W. Kovács András wkovacsandras@yahoo.com A .W. Kovács András wkovacsandras@yahoo.com A cegei

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of W. Kovács András wkovacsandras@yahoo.com A .W. Kovács András wkovacsandras@yahoo.com A cegei

 • W. Kovcs Andrs wkovacsandras@yahoo.com

  A cegei Wass csald trtnete (1620. szzad)*

  A cegei Wass csald leszrmazsa a 14. szzad elejtl mig folyamatosan levezethet. A Wass-levltr elssorban kzpkori (1542 eltti) rsznek viszonylagos gazdagsgval tnik ki, de az jabb kori rsz is br koronknt s ganknt vltoz mennyisgben komoly veszte-sgeket szenvedett lehetv teszi a rokonsg trtnetnek felvzolst.1 Az elzmnyek is-meretesek: az rpd-korban, taln III. Bla kirly (11721196) uralkodsa alatt jelentsebb birtokadomnyt kaptak Doboka vrmegyben, majd a 14. szzadban tbben kzlk fkppen az Erdlynek tbb vajdt ad Lackfiak familirisaiknt megysispni s vrnagyi tisztsgeket viseltek, de ksbb visszasllyedtek a megyei nemessg szintjre. Kzhivatalt jra mr csak a 16. szzad elejn vllaltak, de a jelek szerint ez utbbi szzadra vonatkoz iratokat megtizedeltk az ismeretlen korban vgrehajtott levltr-selejtezsek.

  Forrsok A famlia jabb kori trtnetnek legfontosabb forrsa termszetesen a Wass-levltr, ame-

  lyik a kutatk nagy szerencsjre gy meneklt meg a pusztulstl, hogy a 20. szzad elejn a csald lettbe helyezte az Erdlyi Nemzeti Mzeum Levltrba (ENMLt). Fontos adatokat r-ztt meg a csaldtag Wass Ottilia (18291917) irathagyatka, valamint a Jsika csald hitbizo-mnyi levltra. Ezek ugyancsak az ENMLt-nek rszei, jelenleg pedig mindhrom a kolozsvri llami levltr kezelsben van.

  Sajnos a Wass-levltr nem rizte meg a csaldtagok szomorjelentseit s az elhunytak fe-lett elmondott halotti beszdeket, mrpedig a 1820. szzadbl val szletsi s elhallozsi adatoknak ezek igen fontos forrsai. Ezeket knyvtrak s levltrak ilyen jelleg sorozataibl kellett sszegyjteni.2 Az gy egybeszedett anyagot a Hamburgban l cegei gr. Wass Endre

  * Az itt kzlt tanulmny folytatsa az Erdlyi Mzeum (a tovbbiakban: EM) LXVI(2004). 12. fzet 140. lapjain

  kzltnek (W. Kovcs Andrs: A cegei Wass csald a kzpkorban). 1 A csaldtrtnet szempontjbl nem mindig hasznosthat az sem, ami megmaradt. Huszti Andrs (1700?1755)

  csaldi levltros s trtnsz, aki a Wass-levltr Registrumba nemcsak a birtokjogok szempontjbl fontos iratokat fog-lalta bele, hanem azokat is, amelyek csald- vagy mveldstrtneti szempontbl fontosak voltak, maga is megrta Genealogia heroica cmmel a csald trtnett, melynek egyik fasciculusra ezt jegyezte fel: Ezen fasciculusban [ti. Cs-szri] semmi meritumot importl instrumentum [= rdemleges irat, oklevl] nintsen. Lsd a Romn llami Levltr Kolozs Megyei Igazgatsga (Arhivele Naionale Direcia Judeean Cluj), Kvr (a tovbbiakban: KvLt), ENMLt, Wass csald levltra (a tovbbiakban: Wass cs lt), 23. doboz., 2269. sz. Az elenchus: Huszti, Andreas: Registrum litterarum [...] familiae [...] Wass de Czege [...] sub cura ac inspectione Adami comitis Wass per Andream Huszti anno domini millesimo septingentesimo quinquagesimo quarto etc. In possessione Csszri (164 oldal, 4o, brbe ktve, Wass cs lt, jel-zet nlkl a tovbbiakban: Huszti: Registrum), a csaldtrtnet pedig: Huszti Andreas: Genealogia heroica [...] familiae Wass de Sancto Aegydio ... ab anno domini MCXL ad annum usque currentem 1743 (kzirat, 40, flbr kts, 163 lap, Wass cs lt, 41. doboz, fasc. CI., 5313. sz. a tovbbiakban: Huszti: Genealogia heroica).

  2 ENMLt (Szomorjelentsek gyjtemnye); az Erdlyi Mzeum-Egyeslet llamostott knyvtrnak Kzirattra; Orszgos Szchnyi Knyvtr (a tovbbiakban: OSzK) Kzirattra, illetve Plakt- s Kisnyomtatvnytra; Erdlyi Refor-mtus Egyhzkerlet Gyjtlevltra (Kvr); Kolozsvri Egyetemi Knyvtr (KvEKt) Kzirattra; Kolozsvri Protestns Teolgia Knyvtra (a tovbbiakban: KvProtTeolKvt); a kolozsvri Reformtus Kollgium ugyancsak elkobzott knyvt-ra (amelyet a Kolozsvri Akadmiai Knyvtr riz). Az EME Kzirattrnak s a Reformtus Kollgium Knyvtrnak halotti beszdeirl Kbls Zoltn ksztett nyomtatsban is megjelent sszelltst (jegyzket), a Wass csaldra ebbl a k-vetkez rszek vonatkoznak: Genealgiai Fzetek. Csaldtrtneti folyirat czmerekkel s leszrmazsi tblkkal (Kvr, a tovbbiakban: GenFz) II(1904). 144; III(1905). 9; 2223. A teljes sszellts nllan is megjelent: Halotti beszdek az Erdlyi Orszgos Mzeum s a kolozsvri ref. kollgium knyvtrban. sszelltotta Kbls Zoltn. Kvr 1905. Az itt

 • 2 W. KOVCS ANDRS

  (*1950), illetve Tondolo Olivier (*1973), gr. Wass Irma (18651947) Bcsben l ddunokja gyjtsei egsztettk ki.

  A Wass-levltr a kezdetektl, a 12. szzad vgtl fogva krlbell a 19. szzad vgig tartalmaz a trtnetkutats ltal hasznosthat iratokat. A lettbehelyezs utn is maradt azon-ban trtneti rtk levltri anyag az akkorra mr hrom gra oszlott csald kezelsben,3 s termszetesen a msodik vilghbor vgig is termeldtt jabb iratanyag. Ezek azonban az 1944-et kvet drmai vltozsok kvetkeztben jrszt megsemmisltek, hiszen a csald tu-lajdonban lev szentegyedi s a nagyobbik cegei kastlyt ekkoriban kifosztottk, majd lerom-boltk. 1944 utn a kisebbik cegei kastlyt is kifosztottk, de csak rszeket romboltak le belle. Egy kisebb levltr-tredk (fleg a 1920. forduljn keletkezett iratok: szletsi bizonytv-nyok, szomorjelentsek, tulajdonjogot igazol paprok, levelezs) megmaradt a cegei refor-mtus gbl val gr. Wass Olivr (18551932) bcsi laksn, azonban a csaldi levelezst Oli-vr msodik felesge megrostlta, s egy rszt megsemmistette, lltlag azrt, hogy Olivr testvrnek, Wass Hortenzinak (18561939) egy bizonyos Bogya Jnossal kttt szerinte dehonesztl hzassga rsos nyomait eltntesse.4

  Az 1990-es vek elejn Hamburgban elkerltek a szentgothrdi gbl val Wass Ilona (18841950) Johann Siemers (18721955) felesge nmet nyelv kziratos visszaemlke-zsei is, amelyek 1999-ben nmetl s magyar fordtsban is napvilgot lttak. Ez ma a 1920. szzad fordulja s a 20. szzad els vtizedeinek legfontosabb forrsa.5 Kettejk hamburgi irathagyatka azonban, amelyet fiuk, Hans-Edmund (*1920) kezel, nem tartalmaz a Wass csa-ldra vonatkoz, trtneti szempontbl hasznosthat fontosabb anyagot.6 Ilyen sajnos nincs az 1945-ben Erdlybl elmeneklt s ksbb az Amerikai Egyeslt llamokba tvozott Wass Al-bert (19081998) floridai irathagyatkban sem, amelyet az r egyik fia, Gza (*1943) kezel.

  A levltri anyagon kvl a csald trtnetnek igen fontos forrsai Wass Gyrgy (1657 vagy 16581705) s fia, Wass Lszl (16961738) napli. Ezeknek kziratait a 19. szzad v-gn a csald az Erdlyi Mzeum-Egyesletnek adta t, s az egyesleti knyvtr kzirattra rizte, ma pedig a kolozsvri Egyetemi Knyvtrban tallhatk.7 A naplkat 1896-ban Nagy Gyula (18491924) trtnetkutat (kevsb fontosnak tlt rszek elhagysval) nyomtatsban megjelentette,8 m akkor a Gyrgy ngyktetnyi kziratbl az utols ktet eredetije nem volt

  felsorolt halotti beszdeket ma a Kolozsvri Akadmiai Knyvtr (KvAKt) rzi; a tanulmnyban idzettek ha egyb for-rsjelzetet nem adok innen valk.

  3 Entz Gza: Wass-Tarjnyi kos csaldi levltra Cegn. EM XLVIII(1943). 109110. (A tovbbiakban: Entz: Wass-Tarjnyi.) A levltrnak ezt a rvid bemutatst Jak Zsigmond Jelents az Erdlyi Nemzeti Mzeum Levltrnak 1942. vi mkdsrl (Kvr 1943) c. munkja fggelkeknt is kzltk.

  4 Ezek egy rszt fnymsolatok formjban 2004-ben rendelkezsemre bocstotta Tondolo Olivier, aki munkm jabb kori rsznek sszelltsban szmos rtkes tancsot adott; segtsgt ezton is ksznm.

  5 Magyar fordtsa: Siemers Ilona: Wass-kor. Marosvsrhely 1999. (A tovbbiakban: Siemers: Wass. Nmet nyelv kiadsa: Siemers Ilona: Erinnerungen. Neumarkt am Mieresch 1999.)

  6 Cegei gr. Wass Endre szbeli kzlse. Az adatgyjtsben s feldolgozsban nyjtott segtsgt ezton ksznm. 7 Wass Gyrgy: Diarium avagy mindennapi lt dolgokrl val rs. IIV. ktet, jelzete: KvEKt, Kzirattr, Ms. nr.

  1586. IIII. (eredeti), IV. (18. szzadi msolat). A tovbbi msolatokat s lelhelyeiket felsorolja: Repertoriul manuscriselor de cronici interne privind istoria Romniei. Sec. XVIXVIII. ntocmit de I[oachim] Crciun i A[urora] Ilie. Buc. 1963. 343344. Az itt felsoroltakon kvl Wass Gyrgy napljnak az 17041705. vekre vonatkoz rsze bel-nyesi Koszta Istvn guberniumi tancsos 1817. vi msolatban is fennmaradt (Magyar Tudomnyos Akadmia Knyvt-ra [a tovbbiakban: MTAKt], Kzirattr [Bp.], K. 705). Wass Lszl: Diarium az az mindennapon lett dolgairl rott knyve. IIV. ktet (autogrf), KvEKt, Kzirattr, Ms. nr. 1586. V. CrciunIlie: i. m. 377.

  8 Czegei Wass Gyrgy s Wass Lszl Napli 16591739. Kzli Nagy Gyula. Bp. 1896. (Monumenta Hungariae Historica Scriptores XXXV. Magyar trtnelmi vknyvek s naplk 3. A tovbbiakban: Napl.) A m csaldtrtneti vonatkozs adatai kln is megjelentek: Kbls Zoltn: Czegei Wass Gyrgy s Wass Lszl Naplinak csaldtrtneti adatai (16591738). GenFz VI(1908). 155157, 177186.

 • A CEGEI GRF WASS CSALD TRTNETE (1620. SZZAD) 3

  fellelhet, gy azt a rszt 18. szzadi msolatbl kzlte. Az elveszettnek hitt rsz ksbb fel-bukkant a balzsfalvi rseki knyvtr kziratai kztt, s az ma a kolozsvri Akadmiai Knyvtrban tallhat.9 Igen fontosak mg Wass Jnos (1636?1680) s fia, Wass Dniel (16741741) sajt kez csaldtrtneti feljegyzsei, amelyeket Szenci Molnr Albert (15741639) 1617-ben Oppenheimban megjelent Postilla Scultetica cm munkjnak abba a pld-nyba vezettek be, amelyiket a 19. szzad vgn mg a nagykrsi reformtus kollgium knyvtrban riztek, de a knyv a bejegyzsekkel egytt mra elveszett vagy jobb esetben lappang.10 A feljegyzseket b jegyzetelssel ugyan, de csak kivonatosan s helyenknt hibk-kal Torma Kroly (18291897) adta ki a Szzadok 1888. vi folyamban,11 ez azonban nem ptolja az eredetit. Szerencsre 1895-ben H. Kiss Klmn (18431913), a nagykrsi ref. kol-lgium akkori igazgatja teljes szveg msolatot ksztett e feljegyzsekrl, ami fennmaradt az Orszgos Szchnyi Knyvtrban.12

  Jelen sszelltsomban igyekeztem elkerlni a magyar genealgiai irodalom bevett kzi-knyveinek hasznlatt (elssorban a Nagyivn-rl, illetve Kempelen s Gudenus munkirl van sz), mert ezeket sok esetben legendk szvik t, vagy ha nem, akkor is ltalban forrsjel-zetek nlkl soroljk az letrajzi adatokat s a leszrmazs rendjt. Emiatt nem ellenrizhetk, s legtbbszr csak a korbbi kiadvnyok (olykor hibs) adatait ismtlik. Ezekben a munkk-ban teht jelen sszelltshoz kpest az rdekld a 19. szzad vgn s a 20. szzadba