18
NAMA MURID KELAS TARIKH Tema Band Pernyataan Standard Standard Pembelaja ran Deskriptor Evidens Sains hayat 4 Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi 1.1.3 B4D1 Menggunakan pengetahuan asas berkaitan kepentingan makanan dalam menjalankan tugasan B4D1E1 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan Makanan dan fungsinya Padankan jawapan yang betul Fungsi makanan Jenis makanan 1. Memberi tenaga 2. Membantu tumbesaran 3. Membantu menjaga kesihatan 1

WordPress.com · Web viewMenyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain Kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. Tuliskan kepentingan haiwan

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

NAMA MURID

KELAS

TARIKH

Tema

Band

Pernyataan Standard

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains hayat

4

Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi

1.1.3

B4D1

Menggunakan pengetahuan asas berkaitan kepentingan makanan dalam menjalankan tugasan

B4D1E1

Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan

Makanan dan fungsinya

Padankan jawapan yang betul

Fungsi makanan

Jenis makanan

1. Memberi tenaga

2. Membantu

tumbesaran

3. Membantu menjaga kesihatan

4. Membantu proses penyembuhan

NAMA MURID

KELAS

TARIKH

Tema

Band

Pernyataan Standard

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains hayat

4

Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi

1.1.3

B4D1

Menggunakan pengetahuan asas berkaitan kepentingan makanan dalam menjalankan tugasan

B4D1E1

Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan

Makanan dan fungsinya

Rajah menunjukkan pelbagai jenis makanan

Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan

Fungsi makanan

Jenis makanan

Memberi tenaga

1.

2.

Membantu tumbesaran

1.

2

Membantu menjaga kesihatan

1.

2.

Membantu proses penyembuhan

1.

2

NAMA MURID

KELAS

TARIKH

Tema

Band

Pernyataan Standard

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains hayat

4

Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi

2.1.6

B4D2

Menggunakan pengetahuan asas berkaitan kepentingan keperluan asas haiwan dalam menjalankan tugasan

B4D2E1

Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain

Kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.

Tuliskan kepentingan haiwan yang diberi mengikut kepentingannya kepada manusia, haiwan dan tumbuhan.

BENDA HIDUP

KEPENTINGAN HAIWAN

PENGAYAAN

Perhatikan gambar di bawah dan jawab soalan berikutnya.

1) Apakah haiwan ini?

___________________________________________________________________________

2) Apakah yang kita boleh buat dengan haiwan ini?

___________________________________________________________________________

3) Adakah haiwan ini penting kepada kita?

___________________________________________________________________________

NAMA MURID

KELAS

TARIKH

Tema

Band

Pernyataan Standard

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains hayat

4

Mengetahui perkara- perkara asas dalam sains dan teknologi

2.1.6

B4D3

Menggunakan pengetahuan asas berkaitan tabiat makan haiwan dalam menjalankan tugasan

B4D3E1

Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan

Pengelasan Haiwan Mengikut Makanannya

Rajah di bawah menunjukkan gambar beberapa jenis haiwan

Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam kumpulan yang betul

Tema

Band

Standard Prestasi

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Hayat

4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

2.1.4

3

1

Pengelasan Haiwan Mengikut Makanannya

Rajah di bawah menunjukkan sekumpulan haiwan dalam suatu habitat

Tuliskan nama haiwan tersebut mengikut cara pemakanannya ke dalam kumpulan yang betul

Tema

Band

Standard Prestasi

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidence

Sains Fizikal

4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

2.4.2

4

1

Memahami Pergerakan Haiwan

Membuat pergerakkan haiwan yang diperolehi daripada kad kecil dan meletakkan pada jadual yang ditunjukkan.(lampiran II)

IKAN LEMBU KURA- KURA

SIPUT ULAR KATAK

KUDA SOTONG SEMUT BURUNG

BUAYA HARIMAU LIPAN

KANGGARU

Lampiran II

Cara Pergerakan

Haiwan

Tema

Band

Standard Prestasi

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Fizikal

4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

4.1.3

5

1

Penghasilan bayang-bayang

ARAHAN :

1. Gantungkan bentuk bintang pada kotak yang disediakan.

2. Perhatikan jika terdapat bayang-bayang yang terbentuk pada kotak tersebut apabila lampu suluh dipasangkan.

3. Lakar / lukiskan bayang-bayang yang terbentuk pada kotak dalam kertas yang disediakan.

Tema

Band

Standard Prestasi

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Sains Fizikal

4

Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan

4.1.3

5

1

Aktiviti 1: Murid-murid diminta membentuk bayang-bayang dengan menggunakan jari untuk menghasilkan pelbagai jenis haiwan dan manusia.

Aktiviti 2: Murid-murid dibekalkan dengan lampu suluh. Murid-murid diminta menjalankan kajian lapangan untuk mengenal pasti objek-objek yang membentuk bayang-bayang.

1. Arahan:

2. Tandakan ( √ ) untuk objek yang membentuk bayang-bayang apabila disuluh dengan lampu suluh.

3. Lukiskan bentuk bayang-bayang yang terbentuk.

Nama objek

Tandakan ( √ ) untuk objek yang membentuk bayang-bayang.

Lukis bentuk bayang-bayang yang terbentuk.

Tema

Band

Standard Prestasi

Standard Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Teknologi dan Kehidupan Lestari

4

Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar.

5.1.4

6

1

Pasangkan komponen set binaan berikut mengikut urutan.

Senarai Semak

Tandakan ( / ) di ruang yang berkenaan

Bil.

Nama Murid

Mengikut Urutan

Tidak Mengikut Urutan

1

2

3

No.

Evidence Standard Prestasi

Instrumen

Tanda(√)

Arahan

1

B4D6E2

Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas

Melakar sebuah bangunan dengan menggunakan bentuk asas berdasarkan kepada komponen set binaan.

Contoh:

Nota:

i. Guru hendaklah menyediakan

beberapa blok set binaan untuk dirujuk oleh murid

ii. Eviden HANYA dipegang oleh

guru dan jika murid dapat melakarkan bangunan dengan berpandukan bentuk yang disediakan oleh guru

Cuba lukiskan sebuah bangunan berdasarkan bentuk set binaan yang ada di depan kamu

Pakaian

Kenderaan

Baja

Makanan

Haiwan

Makan haiwan sahaja

Makan haiwan dan tumbuhan

Makan tumbuhan sahaja

Haiwan

Makan haiwan sahaja

Makan haiwan dan tumbuhan

Makan tumbuhan sahaja

16