - dioksid, smea komprimovana

1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1018 1018 1020 1020 1021 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1026 1026 1027 1028 1028 1029 1029 1030 1030 1030 1032 1033 1035 1035 1036

122 122 126 126 119 119 124 126 126 126 126 126 126 126 126 126 119 119 119 119 115 126 126 126 126 115 115 115 118 115 115 115 118

Ugljen - dioksid i kiseonik, smea, komprimovana Ugljen - dioksid i kiseonik i, smea Azot(i) - oksid i ugljen dioksid, smea Ugljen - dioksid i azot(i) oksid, smea Ugljen - monoksid Ugljen monoksid, komprimovan Hlor Hlorodifluormetan Rashladni gas R-22 Hloropentafluoretan Rashladni gas R-115 1-hlor-1,2,2,2-tetrafluoretan Hlorotetrafluoretan Rashladni gas R-124 Hlortrifluormetan Rashladni gas R-13 Gas kamenog uglja Gas kamenog uglja, komprimovan Cijanogen Cijanogen gas Ciklopropan Dihlordifluormetan Rashladni gas R-12 Dihlorfluormetan Rashladni gas R-21 1,1 -Difluoretan Difluoretan Rashladni gas R-152a Dimetilamin, anhidrovan Dimetil etar Etan Etan, komprimovan Etilamin

strana 26

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

1037 1038 1039 1039 1040 1040 1041

115 115 115 115 119P 119P 115

Etil - hlorid Etilen, duboko rashlaen, tenost (kriogena tenost) Etil - metil - etar Metil - etil - etar Etilen - oksid Etilen - oksid sa azotom Etilen - oksid i ugljen - dioksid, smea sa vie od 6% etilen oksida Ugljen - dioksid i etilen - oksid, smea sa vie od 6% etilen oksida Ugljen - dioksid i etilen - oksid, smea sa vie od 9%, ali ne vie od 87% etilen - oksida tilen - oksid i ugljen - dioksid, smea sa vie od 9%, ali ne vie od 87% etilen - oksida ubrivo, rastvor za tretiranje amonijakom, sadri slobodni amonijak Ureaji za gaenje poara sa komprimovanim gasom Ureaji za gaenje poara sa tenim gasom Fluor Fluor, komprimovan Helijum Helijum, komprimovan Bromovodonik, anhidrovan Vodonik Vodonik, komprimovan Hlorovodonik, anhidrovan AC Cijanovodonina kiselina, vodeni rastvor, koji sadri manje od 20% cijanovodonika

1051 1051 1052 1053 1053 1055 1056 1056 1057 1057 1058

117 117 125 117 117 115 121 121 115 115 120

1041

115

1041

115

1060 1060 1061 1062 1063 1063 1064 1065 1065 1066 1066 1067 1067 1069 1070 1070 1071 1071 1072 1072

116P 116P 118 123 115 115 117 121 121 121 121 124 124 125 122 122 119 119 122 122

1041

115

1043

125

1044 1044 1045 1045 1046 1046 1048 1049 1049 1050 1051 1051

126 126 124 124 121 121 125 115 115 125 117 117

Cijanovodonik, anhidrovan, stabilisan Cijanovodonik, stabilisan Fluorovodonik, anhidrovan Vodonik - sulfid Vodonik - sulfid Izobutilen Kripton Kripton, komprimovan Punjenja za upaljae (cigarete) koji sadre zapaljiv gas Upaljai (cigarete) koji sadre zapaljiv gas Teni gasovi, nezapaljivi, dopunjeni azotom, ugljen dioksidom ili vazduhom Metilacetilen i propadiena, smea, stabilizovana Propadien i metilacetilen, smea, stabilizovana Metilamin, anhidrovan Metil - bromid Metil - hlorid Rashladni gas R-40 Metil - merkaptan Neon Neon, komprimovan Azot Azot, komprimovan Azot - dioksid Azot - tetroksid Nitrozil - hlorid Azot - suboksid Azot - suboksid, komprimovani Uljni gas Uljni gas, komprimovan Kiseonik Kiseonik, komprimovan

strana 27

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

1073 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1076 1076 1076 1076 1077 1078 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1098 1099 1100 1104

122 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 125 125 125 125 115 126 126 125 126 116P 119P 118 116P 116P 116P 127 129 127 127 131P 131P 131 131 131 129

Kiseonik, duboko rashlaen, tenost (kriogena tenost) Butan Butanska smea Butilen Izobutan Izobutilen TNG Naftni gasovi, tenost Propan Propilen Smea izobutana Smea propana Teni naftni gas CG Difozgen DP Fozgen Propilen Disperzivni gas, n.d.d. Rashladni gas, n.d.d. Sumpor - dioksid Sumpor - heksafluorid Tetrafluoroetilen, stabilizovan Trifluorohloretilen, stabilizovan Trimetilamin, anhidrovan Vinil - bromid, stabilizovan Vinil - hlorid, stabilizovan Vinil - metil - etar, stabilizovan Acetal Acetaldehid Aceton Acetonska ulja Akrolein, stabilizovan Akrilonitril, stabilizovan Alil - alkohol Alil - bromid Alil - hlorid Amil - acetati

1105 1105 1106 1107 1108 1108 1109 1110 1110 1110 1111 1112 1113 1114 1120 1123 1125 1126 1126 1127 1127 1128 1129 1130 1131 1131 1133 1134 1135 1136 1139 1143 1143 1144 1145 1146 1147

129 129 132 129 128 128 129 127 127 127 130 140 129 130 129 129 132 130 130 130 130 129 129 128 131 131 128 130 131 128 127 131P 131P 128 128 128 130

Amil - alkoholi Pentanoli Amilamin Amil - hlorid 1-Penten n-Amilen Amil - formijati Amil metil - keton Metil - amil - keton n-Amil - metil - keton Amil - merkaptan Amil - nitrat Amil - nitrit Benzen Butanoli Butil - acetati n-Butilamin 1-Brombutan n-Butil - bromid Butil - hlorid Hlorobutani n-Butil - formijat Butiraldehid Kamforovo ulje Ugljen - bisulfid Ugljen - disulfid Adhezivi (lepkovi) koji sadre zapaljivu tenost Hlorbenzen Etilen - hlorohidrin Destilati katrana kamenog uglja, zapaljivi Rastvor za premazivanje Krotonaldehid Krotonaldehid, stabilizovan Krotonilen Cikloheksan Ciklopentan Dekahidronaftalin

strana 28

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

1148 1149 1149 1150 1150 1152 1153 1154 1155 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1160 1161 1162 1163 1163 1164 1165 1166 1167 1169 1170 1170 1170 1170 1171 1172 1173 1175 1176 1177 1177 1178 1179

129 128 128 130P 130P 130 127 132 127 127 127 128 132 127 132 132 129 155 131 131 130 127 127 128P 127 127 127 127 127 127 129 129 130 129 130 130 130 127

Diaceton - alkohol Butil - etri Dibutil - etri 1,2-Dihloretilen Dihloretilen Dihlorpentani Etilen - glikol - dietil - etar Dietilamin Dietil - etar Etil - etar Dietil - keton Diizobutil - keton Diizopropilamin Diizopropil - etar Dimetilamin, rastvor Dimetilamin, vodeni rastvor Dimetil - karbonat Dimetildihlorsilan 1,1-Dimetilhidrazin Dimetilhidrazin, nesimetrian Dimetil - sulfid Dioksan Dioksolan Divinil - etar, stabilizovan Ekstrakti, aromatini, tenost Etanol Etanol, rastvor Etil - alkohol Etil - alkohol, rastvor Etilen - glikol - monoetil - eter Etilen - glikol - monoetil - eter acetat Etil - acetat Etilbenzen Etil - borat 2-Etilbutil - acetat Etilbutil acetat 2-Etilbutiraldehid Etil - butil - etar

1180 1181 1182 1183 1184 1185 1188 1189 1190 1191 1191 1192 1193 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1198 1199 1199 1199 1201 1202 1202 1202 1202 1202 1203 1203 1203 1203 1204

130 155 155 139 131 131P 127 129 129 129 129 129 127 127 131 129 155 127 132 132 132P 132P 132P 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127

1206 1207

128 130

Etil - butirat Etil - hloroacetat Etil - hloroformijat Etildihlorsilan Etilen - dihlorid Etilenimin, stabilizovan Etilen - glikol - monometil - etar Etilen - glikol - monometil - etar acetat Etil - formijat Etilheksaldehidi Oktil - aldehidi Etil - laktat Etil - metil - keton Metil - etil - keton Etil - nitrit, rastvor Etil - propionat Etiltrihlorsilan Ekstrakti, za ukus, tenost Formaldehid, rastvor, zapaljiv Formaldehid, rastvori (Formalin) Furaldehidi Furfural Furfuraldehidi Patono ulje Dizel - gorivo Plinsko ulje Ulje za loenje Ulje za loenje br. 1,2,4,5,6 Ulje za loenje, lako Alkoholno motorno gorivo Benzin Gazol Gorivo za OTO motore Nitroglicerin, rastvoren u alkoholu, gde nitroglicerina nema vie od 1% Heptani Heksaldehid strana 29

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

ID br. Uputstvo br.

Naziv materije

1208 1208 1210 1210 1210 1212 1212 1213 1214 1216 1218 1219 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1226 1228 1228 1228 1229 1230 1230 1231 1233 1234 1235 1237 1238 1239 1242 1243

128 128 129 129 129 129 129 129 132 128 130P 129 129 129 132 130 128 127 128 131 131 131 129 131 131 129 130 127 132 129 155 131 139 129

Heksani Neoheksan Boja za tampanje, zapaljivo Boja, za tampae, zapaljivo Materijali u vezi sa bojom za tampanje Izobutanol Izobutil - alkohol Izobutil - acetat Izobutilamin Izookten Izopren, stabilizovan Izopropanol Izopropil - alkohol Izopropil - acetat Izopropilamin Izopropil - nitrat Kerozin Ketoni, tenost, n.d.d. Upaljai za cigare, cigarete (zapaljiva tenost) Merkaptani, tenost, zapaljiva, otrovna, n.d.d. Merkaptani, tenost, zapaljiva, toksina, n.d.d. Smea merkaptana, tenost, zapaljiva, otrovna, n.d.d. Mezitil - oksid Metanol Metil - alkohol Metil - acetat Metilamil - acetat Metilal Metilamin, vodeni rastvor Metil - butirat Metil - hloroformijat Metil - hlorometil -