Volba studijního oboru

 • View
  31

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Volba studijnho oboru. Valask Mezi, 23.10.2007. Prezentace na aktivu vchovnch poradc. 2 zkladn otzky pi vbru studijnho oboru. Na tuto otzku Vm dobe odpov Pedagogicko-psychologick poradny nebo IPS na adech prce . Na tuto otzku Vm odpov tato prezentace. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Prezentace na aktivu vchovnch poradc

  Valask Mezi, 23.10.2007

  Volba studijnhooboru

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  2 zkladn otzky pi vbru studijnho oboru

  Na tuto otzku Vm dobe odpov Pedagogicko-psychologick poradny nebo IPS na adech prce.

  Na tuto otzku Vm odpov tato prezentace.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Co mon nevte o Zlnskm kraji

  V, jak vypad zamstnanost ve Zlnskm kraji?

  Zlnsk kraj zaujm 2. msto v potuzamstnanch v prmyslovm odvtv v RZdroj dat: www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/55002E9FCD/$File/310107q219.pdf

  Zemdlstv2,6 % (7 400)Prmysl 48,4 % (135 700)Sluby 49 % (137 000)

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Nechcete skonit po studiu jako nezamstnan?Velk ance na sociln dvkyance na pracovn uplatnnNezamstnanost absolvent ve Zlnskm kraji (za obdob 1. 10. 2006 30. 4. 2007) P=Poet absolvent nahlench na P; N7=Poet abs. nepracujcch po 7 ms.Zdroj dat: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo

  Nezamstnanost absolventStudijn oborP N7Obchod a podnikn198118Ekonomika, management10264Kucha, nk9958Gymnzium - veobecn8457Prodava3925

  Nezamstnanost absolventStudijn oborPN7Zmenk75Obrb kov, obsluha NC73Instalatr63Klemp strojn vroba43Klemp stavebn vroba43

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Nzk nezamstnanost u technickch profesDemografick trend v ZKFinancovn kolstvZdroj dat: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapitola/4003-07-v_roce_2006-01nkoly jsou financovny podle potu k, nikoliv podle uplatnitelnosti absolvent.

  koly se dky systmu financovn chovaj jako rivalov. V souboji o studenta vyhrvaj nevrobn obory.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Mty o technickch oborechJde vdy o pinavou prci.

  V technickch oblastech dochz k znan automatizaci vroby. Pozvoln pesun od manuln innosti do innosti duevn.

  Uilit jsou pro hlupky, kte se nedostali jinam.

  Uilit maj, co se te praxe, nejvt pidanou hodnotu ve vzdln.Mtus 2:Mtus 1:

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Mty o technickch oborech Zdroj dat: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/zli Jde o patn finann ohodnocenou prci.

  Srovnvat se nem, ale zde je to nutn:

  Mtus 3:

  Mediny hodinovch mezd v ZKProdavai v obchodech 64,18 KKuchai67,78 KNi etn 94,53 KZednci, kamenci omtki92,61 KInstalati,zmenci,klempi 115,64 KSeizovai obrbcch stroj 117,50 K

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  StrojrenstvFinann podpora od ZK

  Od 1.9. 2007 vyplc krajsk ad finann podporu km ne uvedench obor.

  23-51-H/001 Zmenk23-51-H/003 Strojn mechanik stroje a zazen23-52-H/001 Nstroj23-55-H/002 Klemp strojrensk vroba23-56-H/001 Obrb kov23-51-H/01 Strojn mechanik strojnk

  Finann motivace vypad nsledovn:

  1.ronk 300,- K msn, za vyznamenn 1 500,- K2.ronk 400,- K msn, za vyznamenn 2 500,- K3.ronk 500,- K msn, za vyznamenn 5 000,- K

  Pracovnk z oboru

  Pemysl Palka (23), obsluha slicov zenho stroje

  Ml jsi problmy shlednm prce?Neml. Studoval jsem jeden semestr na vysok kole, ale njak to nevylo, tak jsem zaal hledat prci vinzertnm tisku. Msto se mi podailo zskat bhem t tdn.Vem je tv prce nron?Nejvce nepjemn je vcesmnn provoz. Mezi dal vci, kter by se mohly zlepit, bych zaadil hluk. Problmem je taky, e se u prce docela zapinm a tak je nutn kadodenn sprcha po pracovn dob.

  Vem je vhoda tv profese?Urit jde o velmi dobr finann ohodnocen. Na prci je taky dobr, e nejde ve vtin ppad o namhavou manuln innost, ale sp o prci hlavou. Dal vhodou je, e mi firma poskytla sluebn auto, kterm se mu dopravovat do zamstnn a proplc mi i cestovn nklady.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  StrojrenstvNedostatek kvalifikovan pracovn sly potvrzuj i data ze statistik ad prce.Nkter technick obory, zanaj bt chronicky nedostatkov.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  StavebnictvFinann podpora od ZK Od 1.9. 2007 vyplc krajsk ad finann podporu km ne uvedench obor.

  36-52-H/001 Instalatr36-55-H/001 Klemp stavebn vroba36-59-H/001 Podlah36-64-H/001 Tesa36-67-H/001 Zednk

  Finann motivace vypad nsledovn:1.ronk 300,- K msn, za vyznamenn 1 500,- K2.ronk 400,- K msn, za vyznamenn 2 500,- K3.ronk 500,- K msn, za vyznamenn 5 000,- K

  Pracovnk z oboru

  Ale Hlobil (32), zednk, OSV.

  Ml nebo m problmy shlednm prce?Sp naopak. Vsouasn dob je tolik prce, e si vybrm a musm nkter zakzky odmtat.Vem je tv prce nron?Jako hlavn problm vidm nedostatek vhodn kvalifikovanch lid a dky tomu nemu sehnat spolupracovnky.Vem je vhoda tv profese?Prce je dobe zaplacen a taky lovk pracuje na erstvm vzduchu a nen zaven nkde vkanceli.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Stavebnictv

  Jako een nedostatkovch profes vol firmy zamstnvn zahraninch pracovnk.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Situace na trhu prce

  Nedostatek technicky kvalifikovanch pracovnk brzd rst ekonomiky.

  Przkum NUOV z roku 2005 konstatuje, e z deseti inzert hled 7 dlnick profese.

  Firmy opt zanaj spolupracovat s technickmi kolami na vuce k.

  Pokles k nastupujcch do prvnho ronk SOU z 55 000 (2005) na 21 000 (2015) tj. o 62%.

  Firmy budou spolupracovat se studenty technickch obor ji na kole plynul pechod do zamstnn.

  Nedostatek pracovnk povede nezadriteln k rstu mezd v tchto profesch.

  Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Registran slo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

  Situace na trhu prce na Vsetnsku

  Nedostatek technicky kvalifikovanch pracovnk ve strojrenstv, stavebnictv, v chemickm a elektrochemickm prmyslu: technolog, konstruktr, programtor,projektant, stavebn technik, chemik, elektrotechnik.Nedostatek kvalifikovanch pracovnk ve strojrenstv, stavebnictv, v chemickm, elektrochemickm a textilnm prmyslu, v doprav a ve slubch: obrb kov, nstroja, obsluha CNC, mechanik-seizova, zednk, tesa, stola, obklada, instalatr,sve, chemik, elektrik, montr, ika, idi, kucha, nk, servrka.

  Propagaci a preferovn nedostatkovch obor ve vzdlvacm procesu, u rodi a u irok veejnosti.Monost firem spolupracovat se studenty technickch obor ji na kole spojen teorie s prax.Pstup pracovnk veejn zprvy k podnikatelm, jako k partnerovi, kter oekv poskytovn slueb.Zjednoduen legislativy a propojenosti partner na trhu prce a ve vzdlvn.

 • Dkuji za pozornostKontaktInstitut trhu prcepalka@komora.czsvacek@komora.czwww.komora.cz