of 20/20
WARMTENETWERK MAGAZINE NR 11. HERFST 2011 Subsidie voor groene warmte in Nederland en Vlaanderen Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk en Warmtecongres 2011 Geothermie met Frans vernuft Aanleg warmteleiding Diemen-Almere

Warmtenewerk Magazine Herfst 2011

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Warmtenetwerk Magazine is een uitgave van Stichting Warmtenetwerk. De stichting heeft als doel om het gebruik van duurzame warmte en koude en het hergebruik van restwarmte via collectieve netten te bevorderen. Warmtenetwerk Magazine wordt gratis verspreid. Op www.warmtenetwerk.nl kunt u zich aanmelden voor een gedrukte versie en maandelijkse elektronische nieuwsbrieven.

Text of Warmtenewerk Magazine Herfst 2011

 • WARMTENETWERK MAGAZINE NR 11. HERFST 2011

  Subsidie voor groene warmte in Nederland en Vlaanderen Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk en Warmtecongres 2011 Geothermie met Frans vernuft

  Aanleg warmteleiding Diemen-Almere

 • Introductie Zijnweerklaarvoor?

  Interviewsmetnieuweleden

  DenHaagenBrusselzetteninopwarmte

  EfficientEnergyDirectiveenETS3

  JaarbijeenkomstWarmtenetwerk VakbeursEnergie2011

  IPONationaleRoutekaartRestwarmte

  CongresduurzamewarmteTVVLenWarmtenetwerk

  ProjectWKO,meerwaarvoorjegeld

  GeothermiemetFransvernuft

  Energieprestatiesopgebiedsniveau EPGenEMGin2012

  UniformeMaatlatenAfwegingskaderLocaties Aanbestedenwarmtenet

  Snoeihout,duurzameenergievoorgemeentes

  Agenda

  Deelnemersoverzicht

  Colofon

  2 WARMTENETWERK MAGAZINE

  3

  4

  6

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  Inhoud

  Omslagfoto:

  Aanleg warmteleiding Diemen-AlmereOp 24 augustus organiseerde Warmtenetwerk een excursie per boot

  naar het IJmeer om te zien hoe voor het eerst ter wereld voor een

  warmtetransportleiding een sleuf gebaggerd wordt in plaats van

  gegraven. De leiding verbindt de warmtekrachtcentrales van NUON

  Vattenfall in Diemen met het warmtestation voor Almere Poort,

  dat met een vermogen van 180 MW het grootste warmtestation van

  Nederland wordt. Het trac loopt over ongeveer 8 kilometer door

  het IJmeer. Aannemer A.Hak is uitvoerder van deze unieke klus.

  De leidingen zijn uitgevoerd met een binnen- en buitenpijp van staal

  met daartussen vacum voor minimaal warmteverlies; de leverancier

  van de leidingen is Logstor Benelux.

 • NR 11. HERFST 2011 3

  Alle aandacht van vadertje Staat was gericht op zijn grote

  dochters Volta en Methana. Therma was een stiefkind dat

  geen aandacht kreeg en altijd aan het kortste eindje trok.

  Daar klaagde ze veel over, maar niemand luisterde. Tot vader

  ontdekte hoeveel werk ze kon verzetten in de huishouding.

  Waarom geef ik al mijn geld aan mijn twee grote dochters,

  dacht Staat? Dochter Therma kan met veel minder geld veel

  meer presteren dan Volta en Methana. En zo beloofde Staat

  aan Therma zakgeld als ze het huis eens extra goed schoon

  zou maken. Maar hij was bang dat ze net als Volta en Methana

  een verwende dochter zou worden. Daarom schreef hij een

  paar boeken met spelregels en hij zei dat Therma alleen het

  zakgeld kreeg als ze precies volgens alle regels werkte. Maar

  Therma werd onzeker van die dikke boeken. Hoe kon ze nu al-

  les lezen, terwijl er zoveel werk wachtte? En sommige regels

  snapte ze niet goed. Waarom kreeg ze wel geld als ze het was-

  water opwarmde boven het houtvuur, maar niet als ze warm

  water ophaalde bij de buurman? Had vader er wel verstand

  van of had hij zelf nooit iets gedaan in de huishouding?

  2011 is een uniek jaar voor de warmtesector. Ineens worden

  we overspoeld met regelingen waar we al jaren om geroepen

  hebben. Subsidieregelingen voor duurzame warmte, een werk-

  bare warmtewet, energieprestatienormen voor de nieuwbouw

  IntroductieHet doel van de in 2008 opgerichte stichting Warmtenetwerk

  is een duurzame warmte- en koudevoorziening in Nederland

  en Vlaanderen.

  Met het Warmtenetwerk Magazine willen we u kennis laten

  maken met de ontwikkelingen en mogelijkheden van warmte-

  en koudenetten en met het netwerk aan spelers op dit gebied.

  Meer dan 130 organisaties nemen deel aan het Warmtenetwerk.

  waarin de effecten van een warmtenetwerk kunnen worden

  verrekend, een Europese richtlijn die gebruik van restwarmte

  gaat verplichten en een nieuw handelssysteem voor emissie-

  rechten met aandacht voor restwarmte. De meeste regelin-

  gen gaan in januari al in. Veel tijd om u de spelregels eigen

  te maken, is er dus niet. Maar het is van levensbelang voor

  warmtebedrijven om al die nieuwe regels te leren begrijpen.

  Alleen dan kunt u ervan profiteren.

  Zo vergt de ontwikkeling van projecten voor duurzame warm-

  te echt tijd en kunt u pas subsidie aanvragen als u bouw- en

  milieuvergunning hebt voor uw project. Het zou me niet ver-

  bazen als de eerste ronde in de SDE van 2012 duurzame elek-

  triciteit en groen gas met de buit aan de haal gaan, omdat

  de warmtesector er nog niet klaar voor is. En dat terwijl de

  warmtesector de grootste kans op subsidie heeft, want het

  is de goedkoopste categorie. Het ministerie van Economie,

  Landbouw en Innovatie geeft voorrang aan de goedkoopste

  opties in de SDE+. Maar dan moeten we wel projecten indie-

  nen.

  We krijgen het dus erg druk, maar het mooie is dat er nieuwe

  kansen zijn voor de warmtesector. Vanuit Warmtenetwerk

  doen we ons best om u via onze digitale nieuwsbrief, congres-

  sen, dit magazine en vanuit onze werkgroepen aan de nodige

  informatie te helpen. Doe er uw voordeel mee!

  Klaas de Jong

  Zijn we er klaar voor?

  WARMTENETWERK

  meer comfort met minder fossiele energie

 • 4 WARMTENETWERK MAGAZINE

  Energy Matters ontwikkelt tribronsysteemEnergy Matters heette tot voor kort Cogen Projects. Project-

  leider Gebouwde Omgeving Arjen de Jong vertelt mij waarom

  is gekozen voor een nieuwe naam: Cogen Projects was ge-

  specialiseerd in WKK. In de loop der jaren zijn we ons steeds

  breder gaan positioneren en ook steeds breder gaan adviseren

  op het gebied van energiebesparing. Daar past een nieuwe

  naam bij. Energy Matters is een adviesbureau voor energie-

  besparing in brede zin. Tot hun klanten behoren industrile

  bedrijven, tuinders, universiteiten, ziekenhuizen en energie-

  bedrijven. Het bedrijf wordt veelal ingeschakeld als er inno-

  vatieve oplossingen nodig zijn.

  Zo is Energy Matters nu bezig met een nieuwbouw- en reno-

  vatieproject voor woningen die gevoed gaan worden met de

  restwarmte uit koeltorens. Dat is uniek. zegt De Jong. En

  deze oplossing kan ook in andere projecten herhaald worden.

  We zijn bijvoorbeeld ook bezig met een vergassingsproject op

  basis van 2e generatie biobrandstoffen, die niet concurreren

  met product of voedseltoepassingen. En we hebben onlangs

  een innovatieprijs gewonnen met ons tribron-systeem (www.

  tribron.nl).

  Lokale warmtenetwerken kunnen veel bijdragen aan ver-

  duurzaming, daarom zijn wij lid geworden van het Warm-

  tenetwerk. aldus De Jong. We vinden het goed dat het

  Warmtenetwerk zich richt op kennisverspreiding onder de

  leden. We hopen hier ook zelf ons steentje aan bij te kun-

  nen dragen. We hopen ook op versterkte samenwerking met

  andere partijen.

  MIROM in Roeselaere wil kennisuitwisseling met NederlandVoor milieuzorgbedrijf MIROM is de stadsverwarming die

  zij van warmte voorziet een belangrijk onderdeel van het

  bedrijf. Het is de enige vorm van energierecuperatie die

  wij hebben. zegt directeur Jean-Luc Bonte. In de afval-

  verbrandingsinstallatie van MIROM wordt afval, dat niet

  voor andere doeleinden gebruikt kan worden, verbrand.

  De warmte die dat oplevert gaat naar een twintigtal

  grote gebouwen met onder andere een veiling, scholen,

  glastuinbouw en een cultureel centrum.

  Bonte geeft aan dat hij het Vlaams Actieplan Groene

  Warmte een gemiste kans vindt. Volgens hem wordt te-

  veel gefocust op groene energie uit biomassa. Het gaat

  vooral over kleine installaties. Andere kansen worden on-

  derbelicht.

  MIROM bekijkt ook mogelijkheden om mr te doen op

  het gebied van warmte. Wij zijn aan het onderzoeken

  of we een glastuinbouwcomplex van 20 hectare kunnen

  voorzien van warmte. Dat zou gaan om warmteverdeling

  op lage temperatuur, zon 50C. Bij het Warmtenetwerk

  hoopt Bonte op kennisuitwisseling en wellicht nieuwe sa-

  menwerkingen. Dat zijn de voornaamste redenen waar-

  om MIROM lid is geworden. Het is belangrijk dat wij

  steeds nieuwe informatie krijgen. Het werk van MIROM

  is een uitzondering in Vlaanderen. De warmtenetten in

  Nederland zijn van een andere orde en wij willen daar

  graag bij betrokken zijn.

  Interviews met nieuwe leden

 • NR 11. HERFST 2011 5

  DBV: aanbesteding Groene NetDriven By Values (DBV) is een jong en dynamisch adviesbureau

  dat overheden en marktpartijen bij elkaar brengt en helpt met

  het realiseren van duurzame energie projecten. Het bedrijf is

  momenteel actief aan de slag in Limburg, onder andere met

  de realisatie van twee duurzame energiecentrales in Venlo en

  Maastricht en met de oprichting van duurzaam warmtebedrijf

  het Groene Net. Voor het Groene Net zijn we nu op zoek

  naar de geschikte private partner. vertelt Dennis Fokkinga,

  n van de oprichters van DBV. Meer dan 10 (inter-)nationale

  bedrijven hebben interesse getoond. Eind juli hebben we een

  offerteaanvraag neergelegd bij vijf geselecteerde marktpar-

  tijen. In september beginnen we met dialoogrondes om de of-

  fertes goed te bespreken en uiteindelijk tot een keuze te ko-

  men. We verwachten dat die keuze aan het eind van het jaar

  gemaakt gaat worden. Fokkinga vertelt trots dat het project

  in aanmerking komt voor de Green Deal. Het Groene Net is

  geselecteerd uit enkele honderden initiatieven en kan, als de

  Green Deal daadwerkelijk wordt afgesloten, vanaf september

  rekenen op hulp van de Rijksoverheid op een aantal vlakken.

  Er zijn veel kansen op het gebied van duurzame energie die

  niet benut worden. Op de eerste plaats moet je deze kan-

  sen (willen) zien. Daarmee helpen wij met name regionale

  en lokale overheden. Vervolgens moet je de kansen kunnen

  verzilveren. Daarbij is vaak hulp nodig van private partijen

  zoals energieproducenten, -bedrijven en afnemers. Oplos-

  singen moeten toegevoegde waarde bieden voor iedereen die

  betrokken is en risicos dienen navenant te worden verdeeld.

  We starten daarom vaak met een haalbaarheidstudie of een

  Business Case. De belangen van alle betrokkenen houden we

  gedurende het hele traject goed in de gaten.

  Om maximaal te profiteren van de aanwezige kennis en leer-

  ervaringen in Nederland, voert DBV ook onderzoeken uit. Zo

  zijn in samenwerking met Agentschap NL studies verricht naar

  de toekomstvastheid en succes- en faalfactoren van warm-

  tenetten. Wij zijn lid geworden van het Warmtenetwerk, om-

  dat het een podium biedt voor een groot aantal partijen. DBV

  wil op de hoogte blijven n op de hoogte houden. We willen

  graag kennis en ervaringen delen met anderen.

  Joulz gaat voor duurzame infrastructuurJoulz is lid geworden van het Warmtenetwerk. In het

  bedrijf draait het om het bedenken, bouwen n behe-

  ren van toekomstbestendige energie-infrastructuren, zo

  staat te lezen op de website. Joulz biedt met zon 2500

  werknemers netbeheerders, industrile opdrachtgevers,

  bedrijven en overheden duurzame totaaloplossingen te-

  gen een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership.

  Een snelle blik op de website leert weinig over de activi-

  teiten van Joulz op het gebied van duurzame warmte en

  koude. Dat klopt, zegt Vincent van Hoegaerden, ont-

  wikkelaar energieprojecten bij Joulz, We zorgen wel al

  jaren voor het warmtenetwerk van Eneco in Amstelveen,

  maar andere activiteiten zijn nog relatief nieuw en moe-

  ten nog uitgelicht worden op de website. Hij heeft het

  over de aanbestedingen die Joulz doet op het gebied van

  engineering en storings- en onderhoudsdiensten. En sinds

  een halfjaar houdt Joulz zich bezig met het realiseren

  en het onderhoud van warmte- en koudeopslagsystemen.

  Heel actief is Joulz ermee, en van plan om de activitei-

  ten op het gebied van duurzame warmte en koude uit

  te breiden. We denken dat het goed is voor de branche

  om te weten waar iedereen mee bezig is. Het gaat om

  kennisuitwisseling, maar samen staan we ook sterk om

  bijvoorbeeld te lobbyen bij overheden.

  Nog meer nieuwe deelnemersIn de afgelopen maanden hebben naast het genterview-

  de viertal ook CarbonMatters en Greenvis Energy Soluti-

  ons zich opgegeven als deelnemer aan het Warmtenet-

  werk. Een profiel van deze organisaties is te vinden op

  onze website www.warmtenetwerk.nl of

  www.warmtenetwerk.be

 • 6 WARMTENETWERK MAGAZINE

  Brussel, Den Haag en provincies gaan voor warmte

  Minister Freya Van

  Den Bossche kondigt

  actieplan aan bij

  bezoek aan de

  afvalenergiecentrale

  in Gent. (foto IVAGO)

  Provincie Noord-Brabant heeft inspiratiekaarten laten maken voor

  gebruik van restwarmte en CO2 in West-Brabant en Zeeland.

  Dit jaar is er vanuit de overheid volop aandacht voor warmte.

  De Vlaamse regering in Brussel en de Nederlandse overheid

  in Den Haag zijn actief met subsidieregelingen voor groene

  warmte. De reden is simpel: Nederland heeft in 2020 een aan-

  deel van 14 procent duurzaam in het eindverbruik van energie

  beloofd aan de EU en Belgi 13 procent. Dat is alleen mogelijk

  met een forse groei in de productie van duurzame warmte.

  Met alleen stimuleren van de opwekking van duurzame elek-

  triciteit kom je er niet, omdat het eindverbruik van warmte

  domweg veel meer dan het dubbele is van het eindverbruik

  van elektriciteit. Nu hebben de Vlaamse en Nederlandse mi-

  nisters, die verantwoordelijk zijn voor het energiebeleid, ook

  nog eens ontdekt dat groene warmte goedkoper is dan wind-

  energie om maar niet te spreken van de kosten van zonnes-

  troom.

  De uitspraken van de Vlaams minister van Energie Freya Van

  den Bossche bij de start van haar Actieplan Groene Warmte

  zijn opmerkelijk: Volgens een prognosestudie van Vito, de

  Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, kan groene

  warmte tegen 2020 liefst twee derde van deze hernieuwbare

  energiedoelstelling invullen. Bovendien is groene warmte veel

  goedkoper dan groene stroom. Per geproduceerde megawatt-

  uur is bijna twintig keer minder steun nodig om rendabel te

  zijn. Ook Maxime Verhagen, de Nederlandse minister van

  Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) gaf aan dat duur-

  zame warmte de doelstelling voor 2020 betaalbaar maakt.

  Hij deed dat bij zijn reactie op het advies van de Algemene

  Energie Raad over de haalbaarheid van 14 procent duurzaam,

  die uitging van verdrievoudiging van de productie van groene

  stroom in 2020.

  Vlaanderen gaat in haar Actieplan Groene Warmte overigens

  niet alleen warmte uit hernieuwbare bronnen ondersteunen,

  maar ook het gebruik van restwarmte uit de industrie en de

  aanleg van warmtenetten. Daarmee anticipeert minister Van

  den Bossche al op de nieuwe Energy Efficiency Directive van

  de EU. In het voorstel dat nu in Brussel is gepubliceerd, staan

  warmtekrachtkoppeling en gebruik van industriewarmte hoog

  op de agenda. Het ziet er naar uit dat ook het systeem voor

  handel in emissierechten van de EU vanaf 2013 kansen biedt

  om gebruik van restwarmte te verzilveren.

  Het Nederlandse ministerie van EL&I is nog niet erg actief met

  industriewarmte maar de Nederlandse provincies hebben in

  juli een Nationale Routekaart Restwarmte laten maken.

  Op beleidsgebied is er nog meer nieuws vanuit Den Haag.

  Minister Verhagen stuurde in juli de herziene warmtewet na

  behandeling door de Raad van State naar de Tweede Kamer.

  De wet is aanzienlijk vereenvoudigd ten opzichte van de oor-

  spronkelijke versie.

  Minister Donner van Binnenlandse Zaken kwam met een nieu-

  we norm voor energieprestaties in de nieuwbouw,de EPG,

  waarin via de norm EMG vanaf 2012 ook het effect van ge-

  biedsmaatregelen zoals een warmtenet wordt opgenomen.

  Het effect van een warmtenet op de energieprestatie van een

  woning hangt af van de kwaliteit van het warmtenet.

  Minister Maxime

  Verhagen bij de

  inbedrijfstelling van

  de stoomleiding van de

  afvalenergiecentrale

  Twence naar Akzo

  Nobel in Hengelo.

 • NR 11. HERFST 2011 7

  Subsidie voor warmte in NederlandZowel in Nederland als Vlaanderen is er al steun voor warm-

  tekrachtkoppeling met biomassa als brandstof. Den Haag doet

  dat in de vorm van een warmtebonus bij de opwekking van

  duurzame elektriciteit uit biomassa en in Vlaanderen is er de

  combinatie van WKK-certificaten met certificaten voor groene

  stroom. Maar de koppeling aan elektriciteitsproductie wordt

  in 2012 door Den Haag losgelaten en het gaat ook niet meer

  alleen om biomassamaar ook om diepe aardwarmte.

  Toevoeging van de categorie warmte aan de SDE verandert

  het karakter van de regeling, die oorspronkelijk alleen be-

  doeld was voor elektriciteit. Met de invoering van warmte in

  de SDE kreeg men te maken met een nieuw fenomeen. Terwijl

  elektriciteit en groen gas aan openbare netten kan worden

  geleverd, is dat bij warmte niet het geval. Vanaf volgend jaar

  valt eigen gebruik van duurzame energie ook onder de subsi-

  dieregeling.

  De SDE is vooral bedoeld voor grootschalige projecten en niet

  voor installaties in individuele woningen. Den Haag heeft

  slechte ervaringen opgedaan met de subsidiering van zonne-

  stroom bij woningen. Vanwege de administratieve kosten van

  een langjarige vergoeding op energieproductie is een zekere

  schaalgrootte noodzakelijk. Bij kleine installaties ligt een sub-

  sidie op de investering meer voor de hand.

  ECN en KEMA hebben voor de verschillende opties berekend

  wat de productiekosten zijn en daarmee basistarieven gepu-

  bliceerd in een advies aan het Ministerie van EL&I. De subsi-

  die is het basistarief min de marktwaarde van de betreffende

  energievorm. Voor elektriciteit en gas hanteert men daarvoor

  de cijfers op de energiebeurs en voor warmte heeft men de

  marktwaarde ook gebaseerd op de aardgasprijs.

  Vlaams Actieplan Groene WarmteBiomassa zal veruit de grootste bijdrage leveren aan de

  productie van duurzame energie, maar het Vlaamse ac-

  tieplan betekent ook steun voor zonnewarmte en warm-

  tepompen. Bovendien geeft het in juli goedgekeurde plan

  subsidie voor hergebruik van restwarmte uit de industrie

  en voor warmtenetten.

  De Vlaamse regulator voor energie VREG zal twee keer

  per jaar een aanbesteding organiseren, waarbij bedrijven

  projecten aanvragen kunnen indienen voor productie van

  groene warmte en benutting van industriewarmte. De re-

  geling geldt voor installaties met een vermogen van min-

  stens 1 MW. De aanvragen worden gerangschikt op basis

  van de benodigde steun. Hoe minder geld men vraagt per

  MWh warmte, des te groter de kans op subsidie.

  De geselecteerde projecten krijgen tien jaar lang een

  vast bedrag per geproduceerde hoeveelheid warmte. De

  maximale steun bedraagt zes euro per megawattuur. Ter

  vergelijking: de Vlaamse groenestroomcertificaten komen

  op gemiddeld 100 euro per MWh.

  Belangrijk is dat de steun voor groene warmte niet in

  de energiefactuur van de consument zal doorgerekend

  worden, maar betaald wordt vanuit de begroting van de

  Vlaamse regering. Voor 2012, 2013 en 2014 is telkens vier

  miljoen euro gereserveerd voor nieuwe projecten.

  Voor zonneboilers en warmtepompen komt een subsidie

  op de investering.

  Brussel, Den Haag en provincies gaan voor warmte

  Stichting Warmtenetwerk heeft commentaar ingediend op

  het concept van het advies basistarieven SDE 2012, dat ECN

  en KEMA hebben opgesteld in opdracht van het ministerie

  van EL&I. We zijn blij dat er nu ook subsidie voor duurzame

  warmte komt. We vragen aandacht voor een realistische be-

  rekening van de onrendabele top voor 2012 in het conceptad-

  vies. De cijfers voor kosten en opbrengsten van geothermie

  zijn naar onze mening te optimistisch. Zowel bij geothermie

  als bij warmte uit biomassa zijn de berekeningen gebaseerd

  op hoge bedrijfstijden door gebruik te maken van bestaande

  warmtenetten. Bij die keus is aandacht nodig voor een juiste

  waardering van de kostprijs van warmte van bestaande pro-

  ducenten en het alternatief van hoogwaardige warmtekracht-

  koppeling.

  Warmtenetwerk heeft verder ondermeer voorgesteld om ook

  warmte uit grote zonnecollectoren op te nemen in de SDE van

  2012 en aandacht gevraagd voor de kansen voor nieuwe ont-

  wikkelingen bij energie uit rioolslib en pyrolyse-olie.

  Inbreng warmtenetwerk in marktconsultatie SDE

 • 8 WARMTENETWERK MAGAZINE

  Warmte centraal in Energy Efficiency DirectiveOp 22 juni heeft de Europese commissie een voorstel uitge-

  bracht voor een nieuw Energy Efficiency Directive. Warmte

  staat centraal in deze richtlijn. Er was al aandacht in de pers

  voor een verplichting op benutting van warmte uit elektrici-

  teitscentrales, maar de richtlijn gaat veel verder. Ook indu-

  strie met restwarmte zal worden verplicht om maatregelen

  te nemen om deze warmte nuttig te gebruiken. Verder is het

  voorstel om voor stookinstallaties van meer dan 50 MWth de

  toepassing van warmtekrachtkoppeling te verplichten.

  Hoogrendement WKK en warmte- en koudenetten spelen in

  de ogen van de EU een cruciale rol om de afhankelijkheid

  van olie, aardgas en kolen te verminderen en de uitstoot van

  broeikasgassen met 20 procent te reduceren. De EU voorziet

  dat zonder maatregelen de uitstoot zal stijgen in plaats van

  dalen.

  De lidstaten moeten nationale plannen opstellen voor warmte

  en koude met tienjarenplannen voor energiebesparing in ge-

  bouwen en voor uitbouw van WKK en warmte- en koudenet-

  ten. Grote ondernemingen zullen ook plannen moeten maken

  en monitoren op resultaat.

  De energieleveranciers en netwerkbeheerders krijgen in de

  Energy Efficiency Directive ook te maken met verplichtingen

  tot energiebesparing. De leveranciers moeten zorg dragen

  voor een lagere afzet bij hun afnemers. Netbeheerders moe-

  ten naast besparing ook elektriciteit uit WKK voorrang geven

  op hun net. Verder ziet de EU een belangrijke rol voor ener-

  giedienstenbedrijven, de zogenaamde ESCOs (Energy Servi-

  ces Corporations).

  Er komen ook specifieke eisen aan de duurzaamheid van

  warmtenetten als het aan Brussel ligt. Efficinte warmtenet-

  ten moeten volgens de voorgestelde richtlijn 50 procent duur-

  zame warmte, warmte uit WKK of restwarmte hebben of een

  mix van deze warmtebronnen.

  Handel in emissies verandert sterk in 2013Vanaf 2013 gaat de handel in emissies heel anders werken.

  Het huidige ETS2 (Emission Trading System 2) kent CO2-rech-

  ten toe op basis van historisch energieverbruik. In de ETS3

  gaat de EU rechten toekennen op basis van benchmarking. Dat

  wil zeggen dat de industrie rechten krijgt op basis van normen

  per eenheid product, bijvoorbeeld tonnen staal. Efficint wer-

  kende bedrijven hebben dan voordeel, terwijl bedrijven met

  een relatief hoog energieverbruik rechten moeten bijkopen.

  Elektriciteitscentrales krijgen vanaf 2013 geen rechten voor

  CO2 maar moeten emissierechten kopen. Dat geldt ook voor

  levering van elektriciteit door industrie, grote glastuinbouw-

  bedrijven en dergelijke. Het gevolg zal zijn dat elektriciteit

  vanaf 2013 duurder wordt.

  Voor levering van restwarmte kent ETS 3 meerdere mogelijk-

  heden. Op de jaarbijeenkomst van Warmtenetwerk op 5 ok-

  tober zal onze deelnemer Ecofys kansen en knelpunten toe-

  lichten.

  Inonsmagazinekunnenwenietmeerdanhoofdlijnenvan

  allenieuweontwikkelingenweergeven.Maardoorbezoek

  aancongressenkuntumeer inzichtkrijgenindenieuwe

  regelingen,diestrakshetspelindewarmtesectorgaanbe-

  palen.

  Nationaal warmtecongres 2011 Op 28 september presenteert onze voorzitter Gijs de Man in

  Leiden de stand van zaken bij de warmtewet. Sander Lensink

  van ECN licht op dit congres toe hoe het er met warmte in de

  SDE 2012 uitziet na de marktconsultatie.

  Jaarbijeenkomst WarmtenetwerkOp onze jaarbijeenkomst op 5 oktober bij de vakbeurs Energie

  2011 in Den Bosch presenteert Bram Borkent van Ecofys de

  mogelijkheden voor CO2-rechten voor levering van restwarmte

  in het ETS3.

  Congres duurzame warmte TVVL-WarmtenetwerkOp 15 november zal Jan Bouke Agterhuis van Agentschap NL

  op de Hanzehogeschool in Groningen de mogelijkheden voor

  subsidie op duurzame warmte toelichten en ingaan op de ei-

  sen voor aanvragen.

  Meer informatie op congressen

 • Voorlopig programma

  12.30-13.0: Ontvangstmetbroodjes

  13.00-13.20: Jaaroverzicht2011enplannen2012

  Gijs de Man, voorzitter Warmtenetwerk

  13.20-13.30 Financieeloverzicht

  Hendrik Jan Kors, penningmeester

  13.30-14.00: Aanlegwarmtenetteninbestaandebouw

  Werkgroep Techniek & Innovatie

  14.00-14.20: VerslagstudiereisKopenhagen-Helsingr-Malm

  14.20-14.30: HerdrukboekdemooistewarmtenettenvanNederland

  14.30-15.00: Pauze

  15.00-15.30: Krijgtrestwarmtemeerwaardein2013?

  Het ETS3 dat in 20213 ingaat, heeft een heel andere opzet

  dan het huidige systeem voor CO2-rechten. Wat betekent

  dat voor levering van restwarmte?

  Bram Borkent, Ecofys te Utrecht

  15.30-16.00: Verrassing

  16.00-16.30: Drankje en hapje

  Deelname is gratis.

  Verplichte inschrijving op www.warmtenetwerk.nl

  Bezoek vakbeurs Energie 2011 Combineer de deelname aan onze jaarbijeenkomst met een ochtendbezoek aan

  de vakbeurs 2011. Verschillende deelnemers aan warmtenetwerk hebben een

  stand op deze beurs: bureau CCS, Cogas, Danfoss Energie Systemen, De Kleijn

  Energy Consulting, DWA installatie- en energieadvies, E.ON Benelux, Ekwadraat

  Advies, Energy Matters, Geveke Technical Solutions, Isoplus, Kamstrup,

  Liandon, NIBE, Samson Regeltechniek, Thermaflex, Warmtemeterservice,

  Watts Microflex, Weijers Waalwijk. Ook ons secretariaat F&B is aanwezig

  op de beurs, die van 4 t/m 6 oktober wordt gehouden in de Brabanthallen.

  Tijdens de beurs worden ook de congressen Smart Grids en Marketing en

  verduurzaming gehouden. Deelnemers aan Warmtenetwerk krijgen korting

  voor deze congressen.

  Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 20115 oktober 2010 Brabanthallen, s Hertogenbosch

  NR 11. HERFST 2011 9

 • 10 WARMTENETWERK MAGAZINE

  IPO Nationale Routekaart RestwarmteMet een bruikbaar potentieel van 103 Petajoule, kan rest-

  warmte uit de industrie bijna 3 miljard m3 aardgas per jaar

  besparen. Dat berekenende bureau CE te Delft voor het Inter-

  provinciaal Overlegorgaan IPO, dat is gevestigd in Den Haag.

  De helft hiervan is daadwerkelijk toepasbaar voor de verwar-

  ming van woningen. Om de resterende warmte ook te kunnen

  benutten, zal men ook glastuinbouw en industrie moeten kop-

  pelen aan warmtebronnen. CE Delft keek bij haar onderzoek

  naar temperatuur van de beschikbare warmte en afstand tot

  mogelijke afnemers.

  Het potentieel voor gebruik van restwarmte verschilt sterk per

  provincie. Zuid-Holland heeft het grootste aanbod aan rest-

  warmte en tegelijk ook een groot woningbestand en Zuid-Hol-

  land heeft van alle provincies ook het grootste aantal wonin-

  gen dat al is aangesloten op een warmtenet. Ook Gelderland,

  Limburg en Noord-Brabant hebben relatief veel restwarmte

  terwijl er in Flevoland en Friesland maar weinig restwarmte

  beschikbaar is. Overigens zegt dit nog niet alles, want voor

  het grote warmtenet in Almere is een grensoverschrijdende

  warmtetransportleiding vanuit Diemen in aanbouw.

  In de routekaart heeft CE Delft een inventarisatie gemaakt

  van de mogelijke rollen die provincies kunnen spelen om het

  gebruik van restwarmte te realiseren. In hoofdstuk 4 van het

  rapport worden de kenmerken, rolopvattingen en taken van

  alle provincies afzonderlijk behandeld en worden er aanbeve-

  lingen per provincie gedaan.

  Algemene aanbevelingen zijn:

  Structureleuitwisselingvanideenenervaring.

  Gezamenlijkoverlegvanprovinciesmetlaag

  aanbodmetoverheidvoorhetoplossenvanknel

  puntenbijkleinschaligerestwarmteprojecten.

  Gezamenlijkeontwikkelingvan

  financieringsvormenvoorgrootschalige

  warmte-infrastructuurdoorprovinciesmetgroot

  aanbodvanwarmte.

  Voor de ontwikkeling van de IPO Nationale Routekaart Rest-

  warmte heeft CE Delft gebruik gemaakt van de Warmteatlas

  van Agentschap NL. Het bureau ziet ook belangrijke rol voor

  Agentschap NL als ondersteuner van de provincies.

  Voor de Rijksoverheid zijn een fors aantal aanbevelingen zoals

  aanpassing van de wet Milieubeheer, tegengaan van lozing van

  warmte met Waterwet en Warmtewet, een revolverend fonds

  voor financiering en ontwikkeling van een visie voor lange ter-

  mijn.

  Het rapport is beschikbaar op www.ce.nl

  Rolopvatting provincie Gelderland.

  Restwarmte per provincie.

 • NR 11. HERFST 2011 11

  Congres Duurzame warmte15 november 2011 Hanzehogeschool Groningen

  Voorlopig programma

  12.00-13.00: Ontvangstmetbroodjesenkoffie

  enbezoekinfomarkt

  13.00-13.15: Openingdoordagvoorzitter(TVVL)

  13.15-13.45: SteunvoorproductievanduurzamewarmteinSDE+2012

  Jan Bouke Agterhuis, Agentschap NL te Zwolle

  13.45-14.00: VragenrondeoverSDE+2012

  14.00-14.30: Stokenvanhoutenhoutpellets:duurzaamenbetaalbaar

  Arjan Blokland, DEGIN te Achlum (Frl)

  14.30-15.00: Pauzemetinfomarkt

  15.00-15.30: Gaatgeothermieaardgasvervangen?

  Prof. Rien Herber, Rijks Universiteit Groningen

  15.30-16.00: HetprojectFlexiheat

  Wim van Gemert, Hanzehogeschool Groningen

  16.00-16.30: Praktijkvoorbeeldenenpotentieelvanduurzamewarmte

  Klaas de Jong, Warmtenetwerk en Energieprojecten.com te Vledderveen (Dr)

  16.30-17.30: Infomarktendrankje

  Deelname kost voor leden van TVVL en/of Warmtenetwerk 30,- en voor niet-leden 50,- Inschrijving bij het secretariaat van TVVL 033-4345750 of [email protected]

  WARMTENETWERK

  meer comfort met minder fossiele energie

 • Amsterdam initiatiefnemer van onderzoek WKO

  12 WARMTENETWERK MAGAZINE

  Wehebbenwarmteenkoudeopslag(WKO)hardnodiginge-

  biedenwaar geenwarmtenet (en koudenet) is of zal komen

  voor de verduurzaming van de warmte- en koudevraag in

  Amsterdam,steltMarliesLambregtsvandeDienstMilieuen

  BouwtoezichtAmsterdam(DMB).Signalenuitdepraktijkvan

  exploitantenvanwkosendeervaringmeteenaantalgemeen-

  telijkeWKOsgevenaanleidingomonstegaanverdiepenin

  het functioneren vanWKOs op energiebesparingsgebied via

  de Wet milieubeheer en Waterwet. Gezien de ambities van

  Amsterdam ishetvangrootbelangdatde techniekWKOals

  eenbetrouwbareenrobuusteenergietechniek indepraktijk

  kanwordenbeschouwdendatmarktpartijengeloofhoudenin

  dezetechniek.

  Project WKO, waar voor je geldTeunissen,LieftingenLambregtszijndeinitiatiefnemersvan

  hetprojectWKO,waarvoorjegeld,waarvanAmsterdamde

  trekkeris.ProvinciesNoord-enZuid-Hollandenregionalemi-

  lieudienstennemendeel.Wekrijgenregelmatigvragenvanuit

  andereprovinciesengemeentendiemeewillendoen.Hetis

  helaasniethaalbaarominditstadiumhetprojectverderuit

  tebreidennaarandereprovinciesengemeenten,aldusLam-

  bregts.

  HetprojectwordtfinancieelondersteunddoordestichtingSK-

  bodem,Agentschapnl,Amsterdam,Cofely,Digitalechecklisten,

  DWAenIFTechnology.

  Amsterdam telt minstens zeventig WKO-projecten. Het ver-

  moeden bestaat dat er veel bodemopslagsystemen zijn, die

  technischnietoptimaalwordengemonitoordenbeheerd.Dit

  leidt totonnodigelektriciteitsverbruikvoorpompen,gasver-

  bruikvandeketelenonbalansindebodem.Voordeexploitant

  leidtdittotextrakosten.

  Ommeerinzichttekrijgenindeenergieprestatiesindeprak-

  tijkvanWKOsopensystemengaandegemeentenenprovin-

  ciesdekomendetijdaanexploitantenvragenomdewerking

  vanhunWKOteevaluerenendezeinformatieteoverleggen.

  HetprojectWKO,waarvoorjegeldheeft4doelen;

  1 RealisatievandaadwerkelijkeCO2besparingbijdete controlerenWKOs;

  2 Marktpartijenhoudengeloofindeenergietechniek WKO;

  3 Ontwikkelenenbeschikbaarstellenvan instrumentariumwaarmeealleWKOsinNederland

  doorprovinciesengemeentengoedgecontroleerd

  kunnenworden;

  4 Bijdragenaandeontwikkelingvanlandelijkewet- enregelgevingenaanstaandeISSO-certificeringvan

  WKOs.

  Indeeerstehelftvan2012wordenderesultatenvandit

  projectbekend.

  De WKO voor de Oostelijke Handelskade heeft al jaren

  goede ervaring met vrije koeling met IJwater; in een recente

  studie van Rik Molenaar aan de TU Eindhoven is gebruik van

  oppervlaktewater voor verbetering van de prestaties van

  WKO onderzocht.

 • De warmtecentrale in de Parijse voorstad Chevilly-Larue

  is bepaald niet indrukwekkend. Twee onopvallende

  gebouwtjes tussen flatgebouwen en direct achter een

  school. Maar als de bedrijfsleider van het warmtebedrijf

  Semhachgaatvertellenoverdeprestatiesvandezecentrale

  enhetnetdankomjeerachterdathetsobereuiterlijken

  desimpelogendetechnischeinstallatiesbinnenmetFrans

  vernuftzijnopgezet.Hetisalsmetdelelijkeeend,dedoor

  Citronontworpenauto:nietmooimaarwelcomfortabel

  ensuperzuinig.

  De excursie naar Semhach is een onderdeel van het

  jaarcongres van Euroheat & Power in Parijs. Ik ben

  niet de enige, die onder de indruk raakt van dit Franse

  warmteproject.OokdeexpertsuitdeScandinavischelanden

  zoals SvenWerner,professor inwarmte-enkoudenetten

  in het Zweedse Halmstadt, is duidelijk verrast over de

  bedrijfsvoering van de Fransen. Zijn verbazing geldtmet

  namedeextreemlagetemperatuurwaarmeehetwateruit

  hetwarmtenetterugkomtnaardecentrale.Datisdanook

  hetgeheimvanhetsuccesvanditgeothermieproject.

  Beheersing watertemperatuur basis succesHet water dat men al sinds 1985 van een diepte van twee

  kilometer oppompt in Chevilly-Larue heeft een temperatuur

  van 74 C. Dat is voor een groot warmtenet niet erg hoog.

  Wil je veel warmte uit zon bron halen, dan moet je zorgen

  voor een grote afkoeling. Dat lukt alleen als het water uit

  het warmtenet met een heel lage temperatuur retour komt.

  Dat lukt de Fransen erg goed. De retourtemperatuur varieert

  afhankelijk van het seizoen tussen 35 en 45 C.

  De aanvoertemperatuur is weersafhankelijk en loopt van 70

  C tot ongeveer 100 C bij vorst.

  Op het warmtenet zijn maar liefst 23.000 woningen

  aangesloten van een drietal voorsteden van Parijs. Naast

  de geothermiebron in Chevilly-Larue is nog een tweede

  geothermiebron op het net aangesloten. De bron in Chevilly-

  Larue levert 7 MW warmte bij het maximum debiet van 150 m3

  per uur. De warmtewisselaar tussen bronwater en warmtenet

  is van titanium gemaakt.

  Beide warmtecentrales hebben ook een warmtekrachtinstallatie

  met een gasturbine die in de winter de winning van aardwarmte

  aanvult tot het benodigde vermogen.

  Geothermie is op jaarbasis goed voor 50 procent van het

  warmteverbruik en de gasturbines voor 40 procent. Het

  restantje wordt geleverd door decentraal geplaatste ketels.

  Derde bron voor groei naar 30.000 woningenMomenteel werkt Semhach aan de plannen voor een derde

  geothermiecentrale. Die is nodig omdat men het warmtenet

  wil uitbreiden naar 30.000 woningen. Bij de nieuwe woningen,

  die worden aangesloten, gaat men nog verder met de

  verlaging van de watertemperatuur. Daarvoor worden zowel

  in de woningen als in het warmtenet nieuwe technieken

  gebruikt. Het warmtenet is eigendom van drie gemeentes en

  woningcorporaties.

  Geothermie met Frans vernuft

  NR 11. HERFST 2011 13

 • Per1 januari2012moetvoorhetbepalenvandewette-

  lijkeenergieprestatie-eisvoornieuwegebouwen,deEPC,

  gebruik worden gemaakt van de EPG (energieprestatie-

  norm gebouwen) en van de EMG (energieprestatienorm

  voor maatregelen op gebiedsniveau). Op termijn zullen

  deze methoden ook gaan gelden voor bestaande gebou-

  wen.Hoe gaat dit in znwerk?De EPGbepaalt de ener-

  gieprestatievanhetgebouwopbasisvanmaatregelenop

  gebouwniveau(zoalsisolatieenenergiezuinigeinstallaties

  in het gebouw). De EMG bepaalt de (eventuele) bijdrage

  van collectieve energiemaatregelen in het gebied. Deze

  bijdragewordtuitgedruktinhetzogehetenequivalentop-

  wekkingsrendement enwordt ingevoerd in de EPG. Hoe

  hogerhetequivalentopwekkingsrendement,destebeter

  deenergieprestatievanhetgebouw,watneerkomtopeen

  Energieprestaties op gebiedsniveau

  lagereEPC.DeEMGbrengtlijnindeuiteenlopendegelijk-

  waardigheidsverklaringen,dietotnutoewerdengebruikt

  omhetequivalentopwekkingsrendementtebepalen.

  Om te voorkomen dat een gebouw met een collectieve

  energievoorzieningweliswaaraandeEPC-eisvoldoetdank-

  zij de collectieve energievoorziening maar zelf niet vol-

  doendeenergiezuinig is - bijvoorbeeld door onvoldoende

  isolatie - komt er een getrapte eis: wanneer gebruik

  wordtgemaaktvandeEMG,moetdeenergieprestatievan

  eengebouwzndermeetellingvandeenergievoorziening

  opgebiedsniveaumaximaal1,33maaldedangeldendeEPC

  zijn.Dezegetrapteeisregeltdusdatdeenergieprestatie

  vaneen gebouwzelf, znderde collectievewarmteleve-

  ring,eenminimalewaardeheeft.

  Externe warmtelevering vanaf 2012 in norm

  Warmteopties vergelijken met de Uniforme MaatlatMetdeEMGzijncollectievewarmteoptiesvoorgebouwengoedtevergelijken.

  Eenrekentoolhiervoorisnoginontwikkeling.Wienualwiluitrekenenwelke

  opties hetmeest effectief zijn, kan gebruikmaken van de UniformeMaatlat.

  HiermeekunnendeCO2-uitstoot,hetprimairenergiegebruikendebijdrageaan

  duurzameenergiewordenvergeleken.Voorallewarmte-enkoudeoptieswor-

  dendezelfderekenregelsenuitgangspuntengebruikt,waardoordeuitkomsten

  onderlinggoedvergelijkbaarzijn.

  Collectievewarmtevoorzieningvoorgebouwenstaatsteedsmeerindebelang-

  stelling.Gemeenten alsAmsterdam,Delft enRotterdamzienwarmtelevering

  alsmanieromteverduurzamen.Relatiefnieuwecollectieveoptieszijnsterk

  inopkomst,zoalswarmte-enkoudeosplagengeothermie.Hoekaneenjuiste

  keuzetussendediverseoptieswordengemaakt?Dehuidigenormvoordebepa-

  lingvandeenergieprestatievaneengebouw,deEPN,neemtmaatregelenop

  gebiedsniveaunietmee.Datgaatveranderenper1januari2012:metdenieuwe

  normenEPGenEMG.

  Erzijnnuinstrumentenbeschikbaarwaarmeegerekendkanwordenaandeop-

  tiesomzeonderlingobjectieftekunnenvergelijken.

  14 WARMTENETWERK MAGAZINE

 • NR 11. HERFST 2011 15

  Warmteopties selecteren met het Afwegingskader LocatiesDe EMG en de Uniforme Maatlat berekenen de energeti-

  scheprestatievanwarmteoptiesvoorgebouwen.Maar in

  dedagelijksepraktijkvanbouwprojectenspeeltveelmeer.

  Diversepartijenzijnbetrokkenmetiederhuneigenambi-

  ties,eisenenwensen.Ookdemogelijkhedenvandebouw-

  locatiespeleneenrol.Daarnaastzijndekostenvandedi-

  verseoptiesbelangrijk.Omaldezeaspectenaftewegen

  ishetAfwegingskaderLocatiesontwikkeld.Metditinstru-

  mentkunnenpartijenrondeenbouwlocatie,bijvoorbeeld

  gemeenteenprojectontwikkelaar,gezamenlijkeeneerste

  selectiemakentussenwarmte-enkoudeopties,zowelop

  gebouwniveaualsmetbetrekkingtotcollectieveenduur-

  zameopties.

  Departijenbeantwoordengezamenlijkvragenoverdeken-

  merkenvandebouwlocatieenoverhunwensen.HetAf-

  wegingskaderLocatiestoontvervolgensdevijfmeestkans-

  rijkemogelijkheden.MetdeoptiesuithetAfwegingskader

  ishetvervolgensmogelijkomeenenergievisieuittewer-

  ken,waarvoorbijvoorbeeldhetOEI-model(OptimaleEner-

  gieInfrastructuur)gebruiktkanworden.Ditmodelrekent

  deenergetischeenfinancilesituatieopwoning-,wijk-en

  gebiedsniveaugedetailleerddoor.

  Aanbesteden warmtenettenWanneernatoepassingvanhetAfwegingskaderenbereke-

  ningenmetdeEMGenUniformeMaatlatuiteindelijkwordt

  gekozenvooreenoptie, ishetvervolgenszaakdit struc-

  tureelmee te nemen in het gebiedsontwikkelingsproces.

  In elke fase dienen de ambities voor energie te worden

  verankerdengeborgd inhetproces.Hierkomenbijvoor-

  beeldvragenrondaanbestedenenergie-infrastructuuraan

  deorde.

  Agentschap NL heeft een deskstudie uitgevoerd naar de

  voorwaardenwaarondereenwarmtenet inengebiedkan

  worden vastgelegd en de handreiking Aanbesteding col-

  lectieveenergievoorzieninggepubliceerdophaarwebsite.

  Expertisecentrum helpt verderHetNationaalExpertisecentrumWarmtevanAgentschapNL

  organiseertregelmatigopleidingenoverdeuniformemaat-

  latenhetAfwegingskaderLocaties:

  xx OktoberOpleidingsbijeenkomstAfwegingskaderLocaties

  2 NovemberMasterclassUniformeMaatlat

  3 NovemberAanbestedenenergie-infrastructuur

  Alsuinteressehebtvoordeelname,dankuntueenbericht

  [email protected]

 • 16 WARMTENETWERK MAGAZINE

  Snoeihout wordt belangrijke energiebron Minicongres Energie uit snoeihout in Eindhoven

  12.00-13.00: Ontvangstmetkoffieenbroodjes

  13.00: Opening

  13.00-13.30: SnoeihoutinNederland

  13.30-14.00: ZwembadensportcentruminZwolleopsnoeihout

  HetnieuwerecreatiebadRechterlandeneensportcentrumenschool

  vanLandstedezullenwordenverwarmdmetsnoeihout.

  Chris Kleinschmidt, BeGreen Energy te Emmen

  14.00-14.30: Bredakoppeltbiomassacentraleaanwarmtenet

  GemeenteBredaenEssenthebbeneenovereenkomstgeslotenvoor

  eenhaalbaarheidsonderzoekvooreengrotebiomassacentraledie

  warmtekanleverenaanhetAmernet.

  Jan Dirk Geschiere, gemeente Breda

  14.30-15.00: Pauze

  15.00-15.30: Eindhoveninvesteertzelfinwarmteuitsnoeihout

  Na de realisatie van een houtketel voor het Ottenbad heeft ge-

  meenteEindhovendoorHoStenImtecheensnoeihoutcentralemet

  stoomturbineglatenbouwendiewarmtelevertaanMeerwijk.

  Frans Kastelijn, gemeente Eindhoven

  15.30-16.30: BezoekaanOttenbadenbiomassacentrale

  voorMeerhoven

  Het onderhoud van parken, groenstroken en

  boslevertelkjaarweereengrotehoeveelheid

  snoeihout op. De afvoer naar groencompos-

  teerderskostgeldenhetstrooienvanversnip-

  perdhoutalsbodembedekkerlevertookniets

  op.Sterkernog;hetverteringsprocesvanhet

  houtzorgtvooremissievanCO2zonderdatwe

  ietsaandeenergiehebben.

  Sittard had de primeur voor Nederland met

  een biomassacentrale, die groene stroom en

  warmteproduceertuitsnoeihout.MaarSittard

  isnietmeerdeenige.Verschillendegemeentes

  hebbenontedktdatzeeenduurzameenergie-

  bron in de vorm van snoeihout topt hun be-

  schikkinghebben.Ophetminicongresdatde

  projectgroepbiomassa&wkkorganiseertmet

  degemeenteEindhovenkuntukennisopdoen

  overdezeontwikkelingenindepraktijkzien

  hoehetwerkt.

  Aanmelden op www.biowkk.eu

  3 November

  Centrale Meerhoven (foto's Peter de Koning)

 • NR 11. HERFST 2011 17

  Agenda 2011

  21-22 sept OpleidingwarmtedistributieinHilversum www.fbbv.nl

  22 sept Nationaalcongresenergie&ruimteTUDelft http://congres.exergieplanning.nl

  22-23 sept InternationalseminarORC2011bijTUDelft www.orc2011.nl

  28-29 sept EuropeanHeatPumpSummitinNeurenberg www.hp-summit.de

  29 sept Nationaalwarmtecongres2011inLeiden www.euroforum.nl/congressen

  4-6 okt VakbeursEnergie2011tesHertogenbosch www.energievakbeurs.nl

  5 okt JaarbijeenkomstWarmtenetwerkopEnergie2011 www.warmtenetwerk.nl

  13-14 okt NationaalcongresbodemenergieinUtrecht www.congresbodemenergie.nl

  1-2 nov Water&SustainableEnergyRAIAmsterdam www.moorga.com/congressen

  15 nov CongresDuurzameWarmteTVVLenWarmtenetwerk www.warmtenetwerk.nl en www.tvvl.nl

  30 nov/2 dec NationaalEnergieForum2011inKurhausScheveningen www.energieforum.nl

 • 18 WARMTENETWERK MAGAZINE

  Deelnemersoverzicht augustus 2011A Exploitanten van netten, warmteproducenten en financiers Afval Energie Bedrijf AmsterdamAVR Van GansewinkelCofely Energy SolutionsCogas DuurzaamDuurzame Energievoorziening Veenendaal-OostE.ON BeneluxEneco Warmte & KoudeEssent Local Energy SolutionsGMB Beheer (cluster civiel)HVCenergieING Groen FinancieringenMilieuzorg Roeselaere en Menen (MIROM)Mijnwater HeerlenNUON WarmteRabobankSITA ReEnergyStadsverwarming PurmerendTwence Afval en EnergieWarmCO2Warmtebedrijf RotterdamWarmtenet Hengelo

  B Aannemers en installateurs

  BaasBAM InfratechniekDenysDura Vermeer Ondergrondse InfraFeenstra Warmte Totaal ZorgVan Gelder KLMGMB Beheer (cluster slibverwerking) A. Hak WestVan den HeuvelHeijmans Infra TechniekJoulzMarconi OranjeNijkamp AannemingSiers Leiding- MontageprojectenStrukton WorksphereVB ProjectsVisser & Smit Hanab

  Een beschrijving van alle deelnemende organisaties met links naar de websites vindt u op www.warmtenetwerk.nl

  C Fabrikanten en leveranciers van componenten

  BTG BioliquidsCarrier NederlandDanfoss Energie SystemenDykaGEA GrassoGeveke Technical SolutionsGreenchoiceHermans TechniekHR WooncomfortHSFIsoplus BeneluxKapp NederlandKamstrupKorex Air-SepLandis+GyrLOGSTOR NederlandNIBE EnergietechniekProfilplast PipesystemsRedenkoSamson RegeltechniekTCBThermaflexWatts MicroflexWeijers WaalwijkWILO PompenWMS WarmtemeterserviceD Adviseurs en ingenieursbureaus

  ARN Remondis ConsultingBanning AdvocatenRTB De BeijerBird & BirdCarbonMattersCCS Cornelissen Consulting ServicesDeernsDOZ energieregieDriven By ValuesDWA installatie- en energieadviesE&B Engineering en BouwbegeleidingEcofysEDO AdviesEkwadraat Advies

  Energy MattersE-STERGreenvis Energy SolutionsGrontmij Climate & EnergyHoStIF TechnologyIngeniaIngenieursbureau XYZInnoforteKEMAKIWADe Kleijn Energy ConsultingKWA BedrijfsadviseursLiandonLievenseRebelGroupRotterdam EngineeringRoukemaRoyal HaskoningSustas ManagementT&A SurveyTauwTebodinTeus van Eck Klimaat & EnergieToMM Advies

  E Universiteiten en kennisinstituten

  Avans HogescholenDeltaresEnergieprojecten.comHogeschool ZuydTU DelftUniversiteit van GentUniversiteit Twente

  G (semi-) Overheden

  Brabant WaterGemeente AlkmaarGemeente AmsterdamGemeente ArnhemGemeente BredaGemeente DelftGemeente DordrechtGemeente EindhovenGemeente GroningenGemeente LeeuwardenGemeente RotterdamGemeente UtrechtGemeente ZaanstadGemeente ZeewoldeGroningen SeaportsProvincie GelderlandProvincie Noord-BrabantProvincie Zuid-HollandStadsgewest Haaglanden

  H Brancheorganisaties

  Cogen NederlandCogen VlaanderenStichting Duurzaam OosterhoutKoninklijke VNPVereniging Afvalbedrijven

  F Woningcorporaties

  Wonenbreburg Ymere

 • ColofonWarmtenetwerk Magazine is een uitgave van de stichting Warmtenetwerk. De stichting Warmtenetwerk heeft als doel om het gebruik van duurzame warmte en koude en het her-gebruik van restwarmte via collectieve netten te bevorderen. Het Warmtenetwerk Magazine wordt gratis verspreid; aanmel-ding voor toezending van de digitale nieuwsbrief van de stich-ting en voor het Warmtenetwerk Magazine kan via de website www.warmtenetwerk.nl of door een mail te sturen met uw gegevens aan [email protected]

  RedactieKlaas de JongTjitske YpmaJet CeelenWilleke Brandsmablz 14-15: Nationaal Expertisecentrum Warmte van Agentschap NL

  e-mail: [email protected]: 0521-523421Postadres:Energieprojecten.comOosterslag 48385 GW Vledderveen Dr

  VormgevingWOUWontwerp te Steenwijk

  BestuurWarmtenetwerkHans Buitenhuis, DWA installatie- en energieadviesSecretaris Rob Kemmeren, gemeente AmsterdamVoorzitter Gijs de Man, Essent WarmtePenningmeester Hendrik Jan Kors, Logstor NederlandJan Rooijakkers, Vereniging AfvalbedrijvenLeo Wartna, Visser & Smit Hanab

  Secretariaatst.WarmtenetwerkPostbus 771200 AB HilversumTel. 035-6838833

  DeelnameaanhetWarmtenetwerkHet Warmtenetwerk is een breed platform voor alle organisaties, die betrokken zijn bij collectieve warmte en koude. De contributie is afhankelijk van de hoofdactiviteiten en de grootte van de organisatie. Het is ook mogelijk op persoonlijke titel deelnemer te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat of een mailtje sturen naar [email protected]

  OvernamevanartikelenHet copyright van de artikelen in Warmtenetwerk Magazine berust bij de redactie. Overname van artikelen is op aanvraag mogelijk en eigen fotos zijn beschikbaar voor publicatie door derden met bronvermelding.

  www.warmtenetwerk.nl NR 11. HERFST 2011 19

  F Woningcorporaties

  Wonenbreburg Ymere

  Geslaagde boring in IJsselmuidenDe boring naar aardwarmte door Daldrup in

  glastuinbouwgebied Koekoekspolder te IJsselmuiden

  is succesvol verlopen. Er wordt water met een

  temperatuurvan73gradenopgepomptvaneendiepte

  van 1.950 meter. De temperatuur van het water is

  vier graden hoger dan door geologen voorspeld. De

  bron zal 140 tot 150 kubieke meter water per uur

  kunnen leveren. De warmte gaat naar een drietal

  glastuinbouwbedrijvendiezichverenigdhebbenonder

  denaamGreenhouseGeoPower.

  Het project is mogelijk gemaakt door subsidie van

  het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie

  ensteunvandeprovincieOverijsselendegemeente

  Kampen.

  www.greenhousegeopower.nl

 • WARMTENETWERK

  meer comfort met minder fossiele energie