Wat is jouw lijstje?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wat is jouw lijstje?. vya 29 december 2013. December lijstjesmaand. Meetlat?. Wat is jouw lijstje?. 2 Kor. 4. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Wat is jouw lijstje?

Wat is jouw lijstje?

Wat is jouw lijstje?vya 29 december 2013December lijstjesmaand

Meetlat?

Wat is jouw lijstje?

2 Kor. 46 De God die heeft gezegd: Uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 8 We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. 9 We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. 10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. 11 Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.

Kwetsbaar?Onze Vader is de Schepper van alle dingen die licht brengt in onze duisternis, die zijn Wezen in ons legt.Ons pad is niet doelloos: Jezus leven wordt zichtbaar in ons.Ons leven wordt herschapen, we leven met zijn kracht.1 Joh. 31 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 4 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 5 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. 6 Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8 en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9 Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kn zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Jezus s verschenen kerstJezus zl verschijnen toekomstverwachtingKeuzes makenKeuzesjezelf rein maken | je verwachting zichtbaar makenRechtvaardig zijn| je verbondenheid aan Jezus zichtbaar makenLaat zo je licht schijnen Shine!

tijd van bediening