Click here to load reader

VOZNI RED RIBNIK. SRAEAK Z,txaNTTos-zakanje.skole.hr/upload/os-zakanje/newsattach/892/...VOZNI RED l.autobus min. 40 mjesta za sjedenjeGRIEE .RIBNIK. SRAEAK .Z,txaNTT Vriieme u oolaskuKM

 • View
  9

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of VOZNI RED RIBNIK. SRAEAK Z,txaNTTos-zakanje.skole.hr/upload/os-zakanje/newsattach/892/...VOZNI RED...

 • VOZNI RED

  l.autobus min. 40 mjesta za sjedenje

  GRIEE . RIBNIK. SRAEAK . Z,txaNTTVriieme u oolasku

  KM StaialiStaYrijeme u povratku

  Prometuje12315

  Prometujet2345 12345

  06.50 0 GRICE 12.50 14.2506.53 1 VESELICI t2.47 14.2206.55 4 SKRADSKO SELO 12.45 14.2006 58 6 RTBNIK 12.42 t4 1707.06 t2 SRACAK 12.34 14.0907 08 13 VELIKA PAKA t2.32 t4.0707.10 14,5 MALA PAKA 12.30 14.0547.14 16 PRAVUTINA t2.26 14.0107.2A 20 ZAKANJE Skola 72.20 13.55

  Napomena: -U prvoj turi uzima i dio putnika iz Pravutine ( uienike 5-8 raz.) - 38 putnika

  PRA\rtiTINA.ZAXAUTA

  Vriieme u DolaskuKM Stajalista

  Vrijeme u povratkuPrometuje

  12345Prometuje

  12345 123+57.25 0 PRAVUTINA 12.28 ru.437.27 115 Zaluka t2.25 14.017.30 3 Brihovo 12.22 l3 .587.33 4 ZAKANJE Skola 12.20 13.55

  Napomena: Autobus se vrada do stanice Pravutina, ima na stanicama 3l putnikaNa liniji ima ukupno 70 putnika,45 putnika koji imaju pravo na besplatni prijevozo i 24

  putnika koji nemaju pravo na besplatni prijevoz. Manji autobus vozi prvu turu , vra6a se u Pralutinu ivozi drugu tiru. U odvozu nema dodatne ture, niii razredi ( 31 putnik ide ranije) se voze ru12.20,a viSi razredi ( 38 putnika ) u 13.55.

  BUBNJARCI-DONJI BUKOVAC-ZAXaNfE - 30 putnikaVriieme u polasku

  KM StajalistaVriieme u povratku

  Prometujet2345

  Prometuje12315 12345

  07.35 0 Zakanie Skola 12.3407.40 5r5 BUBNJARCI centar 12.30 14.0347.41 6 Bubniarci kapelica 12.29 t4.02

  1 DONJI BUKOVAC t2.27 14.0047.46 8,5 Jurovski Brod t2.24 t3.5707.48 9.5 Bubniaradki Brod 12.2207.50 10,5 ZAKANJE Skola 12.20 13.55

  Napomena: Autobus zbog te5kog rasporeda i vedeg broja putnika od kapaciteta autobusakoji vozi u PS Kamanje, ujutro vozi ovu liniju. Popodne vozi manji autobus sa 2 odvoza.

  /

 • //

  VOZNI RED

  2.autobus min.20 mjesta za sjedenje

  LOVIC- D.LOUC. PS KAMANJE

  Napomena: Na stanici Kamanje ielj.st ima 7 putnika ( koji nemaju pravo nabesplatni prijevoz), i ne stanu u bus ( ukupno 26 putnika od kojih 8ima pravo na besplatni prijevoz) , pa mora po njih natrag.

  2. DODATNE LINIJE KOJE FINANCIRA OPCINA KAMANJE

  KAMANJE-DURLINCI-KAMANJE - 2l putnik

  Vrijeme u polaskuKM Stajalista

  Vrijeme u povratku

  Prometuje

  12345

  Prometujet2345 t234s

  06.50 0 LOVIC kriianja 14.3506.55 2 GORNIKI t2.57 14.31

  06.59 3 FURJANICI 12.53

  07.01 4 OBREZ t2.5r t4.2907.03 515 OBREZ vin.podrum t2.49 t4.2.4

  07.08 8,2 DONJI LOVIC t2.44 t4.1907.09 819 GALEZ DRAGA 12.43 14.18

  07. l0 915 CERIE 12.42 14.1707 17 129 KAMANJE Skola 12.35 14.10

  KAMANJEielj.st. - p5 XanneN.ln

  Vrijeme u polaskuKM Stajalista

  Vrijeme u povratku

  Prometuje

  r2345Prometuje

  12345 1234507.r7 0 KAMANJE Skola07.21 115 Kamanje Zelj.stanica 12.39 L3.t4

  07.25 3 KAMANJE Skola 12.35 14.10

  Vriieme u nolaskuKM StajaliSta

  Yriieme u povratkuPrometuje

  12345Prometuje

  12345 123457.25 0 Kamanje Skola 3.17

  7.30 4,3 DURLINCI crkva 3.127.31 4,9 BRATOVANCI 3.1I7.32 5,5 POLICE 3.10

  7.34 7,5 BRLOG 3.08

  7.35 7,7 VELIKI VRHkriZanja 3077.37 8r7 KAMANJE Skola 3.05

 • 0RLJAKOVO - Ps KAMANJE - 15 putnikaVriieme u polasku

  KM StajalistaVriieme u povratku

  Prometujet2345

  Prometuje12345 12345

  07.37 0 Kamanje Skola t3.28

  o7.43 , ORLJAKOVO tvornica L3.2507.45 2,7 Orljakovo pilana 13.23

  07.47 ?g ReStovo 13.21

  07.50 5.8 KAMANJE Skola 13.18

  BUBNJARCI-DONJI BUKOVAC-ZAXaNm - 30 putnika

  Vriieme u oolaskuKM StajaliSta

  Vriieme u povratkuPrometuje

  12345

  Prometuje12345 t2345

  0 Kamanie Skola t2.344,5 BUBNJARCI centar 12.30 14.035 Bubniarci kapelica t2.29 14.026 DONJI BUKOVAC t2.27 14 00

  1,5 Jurovski Brod 12.24 13.578,5 Bubniaradki Brod 12.229.5 ZAKANJE Skola t2.24 13.55

  NAPOMENA: U dovozu ujutro liniju Bubnjarci- Jurovski Brod i Bubnjaraiki Brod ( 25 putnika), ispomof autobusa br.l. jer autobus u Kamanju ne stigne na vrijeme o zbog obujma voZnji .Ispomod iz D.Bukovca ( 5 putnika ) ujutro odveze kombibus iz Ka5ta , da veliki bus ne staje naneprikladnoj stanici.U odvozu u 12.20 nije potrebna ispomod, sve moie obaviti jedan autobus od 20 sjedala ( jer sudva odvoza, u l.odvozu ima 17 ulenika, u drugom 13 uienika ).

  NAPOMENA: Crvenom bojom oznaiene stanice i vremena udenikakoja nemaju pravo na besplatni prijevoz.

 • VOZl\I REI)

  l. kombi bus od max. 8+l sjedala

  ra5r-r,r"rrScrc-srxul ICI-ZAKANJEVriieme u nolasku

  KM Stajali5taVrijeme u povratku

  Prometuje12345

  Prometuje123,15 12345

  06.55 0 KAST 13.53{J7 .07 9 LIJESEE r3.4007.17 t4 SEKIJ,I-ICI 13.3107.38 34 ZAKANJE Skola 13.10

  DONJIBUKOVAC-Zef.q,n"fn - 5putnikaVriieme u polasku

  KM StaialistaVrijeme u povratku

  Prometujet2345

  Prometujet2345 12345

  07.43 0 DONJI BUKOVAC 12.2707.50 3r5 ZAKANJE Skota 12.20

  Napomena: Ispomod iz.D.Bukovca ujutro odveze kombibus iz Ka5ta, produiuje sa graniceodmah do D.Bukovc.a' l9r 11u stane uz 3 putnika koje vozi i 5 putnika( 3 putnika od l-4 r., Zputnika od 5-8 r.) odande. Koristi se po potrebi i za odvoz 3 uienika u rz.zo.