Click here to load reader

Vrouwelijke vluchtelingen in België

  • View
    46

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrouwelijke vluchtelingen in België. Waarom slaan vrouwen op de vlucht?. Om dezelfde redenen als mannen, namelijk om te ontkomen aan vervolging omwille van: Hun ras Hun nationaliteit Godsdienst De sociale groep waartoe ze behoren Of omwille van hun politieke overtuiging. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vrouwelijke vluchtelingen in België

Vrouwelijke vluchtelingen in Belgi.

Vrouwelijke vluchtelingen in Belgi.

Muziek: Journey - FaithfullyWaarom slaan vrouwen op de vlucht?

Om dezelfde redenen als mannen, namelijk om te ontkomen aan vervolging omwille van:Hun rasHun nationaliteitGodsdienstDe sociale groep waartoe ze behoren Of omwille van hun politieke overtuiging.Vrouwspecifieke redenen waarom vrouwen vluchten:Deelname aan klassieke verzetsdaden

Zijdelingse politieke betrokkenheid

Seksediscriminatie en sekse specifiek geweld

Seksueel geweldVluchtelingen in Vlaanderen.Waar komen ze vandaan?Uit Europa:- Kosovo 33%- Joegoslavi 33%- Oekrane 33%- Roemeni 36%- Albani 37%- Slowakije 47%

Europa. Geraadpleegd op 10 mei 2011, op http://www.themareizen.eu/images/werelddelen/Europa.jpgBewerking: Liesbeth V.Vluchtelingen in VlaanderenWaar komen ze vandaan?Afrika:- Rwanda 51%- Kongo 49%- Armeni 39%

Afrika. Geraadpleegd op 10 mei 2011, op http://webserv.nhl.nl/~aardrijk/onderbouw-vmbo/materiaal/Kaartmateriaal/Kaartenmaarten/Afrika.gif Bewerking: Liesbeth V.Vluchtelingen in VlaanderenWaar komen ze vandaan?

Rusland 40%

Rusland. Geraadpleegd op 10 mei 2011, op http://www.wereldreisgids.nl/onderhoud/images/locatie_rusland.gifHet verloop van een asielprocedure.Mensen komen aan in Belgi:

Wat nu??Worldpress. Vluchtelingen. Geraadpleegd op 10 mei 2011, op http://eenandergeluid.files.wordpress.com/2010/11/vluchtelingen1.jpgStatus van vluchteling aanvragen bij:

onderzoekt hun situatie en geeft door aan:

verhoort de asielzoeker beslist ofwel positief: de asielzoeker wordt erkend als vluchteling ofwel negatief: de asielzoeker gaat in beroep bij:

ofwel gaan ze in tegen de beslissing van het CGVS: de asielzoeker wordt erkend als vluchteling ofwel geven ze het CGVS gelijk: de asielzoeker wordt uitgewezenDienst Vreemdelingenzaken (DVZ)Commissariaat-Generaal voor vluchtelingen en staatlozen (CGVS)Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingenVrouwen in opvangcentra kunnen te maken krijgen met volgende problematieken:Seksueel geweldMishandelingAfhankelijk statuutprostitutieWat moet veranderen in de toekomst?Dat vrouwelijke vluchtelingen hun verhaal kwijt kunnen aan vrouwelijke ambtenaren!

Dat vrouwen genformeerd worden over de asielprocedure en over haar rechten en plichten!

Dat ze hulp krijgen bij het invullen van papieren!

Dat ze uitleg krijgen in hun taal!

Search related