V½roba knihy

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Výroba knihy. Národní obrození Václav Matěj Kramerius – nakladatelství Česká expedice - Vydával staré kroniky, zábavné knížky, ale i česky psané noviny. Výtvarné zpracování knihy. Ilustrace - výtvarný doprovod knihy, který má text osvětlit a vysvětlit, učinit srozumitelnějším - PowerPoint PPT Presentation

Text of V½roba knihy

Vroba knihy

Vroba knihyNrodn obrozen Vclav Matj Kramerius nakladatelstv esk expedice- Vydval star kroniky, zbavn knky, ale i esky psan noviny

Vtvarn zpracovn knihyIlustrace- vtvarn doprovod knihy, kter m text osvtlit a vysvtlit, uinit srozumitelnjmIlustrtor autor ilustrac

IlustraceIlustrace uvnit knihy

IlustraceVtvarn zpracovan pebal knihy

RevoluceJak obrazy se ti v hlav objev, kdy se ekne revoluce?Ne slova, ale obrazy? Co si pedstav?RevoluceRevoluce = rychl, vrazn,skokov pechod, prudk zmna

Jak revoluce zn?

prvodce po revolucchVytvo prvodce po revolucch.Hodnocena bude jak vtvarn (vv), tak obsahov strnka (dj).Odevzdn nejsp leden/nor.

Vtvarn strnkaPebal knihy (run)Ilustrace k jednotlivm revolucm (mohou bt i vytitn)Kvalita AKvalita BKvalita CPebalknihyPebal je detailn propracovn, m promylenou kompozici. Npis je vtvarn zpracovn. Pebal je barevn. Pozad je zpracovan. Kresby se tkaj tmatu revoluce.Pebal je propracovn, je barevn a m promylenou kompozici. Pozad je alespo sten zpracovan. Kresby se sten tkaj tmatu revoluce.Pebal nen detailn zpracovn , chyb promylen kompozice. Pozad nen pln zpracovan. Kresby se ne vdy tkaj tmatu revoluce.Ilustrace uvnit knihyIlustrace je propracovan. Dopluje informace z textu. Je popsan.Ilustrace je sten propracovan. Netk se textu. Je popsan.Ilustrace buto chyb, nebo nen vbec propracovan. Chyb popisek.Odborn strnkaKde?V em?Pro?Co se zmnilo?Co pinesla pozitivnho?Co pinesla negativnho?Kritria odborn strnkaKvalita AKvalita BKvalita CInformacePrvodce obsahuje odpovdi na vechny otzky. Odpovdi se tkaj zadn. Jsou psny ve vtch. Obsahuje alespo dv pozitiva a negativa. Prvodce obsahuje vtinu odpovd na otzky. Odpovdi se tkaj zadn. Ne vdy jsou psny ve vtch. Obsahuje pouze jedno pozitivum a negativum.Prvodce obsahuje jen nkter odpovdi. Ne vdy se tkaj otzek. Odpovdi nejsou psny ve vtch.Pehlednosta itelnostText je iteln. Jednotliv informace jsou oddleny (graficky, barevn), dobe se hledaj.Text je iteln. Nkter informace se v textu patn hledaj.Text je patn iteln.Vtina informac se v nm tko hled.