VRJEDNOVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA NA SOCIOEMOCIONALNOM PODRUČJU skupni rad

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VRJEDNOVANJE POSTIGNUA UENIKA NA SOCIOEMOCIONALNOM PODRUJU skupni rad. ocjenjivanje, vrjednovanje = procjenjivanje realizacije ciljeva nastave !. kognitivno (akademsko) socio-emocionalno (stavovi, uvjerenja, sustav vrijednosti, ponaanje) - PowerPoint PPT Presentation

Text of VRJEDNOVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA NA SOCIOEMOCIONALNOM PODRUČJU skupni rad

 • VRJEDNOVANJE POSTIGNUA UENIKA NA SOCIOEMOCIONALNOM PODRUJU skupni rad

 • kognitivno (akademsko)socio-emocionalno (stavovi, uvjerenja, sustav vrijednosti, ponaanje) psihomotorikoocjenjivanje, vrjednovanje = procjenjivanje realizacije ciljeva nastave !Podruja: ravnopravnaobrazovna postignua

 • to su socioemocionalne kompetencije? osobine potrebne za uspjeno funkcioniranje uenika i osoba u njegovom okruenju (stavovi, uvjerenja, interesi, sustav vrijednosti, ... ponaanje)

  odnose se na:nain izvravanja obaveza (odnos prema obavezama)potivanje pravila ponaanja i odnos prema drugimasposobnost suradnje (ponaanje u grupi/skupini)

  ciljevi nastave nuno vrjednovanje

 • zapadna kultura (i naa) i kole opsjednute akademskom inteligencijom i postignuima u nastavi se zanemaruje emocionalna inteligencijau tradicionalnim kolama dominira vrjednovanje akademskog podruja (kognitivno pismeni i usmeni ispiti)IQ djece porastao za 20 bodova u odnosu na poetak 20. st. djeca akademski sve inteligentnija, ali emocionalne i drutvene sposobnosti iz generacije u generaciju su sve loijeOpsjednutost akademskim postignuima

 • neakademska postignua - jednako vrijedni ciljevi: 1) sloenost proizvodnog procesa nuan rad u timu djecu treba osposobiti za suradnju znanja, stavovi i uvjerenja meusobno povezaniza uspjeh u ivotu (odgovoran, ispunjen, uglavnom zadovoljan pojedinac) vanije su socioemocionalne kompetencije od kognitivnih Vanost socioemocionalnih kompetencija

 • Kako se razvijaju socioemocionalne kompetencije? EInajvie kroz skupinski rad i rad na projektima i kroz tradicionalne oblike radakroz svakodnevnu komunikaciju i rjeavanje malih problema

 • Kako se vrjednuju socioemocionalna postignua?

  to prije napraviti biljeke (zaborav) instrumenti:tabliceliste provjereskale procjenenajpogodnije tijekom rada u skupinidobro pripremljen dovoljno vremenaPROMATRANJE i BILJEENJE PONAANJApomono sredstvo (olakava posao)vodi kroz promatranje brzo i efikasno pravljenje upotrebljivih biljeki

 • TABLICE

  razred:

  mjesec:

  ODNOS PREMA RADU (Aktivnost i zalaganje)

  PONAANJE (Kultura meusobnog komuniciranja)

  Prezime

  Ime

  Napisao DZ.

  Ima pribor.

  Rjeava zadatke.

  Ustrajan u radu

  Slua.

  Potuje druge.

  Probleme rjeava

  konstruktivno.

  Strpljiv je.

  Preuzima

  odgovornost.

  1

  Ani

  Ana

  + + -/+

  ++ + +

  5

  5

  3 4

  3

  3

  2 3

  2 3

 • TABLICEsadraj instrumenta se prilagoava potrebi grupe (ono to treba razvijati)

  razred:

  mjesec:

  ODNOS PREMA RADU

  VLADANJE

  Prezime

  Ime

  Napisao DZ.

  Aktivan je (rjeava zadatke).

  Slua.

  Potuje druge (pristojan je).

  Preuzima

  odgovornost.

  1

  Ani

  Ana

  + + -/+

  5

  3 4

  3

  2 3

 • Lista (popis ponaanja)popis ponaanja koja se promatrajuinstrument za jednostavno biljeenje rezultata promatranjauz svako ponaanje rubrika za stavljanje oznake (krii, kvaica) je li prisutno ili ne

  Kriteriji za vrednovanje postera

  itljivost postera na udaljenosti od 1 do 2 m.

  Optimalna koliina sadraja.

  (

  Naslov.

  (

  Tonost sadraja.

  (

  Prikazani bitni podaci.

  Tekstualni sadraj u natuknicama.

  Napisan jezino tono.

  (

  Bitno naglaeno bojom, veliinom i/ili grafikom oznakom.

  Vizualni sadraji funkcionalno i sadrajno povezani s tekstom.

  (

  Navedeni podaci o autorima i godina izrade.

  (

  (E. Nimac, M. esi, M. Barbaroa-iki, 2007.)

 • Skala procjeneinstrument za procjenu stupnja prisutnosti ponaanja slina prethodnoj listi: popisana ponaanja koja se opaaju - kompetencije uz ponaanje stupnjevi u kojima moe biti izraeno mogue finije praenje promjena !!!

  SPOSOBNOST RADA U SKUPINI

  uope ne

  rijetko

  povre meno

  vei dio vremena

  itavo vrijeme

  ODNOS PREMA ZADACIMA

  Samoinicijativno radi.

  (

  Rjeava zadatke.

  (

  Ustrajan u radu (dovrava zadatke).

  (

  ODNOS PREMA DRUGIMA

  Paljivo slua druge.

  (

  Dogovara se.

  (

  Prihvaa prijedloge.

  (

  Pokazuje potovanje prema drugima.

  (

  Pomae drugima.

  (

  Prihvaa sve lanove skupine.

  (

  Preuzima odgovornost.

  (

  (E. Nimac, M. esi, M. Barbaroa-iki, 2007.)

 • Vjeba 1Izrada instrumenta - operacionaliziranjeu malim skupinama

  prije poetka rada proitati PONAANJE U SKUPINI iz Tablice za vrjednovanje sposobnosti za rad u skupini

  1. korak vrjednovanja: UPOZNAVANJE UENIKA S KRITERIJIMAprije poetka rada

 • - poeti sa osnovnim elementima (temeljne vjetine)

  KVALITETA PREDSTAVLJANJA

  poetni stupanj

  Predstavljeno je u zadanom vremenu.

  Predstavljanje ima odgovarajuu strukturu: uvod, razradu i zakljuak.

  Govor je optimalno glasan.

  Predstavljeni sadraji su jasni i razumljivi.

  Predstavljanje je teno (bez nepotrebnih zastajanja).

  Sadraj je prezentiran samostalno (tekstualni dio je preprian - slajd, poster isl. slue kao podsjetnik).

  Mogue jezine pogreke u govoru su samostalno ispravljene.

  (E. Nimac, M. esi, M. Barbaroa-iki, 2007.)

 • - kad potpuno savladaju osnove dodati nove elemente - postepeno usvajanje sloenih kompetencija

  KVALITETA PREDSTAVLJANJA

  vii stupanj

  Predstavljeno je u zadanom vremenu.

  Predstavljanje ima odgovarajuu strukturu: uvod, razradu i zakljuak.

  Govor je optimalno glasan.

  Predstavljeni sadraji su jasni i razumljivi.

  Predstavljanje je teno (bez nepotrebnih zastajanja).

  Sadraj je prezentiran samostalno (tekstualni dio je preprian - slajd, poster isl. slue kao podsjetnik).

  Mogue jezine pogreke u govoru su samostalno ispravljene.

  Publici je upuivan pogled.

  (E. Nimac, M. esi, M. Barbaroa-iki, 2007.)

 • - saimanje nekoliko usvojenih kompetencija koje vjerojatno ine cjelinu preglednost i pamtljivost elemenata

  KVALITETA PREDSTAVLJANJA

  napredni stupanj

  Predstavljeno je u zadanom vremenu.

  Predstavljanje ima odgovarajuu strukturu: uvod, razradu i zakljuak.

  Predstavljanje je optimalno glasno, jasno i razumljivo.

  Predstavljanje je teno i samostalno.

  Mogue jezine pogreke u govoru su samostalno ispravljene.

  Neverbalna komunikacija je odgovarajua (pogled upuivan publici, dranje tijela).

  Naglaeno je ono to je posebno vano (postavljanjem pitanja i/ili davanjem zadataka sluateljima i/ili saimanjem).

  Odgovoreno je na pitanja sluatelja.

  (E. Nimac, M. esi, M. Barbaroa-iki, 2007.)

 • 4) Izabere se postupak ili tehnika mjerenja uinka

  u odnosu na unaprijed utvreni ishod uenja (kompetenciju)

  5-15 min. promatra se funkcioniranje jednog djeteta tijekom nast. sata: 1- 4 uenika (ovisno o vjetini uitelja)

  u poznatim situacijama u kojima je dijete oputeno

  diskretno dijete ne zna da je promatrano da ne bi omeli proces uenjaprirodno (uobiajeno) ponaanje

  voditi rauna o utjecaju na uenje i pouavanje Promatranje i biljeenje uestalosti ponaanjacilj vrjednovanja: POTAKNUTI NA KVALITETNIJI RAD (ako pristup negativno djeluje na motivaciju uenika, treba ga mijenjati)

 • Naini biljeenja mogunost nadoknade (uenje, navika ispravljanja greaka, odgovornost)

  Prezime

  Ime

  Napisao DZ.

  Ima pribor.

  1

  Ani

  Ana

  - + + -/+ +

  + + + + +

 • SPOSOBNOST RADA U SKUPINI

  Ime i prezime:_________________________ Razred:_____ Datum:______________

  uope ne

  rijetko

  povre meno

  vei dio vremena

  itavo vrijeme

  ODNOS PREMA ZADACIMA

  Samoinicijativno radi.

  (

  Rjeava zadatke.

  Ustrajan u radu (dovrava zadatke).

  (

  ODNOS PREMA DRUGIMA

  Paljivo slua druge.

  (

  Dogovara se.

  (

  Prihvaa prijedloge.

  (

  Pokazuje potovanje prema drugima.

  (

  Pomae drugima.

  Prihvaa sve lanove skupine.

  (

  Preuzima odgovornost.

  Uitelj:_____________________________

  (E. Nimac, M. esi, M. Barbaroa-iki, 2007.)

 • brojka = uestalost

  SPOSOBNOST RADA U SKUPINI

  Ime i prezime:_________________________ Razred:_____ Datum:______________

  uope ne

  rijetko

  povre meno

  vei dio vremena

  itavo vrijeme

  ODNOS PREMA ZADACIMA

  Samoinicijativno radi.

  1

  2

  3

  4

  5

  Rjeava zadatke.

  1

  2

  3

  4

  5

  Ustrajan u radu (dovrava zadatke).

  1

  2

  3

  4

  5

  ODNOS PREMA DRUGIMA

  Paljivo slua druge.

  1

  2

  3

  4

  5

  Dogovara se.

  1

  2

  3

  4

  5

  Prihvaa prijedloge.

  1

  2

  3

  4

  5

  Pokazuje potovanje prema drugima.

  1

  2

  3

  4

  5

  Pomae drugima.

  1

  2

  3

  4

  5

  Prihvaa sve lanove skupine.

  1

  2

  3

  4

  5

  Preuzima odgovornost.

  1

  2

  3

  4

  5

  SPOSOBNOST RADA U SKUPINI:

  1

  2

  3

  4

  5

  Uitelj:_____________________________

  (E. Nimac, M. esi, M. Barbaroa-iki, 2007.)

 • Blaa verzija

  Kriteriji za brojano ocjenjivanje postera:

  5

  Ostvarene sve komponente.

  4

  Ostvar