Click here to load reader

Voksenudredningsmetoden Funktionsscore i udredningen · PDF fileIngen automatik fra scoring til indsats • Den samlede score giver en indikation på behovet for hjælp på tværs

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Voksenudredningsmetoden Funktionsscore i udredningen · PDF fileIngen automatik fra scoring...

 • Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen

  VUM-superbrugerseminar Maj 2014

 • Funktionsscore i udredningen

  2

  Forml

  At give indsigt i anvendelsen af funktionsscoren.

  At give gode rd til, hvordan man kan arbejde med

  funktionsscoren lokalt.

  At give rd til, hvordan man fr mest ud af funktionsscoren.

 • Program

  3

  1. Hvad siger erfaringerne?

  Undersgelser af praksis

  Hvad sprges der om?

  2. VUM funktionsscore i udredningen

  3. Hvordan kan man styrke praksis lokalt?

  4. Funktionsscore en flles velse

  5. Eventuelt

 • Hvad siger erfaringerne?

 • I JERES SAGSBEHANDLING

  Arbejder I med scoring i alle sager?

  Arbejder I med scoring i nogle sager?

 • I JERES SAGSBEHANDLING

  Scorer I p nogle af de udredte temaer?

  Scorer I p alle de udredte temaer?

 • 9-May-14

  Undersgelser af praksis

  7

  Anvendelse af funktionsscore i sagsbehandlingen

  Krver fokus i implementeringen lokalt.

  Opleves svrt af nogle, mens andre finder det mere naturligt.

  Styrker grundlaget for tildelingen.

  Kan bidrage til at stte fokus p rehabilitering.

  Fremmer ensartet tilgang til udredningen og en mere flles

  faglighed hvis der lbende drftes sager og funktionsniveau.

  Giver et flles sprog i forhold til udfrersiden, der kan anvendes

  konstruktivt i dialogen om tildeling og indsats.

  Giver grundlag for opflgning p resultater.

 • 9-May-14

  Hvad sprges der om?

  Hvad skal skalaen til vurdering af funktionsniveau (den samlede

  score) bruges til?

  8

  Den samlede score viser et generelt billede af borgerens situation/funktionsniveau. Udgr beslutningssttte for sagsbehandleren og kan give en overordnet indikation p, i hvilket omfang borgeren har behov for sttte. Endvidere skaber den samlede funktionsvurdering grundlag for opsamling af struktureret ledelses-information.

 • 9-May-14

  Hvad sprges der om?

  Hvad skal man bruge scoren p de enkelte temaer til?

  9

  Den kan bidrage til at skabe en ensartet standard for vurdering af borgerens funktionsnedsttelse. Erfaringer viser, at skalaen og angivelse af funktionsniveau er velegnet som et flles fagligt refleksionsvrktj. Kan udgre beslutningssttte til sagsbehandlerens samlede faglige vurdering af borgerens situation, behov og ressourcer. Muliggr opsamling af data om borgerens udvikling over tid og dermed grundlag for effektmling i den enkelte sag.

 • 9-May-14

  Hvad sprges der om?

  Skal man score anderledes p temaerne fysisk funktionsnedsttelse,

  psykisk funktionsnedsttelse og socialt problem i forhold til de andre

  temaer?

  10

  Ja. Scoren p de tre temaer skal angives uden kompenserende hjlpemidler, som borgeren eventuelt er tildelt i forvejen. Scoren skal anvendes til at vurdere de objektive forhold omkring borgerens funktionsniveau.

 • 9-May-14

  Systematik i anvendelse af temaerne

  Temaerne er inddelt i tre niveauer:

  Kroppens funktioner/socialt problem

  Objektive kriterier/forhold

  om borgerens funktionsnedsttelse

  Aktivitet/deltagelse

  Afledte konsekvenser af

  borgerens funktionsnedsttelse

  Hvordan pvirker funktions-

  nedsttelsen borgerens aktivitet

  og deltagelse i samfundet?

  Omgivelsesfaktorer

  Udefrakommende faktorers betydning

  for borgerens mulighed for at mestre

  sit handicap/sociale problem

  11

  OMGIVELSER

  KOMMUNIKATION

  EGENOMSORG

  MOBILITET

  PRAKTISKE OPGAVER

  I HJEMMET

  SUNDHED

  SAMFUNDSLIV

  SOCIALT LIV

  PSYKISK

  FUNKTIONSNEDSTTELSE

  FYSISK

  FUNKTIONSNEDSTTELSE

  SOCIALT PROBLEM

 • 9-May-14

  Vurdering af borgerens funktionsniveau

  Borgerens funktionsniveau vurderes forskelligt,

  alt efter hvilke temaer der arbejdes med.

  Kroppens funktioner/socialt problem

  Vurdering af de objektive kriterier

  omkring borgerens funktionsniveau

  uden hjlpemidler

  Aktivitet og deltagelse

  Vurdering, inklusive de

  hjlpemidler, borgeren

  i forvejen rder over.

  Omgivelser

  Ingen angivelse af funktionsniveau.

  12

  OMGIVELSER

  KOMMUNIKATION

  EGENOMSORG

  MOBILITET

  PRAKTISKE OPGAVER

  I HJEMMET

  SUNDHED

  SAMFUNDSLIV

  SOCIALT LIV

  PSYKISK

  FUNKTIONSNEDSTTELSE

  FYSISK

  FUNKTIONSNEDSTTELSE

  SOCIALT PROBLEM

 • 9-May-14

  Hvad sprges der om?

  Skal man altid score p de temaer, man har udredt?

  13

  Ja. Det er med til at give sagsbehandleren et samlet overblik over funktionsniveauet p de behandlede temaer. Erfaringer viser endvidere, at angivelse af funktionsniveau er med til at skrpe sagsbehandlerens opmrksomhed p, om de enkelte temaer er tilstrkkeligt udredt.

 • 9-May-14

  Hvad sprges der om?

  Hvordan fastlgger man den samlede score?

  14

  Den samlede score er sagsbehandlerens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrnsninger. Scoren angives endvidere med borgerens eksisterende hjlpemidler, men uden hjlp fra familie og netvrk.

 • 9-May-14

  Hvad sprges der om?

  Hvilken betydning har den samlede score for, hvilken ydelse borgeren er

  berettiget til?

  15

  Den samlede score udgr alene en indikation af omfanget af borgerens stttebehov. Der er ikke knyttet konkrete ydelser til vurderingen, da der ikke m ske en automatik i tildelingen af sttte. P tvrs af sagerne kan den samlede score anvendes til at opsamle viden om kommunens mlgrupper.

 • 9-May-14

  Ingen automatik fra scoring til indsats

  Den samlede score giver en indikation p behovet for hjlp p tvrs

  af temaer.

  Indsatsen m ikke tildeles automatisk der skal gennemfres en

  konkret og individuel vurdering i hver sag.

  Visitations-

  kompasset

  kan give

  vejledende

  inspiration til

  indsatser med

  udgangspunkt

  i den samlede

  vurdering.

  www.kek.sm.dk

  16

  http://www.kek.sm.dk/

 • 9-May-14

  Samlet vurdering

  Der er ikke knyttet konkrete ydelser/tilbud til kategoriseringen.

  Den samlede score er sagsbehandlerens overordnede vurdering af

  borgerens samlede behov for hjlp p tvrs af alle temaer, ikke et

  gennemsnit af funktionsniveauet i de afdkkede temaer.

  Borgeren skal vurderes med eksisterende hjlpemidler, men uden

  nuvrende hjlp fra familie og netvrk.

  17

 • 9-May-14

  I JERES

  SAGSBEHANDLING

  Arbejder I med visitationskompasset eller en lignende model? Arbejder vi ikke med visitationskompas-set eller en lignende model?

 • VUM-funktionsniveau i udredningen

 • 9-May-14

  Udredningsmetoden er baseret p ICF og henter inspiration fra en rkke andre metoder

  ICF er WHOs internationale

  klassifikation af funktionsevne,

  funktionsevnenedsttelse og

  helbredstilstand

  ICF har et flles standardiseret

  sprog og en flles

  begrebsramme for scoring

  VUM henter ogs inspiration fra

  en rkke generelle metoder (fx

  Flles Sprog, COPM, MOHO,

  IPA, OSA) og

  mlgruppespecifikke metoder

  (ASI, CAN, PAS, Outcomes

  Star).

  ICF skalaen anvendes ogs i

  relation til: brnehandicap-

  omrdet, ldreomrdet og

  sundhedsomrdet.

  20

 • 9-May-14

  Skala til vurdering af funktionsniveau

  Ved angivelse af funktionsniveauet anvendes ICF-skalaen:

  0 = Intet problem (ingen, fravrende, ubetydeligt)

  1 = Let problem (en smule, lidt)

  2 = Moderat problem (middel, noget)

  3 = Svrt problem (omfattende, meget)

  4 = Fuldstndigt problem (totalt, kan ikke)

  Funktionsvurderingen tager udgangspunkt i oplysningen af det konkrete

  tema.

  21

 • Struktur i udredningsskemaet

  Fleksibel og mlrettet anvendelse af temaer og undertemaer.

  Klarhed over, hvor oplysningerne kommer fra.

  Borgerens ressourcer og udfordringer som et srskilt felt.

  For hvert tema angives borgerens funktionsniveau.

  22

 • 9-May-14

  Sammenhng mellem udredning og funktionsniveau eksempel

  Psykisk funktionsnedsttelse

  Borgerens perspektiv

  Kristoffer oplyser at have fet det tiltagende psykisk drlig med paranoid virkeligheds-opfattelse cirka fra 2007. Han mener selv, denne er stressudlst, da dette var en meget presset periode i Kristoffers liv. Kristoffer mener ikke selv, at han er paranoid mere, men han er stadig stresset, aktuelt over sin sociale situation.

  Oplys-ninger fra andre

  Jens, socialrdgiver i psykiatrien Jens oplyser, at Kristoffer har diagnosen paranoid skizofreni. Han fortller, at Kristoffer af egen lge blev henvist til distriktspsykiatrisk behandling i 2009, men udeblev. Jens fortller, at Kristoffer har delagt hele sin lejlighed, idet han i psykotisk tilstand har vret bange for, at der var alvorlig skimmelsvamp. Jens oplyser, at dette er rsagen til, at Kristoffer fik en behandlingsdom.

  Susanne, SKP Susanne, SKP oplyser 17. december 2013: Medicindosis blev i juli 2013 reduceret til 1 mg Risperdal x 1 daglig efter Kristoffers nske.

  Marianne, tidligere nabo til Kristoffer Marianne oplyser, at der gik lang tid, fr hun blev klar over, at Kristoffer var psykotisk. Hun fortller, at der var nogle i netvrket, der gjorde hende opmrksom p, at der var noget galt med