Click here to load reader

· Web view Heidelberg, 19752-től IG Inscriptiones Graecae ILS Dessau, H. (szerk.): InscriptionesLatinae Selectae. I-III. Berlin, 1892-1916 Jacoby Jacoby, F.: Die Fragmente der griechischen

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of · Web view Heidelberg, 19752-től IG Inscriptiones Graecae ILS Dessau, H. (szerk.):...

205. A KATOLIKUS VALLÁS URALKODÓVÁ VÁLIK

205. A KATOLIKUS VALLÁS URALKODÓVÁ VÁLIK

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh, György

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh, György

Publication date 2011-03-31

Szerzői jog © 2011-03-31 György, Németh; Fordítók

Kivonat

A két kötet a bronzkortól a Nyugatrómai Birodalom bukásáig kíséri végig az eseményeket, bizonyos csomóponti kérdések részletesebb tárgyalásával.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom

Bevezetés 0

1. A SZÖVEGEK FORDÍTÓI 0

2. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 0

3. 1. HELLAS ŐSTÖRTÉNETE. A TRÓJAI HÁBORÚ. THUKYDIDÉS CÉLJA 0

4. 2. TRÓJA EGY HETTITA FORRÁSBAN: AZ ALAKSANDU-SZERZŐDÉS 0

1. Hivatkozások 0

5. 3. A LINEÁRIS B 0

6. 4. A THÉSEUSI SYNOIKISMOS 0

7. 5. A SPÁRTAI KETTŐS KIRÁLYSÁG 0

8. 6. VELLEIUS PATERCULUS VILÁGTÖRTÉNELMI MODELLJE 0

9. 7. ITALIA ŐSLAKOSSÁGA 0

10. 8. KARTHÁGÓ ALAPÍTÁSA 0

11. 9. A NÉMA KERESKEDELEM 0

12. 10. BÍRÁSKODÁS HOMÉROS KORÁBAN 0

13. 11. TANÁCSKOZÁS HOMÉROS KORÁBAN 0

14. 12. GLAUKOS VENDÉGBARÁTSÁGOT KÖT DIOMÉDÉSSZEL 0

15. 13. A PHALANX ÉS A HOPLITÁK HOMÉROSNÁL 0

16. 14. RÓMA ALAPÍTÁSÁNAK MONDÁJA 0

17. 15. A PATRICIUSOK, A PLEBEIUSOK ÉS A CLIENSEK 0

18. 16. A NAGY RHÉTRA 0

19. 17. A RHÉTRA KIEGÉSZÍTÉSE 0

20. 18. A HÁROM LEGKORÁBBI GÖRÖG BETŰÍRÁSOS FELIRAT 0

21. 19. SZICÍLIA GYARMATOSÍTÁSA 0

22. 20. A TÚLNÉPESEDÉS ÉS A HÁBORÚK 0

23. 21. TYRTAIOS VERSEI 0

24. 22. SPÁRTAI NŐK 0

25. 23. TULLUS HOSTILIUS ÉS AZ ALBAIAK SZERZŐDÉSE 0

26. 24. A SIKYÓNI TYRANNIS KIALAKULÁSA 0

27. 25. A DRÉROSI „ALKOTMÁNY” 0

28. 26. KYLÓN 0

29. 27. A PÉNZVERÉS FELTALÁLÁSA 0

30. 28. DRAKÓN TÖRVÉNYEI 0

31. 29. KYPSELOS ÉS PERIANDROS 0

32. 30. EGY ZSARNOK PORTRÉJA: PERIANDROS 0

33. 31. PERIANDROS ÉS A KALÁSZOK 0

34. 32. A HÉT BÖLCS 0

35. 33. A SPÁRTAIAK ÉS A KINCSEK 0

36. 34. CHARÓNDAS ÉS ZALEUKOS TÖRVÉNYEI 0

37. 35. KYRÉNÉ ALAPÍTÁSA 0

38. 36. SOLÓN TÖRVÉNYEI 0

39. 37. A PANATHÉNAIA ELSŐ MEGRENDEZŐI 0

40. 38. PEISISTRATOS HÁROM HATALOMÁTVÉTELE 0

41. 39. A PHILAIDÁK CHERSONÉSOSI URALMA 0

42. 40. ATHÉNI ARCHÓNLISTA 0

43. 41. POLYKRATÉS CSALÁDJA 0

44. 42. A LAKEDAIMÓNIAK TYRANNISELLENESSÉGE 0

45. 43. A ZSARNOKÖLŐK 0

46. 44. GABII ELFOGLALÁSA ÉS A MÁKGUBÓK 0

47. 45. RÓMAI PAPI MÉLTÓSÁGOK RANGSORA 0

48. 46. KLEISTHENÉS 0

49. 47. A RÓMAIAK SZERZŐDÉSEI A KARTHÁGÓIAKKAL 0

50. 48. A SALAMISI KLÉRUCHOSOK 0

51. 49. MARATHÓN 0

52. 50. A CSERÉPSZAVAZÁS 0

53. 51. ATHÉNI SZAVAZÓCSEREPEK 0

54. 52. THEMISTOKLÉS NÉPHATÁROZATA 0

55. 53.AZ OLYMPIAI VERSENYDÍJAK 0

56. 54. GELÓN FELAJÁNLÁSA DELPHOIBAN HIMERAI GYŐZELME UTÁN 0

57. 55. AZ EPHÉBOSOK ESKÜJE ÉS A PLATAIAI ESKÜ 0

58. 56. A HELLÉNEK FELAJÁNLÁSA A PERZSA HÁBORÚK UTÁN 0

59. 57. A KR. E. 464-454-ES HELÓTAFELKELÉS 0

60. 58. A SZÖVETSÉGESEK ADÓI A KR. E. 454/453. ÉVBEN 0

61. 59. GORTYNI TÖRVÉNYEK 0

62. 60. OIANTHEIA ÉS CHALEION SZERZŐDÉSE 0

63. 61. A XII TÁBLÁS TÖRVÉNYEK 0

64. 62. ATHÉNI GYARMATOSÍTÁS THRÁKIÁBAN: BREA 0

65. 63. A SPÁRTAI DAMÓNÓN ÉS FIA, ENYMAKRATIDAS GYŐZELMEI 0

66. 64. PERIKLÉS HALOTTI BESZÉDE. A DEMOKRÁCIA DICSÉRETE. A JÁRVÁNY 0

67. 65. PERIKLÉS UTOLSÓ BESZÉDE. ATHÉN ZSARNOKSÁGA. AZ ELSŐ EMBER URALMA 0

68. 66. HATÁROZAT A SZÖVETSÉGESEK ADÓJÁNAK BEHAJTÁSÁRÓL 0

69. 67. ADOMÁNYOK A SPÁRTAIAK SZÁMÁRA 0

70. 68. ATHÉNI HATÁROZAT A PÉNZ, SÚLYOK ÉS MÉRTÉKEK EGYSÉGESÍTÉSÉRŐL 0

71. 69. ARGOS, MANTINEIA ÉS ÉLIS SZÖVETSÉGE 0

72. 70. A MÉLOSI DIALÓGUS 0

73. 71. HATÁROZAT A SZICÍLIAI EXPEDÍCIÓRÓL 0

74. 72. MEGJUTALMAZZÁK PHRYNICHOS GYILKOSAIT 0

75. 73. THÉRAMENÉS KÖVETSÉGE ÉS A PELOPONNÉSOSI HÁBORÚT LEZÁRÓ BÉKE 0

76. 74. A HARMINC ZSARNOK 0

77. 75. AZ ELEUSISI OLIGARCHÁK DEKRÉTUMA 0

78. 76. SZÖVETSÉG A SPÁRTAIAK ÉS AZ AITÓLIAIAK KÖZÖTT 0

79. 77. KYNISKA GYŐZELMI FELIRATA 0

80. 78. A KORINTHOSNÁL ÉS KORÓNEIÁNÁL ELESETTEK SÍRKÖVEI 0

81. 79. GALLOK RÓMÁBAN 0

82. 80. AZ ANTALKIDAS-FÉLE BÉKE (KR. E. 386) 0

83. 81. PERZSIA KIFOSZTÁSÁNAK PROGRAMJA 0

84. 82. A THÉBAI FÜGGETLENSÉG HELYREÁLLÍTÁSA 0

85. 83. A MÁSODIK ATHÉNI TENGERI SZÖVETSÉG 0

86. 84. LYKURGOS SPÁRTÁJA – ÉS A VALÓSÁG 0

87. 85. ATHÉNI TÖRVÉNY AZ EZÜSTPÉNZEK ELLENŐRZÉSÉRŐL 0

88. 86. A LEUKTRAI CSATA 0

89. 87. A MANTINEIAI CSATA 0

90. 88. PHILIPPOS ELFOGLALJA AMPHIPOLIST 0

91. 89. PHILIPPIKA 0

92. 90. LEVÉL PHILIPPOSHOZ 0

93. 91. II. PHILIPPOS KATONAI SIKEREINEK TITKA 0

94. 92. DECIUS MUS FELÁLDOZZA ÖNMAGÁT: DEVOTIO 0

95. 93. A HELLÉNEK BÉKEKÖTÉSE II. PHILIPPOSSZAL 0

1. A. 0

2. B. 0

96. 94. ATHÉNI TÖRVÉNY A ZSARNOKOK ELLEN 0

97. 95. ALEXANDROS 0

98. 96. AZ ÁLLAMFORMÁK 0

99. 97. SPÁRTA A KR. E. 4. SZÁZADBAN 0

100. 98. A CAUDIUMI VERESÉG 0

101. 99. APPIUS CLAUDIUS CAECUS CENSOR 0

102. 100. RHODOS OSTROMA 0

103. 101. DÉMÉTRIOS ÉS AZ ATHÉNI ÖNKÉNTESEK 0

104. 102. A LEX OGULNIA 0

105. 103. KÉT RÓMAI JELLEM: A SCIPIÓK 0

106. 104. ATHÉN ÉS SPÁRTA SZÖVETSÉGE: CHREMÓNIDÉS NÉPHATÁROZATA 0

107. 105. C. DUILIUS HŐSTETTEI 0

108. 106. HANNIBÁL 0

109. 107. A LEX CLAUDIA 0

110. 108. FABIUS MAXIMUS CUNCTATOR TAKTIKÁJA 0

111. 109. A CANNAEI CSATA 0

112. 110. V. PHILIPPOS ÉS HANNIBÁL SZÖVETSÉGE 0

113. 111. RÓMA ÉS AZ AITÓLIAI SZÖVETSÉG SZERZŐDÉSE 0

114. 112. EGY SPÁRTAI TYRANNOS: NABIS 0

115. 113. A II. MAKEDÓN HÁBORÚ LEZÁRÁSA 0

116. 114. GÖRÖG VÁROSOK FELIRATAI A RÓMAIAK RÉSZÉRE 0

117. 115. MARCUS VALERIUS LEVELE TEÓS LAKOSAIHOZ A VÁROS KIVÁLTSÁGAIRÓL 0

118. 116. A BACCHANÁLIÁK BETILTÁSA 0

1. A. 0

2. B. 0

119. 117. RABSZOLGA-FELSZABADÍTÁS DELPHOIBAN 0

120. 118. RÓMA VÁDIRATA PERSEUS MAKEDÓN KIRÁLY ELLEN 0

121. 119. POPILIUS KÖVETSÉGE ANTIOCHOSNÁL 0

122. 120. AZ ISTENEK ÁTCSÁBÍTÁSA: EVOCATIO DEORUM 0

123. 121. A HISTÓRIA DICSÉRETE 0

124. 122. AZ ÁLLAMFORMÁK VÁLTOZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS A KEVERT ÁLLAMFORMA 0

125. 123. A RÓMAI ÁLLAMREND 0

126. 124. AZ ELSŐ SZICÍLIAI RABSZOLGAFELKELÉS 0

127. 125. TIBERIUS GRACCHUS 0

128. 126. GAIUS GRACCHUS 0

129. 127. HÁBORÚ IUGURTHA ELLEN 0

130. 128. A SZÖVETSÉGES HÁBORÚ 0

131. 129. MARIUS ÉS SULLA POLGÁRHÁBORÚJA, SULLA DICTATURÁJA 0

132. 130. CAESAR ÉS A KALÓZOK 0

133. 131. SPARTACUS RABSZOLGA FELKELÉSE 0

134. 132. LAUDATIO FUNEBRIS IULIA FÖLÖTT 0

135. 133. AZ ASIAI HÁBORÚ ÉS A GAZDASÁG 0

136. 134. A RÓMAI VÁLASZTÁSOK MANIPULÁLÁSA 0

137. 135. CATILINA ÖSSZEESKÜVÉSE ÉS A VÉRVÁD 0

138. 136. POMPEIUS DIADALMENETE 0

139. 137. AZ ELSŐ TRIUMVIRATUS 0

140. 138. ASIA PROVINCIA KORMÁNYZÁSÁRÓL 0

141. 139. CAESAR BRITANNIÁBAN 0

142. 140. CAESAR ÁTKEL A RUBICONON 0

143. 141. CAESAR JELLEMZÉSE ÉS HALÁLA 0

144. 142. CAESAR CSILLAGA: SIDUSIULIUM 0

145. 143. CICERO PHILIPPIKÁJA 0

146. 144. A MÁSODIK TRIUMVIRATUS MEGALAKULÁSA 0

147. 145. CORNELIUS GALLUS EGYIPTOMI FELIRATAI 0

148. 146. ROMLOTT FAJ VAGYUNK 0

149. 147. RÓMA ERKÖLCSEI 0

150. 148. AUGUSTUS 0

151. 149. NIKOLAOS DAMASKÉNOS: AUGUSTUS CSÁSZÁR ÉLETE 0

152. 150. RÓMA HIVATÁSA 0

153. 151. SIBYLLA JÓSLATA ÉS A LUDI SAECULARES 0

154. 152. A CUMAEI AUGUSTUS-SZENTÉLY NAPTÁRA 0

155. 153. TIBERIUS ÉS A BARBÁR 0

156. 154. AUGUSTUS JÁTÉKAI ÉS A PROPAGANDA 0

157. 155. OLTÁR AUGUSTUS TISZTELETÉRE 0

158. 156. RES GESTAE DIVI AUGUSTI 0

159. 157. ADVERSA AUGUSTI 0

160. 158. HARAG ÉS RÉSZREHAJLÁS NÉLKÜL 0

161. 159. CLAUDIUS TIBERIUS NERO (TIBERIUS CSÁSZÁR) 0

162. 160. A GYÁSZ ÉS AZ ÖNGYILKOSSÁG 0

163. 161. TIBERIUS ÉS SEIANUS – KÉT VÉLEMÉNY 0

164. 162. TIBERIUS ÉS AZ URALKODÓKULTUSZ 0

165. 163. CAIUS CAESAR CALIGULA 0

166. 164. A DECURIOK TERHEI 0

167. 165. A NUMIDIAI TACFARINAS FELKELÉSE 0

168. 166. CLAUDIUS LEVELE AZ ALEXANDRIAIAKHOZ 0

169. 167. CLAUDIUS BESZÉDE: A LYONI BRONZTÁBLA 0

170. 168. A COLONUSOK SZEREPE A KORAI CSÁSZÁRKORBAN 0

171. 169. L. DOMITIUS NERO 0

172. 170. A ZSIDÓ HÁBORÚ 0

173. 171. AZ URALKODÓI HATALOM TITKA 0

174. 172. FLAVIUS VESPASIANUS 0

175. 173. LEX DE IMPERIO VESPASIANI 0

176. 174. EGY KARRIER A PRINCIPATUS KORÁBAN 0

177. 175. A VEZÚV KITÖRÉSE 0

Search related