Warren Buffett

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Referat o Warrenie Buffecie autorstwa Magdy Rosińskiej, Kasi Markiewicz i Magdy Armackiej.

Text of Warren Buffett

W arren Buffett I n w esto r l eg en d a: W y r o c z n i a z O m ah y Strategia inwestowania skoncentrowanego

Z wygldu - sympatyczny staruszek, ale co si za tym kryje ?;)

Warren Buffett zaczyna inwestowa na giedzie, majc zaledwie 10 tys. USD, teraz jest drugi na licie najbogatszych ludzi wiata magazynu Forbes - jego majtek jest oceniany na 42.9 mld USD

Biografia Urodzi si w 1930 roku w Omaha, Pierwsz prac rozpocz, gdy mia 11 lat, zapisywa na tablicy ciennej ceny notowanych papierw, Kolejne sukcesy zawodowe odnis, gdy mia 14 i 17 lat, zosta wyrzucony z Harvard Business School, przenis si na Uniwersytet Columbia, gdzie wykadowc by wanie Benjamin Graham. Te studia ukoczy z ocen A+, najlepsz w historii kierunku, w 1957 roku wrci do Omahy, by zaoy wasny fundusz. Od miejscowych inwestorw otrzyma po 25 tys. dolarw, sam woy 100. Jego celem byo pobicie indeksu Dow Jones o 10%. Po 13 latach funkcjonowania firmy Buffeta jej przecitna roczna stopa zwrotu wynosia 29,5% przy zaledwie 7,4% indeksu,

Biografia cd. W 1962 roku rozpocza si przygoda Buffetta z firmBerkshire Hathaway, ktra trwa do dnia dzisiejszego. Buffett kupi akcje za 8 dolarw za sztuk. Kade 10 tys. dolarw, zainwestowane w 1965 roku w Berkshire byoby obecnie warte 5,5 mln, Cena akcji jego funduszu jest wysoka z powodu tzw. premii za Buffeta, a gwatowne zaamanie cen tych akcji mogoby doprowadzi do kryzysu na rynkach finansowych.

Osobliwoci Buffetta: W jego biurze nie ma adnego komputera Nigdy nie uywa kalkulatora Decyzje podejmuje szybko i nie korzysta z porad analitykw Sporadycznie uywa telefonu Jest zwyczajnym skpcem i przyznaje si do tego (jego Lincoln ma tablic rejestracyjn z napisem SKPIEC), Wci mieszka w tym samym domu, ktry kupi za 31tys. dolarw w 1957 roku Je gwnie hamburgery i popija je coca-col (by moe z czystego sentymentu akcje Coca-Coli stanowiy 8,4% wartoci jego portfela w 2005 roku). Swoim dzieciom kae wypisywa czeki, kiedy prosz go o pienidze

Osobliwoci cig dalszy: Jako prezes Bershire Hathaway pobiera rocznewynagrodzenie 100 000 dolarw, czyli mniej ni niejeden polski prezes dostaje za miesic W styczniu 2006 aukcja charytatywna na eBay (obiad z Warrenem Buffettem) wygrana przez 45 letniego inwestora z Palo Alto (CA) za cen bagatela - 620 000 USD "T-Bone" i "Challenger"

Niektre z jego sentencji: Ryzyko pojawia si wtedy, gdy inwestor nie wie, corobi Wall Street to jedyne miejsce, gdzie ludzie, ktrzy przyjechali rolls-royceem, pytaj o rad tych, ktrzy przyjechali metrem Zasada nr 1 nigdy nie tra pienidzy. Zasada nr 2 nigdy nie zapomina o zasadzie nr 1 Patrz na wahania rynku jak na przyjaciela, a nie jak na wroga Dla inwestora obraz we wstecznym lusterku jest wicej wart od spojrzenia przez przedni szyb Chciabym zostawi moim dzieciom tyle, eby czuy, e mog zrobi wszystko. Ale nie na tyle duo, eby mogy nie robi nic

Skad portfela Warrena Buffeta na 31.12.2005r.: 18% Washington Post 16,2% Moodys 16% White Mountains 12,2% American Express 12,1% Ameriprise Financial 8,4% Coca-Cola 6% M&T Bank 5,7% Wells Fargo 5,6% Anheuser-Busch 3% Procter&Gamble 1,3% PetroChina 0,5% Wal-Mart

A teraz najwaniejsze

Strategia inwestowania skoncentrowanegoPolega ono na wyborze niewielkiej liczby akcji, ktre prawdopodobnie przynios ponadprzecitne zyski w dugim okresie i przeznaczenie na nie wikszoci swoich rodkw przewidzianych na inwestycje. Trzeba jeszcze mie odwag zachowa je w czasie wszelkich krtkookresowych waha na giedzie.

Buffett mwi: Jeeli jeste inwestorem, ktry co wie,jeeli potrafisz zrozumie ekonomik przedsibiorstwa i wyszuka pi do dziesiciu rozsdnie wycenionych firm, dysponujcych znaczn przewag konkurencyjn w dugim okresie, to konwencjonalna dywersyfikacja (aktywne portfele obejmujce akcje wielu rozmaitych firm) nie ma dla Ciebie sensu.

oraz: radzi dzieli swj portfel proporcjonalnie,przeznaczajc najwiksze stawki na zdarzenia o najwikszym prawdopodobiestwie powodzenia radzi by wyczulonym na emocje, zwizane z gr na giedzie i przygotowa si na rozsdne dziaanie, jeeli nawet instynktownie chcielibymy zachowa si inaczej.

Kryteria doboru spek do portfela:1. Czy firma regularnie osiga zyski? 2. Czy firma unika nadmiernego 3. 4. 5. 6.zaduenia? Jak wysoka jest rentowno netto? Jak dugo spka jest w obrocie publicznym? Czy firma jest uzaleniona od surowcw? Analizowanie raportw, wynikw finansowych, bilansw: znalezienie spki, ktrej akcje s niedowartociowane w 25%

Metoda DCFWewntrzna warto kapitau firmy = suma zdyskontowanych rnych strumieni pieninych, ktre po skumulowaniu tworz czny strumie pieniny, pozostajcy w dyspozycji wacicieli kapitau wasnego.(przed finansowaniem, pomniejszony o strumienie pienine, skierowane do waciciela dugu firmy)

Strategie w praktyce:

The C oca-C ola C ompany G illette G E I C O

The Coca-Cola Company Charakterystyczna butelka, czerwone logo, no i ten smak... Zaoona w 1982 r. Do roku 1902 uzaleniaa (dosownie) Rok 1955 by przeomem dla wielbicieli picia Coca-Coli z puszki W Polsce po raz pierwszy w 1972 r. Zielono mi

Dlaczego Coca-Cola? Uzalenienie Marka Zarzd (gwnie prezes Roberto Gouizueta i wiceprezes Don Keough) W 1988 r. koncern by obecny na 155 rynkach W cigu 10 lat (1977-1987) przychody wzrosy 2.75 razy, co daje 10,6 % wzrost rocznie.

Ile i za ile? 1988 r. - 14 172 500 akcji za 592,5miliony $ (rednia cena akcji 41,81 $) 1989 r. - 9 177 500 akcji za 491 milionw $ (rednia cena akcji 53,5 $) 1994 r. - 1 481 703 za 247 milionw $ (rednia cena akcji 166,7 $)

Historia Gillette American Safety Razor Company(1901) Pierwszy produkt na rynku(1903) Zmiana nazwy Szeroka gama wyrobw Polityka cigego udoskonalania

Dlaczego Gillette? Intuicja Zaufanie wrd klientw Colman Mocler Warto dodana Analiza wynikw finansowych Gadka twarz w modzie :)

GEICO spka, zaoona w 1936 roku przez Leo Goodwina specjalizowaa si w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla grup spoecznych o obnionym ryzyku, np. pracownikw rzdowych, personelu wojskowego, ludzi starszych W 1948 roku spka zainteresowaa Bena Grahama, ktry wraz ze wsplnikami kupi udziay wikszociowe. Graham zosta prezesem zarzdu, a spka skierowaa swoj ofert do klientw w caych Stanach Zjednoczonych zysk rs z powodu niskich kosztw, co powodowao, e ceny produktw byy niskie zwizek Buffetta z GEICO rozpocz si w 1951 roku, kiedy postanowi odwiedzi swojego mentora Grahama, w siedzibie jego spki. Buffett kupi akcje spki w 1951 roku za 10 tys. dolarw, po czym po roku sprzeda je z 50% zyskiem

Jakie zalety, pomimo kryzysw, dostrzeg Buffett w GEICO? Pewna marka i baza klientw, poniewa opinia o spce pozostaa nienaruszona Zarzd (gwnie osoba Jacka Byrnea), ktry nie waha si dokona likwidacji niedochodowych produktw, a skupi si na zotym jajku. GEICO byo o krok od ogoszenia upadoci, jednak Buffett dostrzeg moliwo jej dugofalowego rozwoju. Brak zagroenia ze strony radykalnych zmian (np. technologicznych) w brany doskonale rozumia j Buffett Skupienie si przede wszystkim na obnieniu kosztw, co dawao GEICO ogromn przewag konkurencyjn. rdem jej kapitau byy rodki pienine, pozostajce pod zarzdem spki miedzy zebraniem skadek a wypat odszkodowa.

Berkshire Hathaway w 1980 roku

posiadao 33% akcji GEICO i ju wykazywano w raporcie rocznym 100% zwrot z tej inwestycji, bez uwzgldniania wypacanych w tym czasie dywidend. Dobra passa GEICO trwa. Przed 1996 rokiem skupio pakiet wasnych akcji, zwikszajc stan posiadania Berkshire do 50%. W 1996 roku Berkshire zapacio 2,3 mld dolarw za poow akcji GEICO, ktrych jeszcze nie posiadao

Czas na kryzys: W latach 1999-2000, w okresie hossyinternetowej, fundusz Buffetta straci na wartoci 50%. Po pkniciu baki internetowej i powrocie inwestorw do zwykych firm genialny inwestor znowu by gr. A ci, ktrzy porzucili jego fundusz, uwierzyli w prawdziwo sw Buffetta: Jeli kto dzi siedzi w cieniu, to dlatego, ze kiedy zasadzi drzewo.

I co dalej? Po wielu spekulacjach na temat tego, co staniesi z fortun po jego mierci, sprawa wyjania si w czerwcu 2006 roku. Postanowi on przekaza 80% posiadanych udziaw w Berkshire fundacji Billa i Mellindy Gates, ktra finansuje przedsiwzicia z zakresu ochrony zdrowia i owiaty. Pozostae 20% otrzyma fundacja, zaoona przez jego on Susan, a kierowana przez trjk ich dzieci.

Filantrop

#1

W latach 80. wzywa udziaowcw doprzeznaczenia 2 centw z kadej posiadanej akcji spki na cele charytatywne "Slate 60" Warren Buffett - 42 mld dolarw Reszta wiata - nieco ponad 7 mld dolarw

Do zanotowaniaSkoro na cen akcji moe wywiera wpyw stado na Wall Street, skoro kracow cen akcji wyznacza osoba najbardziej poddajca si emocjom albo najbardziej chciwa czy najbardziej zdesperowana, to trudno dowodzi, ze rynek zawsze wyznacza ceny w sposb racjonalny. Prawd mwic, ceny rynkowe czsto nie maj sensu

Uczy si od mistrza:http://www.berkshirehathaway.com/

Dzikujemy za uwag